De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tackling Social Exclusion Gent werkt aan toegankelijkheid van stadsinterne tewerkstelling voor personen met een handicap. 2 december Lunchgesprek:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tackling Social Exclusion Gent werkt aan toegankelijkheid van stadsinterne tewerkstelling voor personen met een handicap. 2 december Lunchgesprek:"— Transcript van de presentatie:

1 Tackling Social Exclusion Gent werkt aan toegankelijkheid van stadsinterne tewerkstelling voor personen met een handicap. 2 december Lunchgesprek: ‘Samen buitengewoon goed! Ook jouw collega heeft een handicap? “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

2 Programma Verwelkoming door dhr. Tapmaz, schepen van personeelsbeleid, informatica, administratieve vereenvoudiging en kwaliteitszorg Inleiding met enkele feiten en cijfers Interview met collega’s met handicap met onmiddellijke terugkoppeling van het aanbod van de stadsinterne diensten Twee leidinggevenden aan het woord. Voorstelling toeleidingstraject Discussie en vraagstelling “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

3 Diversiteit van mensen met een handicap
Even divers als de diversiteit tussen de modale mensen: Naar aard en gradatie: Personen met motorische functiebeperking, rolstoel, krukken, … Personen met visuele beperking met gradatie van slechtziendheid tot volledige blindheid, lichtschuw versus lichtminnend Personen met auditieve handcciap, slechthorend, met implantaat tot volledige doofheid Personen met verstandelijke beperking in al zijn gradaties Maar ook bv. personen met MS waarvan de ziekte evolueert naar handicap, mensen met autismespectrum, … Combinatie van verschillende vormen van functiebeperking bv. visuele met auditieve beperking, een verstandelijke handicap met epilepsie, psychische beperking… Vanaf moment verwerven van handicap: geboorte, evolutief of verworven Zichtbaar of onzichtbaar “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

4 Streefcijfer PMAH in dienst
Enkele cijfers Streefcijfer PMAH in dienst Federale overheid 3% Vlaamse overheid 4.5% Stad Gent 2% “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

5 Gentse situatie aantallen +10% van de bevolking heeft een handicap
Aantal personeelsleden in stad Gent 5011 pers. (VTE: 4326) Vanuit evenredige arbeidsparticipatie 500 pers. Streefcijfer 100 pers. In realiteit Cfr. enquête 2011 Geregistreerde PMAH 53 pers. Dienst werk 19 (Zie aparte tabel) Medische problematiek Zeer kl groep +10% van de bevolking heeft een handicap Op een bevolking van personen gaat dit over personen Gent is 4de tot 5de grootste werkgever in de regio “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

6 19 Project Arbeids handicap Geen arbeids Totaal Leerwerkbedrijf 10 101
111 waarvan 4 Buso Brugproject 48 Activa 4 Sine 5 30 35 waarvan 3 Buso Startbanen 13 17 totaal 19 196 215

7 Werkgroep Personen met Handicap
Doel: voorstellen doen om Groter aantal personen met een handicap tewerk te stellen in de stad Doorstroming te verbeteren Begeleiding aan PMAH te optimaliseren “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

8 Interview Nathalie Rainchon en Jean Claude De Clercq Joost Mussche
Tom van Dijck en Elke De Dekker Afvaardiging R&S (Stefan Vanbroeckhoven), FM (Paul Claeys), Bart Stichelmans (Digipolis), IDPBW (Sandra de Clercq), Vorming (Hilde Sturtewagen)

9 Coördinator Opleidingen UCBO
Aanbod toeleiding Myriam Carlier Coördinator Opleidingen UCBO

10 Overzicht aanbod netwerk PmAH werkzoekenden & werknemers
Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Trajectbegeleidingsdienst (GTB) Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingsdiensten (GOB) in Gent: Job & Co UCBO – UGent Brailleliga: voor blinden en slechtzienden Opleidings- en begeleidingsdienst voor kansengroepen, o.a. PmAH: Groep INTRO “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

11 Wat kunnen wij voor u doen ?
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

12 We zoeken mee naar een geschikte kandidaat voor uw vacature
Grondige screening van onze kandidaten Inschatting of kandidaten geschikt zijn voor uw vacatures Doorverwijzing van geschikte kandidaten Advies om selectie toegankelijk te maken voor PmAH “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

13 We zoeken mee naar een geschikte kandidaat voor uw vacature
U kunt hiervoor uw vacatures bekendmaken bij GTB – UCBO - Job & Co – Brailleliga – Groep INTRO “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

14 Laat u overtuigen via een stage!
U krijgt de kans om de potentiële werknemer te evalueren De werknemer doet ervaring op U investeert in opleiding, maar niet in loon U krijgt extra ondersteuning door één van onze begeleiders beantwoorden van vragen, meedenken rond oplossingen voor specifieke problemen, … “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

15 Laat u overtuigen via een stage!
Een korte beroepenverkennende stage van max. 5 dagen via trajectbegeleider (GTB of UCBO) Een korte stage van 2 à 3 weken via Brailleliga, Groep INTRO, Job & Co of UCBO Een langdurige stage van 5 à 8 weken tot 8 maanden via GOB (Brailleliga, Job & Co of UCBO) “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

16 Uw potentiële werknemer heeft nog opleiding nodig? Dan kan een GIBO!
- GIBO staat voor ‘Gespecialiseerde Individuele BeroepsOpleiding op de werkvloer’ Kosteloos voor werkgever; vergoeding voor kandidaat werknemer Aanwerving (contract onbepaalde duur) van kandidaat na positieve evaluatie Intensieve ondersteuning en opvolging door één van de begeleiders van een GOB “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

17 Uw potentiële werknemer heeft nog opleiding nodig? Dan kan een GIBO!
De toeleiding naar en de begeleiding tijdens een GIBO gebeurt door een GOB: Brailleliga Job & Co UCBO “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

18 Advies bij tewerkstellingsondersteunende maatregelen
Algemene zoals Activa, premie 50+, … Bijzondere voor PmAH (BTOM’s): Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP: 20 tot 60% van de loonkost) Tussenkomsten in arbeidspostaanpassingen, aangepast arbeidsgereedschap, in verplaatsingskosten of verblijfskosten, Doventolken, … “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

19 Vlaamse Ondersteuningspremie VOP
Basiscyclus 1e jaar: krachtige financiële impuls (40%) - Daarna degressief (30%, 20%, 20%,20%); daarna evaluatie voor verlenging Bij lokale besturen: enkel voor nieuwe werknemers, aangeworven sinds 1/7/2008 verandering werkgever: basiscyclus start opnieuw Op vraag verhoging tot max 60% na bezoek DAH op werkplek en na voorwaardelijke beslissing DAH met evaluatiemoment Brede cumul andere tegemoetkomingen 19

20 Advies bij tewerkstellingsondersteunende maatregelen
Aanvraag rechten aan persoon met arbeidshandicap via GTB Onze begeleiders bekijken samen met u welke maatregelen van toepassing zijn en bezorgen alle info nodig om de aanvragen uit te voeren “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

21 Ondersteuning na aanwerving
- Wij bieden tenminste 3 maanden nazorg, waarop zowel de werkgever als de werknemer beroep kan doen. - Gedurende het eerste jaar van tewerkstelling is er mogelijkheid tot jobcoaching: begeleiding op de werkvloer van de nieuwe werknemer en zijn/haar werkgever (enkel NEC) door één van onze coaches (Brailleliga, Groep Intro, Job & Co en UCBO). “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

22 En wat kunnen we doen voor een werknemer met een arbeidshandicap?
Het volledig aanbod van de GOB’s staat ook open voor werknemers : bijscholing, al dan niet op de werkvloer, coaching, advies bij problemen/vragen, … (Brailleliga, UCBO, Job & Co) Loopbaanbegeleiding voor werknemers met een arbeidshandicap (GTB) Begeleiding bij reïntegratie van werknemers die dreigen uit te vallen, of uitgevallen zijn, wegens langdurige gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen (UCBO) “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

23 En het kostenplaatje? Onze diensten zijn gratis dankzij de subsidies van VDAB en/of ESF “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

24 Goesting? www.duodag.be 24 maart 2011
Doe dan mee met de Duodag en vorm samen met een persoon met een arbeidshandicap voor 1 dag een Duo. Hij proeft van uw job en jij maakt kennis met de mogelijkheden van personen met een arbeidshandicap 24 maart 2011 “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

25 Zijn er nog vragen? “Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)

26 Meer info over Tackling Social Exclusion
kan je raadplegen op

27 Korte voorstelling diensten binnen netwerk : Trajectbegeleidingsdienst GTB

28 Trajectbegeleiding naar job op maat - Op de open arbeidsmarkt
In beschutte werkplaats In sociale werkplaats Binnen arbeidszorg Loopbaanbegeleiding voor werkenden Activeringsbegeleiding werkzoekenden mmpp problematiek ism partners zorg, welzijn en empowerment focus op drempels wegwerken ifv vervolgtraject

29 GTB in Oost-Vlaanderen
Minnemeers 2 9000 Gent 09/

30 Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingsdiensten (GOB) UCBO - JOB & CO - Brailleliga

31 Voor mensen met een handicap
Job & Co : GOB werking On the job training & bemiddeling : voor elk beroep : voor elke arbeidshandicap Voor werkzoekenden met AH Voor werknemers met AH Voor werkgevers van PmAH 3. Antennepunten in GENT en Aalst – Lokeren - St Niklaas 4. Integrale ondersteuning PmAH voor - tijdens - na aanwerving Voor wie werkt Voor wie werk zoekt Voor mensen met een handicap

32 Voor mensen met een handicap
Job&Co expertise uitbouw : Jobcoaching nieuwe werknemers Taalcoachingen Sectorexpertise voeding– schoonmaak Vormingen/trainingen op maat van werkzoekenden van werknemers voor werkgevers/leidinggevenden Voor wie werkt Voor wie werk zoekt Voor mensen met een handicap

33 Voor mensen met een handicap
Job & Co GOB contactgegevens Antwerpsesteenweg 573 – 9040 Gent 09/ Algemeen : Ann Bodyn GOB Gent : Annemie Merckx - Ingrid Tack Open maandag tot vrijdag, 8.30u u Voor wie werkt Voor wie werk zoekt Voor mensen met een handicap

34 Het UCBO begeleidt PmAH naar passend en duurzaam werk, in de eerste plaats op de open arbeidsmarkt.
Opleiding in het centrum voor administratief medewerker, tuinbouw (initiatie), manuele beroepen (initiatie) Stages en coaching op de werkvloer voor alle beroepen; GIBO

35 Specifieke expertise voor:
Personen met NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel) Personen met ASS (AutismeSpectrumStoornis) Doven en slechthorenden Personen met een psychische problematiek Begeleiding bij reïntegratie van werknemers die (dreigen) uit (te) vallen (Disability Case Management)

36 Contactgegevens UCBO Begijnhoflaan 464 9000 GENT 09/331 03 31
Vragen en info bij: Myriam Carlier 09/

37 GOB BRAILLELIGA UNIEK GOB binnen het netwerk van GOB's
Enkel voor mensen met een visuele handicap vanuit heel Vlaanderen Sterke individuele begeleiding Expertise op gebied van visuele problematieken

38 Voor verdere info kan u terecht bij
INFORMATIE Voor verdere info kan u terecht bij GOB Brailleliga Engelandstraat 57 1060 Brussel 02/

39 Opleidings- en begeleidingsdienst voor kansengroepen, o. a
Opleidings- en begeleidingsdienst voor kansengroepen, o.a. PmAH: Groep INTRO

40 SWITCH ADOORA JOBCOACHING
Groep INTRO vzw vorming, onderwijs, opleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching,werkervaring en sociale economie, ook voor PmAH SWITCH -> 9 weken opleiding tot productiemedewerker in een BW, SW of het NEC (inpak, mailing, serrewerk , grootkeukenwerk) -> 6 weken sociale en beroepstechnische vaardigheden -> 2 weken stage en 1 week sollicitatietraining -> in Aalst, Ronse en Gent (mits ruim op voorhand een groep voorzien wordt, kan het ook doorgaan in Waasland of Meetjesland ADOORA -> 9 weken opleiding uitvoerend administratief bediende -> 6 weken sociale en beroepstechnische vaardigheden, o.a.: informatica, taal NL, bedrijfsbeheer, dactylo, sociale wetgeving -> 2 weken stage en 1 week sollicitatietraining -> in Gent JOBCOACHING -> begeleiding op de werkvloer van een nieuwe werknemer en zijn/haar werkgever (enkel NEC) door een bedrijfsexterne coach

41 Contactgegevens Gent:
Annemie Vandenhende - Teamverantwoordelijke Nekkersputstraat 189 A – 9000 Gent of


Download ppt "Tackling Social Exclusion Gent werkt aan toegankelijkheid van stadsinterne tewerkstelling voor personen met een handicap. 2 december Lunchgesprek:"

Verwante presentaties


Ads door Google