De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk Jeugd-ggz Uitwisselen ervaringen met de transitie en transformatie van de jeugd-ggz/jeugdhulp. Leren van en met elkaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk Jeugd-ggz Uitwisselen ervaringen met de transitie en transformatie van de jeugd-ggz/jeugdhulp. Leren van en met elkaar."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk Jeugd-ggz Uitwisselen ervaringen met de transitie en transformatie van de jeugd-ggz/jeugdhulp. Leren van en met elkaar

2 Programma 10.00Opening, welkom Joost van den Brink, Karakter 10.10Landelijke ontwikkelingen Jos Rietveld, bestuur Accare en bestuur GGZ Nederland Monique Strijdonck & Djieuwke Verseput, GGZ Nederland 11.00Pauze 11.15Strategische keuzes in een veranderende omgeving Reinaud van de Fliert, Arkin & Ella Benedictus, GGZ Centraal 12.30Lunch 13.30Samenwerken met gemeenten Lemke Klasing, Parnassia Groep & Eefje Riemens, Gemeente Rotterdam 14.45 Pauze 15.00Inventarisatie wensen 15.30Afronding & opmaat volgende bijeenkomst

3 Landelijke ontwikkelingen Transitie Autoriteit Jeugd Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd AO Tweede Kamer 13 maart over transitie jeugdhulp TSJ rapportage (verschijnt dinsdag) Masterclasses voor zorginkopers gemeenten Werkgroep Jeugd en subwerkgroep continuïteit Werkgroep Overgangsmaatregelen Werkgroep Beleidsinformatie Werkgroep/kbg Kwaliteitskader Omvang over te hevelen budget Afsluiten dbc’s

4 Omvang budget jeugd-ggz Jeugd-ggz: basis over te hevelen budget = gerealiseerde uitgaven 2012 Aanvankelijk € 700 mln (jeugd-ggz Zvw!) Eind 2013 aanpassing naar € 850 mln (‘medebehandeling ouders’ was niet meegenomen) Nu: overleg met VWS loopt, vragenlijst onder leden Insteek: realistisch over te hevelen budget, compensatie achteraf? Duidelijkheid: meicirculaire 2014 AWBZ, Justitie, WMO?

5 Overloop DBC’s jeugd-ggz 1.Hoe om te gaan met openstaande DBC’s? 2.Budget zowel toegekend aan verzekeraars als aan gemeenten Volgens wet- en regelgeving sluiten per 31.12.2014 Ad 1. Opties: voortzetting afspraken verzekeraars of nieuwe afspraken met gemeenten Ad 2. Mbi is eind 2013 gekort, korting macrokader ntb Discussie loopt voor beide punten loopt

6 Pauze

7 Amsterdam Transitie op de jeugdzorg en positionering van de jeugd GGZ Reinaud van de Fliert

8 Context Offerte traject bij gemeente per 1-04-2014 Joint venture vanuit SIGRA –Arkin (PuntP, Jellinek, NPI) –GGZ InGeest –Bascule –Kabouterhuis 15% korting Van nieuwe budget: –80% voor bestaande aanbieders –20% voor nieuwe initiatieven

9 Structuur jeugdzorg 0 e en 1 e lijn Ouder en kind centra (in de wijk) Flexibele schil (Basis GGZ) 2 e lijn specialistisch aanbod 3 e lijn academisch aanbod (supra regionaal)

10 OKC Wijkteams Jeugd ouder en kind teams teams Samen doen (multi problem gezinnen) 20 wijken, waarbinnen aantal buurten (samen DOEN) samenstelling: 20 a 25 ouder- en kind adviseurs 3 a 4 jeugdartsen 3 a 4 jeugdpsychologen (uit de GGZ) 2 a 3 assistenten Samen vormen zij een team, met veel autonomie

11 OKC (2)

12 OKC (3) Ouder en kind adviseur Een brede blik, basiskennis op terrein van: Preventieve jeugdgezondheidszorg Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugd-GGZ LVB-problematiek

13 Flexibele schil Gepositioneerd tussen 1 e en 2 e lijn Naar verwachting veelal ingevuld door ZZP-ers. POH - GGZ

14 Externe ontwikkelingen Toename succesvolle concurrentie (goedkoper, flexibeler) Cliënten 18+ eigen risico van € 350 Marge onder druk door DBC-bekostiging Voorsorteren op invoering Basis GGZ in 2014 (maar nog veel onzeker) Discussie hoofdbehandelaarschap Krimp zorgbudget door volume- en prijskortingen. Financiering van de Jeugdzorg inclusief de jeugd-GGZ in 2015

15 2 onderscheidende doelgroepen Jeugd GGZ (SIGRA Netwerk Jeugd GGZ): multi-problem kinderen/gezinnen kinderen met ernstige psychiatrische stoornissen waarbij in het gezin verder geen (ernstige) problematiek lijkt te zijn.

16 Specialistisch aanbod Het SIGRA Netwerk Jeugd GGZ pleit voor een leeftijdsgrens van 23 jaar Borgt samenwerking met de jeugdhulpverlening voordat de jong volwassene naar de maatschappelijke dienstverlening gaat Voorkomt het gat tussen de twee circuits De leeftijdsgrens van 23 jaar sluit ook aan bij de wetenschap.

17 Incidentie

18 Specialistisch aanbod (2) Toekomstig aanbod Jeugd in concept bekend: BasisGGZ Jeugd (uit te werken binnen domein BasisGGZ) Aanbod Jongvolwassenen (16-23 jaar) Aanbod Gezinnen

19 3 e lijn Supra regionaal aanbod Crisis bedden GGZ Jeugd Onderwijs en onderzoek

20 Wat betekent dat Voor de klant: Specialistische zorg al dan niet in het kader van de Jeugdzorg ‘Zo lang als het moet en zo kort als het kan’ binnen de Jeugd GGZ Toename van de transparantie over het Zorgaanbod Voor de medewerker: Verdere specialisatie mogelijkheden rond stoornissen Meer mogelijkheden binnen de ketenaanpak Meer zicht op effectiviteit van eigen handelen

21

22 Transitie regio’s Patiënten in 91 gemeenten Focus op 6 kernregio’s (oud adherentiegebied) 2 nevenregio’s

23 Gemeenten Regionale inkoop GGZ Lokale verschillen inhoud en proces Regionale diversiteit –Grote steden (Almere, Utrecht) –Kleine kernen (Oldebroek, Urk)

24 Trend Spec. zorg Gebieds teams Basiszorg Civil society

25

26 Visie Fornhese Specialistische geneeskundige jeugd GGZ Kleinere specialistische J-GGZ Door snel op- en afschalen

27 Visie Fornhese (2) Thornicroft: Concentreren en specialiseren Aansluiten bij lokale context Logistiek: Behandelprogramma’s op leeftijd planbaar Flexibele schil: spoedeisend – complex

28 Stappen intern Fornhese 3.0 Kernteam transitie

29 Specialistische GGZ Focus op de inhoud Consultatie en deskundigheidsbevordering Kenniscentrum KJP Focus op patiëntveiligheid

30 Stappen extern Aug 2013: DBC’s 2012 breed aangeleverd In gesprek in alle kern- en nevenregio’s –Visie bijeenkomsten –Positie ggz in transformatie –Toelichting inhoud en financiering ggz –Start zorgverkooptrajecten –Samenwerkingsafspraken Knelpunt: experimenteerruimte

31 Generalistische teams Medische en agogische kolom goed organiseren Minder instroom en meer uitstroom Jeugdarts en GZ psycholoog in het team Consultatie aan het team

32 Consultatie Alléén tegen vergoeding Dienstverlening aan gemeenten: Lelystad Noordoost polder Barneveld Almere: ZAT’s Idee: folder over mogelijkheden naast dbc’s

33 Basis – specialistisch ? Generalisten in teams: Basis GGZ Expertpool: specialistische GGZ ?

34 Financieel Aangeleverd: dbc facturatie 2012 Totaal: +- 92% van begroting 2013 Kernregio’s: +- 80% Nevenregio’s: +- 89% AWBZ: niet op woonplaats Consultatie etc. nog niet.

35 Kansen Samenwerking in netwerken Consultatie weer op de kaart zetten Gebruik maken van expertise van gebiedsteams Flexibiliteit beter organiseren

36 Uitdagingen Kennis gemeenten vergroten Inspelen op lokale verschillen Flexibiliteit in behandeling Krimp specialistische GGZ Veel GGZ aanbieders DBC structuur: consultatie niet gefinancierd

37 Uitwisseling ervaringen Discussie

38 Pauze

39 Samenwerken met gemeenten Lemke Klasing, Parnassia Groep & Eefje Riemens, Gemeente Rotterdam

40 Pauze

41 Wensen voor het vervolg? Om 15.30 bespreking wensen & plannen maken met: Ella Benedictus, GGZ Centraal Joost van den Brink, Karakter Katja Westra, GGZ Friesland Lemke Klasing, Parnassia Groep Reinaud van de Fliert, Arkin/Mentrum Sonja Hartkamp, RIBW Gooi en Vechtstreek Suzan Valster, Dimence


Download ppt "Netwerk Jeugd-ggz Uitwisselen ervaringen met de transitie en transformatie van de jeugd-ggz/jeugdhulp. Leren van en met elkaar."

Verwante presentaties


Ads door Google