De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M i l i t a n t e n v o r m i n g Alternatief voor neoliberale globalisering Alternatif pour une globalisation néolibérale Globalisering, wat kunnen wij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "M i l i t a n t e n v o r m i n g Alternatief voor neoliberale globalisering Alternatif pour une globalisation néolibérale Globalisering, wat kunnen wij."— Transcript van de presentatie:

1 m i l i t a n t e n v o r m i n g Alternatief voor neoliberale globalisering Alternatif pour une globalisation néolibérale Globalisering, wat kunnen wij doen? Globalisation, qu'est que nous pouvons faire?

2 m i l i t a n t e n v o r m i n g Duurzame ontwikkeling?  Streven naar evenwicht tussen het economische, het sociale en het ecologische  Rekening houden met belangen toekomstige generaties  Meer sociale gelijkheid op wereldvlak  In dat kader: andere maatstaven dan BNP om welvaart te meten Ook aandacht voor kwaliteit leven, kosten voor het milieu en verdeling welvaart

3 m i l i t a n t e n v o r m i n g Meer regulering internationale economie nodig  ACV is geen tegenstander van internationale handel en internationale investeringen  Maar dit moet wel gebeuren op basis van een aantal belangrijke spelregels (zie ook congres ACV)  Nood aan sociale regulering (geen concurrentie op basis van slechte arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden)  Financiële regulering, meer dan ooit!  Belang van ecologische regulering

4 m i l i t a n t e n v o r m i n g Sociale regulering  Mechanismen van herverdeling versterken Herverdelende fiscaliteit Wereldwijde Sociale Zekerheidsrechten Behoud van collectieve diensten, geen verdere commercialisering en privatisering  Respect voor fundamentele normen IAO  Principes “Waardig werk” centraal in handels- en investeringsakkoorden

5 m i l i t a n t e n v o r m i n g De IAO/OIT  1919!  Gouvernements, organisations patronales et syndicats = le seul organe internationale tripartite  Conventions internationales sur le travail (Ratifié)  Importance et contrôle des normes fondamentales de l’ OIT  On ne peut pas imposer les normes, mais ils ont quand même de l’impact!  La CSC investie beaucoup dans l’OIT, Spécialement dans la conférence annuelle à Genève.

6 m i l i t a n t e n v o r m i n g Normes Fondamentales de L’OIT  Interdiction du travail forcé  Interdiction du travail d’enfants  Libertés syndicales  Le droit de la concertation collective Pour chaque membre d’état.

7 m i l i t a n t e n v o r m i n g Belang van globalisering vakbeweging  Het Europees Vakverbond (EVV)  Opgericht in 1973  Vertegenwoordigt meer dan 60 miljoen werknemers uit 36 landen  Ook Europese sectororganisaties aangesloten http://www.etuc.org/a/17 http://www.etuc.org/a/17  Het Internationaal vakverbond (IVV) http://www.ituc-csi.org/+- about-us-+.html http://www.ituc-csi.org/+- about-us-+.html  Opgericht in 2006  Samengaan Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV) en het Wereldverbond van de Arbeid (WVA)  Ook mondiale vakbondsfederaties per sector of “Global Unions” http://www.global-unions.org/spip.php?rubrique25 http://www.global-unions.org/spip.php?rubrique25 Rubriek / thema

8 m i l i t a n t e n v o r m i n g Welke rol voor internationale vakbeweging?  Overleg binnen Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)  Lobbywerk bij Wereldhandelsorganisatie (WTO), IMF, Wereldbank,OESO…  Ijveren voor gedragscodes binnen multinationals  Afsluiten van internationale kaderakkoorden in MNO’s bijv. Umicore  Allianties aangaan met NGO’s Bijv. Schone Klerencampagne Bijv. “Waardig Werkcampagne”  … Rubriek / thema

9 m i l i t a n t e n v o r m i n g Financiële regulering (aantal voorstellen congres ACV)  Financiële wereld ten dienste van mens en economie, niet omgekeerd!  Beter financieel toezicht  Afremmen speculatie (bijv. via taks op financiële transacties)  Beperkingen vergoedingen topmanagement  Aanmoedigen ethisch verantwoord beleggen en bankieren  …

10 m i l i t a n t e n v o r m i n g Ecologische regulering  Beperken van ecologische voetafdruk  Terugdringen klimaatopwarming (onder 2 ° celsius)  Uitputting grondstoffen en natuurlijke rijkdommen tegengaan

11 m i l i t a n t e n v o r m i n g Ecologische regulering Aantal voorstellen ACV congres  Zwaar investeren in natuurlijke energie  Klemtoon op innovatie  Bevorderen van energiebesparende investeringen Bij voorkeur via subsidies waar iedereen kan van genieten i.p.v. fiscale aftrekmogelijkheden  Verminderen autoverkeer van en naar het werk Wel voor voldoende alternatieven zorgen  Overheid moet ecologische normen opleggen voor producten  Vergroenen fiscaliteit (bijv. kilometerheffing op vrachtwagens, kerosinetaks…)  Creëren van groene jobs (in energiesector, recyclage, …)  …

12 m i l i t a n t e n v o r m i n g Mais aussi…  Vêtements propres…  Méthodique green jeans  …. Rubriek / thema


Download ppt "M i l i t a n t e n v o r m i n g Alternatief voor neoliberale globalisering Alternatif pour une globalisation néolibérale Globalisering, wat kunnen wij."

Verwante presentaties


Ads door Google