De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themadag Amersfoort 2009.  J.T.Kent (o.a.) gaf verbanden tussen middelen: trias, complementaire, goede opvolging, elkaar vijandige  R.Morrison gaf in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themadag Amersfoort 2009.  J.T.Kent (o.a.) gaf verbanden tussen middelen: trias, complementaire, goede opvolging, elkaar vijandige  R.Morrison gaf in."— Transcript van de presentatie:

1 Themadag Amersfoort 2009

2  J.T.Kent (o.a.) gaf verbanden tussen middelen: trias, complementaire, goede opvolging, elkaar vijandige  R.Morrison gaf in de jaren 80 lezingen over ‘groepen’ van middelen: de Kali’s, de Natriums, de Carbons, de Magnesiums, de Aurums, de Arsenicums enz

3  R. Sankaran zag overeenkomsten tussen de edele metalen  J. Scholten publiceerde “Homeopathie en de Mineralen” en daarna “Homeopathie en de Elementen”  R. Sankaran merkte ook overeenkomsten op tussen de vertegenwoordigers van hetzelfde rijk: dieren, planten, elementen, nosoden, imponderabels

4  Naast de classificatie naar het rijk is er ook die naar het miasma  S.Hahnemann onderscheidde drie miasmata  C. Hering, Boericke, Kent (e.a.): naast psora, sycose en syfilis ook nog het tuberculeus en het kanker miasma, dat ze als combinaties van de drie oorspronkelijke beschouwden

5  R. Sankaran voegde daar het acuut miasma aan toe, en de tussenmiasmata:  typhoid, ringworm, malaria en lepra  Dit maakt samen tien

6  Tot in Hahnemanns’ tijd dacht men dat ziekten veroorzaakt werden door koude, vocht, slechte lucht, kwalijke dampen…  Hahnemann besloot dat ze te wijten waren aan overgeërfde of verworven constitutionele zwakheden en tendensen  Men moest derhalve niet enkel de symptomen van het ogenblik behandelen maar de totaliteit

7

8 1. Name 2. Fact 3. Emotion 4. Delusion 5. Sensation 6. Energy/source 7. Seven

9  De vitaliteit  De aard, hoeveelheid en distributie van onze energie  Moet ook ‘gevoed’ worden: door ‘energie’, leven, prana, chi, uit onze voeding te halen, uit de zuivere lucht en zuiver water, door beweging, goede ademhaling, baden, massages, lichaamshoudingen, manipulaties, geuren, zon, kleuren enz

10  De dimensie tussen de 1 ste en de 3 de  De wereld van de elementen, grondstoffen, kristallen, primitieve levensvormen zoals virussen en bacteriën  Alle verdere levensvormen zijn daaruit geëvolueerd: de planten en dieren van de 3 de dimensie

11  De 2 de dimensie kan ook als de voorouders van de mens beschouwd worden  De metalen, kristallen, chemische elementen waaruit ons fysieke lichaam is opgebouwd zijn van dezelfde aard (= gelijksoortig)  Ze resoneren in ons energetisch lichaam en onze gezondheid is ervan afhankelijk

12  De alchemie probeert de tellurische krachten te doorgronden en aan te wenden  De geomantie is de kunst die men aanwendde om met de aardfrequenties in harmonie te komen  Hahnemann was ongetwijfeld vertrouwd met de alchemie….

13  Wat wij nu de constitutie zouden noemen: de genetische opmaak van ons lichaam (DNA van vader en moeder)  Plus de vatbaarheid voor bepaalde aandoeningen: met andere woorden het al of niet harmonieus resoneren met de elementen, virussen en bacteriën

14  Er zijn maar een beperkt aantal mogelijke afwijkingen in onze energie huishouding  De hoeveelheid (psora)  De distributie (sycose)  De aard (syfilis)

15  Sankaran noemde ziekte in feite een delusion  Als miasmata een classificatie van ziekten vertegenwoordigen, moeten ze derhalve een classificatie van delusions zijn  Delusions situeren zich op niveau 4

16  Hahnemannse miasmata vertegenwoordigen de kenmerken van het lichaam (niveau 1 en 2)  Sankaranse miasmata vertegenwoordigen de kenmerken van de geest (niveau 3 en 4)  Ze bestaan naast elkaar en vullen elkaar aan

17  Middelen gemaakt van ziekteverwekkers, - stoffen, zieke weefsels of afscheidingen en vaak mengproducten  Sommige zijn getest, andere niet  De dragen de signatuur van de ziekte

18  Als start of als afronding van een constitutiebehandeling  Om een onduidelijke beeld te verhelderen  Als ‘gewoon’ homeopathisch middel op de indicaties  Als deblokkator  ‘Never well since’  Als profylaxe (bv tijdens een epidemie)

19  Als het vitale gevoel het ‘wat’ is van de case, is het miasma het ‘hoe’  Bv: specifiek gevoel (plant) van breekbaarheid (conifeer)  Als we de miasma-informatie hebben begrepen en niet de sensation, zal de nosode het miasmatisch aspect verminderen en de sensation verhelderen

20  Enkel en alleen miasma informatie  Geen kingdom informatie  Cases lijken nuchter, oppervlakkig, ‘fact level’  Ieder aangehaald onderwerp lijkt dood te lopen  De patiënt lijkt onwillig of onkundig om ‘bij zijn emoties te geraken’  Alles komt op hetzelfde neer (bv: ik wil controle, ik probeer dit en probeer dat en leg mij er tenslotte bij neer)

21  De vital sensation of de ervaring van de patiënt is terug te voeren op dit ene, persisterende, diepste gevoel  Het is er in alle omstandigheden, op alle niveaus, in ieder tijdsgewricht, op alle domeinen van iemands leven  Dit is de definitie van een ‘vital sensation’

22  Wordt voorgeschreven op niveau 5  Het heeft dus niets te maken met de fysieke pathologie van de patiënt  Een Carcinosinum op niveau 5 kan een sycoticus zijn op fysiek niveau  De sensation of het vitale gevoel vertegenwoordigt dus geen substantie maar een idee of een overlevingsmechanisme

23  Naast de drie grote rijken (dier,plant en mineraal) zijn er nog rijken:  De monera  De fungi (cfr Frans Vermeulen)  De imponderables  En meerdere onderverdelingen zijn mogelijk (zee- of waterwezens, woestijnmiddelen, carbons, parasieten, )

24  Invasiveness  Toxigenicity  Fast reproduction  Cantagion  Communication  Colonization  Strategy

25  Evolutionary  Symbiotic  Co-operative  Genetically flexible  Socialised  Democratic  Victims/aggressors

26 subjectiefobjectief individueel Ikhet individueel collectief wijhet collectief subjectiefobjectief

27  Polariteit: ziekte en gezondheid  Vitale gevoel: ik ben abnormaal (want ziek) en al de anderen zijn normaal  Het gaat om sterk en zwak zijn en alles wat men daarvoor moet en kan doen  Bijzondere interesse in eten  Het juiste dieet, voldoende eten, zich sterk eten, de ziekte overeten, voedingsfouten maken ziek, supplementen, krachtvoer

28  Ze willen veel weten, kennen, overal komen, met anderen discussiëren, zijn breed geïnteresseerd en zeer leergierig  De reden is: ze willen zich kunnen aanpassen  Een virus heeft een ander organisme nodig om te kunnen leven, een patiënt wil over anderen alles weten, dan kunnen ze zich ‘inleven’

29  Ze zijn beducht voor invloeden: de komst, het gedrag, de mening van anderen, beïnvloeding van buitenaf. Daarna ben jen iet meer dezelfde  Het kan een angst of een fascinatie zijn


Download ppt "Themadag Amersfoort 2009.  J.T.Kent (o.a.) gaf verbanden tussen middelen: trias, complementaire, goede opvolging, elkaar vijandige  R.Morrison gaf in."

Verwante presentaties


Ads door Google