De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

?! GROEIENDE KRIMP OF KRIMPENDE GROEI. Auke ten Hoeve Wethouder Reiderland (PvdA) Portefeuille: Bouwen & Wonen Recreatie & Toerisme Verkeer & VervoerStudie:

Verwante presentaties


Presentatie over: "?! GROEIENDE KRIMP OF KRIMPENDE GROEI. Auke ten Hoeve Wethouder Reiderland (PvdA) Portefeuille: Bouwen & Wonen Recreatie & Toerisme Verkeer & VervoerStudie:"— Transcript van de presentatie:

1 ?! GROEIENDE KRIMP OF KRIMPENDE GROEI

2 Auke ten Hoeve Wethouder Reiderland (PvdA) Portefeuille: Bouwen & Wonen Recreatie & Toerisme Verkeer & VervoerStudie: ICT- bestuurskunde en bedrijfskunde Voorheen:- sociaal-agogisch Begonnen in de stadsvernieuwing- chemisch-technisch 30 jaar Openbaar Bestuur- informatica Diverse terreinen Bestuurder, manager en adviseur Rode draad: pionier en innovatie

3 Economisch Populatie Woningmarkt Samenstelling GROEI & KRIMP

4 ECONOMISCH ZZP Multi.nat. MKB Handelshuizen Laag inkomen Hoog inkomen Gebiedsgebonden Niet gebiedsgebonden

5 POPULATIE t aantal

6 SAMENSTELLING jong oud Uitkering Regulier inkomen Eén pers. huish. Meer pers.huish. Laag inkomen Hoog inkomen

7 1945 t kwantiteit kwaliteit WONINGMARKT

8 WONINGMARKTONTWIKELING koopsector huursector Sociale (lage) huur Particuliere (dure) huur Exclusieve huur Goedkope koop Reguliere koop Dure koop

9 CONSUMENTENKEUZES WONINGMARKT Kosten woning (huurprijs/hypotheeklasten) Energielasten woning Kosten mobiliteit Afhankelijkheid en bereikbaarheid

10 STATISTIEK Resultaten in het verleden, zijn geen garanties voor de toekomst! Laat alleen keuzes van bestuurders zien. Kwantitatief onderzoek versus kwalitatief onderzoek. Bronnen zijn vervuild. Koppeling bronnen beperkt. Wenselijk: waardegericht onderzoek (incl. monitoring) integrale benadering (wonen, werken en zorg) Consequentie: geen draagvlak voor maatregelen en beleid!

11 TOT SLOT CONCURRENTIE EN VISSEN IN DEZELFDE VIJVER HOE GAAN WE HIERMEE OM?

12 ?! ZOEK DE VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN (DOEL VERSUS MIDDEL)

13 Aanleiding: economische krimp Antwoord: economische impuls Hoe?: transformatie en kwaliteitslag VERSCHIL 1

14 VERSCHIL 2 Aanleiding: economische krimp Antwoord: economische impuls Hoe?: nieuwe economische activiteiten en hogere inkomens

15 VERSCHIL 3 Publieke-private samenwerking: nee Private-private samenwerking: ja, als opdrachtnemer Publieke-publieke samenwerking: ja, als opdrachtgever en initiatiefnemer

16 VERSCHIL 4 Regiosteun EU DC-NOISE

17 VERSCHIL 5

18 VERSCHIL 6 - IBA staat voor Internationale Bauausstellungen. Dit is een Duitse methode, die daar succesvol is toegepast voor de grootschalige herstucturering van een voormalig industrie/steenkoolwinningsgebied - Door een effectief gestuurde aanpak vanuit een projectbureau, waarbij alle gebiedspartijen eendrachtig samenwerken en er veel ruimte is voor creativiteit/kunst (prijsvragen, ontwerpateliers) om innovaties bij burgers, bedrijven en organisaties te stimuleren, wordt een omslag gerealiseerd naar aantrekkelijke nieuwe woon en werkmilieus. - Het realiseren van een aantal grote, spraakmakende projecten fungeert daarbij als 'trigger' voor een scala aan kleinschalige initiatieven vanuit het gebied zelf. - In het geval van Oldambt: de aanleg van het Oldambtsmeer en de realisatie van het woongebied Blauwestad de ‘trigger’. Verder het Masterplan Nieuweschans. - Bij bestaande dorpen gaat het meer om kleinschalige projecten. - Programmatisch werken: gericht op leefbaarheid en economie en toerisme. - Anders doen, anders denken! - Alles staat ter discussie

19 VERSCHIL 7 Thema: rust en ruimte

20 VERSCHIL 8 Thema: geschiedenis

21 500 jr Dollard (2009)

22 VERSCHIL 9 Thema: wellness

23

24 VERSCHIL 10 Thema: lifestyle

25 VERSCHIL 11 Thematisch werken

26 OVEREENKOMST 1 Leegstand bestrijden Linten herstellen Particuliere woningverbetering Collectieve opdrachtgeverschap Koop voor huur Lifestyle-profielen Additionele- en zorgdiensten

27 OVEREENKOMST 2 Bestuurlijk doel: Levensbestendige gemeenschappen (qua leeftijd en qua type huishoudens en qua huizenaanbod) I.C., vraagpatronen N.B., geen seniorenghetto’s P.S., social investment

28 OVEREENKOMST 3 Voorzieningen: Dienstenzone (concentratie en daar van uit decentraal werken)

29 OVEREENKOMST 4 Bestuurlijk aanpak v.w.b. bestaande dorpen: -Buttom-up -Eigenaar van probleem en oplossing -Dorpsvisies (en samenhang) -Lifestyleprofielen(?) -Masterplannen

30 TOT SLOT Niet kopiëren Maatwerk Afbouwen in tempo krimp Kwaliteit Integrale visie Niet elk dorp is hetzelfde en kan hetzelfde hebben ANDERS DOEN, ANDERS DENKEN


Download ppt "?! GROEIENDE KRIMP OF KRIMPENDE GROEI. Auke ten Hoeve Wethouder Reiderland (PvdA) Portefeuille: Bouwen & Wonen Recreatie & Toerisme Verkeer & VervoerStudie:"

Verwante presentaties


Ads door Google