De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Apeldoorn Communicatie en voorlichting als handhavingsinstrument.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Apeldoorn Communicatie en voorlichting als handhavingsinstrument."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Apeldoorn Communicatie en voorlichting als handhavingsinstrument

2 De gemeente Aantal stemmen vóór36,12 % Aantal stemmen tegen 63,88 % Opkomst 65,98 %.

3 De gemeente Kruispunt snelwegen A1 en A50.Kruispunt snelwegen A1 en A50. Ligging overgang Veluwe / IJsselvalei.Ligging overgang Veluwe / IJsselvalei. Trots op het Loo, Park Berg en Bos met apenheul, Julianatoren, de bossen, sprengen en buitengebied.Trots op het Loo, Park Berg en Bos met apenheul, Julianatoren, de bossen, sprengen en buitengebied. Theater Orpheus en AGOVV.Theater Orpheus en AGOVV. Druk bezig met Omnisportcentrum en het volbouwen van ieder vrij plekje.Druk bezig met Omnisportcentrum en het volbouwen van ieder vrij plekje.

4 Kenmerken Apeldoorn ruim 156.000 inwoners ruim 156.000 inwoners 3300 inrichtingen 3300 inrichtingen 1000-1100 WM-controles/jaar (300 integraal) 1000-1100 WM-controles/jaar (300 integraal) geen regiotaken geen regiotaken score eindmeting 98 % (onder Gelders gemiddelde 98,5 %) score eindmeting 98 % (onder Gelders gemiddelde 98,5 %)

5 Kenmerken Apeldoorn Afdeling Milieu: ruim 54 fteAfdeling Milieu: ruim 54 fte Handhaving 13,4 fteHandhaving 13,4 fte TMO 8 fte (waarvan team schoon 4)TMO 8 fte (waarvan team schoon 4) Vergunningen 9,89 fteVergunningen 9,89 fte (Verder Adviesgroep, Duurzaamheid, Ondersteuning)(Verder Adviesgroep, Duurzaamheid, Ondersteuning)

6 Inrichtingen SlachterijenSlachterijen Papierindustrie incl. be- en verwerking.Papierindustrie incl. be- en verwerking. LogistiekLogistiek Kampeerterreinen (66 st.)Kampeerterreinen (66 st.) Veel horeca.Veel horeca. Veel zorgcentra (100 st).Veel zorgcentra (100 st). Grote veehouderij tak (400 st)Grote veehouderij tak (400 st) Autobranche (300 st.)Autobranche (300 st.) Woonwagencentrum en kermisexploitantenWoonwagencentrum en kermisexploitanten

7 Lange Termijn Speerpunt 2005-2008 Uitbreiding preventieve handhaving d.m.v. communicatie en informatie. Dit naast andere handhavingsinstrumenten (preventieve controles en repressieve acties)Uitbreiding preventieve handhaving d.m.v. communicatie en informatie. Dit naast andere handhavingsinstrumenten (preventieve controles en repressieve acties) Reden:Reden: –Veel uren repressieve handhaving 3300 uur/jaar. –Gemor bedrijfsleven (BKA) strakke aanpak. –Imago probleem bestuur/top ambtelijk.

8 Communicatie ‘Wiel’ was er al en lag in Haarlemmermeer, via bezoeken opgehaald‘Wiel’ was er al en lag in Haarlemmermeer, via bezoeken opgehaald Apeldoornse versie van gemaaktApeldoornse versie van gemaakt Beginpunt naleefgedrag totaal ongeveer 50 %Beginpunt naleefgedrag totaal ongeveer 50 %

9 Doel: vergroten naleefgedrag Door goede analyse doelgroepenDoor goede analyse doelgroepen –spontane nalevers –per ongeluk overtreders –afgedwongen nalevers –bewuste overtreders En drijfveren regels al dan niet na te leven (kennisfactoren, motivatiefactoren, controle- en sanctiefactoren). Systematiek T11.En drijfveren regels al dan niet na te leven (kennisfactoren, motivatiefactoren, controle- en sanctiefactoren). Systematiek T11. Signalen in het veld/constateringen van trends bespreken in teamoverleg en check d.m.v. dossieronderzoek.Signalen in het veld/constateringen van trends bespreken in teamoverleg en check d.m.v. dossieronderzoek.

10 Matrix CMC

11 Hoe? Opgepakt via projecten, branche/themagerichtOpgepakt via projecten, branche/themagericht –BOOT –Vuurwerk –BEES-B –Gevaarlijk afval –Supermarkten –Noodstops tankstations –Veehouderijen –Brandblussers. Algemeen: Brede communicatie over handhavingsstrategie (BKA, publikaties, krant, folder).Algemeen: Brede communicatie over handhavingsstrategie (BKA, publikaties, krant, folder).

12 Passage uit brief brandblussers aan 1400 ondernemers Geachte heer, mevrouw, “De brand was verschrikkelijk, maar veel erger was dat de productie daardoor tweeënhalve maand stil lag. Tegen de brand was ik goed verzekerd, maar het omzetverlies kostte me bijna m'n kop." Zo maar paar regels uit een krantenbericht. Ondenkbaar is het niet, het kan uw onderneming ook overkomen. Vanuit een kleine beginnende brand kan een omvangrijke brand ontstaan. Uit de dossiers van verzekeraars van recente “grote” branden blijkt dat er weinig tot geen aandacht was besteed aan brandpreventie. Dat onvoldoende aandacht wordt besteed aan brandpreventie wordt nog eens bevestigd door de resultaten van milieucontroles die de gemeente de afgelopen periode heeft uitgevoerd. Uit deze controles blijkt steeds vaker dat de keuring van brandblusmiddelen niet of niet tijdig is uitge­voerd. Het gaat daar bij om poeder- of koolzuurblussers en slanghaspels. Brandblusmiddelen die met name bedoeld zijn om een beginnende brand te kunnen blussen.

13 Passage uit persbericht over Vuurwerk Groot deel van vuurwerkverkopers voldoen niet aan veiligheidsnormen Gemeente gaat overtredende winkeliers sluiten De gemeente gaat dit najaar optreden tegen vuurwerkverkopers die niet voldoen aan de regelgeving van het Vuurwerkbesluit van het ministerie van Vrom. Winkeliers die niet voldoen aan deze regelgeving worden gedwongen het vuurwerk terug te geven aan hun leverancier. Gebeurt dit niet dan zal de gemeente het opgeslagen vuurwerk in beslag nemen en een proces-verbaal uitschrijven. Verdere verkoop van vuurwerk is hierdoor onmogelijk.

14 Passage uit infobrief aan veehouderijen Geachte heer, mevrouw, Uit milieucontroles die de gemeente de afgelopen periode bij diverse veehouderijbedrijven heeft uitgevoerd, blijkt dat vaak meer dieren worden gehouden dan is toegestaan volgens de verleende milieuvergunning(en). Gezien de resultaten is hier geen sprake meer van een enkel incident maar van een tendens. Met name bij bedrijven die werken op contractbasis. Een dergelijk tendens wil de gemeente doorbreken in het belang van de bescherming van het milieu en om de rechtsgelijkheid (eerlijke concurrentie) tussen de bedrijven te bevorderen. De gemeente start daarom met een collectieve handhavingsaanpak.

15 Passage uit persbericht over Supermarkten Gemeente controleert op overlast bij supermarkten.Gemeente controleert op overlast bij supermarkten. De gemeente Apeldoorn pakt geluidsoverlast bij supermarkten aan. Er komen extra scherpe milieucontroles. Aanleiding vormt het toenemend aantal klachten die de gemeente ontving over geluidsoverlast van koelinstallaties, winkelwagentjes en bij het laden en lossen.De gemeente Apeldoorn pakt geluidsoverlast bij supermarkten aan. Er komen extra scherpe milieucontroles. Aanleiding vormt het toenemend aantal klachten die de gemeente ontving over geluidsoverlast van koelinstallaties, winkelwagentjes en bij het laden en lossen.

16 Passage uit brief noodstops tankstations Op 12 januari 2004 hebben wij u een brief toegezonden waarin we u hebben gewezen op de wijzigingen die met ingang van 1 februari 2003 zijn aangebracht in het Besluit tankstations milieubeheer, hierna te noemen: Besluit. Wij hebben u specifiek gewezen op voorschrift 4.1.10 van bijlage I van het Besluit. Hierin is bepaald dat een afleverinstallatie moet zijn voorzien van een noodstop waarmee de afleverinstallatie direct kan worden uitgeschakeld. De noodstop moet onder alle omstandigheden goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Wij hebben in onze brief van 12 januari 2004 aangegeven dat wij toezicht zullen houden op naleving van het voorschrift. Op 24 maart 2004 hebben wij van het ministerie van VROM een brief ontvangen waarin wordt aangegeven hoe voorschrift 4.1.10 van het Besluit tankstations milieubeheer geïnterpreteerd dient te worden. Als bijlage treft u een kopie aan van de bovengenoemde brief. Uit de brief van VROM blijkt dat een onbemand tankstation voorzien moet zijn van een noodstopvoorziening met ten minste één bedieningsknop die duidelijk aangegeven, zichtbaar en bereikbaar moet zijn voor gebruikers van het tankstation. Wij zullen tijdens onze controles toezicht houden op de aanwezigheid van deze noodstop bij onbemande tankstations.

17 Resultaten Verhoging naleefgedrag in projekten 80-90 %.Verhoging naleefgedrag in projekten 80-90 %. Lichte daling zichtbaar aantal uren en aantal repressieve handhavingsacties.Lichte daling zichtbaar aantal uren en aantal repressieve handhavingsacties. Positieve reactie bedrijfsleven (BKA), bestuur, management en eigen medewerkers.Positieve reactie bedrijfsleven (BKA), bestuur, management en eigen medewerkers. Meer begrip voor sancties.Meer begrip voor sancties.

18 Conclusie Andere aanpak is het proberen waard.Andere aanpak is het proberen waard.


Download ppt "Gemeente Apeldoorn Communicatie en voorlichting als handhavingsinstrument."

Verwante presentaties


Ads door Google