De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jubileum Intraval September 2006 1 Psychische problematiek onder verslaafden Maarten Koeter AIAR/UvA-AMC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jubileum Intraval September 2006 1 Psychische problematiek onder verslaafden Maarten Koeter AIAR/UvA-AMC."— Transcript van de presentatie:

1 Jubileum Intraval September 2006 1 Psychische problematiek onder verslaafden Maarten Koeter AIAR/UvA-AMC

2 2Jubileum Intraval September 2006 belevingen klachten symptomen stoornis Sociale wenselijkheid Persoonlijkheid Legitimatie behoefte Psychopathologie concept Symptomen vs trekken beoordelaar Classificatie systeem vragenlijst interview SCL, GHQ CIDI, SCID ICD, DSM Vaststellen van psychische problematiek Afwijking persoonlijke norm Afwijking klinische norm

3 3Jubileum Intraval September 2006 Van belevingen naar klachten (vragenlijstonderzoek) Meestal vragenlijstonderzoek met klachtenlijsten en/of screeners (vb GHQ en SCL) Klachtenlijsten geven indruk van mate van onwelbevinden, niet van aanwezigheid stoornissen Screeners geven grove indicatie van prevalentie stoornissen fout positieven en negatieven vaak niet gevoelig voor aantal stoornissen

4 4Jubileum Intraval September 2006 Psychische problematiek dak- en thusilozen, alcohol en drugsverslaafden Friese Wouden (Intraval 2002) Potentiële daklozen (18) 67% Dak- en thuislozen (23) 52% Alcoholverslaafden (13) 58% Drugsverslaafden (21) 52% GHQ 12 score 3+ Alleen gevoelig voor angst en stemmingsstoornissen Mist schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen

5 5Jubileum Intraval September 2006 SCL-subschaalscores justitiabele verslaafden (SOV/FVK n=290; Tex N=91) (Bron: Trimbos&AIAR 2005)

6 6Jubileum Intraval September 2006 Van klachten naar symptomen/stoornissen Diagnostiek Interviews door professionals (psychologen, psychiaters) door leken (CIDI) Comorbiditeit / dubbeldiagnose cliënten

7 7Jubileum Intraval September 2006 Comorbiditeit in de Algemene Bevolking Alcohol and Drug Afhankelijkheid in NEMESIS (Ravelli et al.,1998) 2.6 6.7 2.2 25.7 2.3 8.3 2.4 6.0 -- 10.3 -- OR Alc Afh OR Drug Afh Jaarprevalentie

8 8Jubileum Intraval September 2006 231 2912548 Middelenproblemen (8% heeft BPD) Borderline PS (44% heeft middelen probleem) 135314261454 Middelenproblemen: 48% heeft PS 14161 2638 Middelenproblemen (5% heeft ASPD) Antisociale PS (70% heeft een middelenprobleem) Persoonlijkheidsstoornissen (48% heeft middelenpoblemen) Dom et al. (2004). Prevalentie van middelenproblemen en dubbeldiagnose in Belgische psychiatrische ziekenhuizen. TvP 46 (2004) 5, 317-321 N= 6263 opnames werden geanalyseerd.

9 9Jubileum Intraval September 2006 Causale Modellen PS  automedicatie  Versl PS  automedicatie  Versl Versl  chron intoxicatie/onthouding  PS Versl  chron intoxicatie/onthouding  PS X PS X PS Versl Versl PS PS PS PS PSVersl PSVersl Versl [derde factor] [psychoplastie] [ reciprook]

10 10Jubileum Intraval September 2006 Verslaafde met psychiatrische stoornis of Psychiatrische patiënt met verslaving GGZ of verslavingszorg Verschillen beide groepen op psychiatrie en verslaving? Havassy Am J Psychiatry, 2004 Trimbos enquête Verschillen USA kleiner Nederland

11 11Jubileum Intraval September 2006 VZGGZ Schizofrenie/psychotische stoornis34%76% Persoonlijkheidsstoornis51%33% Stemmingsstoornis31%17% Angststoornis25% 4% ADHD15% 9% Alcohol56%56% Cocaïne41%34% Heroïne33%16% Crack14% 7% Amfetamines (exc XTC) 7%14% Cannabis23%59% Psychiatrische diagnoses en middelengebruik cliënten met dubbel diagnose in VZ en GGZ ( Bron:Trimbos instituut )

12 12Jubileum Intraval September 2006 In GGZ en verslavingszorg substantieel deel patiënten dubbeldiagnose Bij GGZ dubbeldiagnose ook veel harddrugs Bij versl. zorg dubbeldiagnose ook ernstige psychiatrische beelden Gescheiden behandeling? risico dat men ernst van comorbiditeit niet onderkent risico dat men behandelmodaliteiten niet heeft voor comorbide stoornis Er lijkt consensus dat geïntegreerde behandeling voorkeur verdient Nog geen wetenschappelijke evidentie op dit moment

13 13Jubileum Intraval September 2006 Uit: Multidiciplinaire richtlijnen schizofrenie Schizofrenie en verslaving gaan vaak samen.Uit onderzoek blijkt dat behandeling van psychose en verslaving ná elkaar geen werkzame strategie is. Ook gelijktijdige behandeling bij twee instanties biedt geen uitkomst. Daarom zijn integrale programma’s ontwikkeld. Er is op dit moment echter geen bewijs voor de effectiviteit van middelenmisbruikprogramma’s bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Er is geen evidentie die geïntegreerde dubbeldiagnoseprogramma’s ondersteunt of ondergraaft. Het is niet ondenkbaar dat in de komende jaren de effectiviteit aangetoond wordt. Er worden momenteel verschillende trials uitgevoerd

14 14Jubileum Intraval September 2006 VZGGZ Krijgt geïntegreerde behandeling37%15% Geïntegreerde behandeling gewenst84%72% Behandeling clienten met dubbeldiagnose (Bron: Trimbos Instituut) Nog te gunstig beeld Alleen maar behandelaars benaderd met veel dubbeldiagnose clienten

15 15Jubileum Intraval September 2006 Samenvatting Dubbele diagnose regel ipv uitzondering Dubbele diagnose regel ipv uitzondering Diagnostiek vaak complex Diagnostiek vaak complex Onderliggende relatie van de stoornissen van groot belang Onderliggende relatie van de stoornissen van groot belang Behandeling beste geïntegreerd Behandeling beste geïntegreerd State of the art rapport beschikbaar State of the art rapport beschikbaar (Zon MW; van der Stel)


Download ppt "Jubileum Intraval September 2006 1 Psychische problematiek onder verslaafden Maarten Koeter AIAR/UvA-AMC."

Verwante presentaties


Ads door Google