De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een probleem in België ?. 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 2 Corruptie Feiten of perceptie ? Martine Pattyn CGOP/A Jan Buys DJF -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een probleem in België ?. 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 2 Corruptie Feiten of perceptie ? Martine Pattyn CGOP/A Jan Buys DJF -"— Transcript van de presentatie:

1 Een probleem in België ?

2 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 2 Corruptie Feiten of perceptie ? Martine Pattyn CGOP/A Jan Buys DJF - directie Thibault Huygens DJF/OCRC

3 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 3

4 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 4 Transparency International Survey 2009

5 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 5 Perceptie  21 ste plaats op 180 landen  perceptie van de corruptie in de openbare sector en de politiek  gebaseerd op 6 interviews: experten en zakenwereld  evolutie: eigen verbetering of verandering positie andere landen ? Expert analysis by African Development Bank, Asian Development Bank, Bertelsmann Foundation, Economist Intelligence Unit, Freedom House, Global Insight and the World Bank. Three sources for the 2009 CPI reflect the evaluations by resident business leaders of their own country, IMD, Political and Economic Risk Consultancy, and the World Economic

6 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 6 Definitie Wat is publieke of private corruptie ?  Corruptie: het onwettelijk vragen, aanbieden, geven of aanvaarden op directe of indirecte wijze van een commissie, of een ander onverschuldigd voordeel of de belofte van een dergelijk onverschuldigd voordeel waardoor de normale uitoefening van een functie of het vereiste gedrag van de persoon die de onwettelijke commissie of een ander onverschuldigd voordeel ontvangt of aan wie de belofte van een dergelijk onverschuldigd voordeel is gedaan, wordt beïnvloed. Het betreft dus een machtsmisbruik ten voordele van persoonlijk gewin. [Raad van Europa, 4 november 1999].  Het fenomeen omvat tevens : verduistering knevelarij belangenneming door een ambtenaar of politiek mandataris  Poging (voorstel tot omkoping) = voltooid feit

7 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 7 Ernstig probleem ? Grote kans op een incident met een grote impact  Grote kans op voorkomen:  kans op succes v.d. daders: capaciteit van de daders gecombineerd met kwetsbaarheid van slachtoffers/doelwitten  Grote impact: ernstige gevolgen complex gebeuren Model

8 Analyse van de capaciteiten / dreiging van een criminele dader of een dadergroep Analyse van de kwetsbaarheid van doelwitten / slachtoffers (omgeving) vanuit het standpunt van de politiële veiligheid Analyse van het belang van de criminele activiteiten of de fenomenen (volume, ernst, gevolgen, schade, perceptie) Potentiële kwetsbaarheid X Kans van voorkomen RISICOANALYSE = huidige en toekomstige situatie Analyse van de nieuwigheden en toekomstige maatschappelijke tendensen Crimineel succes Realisaties / criminele activiteiten / impact 21/5/2010 Federale politie – dienst strategische analyse Potentiële dreiging

9 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 9 Voorlopige resultaten analyse corruptie voor Nationaal Politieel Veiligheidsbeeld 2011

10 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 10 Daders ? witwas immobiliënproject aankoophoeveel- heden aankoop namaak, geheelde goederen beïnvloeding proces bekomen sociale woning toekenning markt verduistering goederen import toelating vergunningen openbare aanbesteding aantal geregistreerde daders 2009: 117

11 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 11 Daders bedreigend ? laag tot matige dreigingsgraa d

12 Daders bedreigend ?

13 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 13 Criminele organisaties ( ± vergelijkbaar leg. organisaties):  middelen: linken met andere netwerken, gebruik van vertrouwelijke informatie  strategie: doelbewuste/ geplande actie, keuze van de “medewerker”, langere samenwerking  contrastrategieën: afscherming, benaderen van politie/justitiepersoneel  realisaties: lange duur, psychologische schade, grote materiële impact, sterke aantasting integriteit maatschappij (waarden, ondermijnen eerlijke concurrentie..) Daders bedreigend ?

14 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 14 Politici, ambtenaren:  middelen: toegang tot vertrouwelijke informatie, inzet van medewerkers / ondergeschikten  strategie: meestal grijpen van opportuniteiten, zeldzamer meer structurele geplande activiteiten  contrastrategieën: soms gebruik van boekhoudkundige technieken, meestal geen specifieke afscherming (hopen op gebrek aan Ctl) tegenwerken van gerechtelijk onderzoek  realisaties: lange duur, psychologische schade, meestal kleinere materiële impact (zeldzame grote sommen), sterke aantasting integriteit maatschappij (waarden, ondermijnen eerlijke concurrentie..) Daders bedreigend ?

15 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 15 Doelwitten zijn vooral:  maatschappelijke sectoren openbare private  beroepsgroepen Kwetsbare doelwitten ?

16 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 16 Kwetsbare taakdomeinen binnen de Overheid:  openbare werken (aanbestedingen, goedkeuring werken,...)  controle diensten (financiën, douane, sociale inspectie,.. (“street level corruption”)  subsidiediensten (huisvesting, export, regionale ontwikkeling,..)  gunningen (vb. toekennen van bouwvergunningen,..)  aankoopdiensten  openbare dienstverlening (renovatie, vervoer, personenzorg,...)  gevangeniswezen (toestaan van gunsten) Kwetsbare doelwitten ?

17 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 17 Kwetsbare taakdomeinen binnen politie-justitie:  het niet opstellen, schrappen of klasseren van processen-verbaal zonder gevolg (“street level corruption”)  het onmiddellijk ontvangen van geldsom voor bepaalde (al dan niet terechte) overtredingen  verduisteren van in beslag genomen goederen  het niet respecteren van de objectiviteit bij een gerechtelijk onderzoek of proces Kwetsbare doelwitten ?

18 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 18 Kwetsbare taakdomeinen in de privé-sector:  inkopen van goederen voor een firma (kwantiteit en kwaliteit van de goederen)  verzekeringen: overschatten van de geleden schade  sport: beïnvloeden van uitslagen  private inspecties: voedselketen, medicamenten, ziekenhuizen..  instellingen voor openbare dienstverlening: technische controle voertuigen, veeartsen in slachthuizen, labo’s voor hormonen... Kwetsbare doelwitten ?

19 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 19 Aantal aanvankelijke PV’s Impact ? geregistreerd incl. dark number 80%

20 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 20 Aard feiten  openbare omkoping : 47%  private omkoping: 17.5%  belangenneming : 14%  verduistering 9.5%  knevelarij: 6.5%  publiek/private omkoping: 6.5% Impact ?

21 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 21 Georganiseerd karakter  punctuele feiten, inspelen opportuniteit  niet georganiseerd  feiten die deel uitmaken van een beslissingsproces:  personen uitkiezen, feiten verdoezelen (financiële afdekprocedures), beslissing argumenteren  meer georganiseerd Impact ?

22 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 22 Fysieke en psychische schade  psychisch onwel gevoel tot depressie: t.g.v. winstverlies van eerlijke bedrijven tot faillissementen  mogelijke dreiging, fysiek geweld: bij oneerlijke behandeling Impact ?

23 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 23 Materiële schade  Rechtstreeks: een voorzichtige schatting levert een bedrag van ± 3.5 miljoen euro op aan ‘smeergelden’: (gemiddelde 200€ voor “street level corruption” tot 1 à 5 miljoen euro bij georganiseerde corruptie) een interpolatie op basis van het geschatte bedrag dat wereldwijd aan corruptie wordt besteed ( Wereldbank ) geeft voor België jaarlijks tot 440 miljoen euro aan  Onrechtstreeks: onterecht verkregen subsidies of andere voordelen gelinkte fraude (vb. belastingfraude) bekomen van allerlei vergunningen voor andere winstgevende activiteiten  totaal min. ± 10 miljoen euro max. ± 511 miljoen euro ?? Impact ?

24 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 24 Algemeen maatschappelijke gevolgen  Rechtstreeks aantasting van : integriteit samenleving (respect openbare functies, waarden...) marktregels: eerlijke concurrentie, in- en uitvoerregels... gelijkheid tussen de burgers  Onrechtstreeks: volksgezondheid: veiligheid wegen, gebouwen, medicatie, voedsel,... staatsfinanciën: te hoge uitgaven, verlies van goederen Impact ?

25 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 25  Wijzigende rol overheid: outsourcing (wereldwijd, minder Ctl processen) privatisering (minder Ctl medewerkers)  Uitbreiding EU – immigratie – failed states - mobiliteit: import andere waardenstelsels (corruptie aanvaard gegeven – Europese markten – concurrentie / vooral Oost-Europa) misbruik EU subsidies  Technologische ontwikkeling: aankopen: minder Ctl mogelijkheden te gesofisticeerde producten dubieuze consultancy meer betalingen in natura (wegens elektronische betalingen) Nieuwigheden – toekomst ?

26 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 26  Economische crisis: toename “street level corruptie” (zowel via aanbieder als ontvanger) beïnvloeding van openbare aanbestedingen fraude met leveringen van producten  Varia creatie van corruptienetwerken (meerdere betrokken ambtenaren die mekaar indekken) infiltratie maffiose organisaties (beïnvloeding EU openbare markten) sport o.a. voetbal (verschuiving naar kleinere clubs) Nieuwigheden – toekomst ?

27 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 27 CONCLUSIES  analyses geven een onderschatting van het probleem: aangifteproblemen (niet altijd directe slachtoffers) registratieproblemen + telproblemen: meestal 1 synthese PV na langere tijd criminele activiteit, onvoldoende inventaris van alle individuele feiten sommige daders zijn recidivisten: ageren op basis van een continue attitude, stellen zelden één punctuele daad  toekomstige evolutie niet eenduidig: toename: vb. door internationalisering markten, import andere culturen/attitudes, outsourcing en privatisering daling: vb. door meer ingang ethiek en deontologische codes  verbetering van de informatie is nodig  grijze vlek

28 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 28 CGOP/A Dienst Strategische Analyse Federale Politie asa@brutele.be


Download ppt "Een probleem in België ?. 27 oktober 2010federale politie –strategische analyse 2 Corruptie Feiten of perceptie ? Martine Pattyn CGOP/A Jan Buys DJF -"

Verwante presentaties


Ads door Google