De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Team Wonen OCMW Kortrijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Team Wonen OCMW Kortrijk"— Transcript van de presentatie:

1 Team Wonen OCMW Kortrijk
Voorstelling Team wonen LST Kortrijk 14 maart 2014

2 Team Wonen MISSIE Als team willen wij inwoners van Kortrijk met raad en daad helpen bij al hun woonvragen. Heel in het bijzonder richten wij ons tot kansarmen en ouderen die door onze eigen diensten, maar ook door derden verwezen worden. Wij geven informatie, advies en bemiddeling op woonvragen met daarbinnen enkele specifieke plaatsings- , bemiddelings- en begeleidingsopdrachten Wij hebben ook zelf oplossingen achter de hand met een tijdelijk karakter, crisis- en doorgangswoningen, maar ook van duurzame aard zoals logementskamers, sociale woningen, assistentiewoningen, serviceflats e.a.

3 Wat doet het team wonen? Team Wonen Opdrachten voor het team:
Eerstelijnshulp Uitbating van woonvoorzieningen (kamers, woningen, flats of studio’s) met ondersteuning of omkadering

4 Team Wonen – Wat? Eerstelijnshulp Informatie, advies en bemiddeling op woonvragen Daarbinnen enkele specifieke plaatsings- , bemiddelings- en begeleidingsopdrachten: opvolging gerechtelijke uithuiszetting, ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen en huurachterstand bij Sociale Huisvestingsmaatschappijen en SVK de Poort. Het team heeft ook een beurtrol in de permanentie van het RCK (Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk).

5 Team Wonen – Wat? Eerstelijnshulp Voor wie? Kansarmen en ouderen. Door wie? Onze specialisten Pascal en Geert Hoe? Geen loket (front office), wel op verwijzing van: Alle derden In het bijzonder: het sociaal huis, onze sociale dienst, onze woonzorgverleners en ergotherapeuten van de LDC, onze dienst juridisch advies, het buurtwerk….

6 Team Wonen – Wat? Uitbating van woonvoorzieningen (woningen, flats of studio’s) met ondersteuning of omkadering 1 Tijdelijk verblijf 1.1 Crisiskamers Nu nog tot eind ?: 8 in Handboogstraat – Kortrijk Daarna: ? 1.2 Doorgangswoningen 17 in Kortrijk, 1 in Aalbeke

7 Team Wonen – Wat? Crisiskamers Een acute noodsituatie door bijvoorbeeld een uithuiszetting, een woning die onbewoonbaar werd verklaard, een breuk in de familierelaties… en niet terecht kunnen bij familie of vrienden of in de erkende opvangcentra voor thuislozen. Voor max 30 dagen. -Beslissing van het BCSD en forfaitaire dagvergoeding. Doorgangswoningen Voor cliënten van het OCMW - meerwaarde bieden aan de begeleiding. Voor max 6 maanden. Terbeschikkingstellingsovereenkomst en begeleidingsplan.

8 Team Wonen – Wat? Uitbating van woonvoorzieningen (woningen, flats of studio’s) met ondersteuning of omkadering 2 Duurzaam wonen 2.1 Serviceflats of assistentiewonen 2.1.1 Ten Olme – Kortrijk (72 we)  Nancy 2.1.2 Rietveld – Bissegem (26 we)  Bieke 2.1.3 Elfenberg – Heule (9 we)  Nancy 2.1.4 Akkerwinde – Kortrijk (9 we)  Nancy

9 Overzicht serviceflats/assistentiewonen
Team Wonen – Wat? Overzicht serviceflats/assistentiewonen Opname-overeen- komst Voorwaarden Dienstverlening Ten Olme € 20,75/d € 22,06/d € 22,66/d Wachtlijst vanaf 70 jaar Binnenkomen vanaf 75 j. MWer + PAS Rest facultatief Rietveld € 19,56/d Elfenberg € 20,10/d Akkerwinde € 24,13/d + 6X 12,50 toezicht Koppels 1 partner met dementie -MWer + PAS -6 halve dagen toezicht

10 Team Wonen – Wat? Uitbating van woonvoorzieningen (woningen, flats of studio’s) met ondersteuning of omkadering 2 Duurzaam wonen 2.2 Sociale woningen 2.2.1 Breydelhuis – Kortrijk (3 we)  Nancy 2.2.2 Mortagnelaan – Bellegem (8 we)  Gudrun 2.2.3 Hoog Mosscher (nrs. 29 t.e.m. 77) – Kortrijk (48 we)  Gudrun 2.2.4 De Nieuwe Lente – Heule (36 we)  Nancy 2.2.5 De Dam – Kortrijk (23 we)  CAW Valerie Geers 2.2.6 Overleiestraat 41 – 43 – Kortrijk (5 we)  ?

11 Team Wonen – Wat? 2.2.3 Hoog Mosscher (nrs. 29 t.e.m. 77) Een mix van bewoners met volgend profiel: senioren (65 +) ouder wordende personen of medioren (40 – 65 j.): * met licht verstandelijke beperkingen die al een carrière hadden in beschermd wonen in de sector PMH; * met psychiatrisch en psycho-geriatrisch profiel die door VESTA (psychiatrische thuiszorg) geïndiceerd worden voor beschut wonen; * met multiproblem of multidiagnose; Nrs 39 t.e.m. 60 voorrang voor koppels; rest voor alleenstaanden.

12 Team Wonen – Wat? 2.2.4 De Nieuwe Lente – Heule 2.2.5 De Dam – Kortrijk 2.2.6 Overleiestraat 41 – 43 – Kortrijk 1.Voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor huur van een sociale woning 2.Lokaal toewijzingsreglement, met voorrang aan volgende doelgroepen voor de Nieuwe Lente en De Dam: - 50% senioren (55+) en of personen met een fysieke handicap; - 50% medioren (40+); voorwaarde: begeleiding krijgen bij wonen, begeleiding bij diverse levensdomeinen en daklozen

13 Team Wonen – Wat? Voorwaarden sociale huur Inkomen € ( alleenstaande) € ( alleenstaande persoon met handicap) € (koppels) ptl Eigendomsvoorwaarde In principe geen eigen woning. Enige uitzonderingen oa bij senioren en personen met fysieke handicap: woning verkopen of inbrengen voor sociale verhuring, binnen 1 j. na toewijzing. Huurprijs De huurprijs is afhankelijk van diverse factoren: Huurprijs is verhouding tot inkomen en type woning Forfaitaire kosten Variabele persoonlijke kosten

14 Team Wonen – Wat? Uitbating van woonvoorzieningen (woningen, flats of studio’s) met ondersteuning of omkadering 2 Duurzaam wonen 2.3 Kamer- of logementswonen 2.3.1 Handboogstraat 30 – Kortrijk  Wandelingstraat 9 – Kortrijk  Sint Denijsestraat 81 – Kortrijk (8 we) Hoog Mosscher nrs 5 t.e.m. 28 (24 we) Dienstenovereenkomst: wonen + MWer (= Gudrun) + 10 dienstencheques + andere op maat, Wachtlijst + toekenning: indicatiecommissie.

15 Team Wonen – Wat? 2.3 Kamer- of logementswonen Bewonersprofiel De doelgroep hiervoor omschrijven we als: vooral oudere volwassenen die een onthaaltehuiscarrière of vergelijkbare levensloop in de 4°wereld achter de rug hebben. Indicaties: beperkt relatienetwerk, beperkte sociale en ADL - vaardigheden, weinig structuur in de organisatie van het eigen leven. Twee sites: Handboogstraat 30 – Wandelingstraat 9 met begeleiding op de leefvloer: doelpubliek met laagste zelfstandigheid; Hoog Mosscher nrs 5 t.e.m. 28 in Kortrijk met eerder beperkte begeleiding: doelpubliek met een hogere zelfstandigheidsgraad.


Download ppt "Team Wonen OCMW Kortrijk"

Verwante presentaties


Ads door Google