De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

L EARNING L AB B RABANT. T OEKOMST Vergrijzing blijvend probleem voor de arbeidsmarkt - UWV 'Hogere arbeidsproductiviteit nodig voor welvaart' – SER De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "L EARNING L AB B RABANT. T OEKOMST Vergrijzing blijvend probleem voor de arbeidsmarkt - UWV 'Hogere arbeidsproductiviteit nodig voor welvaart' – SER De."— Transcript van de presentatie:

1 L EARNING L AB B RABANT

2 T OEKOMST Vergrijzing blijvend probleem voor de arbeidsmarkt - UWV 'Hogere arbeidsproductiviteit nodig voor welvaart' – SER De Russen en Chinezen komen - met lege koffers – NU.nl

3 NUNU In het schooljaar 2009-2010 verlieten 39.600 jongeren hun school zonder startkwalificatie – Rijksoverheid.nl Minder geld naar passend onderwijs - Rijksoverheid.nl. De student is de favoriete melkkoe van het kabinet Vergrijzend lerarencorps

4

5

6 O NZE USP S We kennen de bedrijven en de onderwijsinstellingen We hebben verstand van leren Learning Lab Brabant is niet gevangen in bestaand systeem en levert disruptieve innovaties Wie:In co-creatie met... Wat:Nieuwe leervormen & doelen Waar:Regio brabant Hoe:4 e’s (Envision, Experience, Evidence, Exchange)

7 ROA; SchoolverlatersInformatieSysteem (SIS)2005-2009

8 S TUDIEKEUZE / SCHOOLUITVAL CASUS

9 V OOR WIE DOEN WE HET Lerende > Co-creatie van passende leervormen Overheid > Inbreng van casussen, Innovatie infrastructuur in leren Bedrijf > Inbreng van casussen, Sneller inzetbare werknemers Onderwijsinstelling > Inbreng van casussen, Geinspireerde actieve leerlingen

10

11 START

12 We can, it can’t Kennisnet Beslaat gedeelte regulier onderwijs, niet leren in de breedte Technologie- bedrijven Leveranciers lossen niet jouw probleem op, slechts het hunne Schooladvies- diensten Herorientatie op toegevoegde waarde voor onderwijs C ONCURRENTIE

13 M ETHODIEK LLB V OORBEELD Co creatie met jongeren Assemblage van oplossingen Onderzoek Delen Creatief, onbevangen, realistisch Concrete casus

14 B USINESS MODEL CANVAS Klant: onderwijsinstellingen Digitale marktplaats Behoefte klanten in kaart brengen Netwerk, onderijws, ict Kernpartners Opstartkosten 200k

15 M ARKETING USP S Sociale media Games Digitaal lesmateriaal Maatwerk Tijd en plaatsonafhankelijk leren Meer bronnen Hekel aan school voorkomen, praktijkgericht, nieuwe leervormen, relevanter, breed aanbod, goedkoper, bewijslast verzamelen, best practices, cocreeren en valoriseren met leerlingen Assamblage/co creatie Lesuitval 4 e’s IP/Patenten Nieuwe leervormen

16 S TAPPENPLAN 1. Virtuele proeverij: orienteren op beroepen/opleidingen; specifiek voor de regio, filmpjes lokale bedrijven, contact met ouderejaars (netwerk) Agenda Virtuele coach/trainer 2. Producerend leren Eerder dan nu Kennismaking Persoonlijke ontwikkeling 3. Ondersteunende producten E-portfolio (hoger opgeleiden) Talent academy (couchinh) Virtueel volgen van vakkenpakketten

17 F ORECASTING Maatschappelijke behoeften Overheid, bedrijven, publieke sector Dicht bij Onderwijs: daar ligt behoefte Behoefte cocretiseringen is rol LLB In 2.5 jaar succes Snel concreet dienstenaanbod, lesuitval als case Jr1: overheid financering Switch naar betalend bedrijfsleven, werknemers tekort Dienstenportolio voor scholen Caoch Geen winst maken in begin, later naar profit

18 F INANCIEN Eerst investering vanuit overheid Snel met (kleine) producten de markt op naar scholen/bedrijven Bedrijven laten financieren op termijn Financien onderwijs ‘in kind’

19 C REATIVE CONCEPTS School sluiten en LLB in de plaats daarvan? Social media zijn eigen aan systeem, geen USP Serious gaming interessant, LLB laat zien dat het werkt Systeem durven loslaten, docenten daarbij helpen > best practices Vraagsturing bedrijfsleven/maatschappij > onderwijs werkt niet

20 C REATIVE B USINESS P LAN Centraal stellen van mens als lerende Doelgroepen en aanbod minder duidelijk Realistisch business plan en niche Oplossing + exchange + + zorgt voor extra revenue streams Assemblage is sterkte Visie op customer is leading Het gaat pm veranderingen bewerkstelligen, energie genereren, catalysator Regelmatige cash flow organiseren op termijn, gerieke oplossingen (arbeidsloos inkomen), niet alleen subsidies Cultuur: gemeleerd, ondernemend, innovatief, maatschappelijk betrokken, sensitief, flexibel

21 Liesbeth Neef www.schoolnetbrabant.nl S CHOOLNET B RABANT L EARNING L AB B RABANT [Your Logo]

22 I N HET KORT Beleving, visie en bewijslast voor nieuwe vormen van leren

23 V RAAGSTUK Vroegtijdige uitval Verkeerde studiekeuze Tekorten op de leer-arbeidsmarkt Aansluiting digitale lifestyle Lang leve leren! Voorbeeld: Hoe kunnen jongeren op eigentijdse wijze hun loopbaan duurzaam ter hand nemen?

24 O PLOSSING Combineren van Envision, Experience, Evidence & Exchange (“Beyond Technology”) Onderzoek, verzamelen, ontwikkelen, testen en delen van nieuwe manieren van leren Community voor peers (studenten, docenten, externen)

25 S CHOOLNET B RABANT Past in de slimste regio Learning Lab Brabant (Envision, Experience, Envision & Exchange) is ongekende combinatie Duurzaam leren is de kern (blijvende producten, herbruikbaar, communiceerbaar) Innoveren met een diversiteit aan stakeholders, waaronder jongeren Persona’s als begrijpelijk middel voor opbouw van kennis en ervaring

26 D EMO Persona Nico (“switchend in studiekeuze”) Persona Henkie (“dreigend uitval door hoogbegaafdheid”) Beide gefascineerd door computer games en technologie Nieuwe vorm van leren: Beleving van beroep in virtuele omgevingen in 2D en 3D voor het inzicht krijgen in beroepen in plaats van inzicht in opleiding. (kennis over beroep, rollenspel in beroepsomgeving) Virtual Peer Coaching/training; Community van peers en kennishouders; digitale portfolio (leven lang; EVC) in community

27 S ALES AND M ARKETING (How will you rollout?) (How much have you done already?) (What is the source of this expertise?)

28 (Pricing) (Value of each customer) (Customer acquisition cost) B USINESS M ODEL Samenwerkingen TNO Technologiebedrijven ZPP’ers, ZZP’ers Technologie Infrastructuur voor community Organisatie Innovatieve kern van medewerkers Financiën Founding Fathers Lidmaatschap

29 F ORECAST Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5 # of Customers # of Employees Sales Expenses Profits

30 T EAM Liesbeth Neef, programma manager Zelfstandige Publieke Professionals Hans Stavleu, lector Virtuality Driven Learning ( “leren voor, door, van en met jongeren) Studenten VO, MBO, HBO

31 S TATUS AND M ILESTONES Vorig jaar al experimenten gedaan Onderzoek naar Learning Labs Partnerships in de maak, oa met TNO, OU, Schoolbesturen, Brainport, Bedrijfsleven


Download ppt "L EARNING L AB B RABANT. T OEKOMST Vergrijzing blijvend probleem voor de arbeidsmarkt - UWV 'Hogere arbeidsproductiviteit nodig voor welvaart' – SER De."

Verwante presentaties


Ads door Google