De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tekst KNSB CONTRIBUTIESTELSEL 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tekst KNSB CONTRIBUTIESTELSEL 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Tekst KNSB CONTRIBUTIESTELSEL 2010

2 Aanleiding Onvrede bij verenigingen en gewesten over huidige contributiebeleid (“niet gebruiker betaalt”) Onbekendheid van producten/diensten KNSB t.b.v. verenigingen Geen activatie mogelijk van huidige leden door werkelijk niet beschikbaar zijn van ledengegevens (KNSB = enige sportbond) Enkele natuurijsclubs zeggen lidmaatschap op Onderscheid actieve en passieve leden komt onvoldoende tot uiting Tekst

3 Aanleiding (2) Strengere lidmaatschapsdefinitie van NOC*NSF t.b.v. te ontvangen subsidie ca. € Verplichte registratie van NAWGE- gegevens Minimale afdracht per lid aan bond van € 5,= Afbouwregeling voor KNSB t/m 2011 Huidige systeem = ledenafhankelijk → fraudegevoelig Onduidelijkheid over huidige ledenaantallen. Sommige verenigingen geven een totaal aantal leden op inclusief licentiehouders i.p.v. exclusief Tekst

4 Projectgroep Jelle Wesselius (vz Gewest Friesland)
Harry Falke (vz Gewest N-Holland–Utrecht) Rieks van Lubek (Penningmeester Gewest Drenthe) Sylvester Niemans (Penningmeester Gewest N-Brabant-Limburg-Zeeland) Casper Dirks (Manager Breedtesport) Huub Stammes (Algemeen Directeur)

5 Tekst Doel Marktaandeel georganiseerde sport vergroten.
Van “passieve leden” → “actieve leden” maken. Registratie van al onze leden; streven naar juiste opgave aantallen leden door verenigingen; eerlijkheid stimuleren. Inkomsten uit leden laten toenemen t.b.v. financiering diensten in toekomst; echter streven is minimaal budgettair neutraal. Gevolg: aanpassen huidige contributiestelsel en contributiereglement. Tekst

6 Tekst Doelgroep Verenigingen: (Natuur)IJsclubs:
Met name Passieve leden Maar ook Actieve leden Schaatsvereniging Met name Actieve leden Maar ook Passieve leden Stichtingen en overige bijzondere leden van de KNSB Gewesten Vraag aan aanwezigen! En waarom is dit van belang? Tekst

7 Tekst Definitie Doelgroep Definitie actieve verenigingsleden:
Dit zijn sporters die via de vereniging met regelmaat schaatsen/skaten en/of begeleiden. Bijvoorbeeld: licentiehouders, sportleden, skaters/skeeleraars, kunstrijders, shorttrackers, toerschaatsers (baankaarthouders, baanzegelhouders, etc.), jeugdschaatsers, trainers, begeleiders en organisatorisch kader. Definitie passieve verenigingsleden: Dit zijn leden die alleen in actie komen als er natuurijs is. Tekst

8 Nieuwe uitgangspunten
Basiscontributie voor alle verenigingen (elke vereniging ontvangt basisdienstverlening) Verenigingen betalen contributie per lid Verschil in prijs voor actieve en passieve leden Geen onderscheid in prijs tussen jeugd & volwassenen voor actieve leden Voor passieve jeugdleden tot 18 jaar geen bondsafdracht, wel mogelijkheid tot aanmelden voor AEGON Junior Schaats Club Registratie van naam, adres, woonplaats, leeftijd, m/v en van alle leden Gewestelijke contributie: uniform systeem en inning rechtstreeks door bond Tekst

9 Basisdienstverlening
Verenigingsondersteuning Verenigingsdag Dooifonds Wanneer er geen ijswinter (definitie: KNSB.nl) is geweest, kunnen verenigingen tot 50% v.d. afdracht aan de KNSB retour ontvangen. Afkopen Buma en SENA-rechten Vb: muziek in sportkantine (75m2) kost alleen al € 81,- per jaar) Coördinatie restitutie ecotaks Teruggave afgelopen seizoen varieert van € 15 tot € 1000,- Advisering en gratis handleiding aanleg & beheer natuurijs en combibanen Fiscale en juridische informatie en advisering Belangenbehartiging

10 Basisdienstverlening
Draaiboeken & routes schaatstoertochten/ skatetoertochten Schaats- & Skatesport voor het verenigingsbestuur Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Gelijkwaardig pakket bij Meeus kost minimaal € 250,- indien een vereniging niet is aangesloten bij de KNSB. 3 KNSB handboeken voor verenigingsbestuur verenigings-/ ledenportal met diverse kortingen voor de actieve schaatsers (dalurenkorting, korting op Schaatssport, diverse schaatsgerelateerde kortingen, etc. Informatie over blessurepreventie KNSB nieuwsbrief (gratis / digitaal) Posters, Brochures

11 Dienstenoverzicht PR en Promotie van schaats- en skatesport
Sportstimuleringsactiviteiten Organisatie competitie / wedstrijden Samenstellen wedstrijdkalender Organisatie nationale en internationale kampioenschappen Kaarten KNSB evenementen Korting bij suppliers, sponsoren etc.

12 Aanvullende diensten (tegen betaling)
KNSB Sportlidmaatschap KNSB Wedstrijdlidmaatschap (licenties voor schaatsen & skaten) Collectieve aansprakelijkheidsverzekering op aanvraag Ongevallenverzekering op aanvraag Opleidingen, bijscholingen, themadagen tegen KNSB-tarief 

13 Tekst Contributietarief € 100,- Basiscontributie per vereniging
(aanvullende diensten tegen KNSB tarief) Passieve leden € 1,00 Bondsafdracht per passief lid van de vereniging vanaf 18 jaar € 0,50 Opslag per passief lid; indien geen NAWG(E; facultatief) worden verstrekt Per passief lid zal de KNSB dan € 0,50 afdragen aan het Gewest Actieve leden € 5,- Bondsafdracht per actief lid van de vereniging Per actief lid zal de KNSB dan € 1,- afdragen aan het Gewest De gewestelijke contributie voor verenigingen komt hiermee in zijn geheel te vervallen Licentietarief blijft gehandhaafd Tekst

14 Rekenvoorbeeld Tekst

15 Tekst Huidig tarief Huidige tarieven:
Minimale Afdracht: 60 x 1,35 = € 81 Verzekering + Schaatssport = € 39,75 Totaal € 120,75 + Gewestelijke contributie Zuid Holland: Per lid: € 0,85 Tekst 15

16 Voorbeeld Natuurijsclub
HUIDIG Natuurijsclub ………. Stel: 60 leden (300 leden) Minimale Afdracht: 60 x 1,35 = € 81 Verzekering + Schaatssport = € 39,75 Totaal € 120,75 (€ 444,75) + Gewestelijke contributie Zuid Holland: 60x € 0,85 = € 51 Totaal € 171,75 (€ 699,75) NIEUW Natuurijsclub ………….. Stel: 60 leden (300 leden) Basiscontributie = € 100,- + 60 x € 1 = € 60 Inclusief gewestelijke afdracht ! Totaal € 160,- (€ 400) Tekst 16

17 Voorbeeld Combi-vereniging
NIEUW Combivereniging ………….. Stel: 60 passieve leden 60 actieve leden Basiscontributie = € 100,- + 60 x € 1 = € 60 60 x € 5 = € 300 Inclusief gewestelijke afdracht ! Totaal € 460,- HUIDIG Combivereniging……………… Stel: 60 passieve leden 60 actieve leden Minimale Afdracht: 120 x 1,35 = € 162 Verzekering + Schaatssport = € 39,75 Totaal € 201,75 + Gewestelijke contributie Zuid Holland: 120 x 0,85 = € 102 Totaal € 303,75 Tekst 17

18 Voorbeeld Schaatstrainingsgroep
HUIDIG Schaatstrainingsgroep………. Stel: 60 leden Minimale Afdracht: 60 x 1,35 = € 81 Verzekering + Schaatssport = € 39,75 Totaal € 120,75 + Gewestelijke contributie Zuid Holland: 60 x 0,85 = € 51 Totaal € 171,75 NIEUW Schaatstrainingsgroep………. Stel: 60 leden Basiscontributie = € 100,- + 60 x € 5 = € 300 Inclusief gewestelijke afdracht ! Totaal € 400,- Tekst 18

19 Tekst Proces Unaniem akkoord Bondscongres 28 juni op systematiek
Unaniem akkoord Bondsraad september 2009 voor tarief en contributiereglement Bondscongresbesluit december: reglement & tarief Start nieuw contributiesysteem vanaf 1 januari 2010 Tekst


Download ppt "Tekst KNSB CONTRIBUTIESTELSEL 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google