De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mummificeren in Egypte

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mummificeren in Egypte"— Transcript van de presentatie:

1 Mummificeren in Egypte
Prehistorie / Oudheid (tot 500)

2 Begraven in het zand The earliest ancient Egyptians buried their dead in small pits in the desert. The heat and dryness of the sand dehydrated the bodies quickly, creating lifelike and natural 'mummies'. De Egyptenaren begraven hun doden eerst in kuilen in de woestijn. De hitte en het droge zand drogen de lichamen snel uit. Er blijven levensechte natuurlijke mummies over.

3 Begraven in een kist Later begraven de Egyptenaren hun doden in een kist om ze te beschermen tegen wilde dieren in de woestijn. De lichamen blijven niet goed, maar ontbinden, omdat ze niet in aanraking komen met de hitte en het droge zand in de woestijn. De Egyptenaren gaan op zoek naar een manier om dode lichamen levensecht te bewaren. Het lichaam van de dode moet dienst doen tijdens de reis naar het leven na de dood. Later, the ancient Egyptians began burying their dead in coffins to protect them from wild animals in the desert. However, they realised that bodies placed in coffins decayed when they were not exposed to the hot, dry sand of the desert. Over many centuries, the ancient Egyptians developed a method of preserving bodies so they would remain lifelike. The process included embalming the bodies and wrapping them in strips of linen. Today we call this process mummification.

4 Wassen Eerst wordt het lichaam naar de ‘ibu’ gebracht, de ‘plaats van zuivering’. Daar wassen de balsemers het lichaam met aangenaam geurende palmwijn en reinigen het met Nijlwater. De vloeistoffen worden opgevangen in kruiken en bewaard. First, his body is taken to the tent known as 'ibu' or the 'place of purification'. There the embalmers wash his body with good-smelling palm wine and rinse it with water from the Nile.

5 Organen wegnemen One of the embalmer's men makes a cut in the left side of the body and removes many of the internal organs. It is important to remove these because they are the first part of the body to decompose. De balsemer maakt een snede in de linkerkant van het lichaam en haalt de organen uit het lichaam. Dat is heel belangrijk, want de ingewanden ontbinden eerst.

6 Organen bewaren De lever, de longen en de ingewanden worden gewassen en ingepakt met zout om ze uit te drogen. Het hart wordt niet weggenomen. De Egyptenaren denken dat het hart het centrum van intelligentie en gevoel is en dat de dode het nodig heeft in zijn nieuwe leven. The liver, lungs, stomach and intestines are washed and packed in natron which will dry them out. The heart is not taken out of the body because it is the centre of intelligence and feeling and the man will need it in the afterlife.

7 Hersenen uit de schedel halen
Een lange haak wordt gebruikt om de hersenen door de neus uit de schedel te trekken. A long hook is used to smash the brain and pull it out through the nose.

8 Inzouten Het lichaam wordt nu bedekt en gevuld met zout om het uit te drogen. Al de vloeistoffen en de doeken die gebruikt worden tijdens het balsemen worden bewaard en later mee begraven met het lichaam. The body is now covered and stuffed with natron which will dry it out. All of the fluids, and rags from the embalming process will be saved and buried along with the body.

9 Oliën After forty days the body is washed again with water from the Nile. Then it is covered with oils to help the skin stay elastic. Na 40 dagen wordt het lichaam opnieuw gewassen met water uit de Nijl. Dan wordt het ingewreven met oliën om de huid elastisch te houden.

10 Organen op hun plaats leggen
De gedroogde organen worden in linnen doeken gepakt en terug in het lichaam gelegd. Het lichaam wordt opgevuld met zaagsel, bladeren en linnen, zodat het levensecht lijkt. Het lichaam wordt ingewreven met geparfumeerde oliën. The dehydrated internal organs are wrapped in linen and returned to the body. The body is stuffed with dry materials such as sawdust, leaves and linen so that it looks lifelike. Finally the body is covered again with good-smelling oils. It is now ready to be wrapped in linen.

11 Orgaanpotjes In het begin worden de organen verwijderd uit het lichaam en in kleine potten gelegd. Door de jaren heen verandert de manier van het balsemen en leggen de balsemers de organen terug in het lichaam, nadat ze gedroogd zijn in zout. Toch worden houten of stenen potjes begraven met de mummie om de organen te beschermen. In the past, when the internal organs were removed from a body they were placed in hollow canopic jars. Over many years the embalming practices changed and embalmers began returning internal organs to bodies after the organs had been dried in natron. However, solid wood or stone canopic jars were still buried with the mummy to symbolically protect the internal organs.

12 Orgaanpotje Imsety Imsety, de god met het mensenhoofd zorgt voor de lever. Imsety the human-headed god looks after the liver.

13 Orgaanpotje Hapy Hapy, de god met het hoofd van een baviaan, zorgt voor de longen. Hapy the baboon-headed god looks after the lungs

14 Orgaanpotje Duamutef Duamutef, de god met het hoofd van een jakhals, zorgt voor de maag. Duamutef the jackal-headed god looks after the stomach

15 Orgaanpotje Qebehsenuef
Qebehsenuef, de god met het hoofd van een valk, zorgt voor de ingewanden. Qebehsenuef the falcon-headed god looks after the intestines

16 Inwikkelen hoofd en nek
Eerst worden het hoofd en de nek ingewonden met stroken fijn linnen. Dan worden de vingers en de tenen elk apart ingewonden. Wrapping the mummy First the head and neck are wrapped with strips of fine linen. Then the fingers and the toes are individually wrapped. Next

17 Inwikkelen lichaam De armen en benen worden apart ingewonden.
Tussen de lagen windsels leggen de balsemers amuletten om het lichaam te beschermen tijdens zijn reis naar de andere wereld. De ‘Knoop van Isis’ amulet beschermt het lichaam. De ‘Plummet’ amulet zorgt voor het evenwicht in het nieuwe leven. The arms and legs are wrapped separately. Between the layers of wrapping, the embalmers place amulets to protect the body in its journey through the underworld. This is the 'Isis knot' amulet which will protect the body This is the 'Plummet' amulet which will keep the person balanced in the next life.

18 Bezweringen uitspreken
Een priester zegt luidop bezweringen terwijl de mummie ingewikkeld wordt. Deze bezweringen schrikken boze geesten af. Ze helpen de overledene tijdens zijn reis naar het leven na de dood. A priest reads spells out loud while the mummy is being wrapped. These spells will help ward off evil spirits and help the deceased make the journey to the afterlife.

19 Armen en benen vastbinden
De armen en benen worden samengebonden. Een papyrusrol met spreuken uit het ‘Boek der doden ’ wordt tussen de ingewikkelde handen gelegd. The arms and legs are tied together. A papyrus scroll with spells from the Book of the Dead is placed between the wrapped hands.

20 Insmeren met hars Nog meer linnen wikkels worden rond het lichaam gelegd. Na iedere laag worden de windsels ingesmeerd met vloeibare hars. Daardoor worden de windsels op elkaar gekleefd. More linen strips are wrapped around the body. At every layer, the bandages are painted with liquid resin that helps to glue the bandages together.

21 In laken wikkelen Een laken wordt rond het lichaam gewikkeld.
Een afbeelding van de god Osiris wodt op het laken getekend. A cloth is wrapped around the body and a picture of the god Osiris is painted on its surface

22 Inwikkelen in doek Het lichaam wordt nogmaals ingewikkeld met repen linnen, van boven naar beneden en van links naar rechts. Finally, a large cloth is wrapped around the entire mummy. It is attached with strips of linen that run from the top to the bottom of the mummy, and around its middle. A board of painted wood is placed on top of the mummy before the mummy is lowered into its coffin. The first coffin is then put inside a second coffin.

23 Begrafenis Er wordt een begrafenisplechtigheid gehouden voor de overledene. De familie rouwt om zijn dood. The funeral is held for the deceased and his family mourns his death.

24 Ritueel ‘openen van de mond ’
Er wordt een ritueel uitgevoerd ‘Openen van de mond ’. Daardoor kan de overledene opnieuw eten en drinken. Het lichaam en de kisten worden in een grote stenen sarcofaag in het graf gezet. Meubels, kleding, waardevolle voorwerpen, voedsel en drank worden in het graf van de overledene gelegd. A ritual called the 'Opening of the Mouth' is performed, allowing the deceased to eat and drink again. Finally, the body and its coffins are placed inside a large stone sarcophagus in the tomb. Furniture, clothing, valuable objects, food and drink are arranged in the tomb for the deceased. Now his body is ready for its journey through the underworld. There his heart will be judged by his good deeds on earth. If his heart is found to be pure he will be sent to live for all eternity in the beautiful 'Field of Reeds'.


Download ppt "Mummificeren in Egypte"

Verwante presentaties


Ads door Google