De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 20071 Richtlijnen voor het vaststellen van werkplekgrenswaarden voor stoffen met weinig gegevens Wil ten Berge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 20071 Richtlijnen voor het vaststellen van werkplekgrenswaarden voor stoffen met weinig gegevens Wil ten Berge."— Transcript van de presentatie:

1 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 20071 Richtlijnen voor het vaststellen van werkplekgrenswaarden voor stoffen met weinig gegevens Wil ten Berge

2 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 20072 ECETOC Scientific Committee  H. Greim,Duitse MAK-commissie  C. Money,ExxonMobile  B. van Ravenzwaay,BASF  G. SwaenDow Chemical

3 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 20073 ECETOC TF members  W. ten Berge (Chairman)DSM/Consultant  N. BanduhnHenkel  D. CaldwellJNJCorus  J. Dobbie (part-time)Innovene  P. DollenmeierCiba Specialty Chemicals  A. FlückigerF. Hoffmann-La Roche  M. Haag-GrönlundAstraZeneca  R. JäckhBASF  M. NewellBayer CropScience  J. Rombouts (part-time)Janssen Pharmaceutica  H. Vrijhof (Secretary)ECETOC

4 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 20074 Achtergronden  REACH vraagt om gezondheidskundige grenswaarde voor alle te registreren stoffen  Afleiden MAC-waarde alleen mogelijk in geval van uitgebreide dataset.  Veel stoffen hebben geen uitgebreide data set  Enige consistentie in de afleiding van MAC-waarden is gewenst  Rekening te houden met beschikbare gegevens en de daarbij behorende onzekerheden.

5 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 20075 Voor wie is advies bedoeld?  Opstellers van de TGD voor REACH, die de afleiding van MAC-waarden aanbevelen  Industrievertegenwoordigers, die betrokken zijn bij de discussie over de inhoud van de TGD

6 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 20076 Doelstellingen  Overzicht van bestaande methodes, waarover consensus bestaat  Aanbeveling van simpele methodes als een nieuw voorbeeld voor het opstellen van grenswaarden  Wetenschappelijke onderbouwing

7 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 20077 Twee categoriën van stoffen  Data rijke stoffen  Voldoende gegevens voor afleiden MAC of OEL (Europese SCOEL 1999)  REACH Annex VIII t/m X (> 10 ton per jaar)  Data arme stoffen  Beperkte of geen experimentele toxicologische gegevens  Reach Annex VII

8 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 20078 MAC voor “data rijke” stoffen  Bestaande methodes hebben betrekking op enkelvoudige stoffen of simpele mengsels  Gebaseerd op hoogste waargenomen dosis zonder nadelig effect  Veiligheidsfactoren (RIP 3.2 TGD)  InterspeciesAllometrische schaal (x2.5)  IntraspeciesBeroep (5)AlgBev (10)  Blootstellingsduur28 dagen – levenslang (6) 90 dagen – levenslang (2)

9 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 20079 Grenswaarde voor “data arme” stoffen REACH minimum set van gegevens (Annex VII)  Huid- en oogirritatie in vitro  Huidsensibilisatie  Bacteriële genmutatie in vitro Maar?  Wat te doen met acute toxiciteitsgegevens?

10 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 200710 Grenswaarde-afleiding data arme stoffen  Europese gevaarsetikettering  LD50 en log(Kow) via maximaal te verdragen levenslange dosis naar MAC  LC50 rat 4 uur, relatie met MAC-waarde  Kwantitatieve relatie tussen slijmvlies irritatie en de octanol/lucht verdelingscoefficient  Structuur en verwaarloosbare dosis (TTC)  Op basis van structuur van stof met bekende toxiciteit

11 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 200711 Stoffen met MAC, gevaarscategorie  Op grond van EU-gevaarsaanduidingen (R- zinnen) stoffen met MAC onderverdeeld in 5 gevaarscategoriën  Onderscheid in dampen en vaste stoffen  Wijde verdeling van MAC-waarden binnen een gevaarscategorie  10-percentielwaarde van MAC binnen gevaarscategorie als voorlopige grenswaarde

12 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 200712

13 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 200713

14 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 200714 Aanbevolen grenswaarde (10 perc) Gevaars- categorie Dampen/ gassen Vaste stoffen Zeer gering18 ppm3,1 mg/m3 Gering2,4 ppm1,2 mg/m3 Matig0,31 ppm0,16 mg/m3 Hoog0,018 ppm0,020 mg/m3

15 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 200715 Statistiek van LD50s/LC50s in de RTECS Parameterverhouding Aantal Rekenkundig gemiddelde LD50 muis ip/or 59370,32 LD50 rat ip/or 24610,29 LD50 muis/rat ip 31790,98 LD50 muis/rat or 50270,85 LC50 muis/rat 2560,66

16 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 200716 Afleiding van grenswaarde uit LD50 en LogKow  MTD uit 315 NTP-carcinogeniteits onderzoeken  LD50 uit RTECS  LogKow uit Episuit 3.12  Regressie voor 58% verklaard  Geschatte MTD is 5 percentiel  Onzekerheidsfactor 10 voor MTD  Interspeciesfactor 4 en interspeciesfactor 3

17 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 200717 Afleiding grenswaarde uit LC50 4 uur rat  LC50 afkomstig uit RTECS  MAC-waarden afkomstig van UK of NL (laagste waarde)  98 data sets  Regressie voor 68% verklaard  De 5 percentiel van de schatting is de aanbevolen grenswaarde.

18 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 200718 Grenswaarde en Alarie RD50  Alleen van toepassing in afwezigheid van systemische toxiciteit  RD50 is inhalatoire concentratie waarbij de ademfrequentie in de muis met 50% afneemt  Parameters als dimensieloze log(Henry) en log(Kow) voorspellen RD50  75 data sets  Regressie voor 75 % verklaard  Structuurvergelijking en/of 5 percentielschatting

19 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 200719 Verwaarloosbare dosis (TTC)  Threshold of Toxicological Concern  Gekoppeld aan structuren van natuurlijke voedselcontaminanten en additieven  Structuur wijst toe aan Cramer Klasse I, II of III ( met 1800, 540 en 90 microgram/pers/dag als TTC)  TTC alleen bruikbaar als maat voor grens- waarde, als deze waarde met een factor 100 vergroot wordt.

20 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 200720 SubstanceOEL (mg/m 3 ) ExistingHazard banding MTD LD 50 LC 50 RD 50 TTC Acrylic acid5.90.926.74.7805.4 Aniline10.0693.25.21000.9 sec-Butanol4507.2165286018 p-tert-Butylphenol0.50.16117.16.118 Caprolactam101.27.8106.00.9 / 18 Cyclohexanone259.58.31310005.4 Ethylenediamine180.0446.55.2700.9 / 18 Glutaraldehyde0.250.0741.70.128718 Isoprene5.70.057.9160750018 Melamine103.1174.20.0380.9 / 18 Resultaat voor 10 stoffen

21 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 200721 Evaluatie op basis van 10 stoffen  MAC op basis van R-zinnen onnodig conservatief voor systemisch en lokaal effect  LD50 en Kow redelijk voor systemisch effect  LC50 systemisch en lokaal verrassend goed met missers door bv huidsensibilisatie  RD50 niet goed te beoordelen met deze stoffen  Verwaarloosbare dosis (TTC) alleen bruikbaar, als TTC met een factor 100 vergroot wordt.

22 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 200722 Aanbeveling 1  Identificeer stof  Naam  CAS-nummer  Welke gegevens beschikbaar  Molecuul structuur  Huid- en oogirritatie  Huidsensibilisatie  Ames test  Acute toxiciteit

23 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 200723 Aanbeveling 2  Pas methode 1 tot 6 toe rekeninghoudend met locale of systemische effecten  Bepaal gevaarscategorie op basis van R-zinnen  MTD uit LD50 en LogKow  LC50  TTC  RD50  Vergelijk structuur

24 NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 200724 Aanbeveling 3  Integreer de resultaten  Selecteer de laagste grenswaarde zonder gebruik te maken van de R-zinnen  Vergelijk deze laagste grenswaarde met die op basis van R-zinnen  Stel een voorlopige grenswaarde vast


Download ppt "NVT-Arbeidstoxicologie 15 maart 20071 Richtlijnen voor het vaststellen van werkplekgrenswaarden voor stoffen met weinig gegevens Wil ten Berge."

Verwante presentaties


Ads door Google