De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteitenseminar ASSER 28 mei 2010 DE ZAAK BERNARD Mr. Frans M. de Weger “Systeem en werking van de FIFA opleidingsvergoedingen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteitenseminar ASSER 28 mei 2010 DE ZAAK BERNARD Mr. Frans M. de Weger “Systeem en werking van de FIFA opleidingsvergoedingen”"— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteitenseminar ASSER 28 mei 2010 DE ZAAK BERNARD Mr. Frans M. de Weger “Systeem en werking van de FIFA opleidingsvergoedingen”

2 Te behandelen punten Achtergrond & ontstaan opleidingsvergoedingen Training compensation Solidarity mechanism

3 Achtergrond Bosman-arrest uit 1995 Zie HvJ EG 15 december 1995, NJ 1996, 637 (Bosman/Club Luik, KBVB & UEFA) Transfervergoedingen na einde looptijd contract volgens Europese Hof van Justitie niet toegestaan; Strijd met artikel 39 EG! Afschaffing nationaliteitsclausules (3+2-regel)

4 Achtergrond Europese Commissie eist dat FIFA transferregels aanpast Na moeizame onderhandelingen in 2001 akkoord: FIFA en UEFA passen reglement aan FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players 2001 (RSTP); ook wel “Monti-rules”

5 Achtergrond Verbod internationale transfers onder 18 jaar Zomer- en winterperiode wordt ingesteld Oprichting Dispute Resolution Chamber (DRC) Systeem m.b.t. opleidingsvergoedingen

6 Achtergrond RSTP 2005; 2008; FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players 2009 Opvallend na Bosman: nog steeds betalen (zij het opleidings-) vergoeding na einde contract! Bernard-zaak; Bosman 2?; Einde van de FIFA opleidingsvergoedingen? Kernvraag: opleidingsvergoedingen EU-proof?

7 Training compensation Artikel 20 en Annex 4 van de RSPT 2009 Wanneer is opleidingsvergoeding verschuldigd? - als een speler voor het einde van het seizoen waarin hij 23 jaar wordt zijn eerste professionele contract tekent; of - als een professionele speler die een spelerscontract heeft gesloten met een club voor het einde van het seizoen waarin hij 23 jaar is geworden als professional wordt overgeschreven van de ene naar de andere nationale bond. Zie artikel 2 lid 1 Annex 4 RSTP 2009

8 Training compensation De nieuwe club is de opleidingsvergoeding in beginsel verschuldigd aan alle voorgaande opleidingsclub(s) van de speler De volledige opleidingsperiode van een speler loopt vanaf het seizoen waarin de speler 12 jaar wordt tot en met het seizoen waarin hij 21 wordt

9 Training compensation Opleidingsvergoeding kan verschuldigd zijn tijdens en bij einde looptijd spelerscontract Zie artikel 1 lid 1 Annex 4 RSTP 2009 Opleidingsvergoeding los van transfervergoeding Zie artikel 1 lid 2 Annex 4 RSTP 2009 Opleidingsvergoeding maar 1 keer verschuldigd!

10 Training compensation Hoe hoog is de opleidingsvergoeding? -Hoogte is vastgesteld aan de hand van door FIFA gefixeerde bedragen -Clubs onderverdeeld in 4 categorieën Niveau club en kwaliteit opleiding Zie artikel 4 lid 1 en lid 2 Annex 4 RSTP 2009

11 Training compensation ConfederationCategory ICategory IICategory IIICategory IV AFCUSD 40,000USD 10,000USD 2,000 CAFUSD 30,000USD 10,000USD 2,000 CONCACAFUSD 40,000USD 10,000USD 2,000 CONMEBOLUSD 50,000USD 30,000USD 10,000USD 2,000 OFCUSD 30,000USD 10,000USD 2,000 UEFAEURO 90,000EUR 60,000EURO 30,000EURO 10,000 Zie bijv. bedrag van € 90.000,-; Dat is de opleidingsvergoeding voor een speler bij een categorie I club per opleidingsjaar Zie artikel 4 lid 1 en lid 2 Annex 4 RSTP 2009 Zie ook FIFA Circulaire 1185 (Congo bijvoorbeeld kent alleen maar categorie 4 clubs)

12 Training compensation Hoofdregel: berekening vergoeding wordt gebaseerd op de kosten die de nieuwe club zelf gemaakt zou hebben om de speler te trainen vermenigvuldigd met het aantal jaar dat de speler door de oude club(s) is opgeleid Zie artikel 5 lid 1 en lid 2 Annex 4 RSTP 2009 / Zie FIFA Commentary blz. 119 Kortom: kijken naar categorie nieuwe club!

13 Training compensation Overschrijving binnen de EU/EER: -club lagere categorie naar club hogere categorie: hoogte opleidingsvergoeding gebaseerd op hoogte gemiddelde opleidingskosten van beide clubs -club hogere categorie naar club lagere categorie: hoogte opleidingsvergoeding gebaseerd op de opleidingskosten van de club uit de lagere categorie -overgang speler tussen clubs zelfde categorie: hoogte opleidingsvergoeding gebaseerd op de opleidingskosten die horen bij die desbetreffende categorie

14 Training compensation FIFA DRC kan bepalen dat gefixeerde bedragen disproportioneel (alleen ingeval van uitzonderlijke omstandigheden) Zie artikel 5 lid 4 Annex 4 RSTP 2009 / Zie DRC 12 januari 2007, nr. 17266 / Zie DRC 12 maart 2009, nr. 39234 / Zie CAS 2004/A/560 Laatste jaren steeds minder procedures Vaste bedragen steeds meer geaccepteerd

15 Training compensation Let op onderscheid verschuldigdheid en berekeningswijze! Berekeningswijze geldt tot 21 jaar, tenzij duidelijk is dat trainingsperiode van de speler voor leeftijd 21 jaar is geëindigd Zie artikel 1 lid 1 Annex 4 RSTP 2009 Wanneer is trainingsperiode geëindigd voor 21? Zie bijvoorbeeld DRC 12 januari 2007, nr. 17266

16 Training compensation Het moet “evident” zijn! Meer dan één indicatie! Slechts in een paar zaken het geval! Leeftijd speler belangrijk Zie CAS 2003/O/527 Hoogte huursom belangrijk Zie CAS 2004/A/594

17 Training compensation Opleidingsvergoeding internationaal niet verschuldigd als: 1. de vorige club het spelerscontract heeft beëindigd “without just cause” 2. de speler getransfereerd wordt naar categorie 4 club 3. de speler status van amateur verkrijgt bij nieuwe club na transfer Zie artikel 2 lid 2 Annex 4 RSTP 2009

18 Training compensation Opleidingsvergoeding binnen de EU/EER voorts niet verschuldigd als: 4. de club de speler geen contractaanbieding heeft gedaan Zie artikel 6 lid 3 Annex 4 RSTP 2009 - Beëindiging met wederzijds goedvinden? DRC kan dan bepalen dat geen opleidingsvergoeding verschuldigd is! Zie DRC 21 februari 2006, nr. 26595 - Verplichting voor contractspelers én amateurspelers? Zie CAS 2006/A/1152 (JA) en CAS 2006/A/1177 (NEE) / Zie DRC 16 april 2009, nr. 49444 (JA)

19 Training compensation De club waar speler geregistreerd wordt is vanaf die datum binnen 30 dagen de opleidingsvergoeding verschuldigd Zie artikel 3 lid 1 Annex 4 RSTP 2009 Geen link met rechthebbende clubs of binnen 18 maanden meldt rechthebbende club zich niet? Opleidingsvergoeding naar de nationale bond! Zie artikel 3 lid 1 Annex 4 RSTP 2009 / Zie FIFA Commentary blz. 116, noot 155 (eerder bij bijv. faillissement) DRC neemt geen zaken aan na twee jaar Zie artikel 25 lid 5 RSTP 2009

20 Training compensation Ook de club waar de speler op huurbasis heeft gespeeld kan recht hebben op vergoeding Zie DRC 23 maart 2006, nr. 36928 Stel: in transferovereenkomst staat dat geen ‘training compensation’ is verschuldigd Uitsluitend clubs die officieel gerechtigd zijn om ‘training compensation’ te ontvangen, kunnen afstand van hun recht doen Zie DRC 9 november 2004, nr. 114461

21 Solidarity mechanism Artikel 21 en Annex 5 van de RSPT 2009 Wanneer is solidariteitsbijdrage verschuldigd? Als een speler gedurende de looptijd van zijn contract wordt overgeschreven naar een andere club en er door de nieuwe club aan de oude club een vergoeding wordt betaald, dan moet de nieuwe club 5% van de overeengekomen transfersom inhouden van die transfersom en verdelen onder de rechthebbende clubs Zie artikel 1 Annex 5 RSTP 2009

22 Solidarity mechanism Season of his 12th birthday5% (i.e. 0.25% of total compensation Season of his 13th birthday5% (i.e. 0.25% of total compensation Season of his 14th birthday5% (i.e. 0.25% of total compensation Season of his 15th birthday5% (i.e. 0.25% of total compensation Season of his 16th birthday10% (i.e. 0.5% of total compensation Season of his 17th birthday10% (i.e. 0.5% of total compensation Season of his 18th birthday10% (i.e. 0.5% of total compensation Season of his 19th birthday10% (i.e. 0.5% of total compensation Season of his 20th birthday10% (i.e. 0.5% of total compensation Season of his 21st birthday10% (i.e. 0.5% of total compensation Season of his 22nd birthday10% (i.e. 0.5% of total compensation Season of his 23rd birthday10% (i.e. 0.5% of total compensation

23 Solidarity mechanism Verschil met de opleidingsvergoeding: – Verschuldigdheid solidariteitsbijdrage niet leeftijd gebonden – Alleen verschuldigd tijdens looptijd contract; transfersom? – Kan meerdere keren door een club ontvangen worden!

24 Solidarity mechanism De nieuwe club van de speler moet vanaf datum registratie binnen 30 dagen de solidariteitsbijdrage aan rechthebbende clubs betalen Zie artikel 2 lid 1 Annex 5 RSTP 2009 Nieuwe club is verantwoordelijk voor de berekening en betaling Zie artikel 2 lid 2 Annex 5 RSTP 2009

25 Solidarity mechanism Geen link met rechthebbende clubs of binnen 18 maanden meldt rechthebbende club zich niet? Solidariteitsbijdrage naar de nationale bond! Zie artikel 2 lid 3 Annex 4 RSTP 2009 / Zie FIFA Commentary blz. 131, noot 181 (eerder bij bijv. faillissement) Ook hier: DRC neemt geen zaken aan na 2 jaar Zie artikel 25 lid 5 RSTP 2009

26 Solidarity mechanism In praktijk vaak de volledige transfersom overgemaakt aan verkopende club met verzoek aan de verkopende club om de 5% te distribueren aan de voormalige clubs DRC: geen gevolgen voor rechthebbende clubs, want nieuwe club blijft verantwoordelijk voor de distributie aan de voorgaande clubs Zie DRC 26 november 2004, nr. 114130

27 Solidarity mechanism Spelerspaspoort is soms incompleet en de DRC heeft dit wel eens voor rekening van een rechthebbende club laten komen Zie DRC 28 september 2006, nr. 961202B DRC benadrukt dat rechthebbende clubs de carrière van de speler moeten blijven volgen! Zie DRC 3 oktober 2008, nr. 108488

28 Solidarity mechanism Nieuwe club wil de solidariteitsbijdrage soms in termijnen betalen Zie DRC 16 april 2009, nr. 49982 DRC: rechthebbende clubs kunnen in beginsel niet worden verplicht dit te accepteren! Zie DRC 27 april 2006, nr. 46557 / Uitzonderingen daargelaten, zie DRC 21 februari 2006, nr. 2624 DRC: uitwisselen van spelers houdt indirect een financiële vergoeding in omdat de spelers een financiële waarde vertegenwoordigen Zie DRC 12 januari 2007, nr. 17630 en DRC 9 januari 2009, nr. 19442b

29 Solidarity mechanism Transfer van Kuyt van Feyenoord naar Liverpool Amateurclub Quick Boys ontving ongeveer € 400.000,- DIRK KUYT TRIBUNE Transfer van Robben van Chelsea naar Real Madrid Amateurclub Bedum ontving € 90.000,- Transfer van Robben van Real Madrid naar Bayern Amateurclub Bedum ontving € 62.500,-

30 Slot Opleidingssysteem van FIFA is volgens FIFA ook na de Bernard-zaak EU-proof! Waarom? Omdat het FIFA-opleidingssysteem gebaseerd is op de werkelijke opleidingskosten Rekening mag worden gehouden met de kosten van opleiding van toekomstige beroepsspelers als diegenen die nooit beroepsspeler zullen worden Er volgen nog gesprekken ter evaluatie!

31 Contactgegevens Mr. Frans M. de Weger fdeweger@fmdw.nl Per 1 juni: f.deweger@fbo.nlf.deweger@fbo.nl Mobiel: +31(0)624554566


Download ppt "Actualiteitenseminar ASSER 28 mei 2010 DE ZAAK BERNARD Mr. Frans M. de Weger “Systeem en werking van de FIFA opleidingsvergoedingen”"

Verwante presentaties


Ads door Google