De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

/faculteit technologie management 1 Bouwkundige informatiesystemen Informatiestrategie ADMS 2006 Henk Jan Pels – 11 september 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "/faculteit technologie management 1 Bouwkundige informatiesystemen Informatiestrategie ADMS 2006 Henk Jan Pels – 11 september 2006."— Transcript van de presentatie:

1 /faculteit technologie management 1 Bouwkundige informatiesystemen Informatiestrategie ADMS 2006 Henk Jan Pels – 11 september 2006

2 /faculteit technologie management 2 BOUWKUNDIGE INFORMATIESYSTEMEN Module 2: Toeleverende disciplines Uitgangspunt is, dat bij het ontwikkelen van een effectieve en efficiënte procesaanpak voor het oplossen van een complexe bouwontwerpopgave kennis van bouwinformatica en bouwkundige informatiesystemen noodzakelijk is. studielast; 140 uur Thema 2006: –onderzoek DVD: kennismanagement

3 /faculteit technologie management 3 Lesstof Diverse hand-outs tijdens plenaire colleges. UML beknopt: ISBN 90-430-0199-6; of de Engelse versie: UML distilled; M. Fowler en K. Scott. Strategic planning for information systems: ISBN 0-470-84147-8 J. Ward en J. Peppard

4 /faculteit technologie management 4 INFORMATIEBELEID Bedrijf Project Operationeel Uitgangspunten: ADMS’er als IT-manager van een middelgroot tot groot ontwerpend bureau Strategisch Tactisch

5 /faculteit technologie management 5 Soorten systemen: boekhouding salarisadministratie projectadministratie (urenregistratie) planningssoftware besteksprogrammatuur contractbeheer CAD VR PDM/documentenbeheer

6 /faculteit technologie management 6 Hoe strategisch mee om te gaan? Evolutie in de tijd: –Dataprocessing (1960 - 1975) driver: processor technology besparing arbeidskosten concurrentie op prijs –Management information systems (1975 - 1990) driver: hard disk technology meer interne informatie = betere coordinatie + grotere varieteit concurrentie op levertijd –Strategic information systems (1990 - ) driver: communication technology internet = direct contact met klant voldoen aan individuele klantbehoefte concurrentie op customer intimacy

7 /faculteit technologie management 7 Evolutie van systemen

8 /faculteit technologie management 8 Hoe strategisch mee om te gaan (2) 1.stand van zaken: legacy systems 2.lopende zaken: acute problemen, lopende projecten 3.visie op toekomst wat doen concurrenten wat biedt SW markt trends in markt, product, proces, organisatie en technologie Zie voorbeelden pagina 28 – 32

9 /faculteit technologie management 9

10 10

11 /faculteit technologie management 11

12 /faculteit technologie management 12 Hoe strategisch mee om te gaan (3) linking to customers integration of internal processes information based products executive information systems

13 /faculteit technologie management 13 what is missing in this view?

14 /faculteit technologie management 14 BELEID strategisch beleid informatiebeleid uitvoering van informatieplan informatieplan middelenbeleid organisatorisch- beleid of structuurbeleid bedrijfsbeleid

15 /faculteit technologie management 15 Bedrijfs- strategie Organisatie- structuur en processen Informatie- strategie Informatie- systemen, etc. (zie pagina 46/47)

16 /faculteit technologie management 16 INFORMATIEBELEID Algemeen: het geheel van doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor het omgaan met informatie binnen een organisatie en voor de organisatie van de informatievoorziening zelf. algemene doelstelling informatievoorziening de tussenstappen op weg naar dat doel de middelen die daarvoor vrij gemaakt worden prioriteiten onderdelen organisatie beperkingen en randvoorwaarden de richtlijnen van de wijze waarop men de veranderingsprocessen wil laten verlopen

17 /faculteit technologie management 17 AFGELEIDE VAN BEDRIJFSBELEID missie doelen strategie Door analyse van: omgeving sterkte/zwakte analyse kansen/bedreigingen

18 /faculteit technologie management 18 Informatieplan de technische infrastructuur van de hulpmiddelen de infrastructuur van gegevens (incl. organisatiemodel) de architectuur van informatiesystemen de organieke en personele structuur van de informatievoorziening

19 /faculteit technologie management 19 Framework

20 /faculteit technologie management 20 Analyse huidige situatie Interpreteren bedrijfsstrategie (doelstellingen, CSF’s, etc.) analyse huidige processen analyse huidige organisatie: structuur, skills, kennis, etc. analyse huidige systemen

21 /faculteit technologie management 21 Analyse-tools (te gebruiken bij analyse huidige situatie) CSF – analyse SWOT – analyse Balanced score card Business Modelling: entiteiten, data flow diagrams, etc. Etc. Colleges/oefeningen UML

22 /faculteit technologie management 22 En nu de toekomst: welke IT-toepassingen? Zie ook voorbeeld pagina 309

23 /faculteit technologie management 23 Oefening (1)  In hoeverre heeft de bouwereld de ontwikkelingen in de industrie gevolgd?  waarin verschilt de bouw wezenlijk van de industrie  in hoeverre verklaart dit de verschillen  welke mogelijkheden biedt IT nog op gebied van:  procesautomatisering: kostenbesparing  procescoordinatie: doorlooptijdverkorting  customer intimacy: klantgericht bouwen wat verwacht je als voornaamste ontwikkeling in de bouw de komende 15 jaar welke rol speelt ICT hierin

24 /faculteit technologie management 24 Oefening  Definieer en beschrijf (neem dus aannames) de strategie en structuur van: –Bouwmanagement bureau (400 mensen, 3 vestigingen) –Architecten en advies bureau (200 mensen, 1 vestiging) –Ingenieursbureau (50 medewerkers, 1 vestiging)  Bepaal vervolgens de critical success factors  Wat zijn vervolgens de consequenties voor het informatiestrategie- en beleid?

25 /faculteit technologie management 25 Zelfstudie Boek: hoofdstuk 1 Boek: hoofstuk 3, pagina 156 – 167 Boek: hoofdstuk 4 tot pagina 213

26 /faculteit technologie management 26 Volgende bijeenkomst: 18 september 2006 Voorbereiding: benoem (in steekwoorden) voor je eigen onderzoeksgebied de omcirkelde begrippen uit onderstaande figuur


Download ppt "/faculteit technologie management 1 Bouwkundige informatiesystemen Informatiestrategie ADMS 2006 Henk Jan Pels – 11 september 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google