De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM. JAARLIJKSE VERGADERING met wedstrijdzwemmende verenigingen 8 mei 2010 NBC Nieuwegein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM. JAARLIJKSE VERGADERING met wedstrijdzwemmende verenigingen 8 mei 2010 NBC Nieuwegein."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM

2 JAARLIJKSE VERGADERING met wedstrijdzwemmende verenigingen 8 mei 2010 NBC Nieuwegein

3 Agenda Opening / Vaststellen Agenda Punten vergadering 2009 Evaluatie seizoen 2009 – 2010 Algemeen / LZK / NCS-wedstrijden / BZK / Masters Eindstand LZK 2009-2010 Financiën Indeling LZK 2010- 2011 Reglementen Splash Inbreng verenigingen/CWZ Rondvraag/Volgende vergadering/Sluiting

4 Punten vergadering 2009 -Het verzoek om bij vriendschappelijke zwemwedstrijden ook buitenlandse tijdwaarnemer/keerpuntcommissaris toe te staan is door de CWZ geaccordeerd en zal in het reglement worden opgenomen -Bij NCS wedstrijden is dit niet van toepassing

5 Punten vergadering 2009. Rotterdam.. Bij controle door voorstarter moet ieder lid van een estafette aangevinkt worden. Apeldoorn. Trainerscursus wordt indien mogelijk nog in 2010 gehouden. Het zoeken van een docent is een moeilijke zaak, daarnaast moet er zwemwater gezocht worden

6 Punten vergadering 2009 Almere Lijst met officials welke op de CWZ site staan wordt 2x per jaar naar de verenigingen verspreid en op de site geplaatst. Op de officiallijst welke het bondsbureau inventariseert en uitgeeft komen alle officials binnen de NCS op te staan.

7 Punten vergadering 2009 Zevenaar. Kan een vereniging zelf in Splash een startnummer aanvragen. Dit kan pas als de CWZ site is aangepast, wij zijn hiermee bezig

8 Evaluatie Seizoen 2009 - 2010 Algemeen LZK NCS wedstrijden BZK Masterzwemmen

9 Evaluatie LZK 2009 – 2010! Algemeen We werden opgeschrikt doordat Den Bosch aangaf dat zij de eerste wedstrijd niet zouden deelnemen ivm te weinig kader, gelukkig heeft Den Bosch de beide andere wedstrijden wel meegedaan en de laatste LZK zelfs op een goede manier georganiseerd. Inmiddels is bekend dat de wedstrijdploeg is opgeheven

10 Evaluatie LZK 2009 – 2010 ! LZK Aanvangstijd juryvergadering Levering officials Fair Play

11 AANVANGSTIJDEN De aanvangstijden van inzwemmen, juryvergaderingen en wedstrijd welke op de programma’s stonden waren allemaal juist Wel graag bij het toewijzen van een zwembad, graag z.s.m. de tijden doorgeven aan de CWZ, deze kan ze dan op de site zetten en is iedereen ruim op tijd geïnformeerd

12 Juryvergadering Aanvang juryvergadering. De juryvergaderingen begonnen niet altijd op tijd, de redenen waren onvoorziene files, te laat van thuis vertrekken. Wij verzoeken de ploegen op tijd te vertrekken en rekening houden met de aanvang van de juryvergadering, er staat in het reglement dat de juryleden 15 minuten voor aanvang aanwezig moeten zijn.

13 OFFICIALS De CWZ heeft voor het afgelopen seizoen in afdeling 4 gezegd dat zij geen strafpunten zouden uitdelen, omdat Rotterdam aangegeven had niet over voldoende officials kon beschikken. Voor het nieuwe seizoen zal dit niet meer gebeuren, de verenigingen in de afdelingen zijn verantwoordelijk voor de officials, de CWZ zal hier geen rol meer in spelen zoals bij de 3 e Lzk wedstrijd.( 21 Mailtjes)

14 OFFICIALS Levering officials. Het ruilen van officials was niet altijd bekend bij de CWZ, ondanks het verzoek om indien er geruild wordt de CWZ in CC te zetten, dit voorkomt dat officials welke op de programma’s gezet worden ook aanwezig zijn. Er zijn voor de 3 e LZK bij de CWZ 21 mailtjes in en uitgegaan om de officials rond te krijgen.

15 FAIRPLAY De CWZ heeft geconstateerd dat er tijdens de afgelopen LZK geen onregelmatig heden zijn gebeurd en is hier bijzonder tevreden over.

16 Evaluatie NCS wedstrijden 100m wedstrijd Deze zijn door de Eindhovense Watervrienden op een voortreffelijke wijze georganiseerd, wat ook door de deelnemers is geuit. De sprintwedstrijd is door de CWZ met hulp van een aantal vrijwilligers van deelnemende verenigingen georganiseerd. De wedstrijd is goed verlopen en zal na een evaluatie het komend jaar weer in het Sloterparkbad georganiseerd worden

17 Evaluatie Sprint De reacties zijn Zwemmers op tribune tussen ouders en publiek. Voor en na de wedstrijd de gladde trap op Aangeven waar men moet zitten De sfeer was hetzelfde als een keer in Eindhoven, aanmoedigen had geen zin De wijzigingen waren niet verwerkt op het scorebord Er waren geen medailles. Consumpties zien liever zoals het met LZK e.d. gedaan wordt De elektronische tijdwaarneming was niet te zien in baan 7 en 8 Ordonnansen vragen

18 Evaluatie Sprint Wat kunnen de verbeteringen zijn; alle zwemmers op banken tegenover de tribune medailles uitreiken of zoals bij de Masters per vereniging verstrekken consumpties zelf verzorgen( via ruimte van de Dolfijn) Jury vergadering houden ruimte van Dolfijn Programma in computer aanpassen

19 Evaluatie Sprint Wat zijn de consequenties. Banken huren, neerzetten en weer opruimen.(6x) Voor de uitreiking van medailles 6 kinderen en 2 a 3 begeleiders om de medailles uit te zoeken. Muziek voor medaille uitreiking en bediening Personen voor verzorging consumpties. (2x) Bemannen lijnen in en uithalen.(6x) Ordonnansen (3x) Klaarmaken elektronische tijdwaarneming (4x)

20 Evaluatie sprint Dit alles betekend indien we de wedstrijd willen organiseren zoals in Eindhoven dat we ongeveer 15 volwassenen en 6 kinderen nodig hebben om de wedstrijd goed te laten verlopen. Dit betekend dat er een vereniging bereidt moet zijn om ons te helpen, is deze er niet dan moeten we volgens mij de sprintwedstrijd niet organiseren. Totdat er een zwembad is waar we niet zoveel zelfwerkzaamheid moeten doen

21 Evaluatie BZK De beide Bondszwemkampioenschappen zijn door WV Almere en de Deurnese WV op een goede wijze voorbereid en uitgevoerd. Er was in Deurne wel weinig ruimte voor de zwemmers en geen plaats voor toeschouwers (Ingebracht door WV Lisse)

22 Evaluatie Masterzwemmen De Masterzwemkampioenschappen zijn door de Haagse Watervrienden goed georganiseerd en het was zoals altijd weer een gezellige wedstrijd met een hapje en de medaille uitreiking na de wedstrijd/

23 Eindstand LZK 2009-2010 Almere 1 Lisse 1 Deurne Eindhoven Neptunus Born Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 Pijnacker Almere 2 IJmuiden Geleen Apeldoorn HelmondPijnacker/ Den Haag HoofddorpHaarlem ZevenaarRotterdam TilburgDen Bosch Lisse 2

24 Begroting / Startgeld

25 Bijdrage te betalen door verenigingen  N.C.S. € 9,05 per persoon, per jaar  Sectie zwemmen € 6,80 p.p.p.j.  Startgeld:  € 5,40 per start Masters  € 4,== per start 100 mtr/Sprint  € 4,50 per start BZK  € 475,00 per ploeg LZK

26 Begroting C.W.Z. 2010 OmschrijvingBatenLasten 100 mtr Wedstrijd2200,002300,00 Sprint wedstrijd2000,002300,00 Zwemkampioenschappen (BZK)3038,002800,00 Zwemkompetitie (LZK)9025,006900,00 Masters1890,002700,00 Centrale training900,003500,00 Bijscholing scheidsr./kampr.0,001400,00 Opleiding officials0,00600,00 Bestuurskosten1000,004200,00 Vergadering met verenigingen0,00900,00 Cursus zwemtrainer2500,004000,00 Internationale wedstrijden0,005000,00 TOTAAL22553,0036600,00 TOTAAL GENERAAL-14047,00

27 Indeling LZK 2010 – 2011 18 aangemelde ploegen Den Bosch heeft de wedstrijd ploeg opgeheven i.v.m. te weinig kader Keuze: 3 afdelingen van 6 ploegen 2 afdelingen van 5 ploegen en 2 afdelingen van 4 ploegen ­

28 Voorstel Indeling 2010 – 2011 3 afdelingen Almere 1 Lisse 1 Deurne Eindhoven Pijnacker Almere 2 Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Pijnacker/ Den Haag Helmond Geleen IJmuiden Hoofddorp Neptunus Born Apeldoorn Lisse 2 Rotterdam Zevenaar Tilburg Haarlem

29 Voorstel indeling 2010/2011 4 afdelingen Almere 1 Lisse 1 Deurne Eindhoven Pijnacker Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 Neptunus/ Born Almere 2 IJmuiden Geleen Helmond Pijnacker/ Den Haag Tilburg ApeldoornHaarlem ZevenaarRotterdam HoofddorpLisse 2

30 Voorstel Organisatie 2010 – 2011 3 afdelingen Eindhoven 1 Almere 1 2 Deurne 3 Pijnacker Lisse 1 Almere 2 Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Geleen 1 IJmuiden 2 Helmond 3 Neptunus / Born Hoofddorp Pijnacker/ Den Haag Apeldoorn 3 Zevenaar Rotterdam Tilburg Haarlem Lisse 2

31 Voorstel organisatie 2010/2011 4 afdelingen Deurne 1 Almere 1 2 Pijnacker 3 Eindhoven Lisse 1 Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 Geleen 1 IJmuiden 2 Helmond 3 Almere 2 Neptunus/ Born Zevenaar 1Lisse 2 1 en 3 Pijnacker/ Den Haag 2 Haarlem 2 Hoofddorp 3Tilburg ApeldoornRotterdam

32 REGLEMENTEN

33 Reglementen Van de wijzigingen in het reglement zijn de meeste allemaal tekstueel. De belangrijkste zijn: Het aanpassen van buitenlandse officials bij niet NCS wedstrijden. De bijlage over de zwemkleding. Het afzeggen van deelnemers tijdens een wedstrijd De bijlagen worden volledig aangepast

34 Reglementen De wijzigingen worden z.s.m. aangepast en worden naar de contactpersonen gestuurd, en op de site geplaatst. Tevens wordt per 1 oktober het nieuwe Sportreglement op de site geplaatst De CWZ wil de verenigingen dringend verzoeken om deze naar hun officials te verspreiden, het blijkt dat er officials zijn welke nog met (zeer) oude reglement werken.

35 ­Op de CWZ-site(in het Splash gedeelte) kunnen handleidingen gedownload worden voor een aantal NCS wedstrijden. ­Er worden erg veel fouten gemaakt bij het inschrijven, graag meer aandacht en precisie hierbij Splash

36 Vragen verenigingen WV Lisse. In de bijlagen in het sportreglement ontbreken een aantal functies, die tijdens een wedstrijd wel gevraagd wordt maar nergens vermeld staan Tijdens de BZK werd de 1 start-regel toegepast, dit wegens het volle programma.

37 Inbreng CWZ ­In het vervolg zullen de penningmeesters van de verenigingen na afloop van een CWZ activiteit een rekening ontvangen over het aantal opgegeven starts na de wijzigingen welke voor woensdag 12.00 uur zijn doorgegeven aan de CWZ. ­De regeling wordt bij de bijlage’s van het sportreglement bijgevoegd

38 Inbreng CWZ Evenals de scheidsrechters krijgen ook de jurysecretarissen na de laatste wijzigingen op woensdag ook het programma via de mail toegezonden We zijn bezig om de mail adressen van de jurysecretarissen te verzamelen

39 Data seizoen 2010/2011 Masters 3 oktober 2010 IJmuiden 1 e LZK 14 november 2010 2 e LZK 30 januari 2011 3 e LZK 17 april 2011 1 e BZK 13 maart 2011 Almere 2 e BZK 20 maart 2011 Pijnacker 100m wedstrijd 12 december 2010 Eindhoven Sprint wedstrijden 13 februari 2011 Amsterdam Masters 2 oktober 2011 Eindhoven

40 RONDVRAAG

41 Volgende vergadering 21 mei 2011 NBC Nieuwegein


Download ppt "WELKOM. JAARLIJKSE VERGADERING met wedstrijdzwemmende verenigingen 8 mei 2010 NBC Nieuwegein."

Verwante presentaties


Ads door Google