De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Recept voor kwaliteit van Zorg Platform PI symposium Jacquelien Noordhoek MA MSc directeur NCFS #Platformpi #Q.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Recept voor kwaliteit van Zorg Platform PI symposium Jacquelien Noordhoek MA MSc directeur NCFS #Platformpi #Q."— Transcript van de presentatie:

1 Recept voor kwaliteit van Zorg Platform PI symposium Jacquelien Noordhoek MA MSc directeur NCFS #Platformpi #Q

2 Hoe kan de patiënt bijdragen aan kwaliteit van zorg? Exclusieve ervaringsdeskundigheid Van casuïstiek naar trends, facts & figures #Platformpi #Q

3 Van N = 1 naar trends De patiëntenorganisatie en kennis Verzamelen Opslaan Toegankelijk maken Verspreiden #Platformpi #Q

4 Nog een keer: kennis Patiënten kennen de vraagkant van de markt De hulpmiddelen, de medicatie, prioriteit van onderzoek, de beleving, de participatie #Platformpi #Q

5 Aspecten van de zorg Communicatie Organisatie Logistiek Efficiency Doelmatigheid Kosten #Platformpi #Q

6 Voorwaarden patiënten- aandeel Professioneel Expertiseinstituten Samenwerken #Platformpi #Q

7 Voorbeeld CF-Registratie en benchmark #Platformpi #Q

8 Attitude Van de zijde van de patiënt Info over de ervaren kwaliteit van de zorg ontsluiten Van de zijde van de zorgverlener De patiënt betrekken bij de opzet van het zorgpad #Platformpi #Q

9 NPCF Goede zorg is veilig, tijdig en kwalitatief goed. Patiënt en zorgverlener kunnen samen de zorg beter maken. Dit vereist een sterke positie van de patiënt in het zorgstelsel. Hiervoor is een onafhankelijke, uit premiegelden gefinancierde patiëntenorganisatie van essentieel belang. De patiëntenorganisaties kunnen zo de rol van sterke, derde speler in het veld daadkrachtig vormgeven en uitbouwen. #Platformpi #Q

10 Patiënt als partner Niet om de patiënt heen, maar met de patiënt Protocollen en richtlijnen zijn geen garantie voor goede samenwerking Meldpunt efficiency en doelmatigheid #Platformpi #Q

11 Wat is het recept? Samenwerking Attitudeverandering Professionalisering patiëntenbeweging Meer kennis putten uit de ervaringsdeskundigheid #Platformpi #Q


Download ppt "Recept voor kwaliteit van Zorg Platform PI symposium Jacquelien Noordhoek MA MSc directeur NCFS #Platformpi #Q."

Verwante presentaties


Ads door Google