De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ADHD – Workshop docenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "ADHD – Workshop docenten"— Transcript van de presentatie:

1 ADHD – Workshop docenten
Wat moet je er mee? Workshop

2 Inleiding Welkom Studiedag Afsluiting een quiz

3 Eerst even dit...

4 Spelregels We staan in het midden Loop naar de juiste hoek (A-B-C-D)
Noteer zelf het aantal goede antwoorden Terug naar het midden

5 Vraag 1 Bekende mensen met ADHD-ers zijn o.a. Vincent van Gogh, Salvador Dali en Wibi Soerjadi. Wie van de onderstaande namen is ook ADHD-er? Geert Wilders Theo Maassen André van Duin Ina Boudier-Bakker B

6 Vraag 2 Ja, het ligt aan de mate van ADHD.
Is ADHD een stoornis waar je overheen kunt groeien? Ja, het ligt aan de mate van ADHD. Ja, het ligt aan het soort ADHD. Nee, tenzij ze er een therapie voor volgen. Nee, ze kunnen er hooguit beter mee leren omgaan Antwoord: Je 'groeit er niet overheen' zoals vroeger wel gedacht werd. Dit betekent dat veel volwassenen er ook nog last van hebben. In meer of mindere mate natuurlijk, je kunt er mee leren leven, je werk en leefomgeving zo kiezen dat je er minder last (of juist voordeel!) van hebt (antwoord D). Toch heeft zeker 1 % van alle volwassenen er nog erge last van. Zoveel last dat ze vastlopen in werk, studie, relaties en hulp gaan zoeken in de geestelijke gezondheidszorg. In ernstige gevallen kan er sprake zijn van verslaving en/of crimineel gedrag. Antwoord D

7 Vraag 3 Broeder uit sociale justiëel empatisch socialisme
Wat betekent het woord “brusjes” ? Er is zelfs een site van Broeder uit sociale justiëel empatisch socialisme Broertjes en/of zusjes van ADHD-er Broertjes en/of zusjes van kinderen met een ziekte of handicap Alle antwoorden zijn fout Antw. B Brusjes betekent de broertjes en zusjes van een ADHD-er Leuke vraag!

8 Vraag 4 Verschillen de aard en ernst van de ADHD gedragsproblemen per land? Ja, want door cultuurverschillen kunnen de problemen extra benadrukt worden. Nee, ze vertonen een grote mate van gelijkenis. Ja, het is afhankelijk van de ontwikkelingsstaat van een land. Veel ADHD’ers zijn grote genieën en dragen daarom bij aan een hogere welvaart. Ja, want in sommige landen wordt ADHD zelfs niet erkend, wat tot problemen leidt. B Voorstel voor c: Ja: Het is afhankelijk van de ontwikkelingsstaat van een land. Veel ADHD zijn grote genieën en dragen daarom bij aan een hogere welvaart. PW: Voorstel overgenomen

9 Vraag 5 Welk model van overleg past het beste bij een leerling met ADHD? Streng autoritair Altijd meegaand Democratisch De leerling altijd alles zelf laten beslissen C. Democratisch overlegmodel werkt het beste. Streng-autoritair werkt zelfs averechts. De leerling zelf alles laten beslissen (bijv. vanuit een gevoel van medelijden) is uit den boze. Ik heb wat moeite met de woorden altijd. Niets werkt natuurlijk altijd. Behalve altijd is alles anders.

10 Vraag 6 Welke omschrijving past het best bij de stoornis AD(H)D?
Laat de leerling niet te veel bordwerk overschrijven De hoofd- van de bijzaken kunnen onderscheiden Ze raken de weg kwijt in school Zwakke motorisch vaardigheden Antw:B 1e dyslexie, 2e ADHD, 3e NLD, 4e NLD De vraag was voor mij niet helemaal helder Voorstel voor herformulering van de vraag bijvoorbeeld: Welke omschrijving is typisch voor een ADHD-er?

11 Vraag 7 Kan ADHD door een dieet worden voorkomen? Ja,
Ja, gecombineerd met medicijnen Ja, maar het dieet is zo streng, dat is niet vol te houden Nee. Antw. JA kleinschalig onderzoek (Lidy Pelsser) heeft uitgewezen dat 70% van de ADHD-ers geen last meer heeft van de symptomen. Zie info en film Als afsluiting een stukje film laten zien!

12 Vraag 8 Een kenmerk van een ADHD-er is aandachtstekort. Is dat...
Te weinig aandacht gekregen als baby waarbij een onherstelbare kloof is geslagen. Niet noodzakelijkerwijs; er zijn ook andere kenmerken. Te weinig aandacht kunnen geven, omdat je je niet voldoende concentreren kan. Meerdere antwoorden mogelijk, namelijk b en c. D (B en C)

13 Vraag 9 Hoe krijg je als docent een goede werkrelatie met een leering met ADHD? Op alle slakken zout leggen Focussen op de voor jou als docent belangrijkste regels De leerling zelf laten bepalen wat hij/zij belangrijk vindt. Op alle fronten de eisen zo hoog mogelijk stellen B. Het beste is om als docent voor jezelf na te gaan wat jij belangrijk vindt in de relatie met een ADHD’er. Op alle fronten hoge eisen stellen, werkt averechts. Dus begin heel specifiek aan de hand van eigen ‘speerpunten’. Ook hier weer bij A en D het woord alle! En bij C het tegendeel zelf laten bepalen is ook niet sturen

14 Vraag 10 Met een EEG Door een arts Door de schoolbegeleidingsdienst
Hoe wordt ADHD bij voorkeur vastgesteld? Met een EEG Door een arts Door de schoolbegeleidingsdienst Een psychiater D. Een antwoord is goed psychiater. Een kinderarts of ervaren arts zou ook kunnen, maar die zijn niet bij de antwoorden opgenomen. EEG Het is niet zeker vast te stellen met bijv. een EEG (elekto encefalo gram). Ook moderne technieken om het menselijk lichaam te bekijken als MRI, SPECT of PET zijn nog niet voldoende ontwikkeld om de diagnose te kunnen stellen. Hiervoor is nog meer onderzoek nodig. We weten ook nog steeds niet precies wat er anders gaat in de hersenen en hoe dat zichtbaar te maken is. 

15 Vraag 11 Wat moet je doen bij een ADHD-er?
Proberen gedragsverandering teweeg te brengen Dwingen tot sociaal gedrag Bij het raam of deur zetten Op een rustig plekje voorin de klas zetten Antw: D 1e PDD-NOS, 2e NLD, 3e ADHD, 4e juist wel doen

16 Vraag 12 Waarom worden er meer jongens dan meisjes gediagnosticeerd met ADHD? Het is een recessief gen wat voornamelijk bij mannen voorkomt. Jongens zijn van nature rustiger, dus valt het eerder op. Die verhouding is aan het opschuiven. Bij meisjes wordt het onvoldoende opgemerkt, omdat de symptomen zich anders openbaren. D Antwoord D is wel erg absoluut. Mijn voorkeur is Bij meisjes wordt het onvoldoende opgemerkt, omdat ADHD bij meisjes zich vaak via andere symptomen openbaart. Of omdat meisje met ADHD vaak andere symptomen laten zien PW: overgenomen en antwoord B nu bewust fout gemaakt.

17 Vraag 13 Hoe help je een ADHD’er het minst?
Regels en afspraken expliciet maken, bijv. door deze in het lokaal op te hangen Een heldere lesstructuur bieden Een overzicht in de leerlingagenda van de komende lessen Vertrouwen op mondelinge afspraken. D. Het meest help je met A t/m C. D is voor een ADHD’er zo moeilijk omdat er tal van impulsen de aandacht opeisen zodat datgene wat je vertelt voor de klas niet eens ‘binnenkomt’ bij de leerling. Of als dat wel gebeurt, kan het 3 seconden later alweer vergeten zijn.

18 Vraag 14 1% 3% 5% 7% Bij hoeveel kinderen wordt ADHD geconstateerd?
Antwoord is 3 % Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat ADHD voorkomt bij zeker 3 % van alle kinderen. Dat betekent dus dat er in bijna elke schoolklas wel één zit! Het is de meest door kinderpsychiaters gestelde diagnose, een kinderpsychiater is er 25-30% van haar of zijn tijd mee bezig. 

19 Vraag 15 Hoe komt een kind aan ADHD? Puur toeval
Eigen omstandigheden van het kind De ouders Er is nog geen eenduidige verklaring D. Er is nog geen eenduidige verklaring te geven. Erfelijkheid speelt een rol, maar ook biologische factoren doen mee. Wat vind je van de onderzoeken die een relatie aanduiden met voeding? We gaan daar misschien wel iets mee doen in de workshop! En anderen zullen die artikelen ook zijn tegengekomen. Deze keuzemogelijkheid mis ik

20 Vraag 16 Kan een persoon met ADHD zich juist hyperfocussen (dat betekent dat het kind zich ergens heel sterk op kan richten. ) Nee, ze hebben juist het probleem steeds afgeleid te worden door andere dingen Ja, als ze willen kunnen ze wel. Ja, een aandachtsprobleem kan ook betekenen de aandacht sterk te kunnen focussen. Nee, het probleem is juist dat ze van alles tegelijk doen. Wat is hier nu het goede antwoord? Het goede antwoord is C Hierbij is er sprake van vergeetachtigheid, moeite met details, je spullen kwijtraken, afgeleid raken door andere dingen, van alles tegelijk doen. Niet kunnen blijven luisteren, 'het ene oor in, het andere uit' valt hier ook onder. Maar ook komt hyperfocussen voor, het lijkt dan alsof men 'wel kan, als men maar wil'. Iemand zei eens: een ADHD-kind wordt zijn hele leven gestraft als hij twee keer iets goed doet. Bedoeld wordt hiermee dat als het kind zich heel sterk ergens op richt, hyperfocust, een taak dan kan worden afgerond, en vaak nog goed ook. Dit zet de verwachting voor de volgende keren en dan kan het misschien wel niet lukken om te 'hyperfocussen'. Dan zegt de omgeving al snel: "Je kunt wel, maar je wilt niet, je bent lui!"

21 Vraag 17 Ze vergeten de tijd Ze zijn gewoon slordig
ADHD komen vaak te laat omdat... Ze vergeten de tijd Ze zijn gewoon slordig Ze het moeilijk kunnen Het is een van de diagnose kenmerken Wat is hier het antwoord? D zou ik zeggen. D Ze kunnen het moeilijk is nog vrijblijvend, alsof ze het nog wel kunnen leren, veel oefenen, veel doen. Maar ze kunnen het niet. Bij veel ADHD-ers is er namelijk een probleem met het inschatten van tijd. Je komt vaak te laat, schat de tijd die ergens voor nodig is altijd verkeerd in, altijd te kort. Alsof de klok in je hersenen niet goed loopt. ADHD-ers komen vaak te laat! Zelfs is er onderzoek gedaan of je dit verschijnsel zou kunnen gebruiken als een van de testen op ADHD.

22 Vraag 18 Wat doet de stichting gelijkspel?
Bemiddeld bij een conflict tussen (volwassen) ADHD- ers en derde Organiseert voetbalkampen voor ADHD-ers Is een organisatie die spellen ontwikkelt voor ADHD- ers Deze organisatie heeft niets met ADHD-ers Antw. B Leuke vraag!

23 Vraag 19 In de film Rain Man speelt Dustin Hoffman een ADHD- er met een fenomenaal geheugen. Onjuist, want dit was Tom Cruise. Onjuist, want dit was een Savant syndroom uit het autistisch spectrum. Onjuist, want dit was het syndroom van Asperger. Dit is juist! B

24 Vraag 20 Hoe kan je als docent een ADHD’er verder helpen?
Hem of haar precies zo te behandelen als alle andere leerlingen in de klas Veel aandacht, ook klassikaal aan de stoornis. De leerling is niet zielig, dus gewoon negeren. Kort contact voor, tijdens of na de les met korte gesprekjes met positief commentaar D. Een ADHD’ er is het meest gebaat bij een persoonlijk gesprekje zo nu en dan zonder dat de klas hierbij betrokken wordt. Vooral de positieve, persoonlijke aanpak maakt het aangenaam voor de bewuste leerling en de afspraken en inhoud van zo’n gesprek blijven langer ‘hangen’. Antwoord A en C vind ik best wel hetzelfde antwoord

25 Bedankt!

26 Wat voeding kan doen… end=0:26:44 19&item= Als afsluiting een stukje film laten zien!


Download ppt "ADHD – Workshop docenten"

Verwante presentaties


Ads door Google