De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Food Defense U kunt er niet omheen!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Food Defense U kunt er niet omheen!"— Transcript van de presentatie:

1 Food Defense U kunt er niet omheen!
Q-Point, your quality is our concern Food Defense bijeenkomst Q-Point

2 Programma 14.00 uur Welkom en introductie door Tom den Hertog, Q-Point BV 14.05 uur Food Defense en certificeringschema’s door Cok Duijvestijn, Q-Point BV 14.30 uur Food Defense en AEO certificering hand in hand door Ronald Hoekstra, Customs Solutions & Improvements B.V. 15.30 uur Pauze 15.45 uur Europese Luchtvaartveiligheidswetgeving EU185/2010, registratie als Bekende Afzender door Henk van Ameijde, Air Cargo Security 16.45 uur Afsluiting door Tom den Hertog en borrel

3 Waarom Food Defense? (1) Food Defense is het nemen van maatregelen om te voorkomen dat iemand: uw product of uw productie locatie opzettelijk besmet om bewust mensen te kwetsen of te doden, uw bedrijf ruïneert, de economie verstoord.

4 Waarom Food Defense? (2) Sinds de aanslag van 9/11 speurt onze westerse wereld (met de VS als voortrekker) op een haast paranoïde wijze naar potentiële targets voor terroristen.

5 Food Defense en certificeringen
BRC versie 6: 4.2.1 en Beveiliging IFS versie 6: 6.1.1 t/m Food Defense en externe inspecties GLOBALG.A.P. versie 4: AF 4 onderaannemers | p. 5 .

6 Verschillende voedselveiligheid standaarden
IFS Food IFS Cash and carry / wholesale IFS Logistics  IFS Brokers

7 Relaties tussen systemen
Teler Verpakker Exporteur Importeur Groot- handel Retailer GLOBALG.A.P. Tesco NURTURE Leaf SQF 1000 Q&S HACCP BRC IFS SQF 2000 ISO 22000 Food Defense bijeenkomst Q-Point

8 Food Defense Food Defense heeft niet specifiek te maken met voedselveiligheid; Food Defense heeft te maken met onvoorspelbare en onbedoelde risico’s waardoor producten besmet zouden kunnen raken; Bewust besmetten van producten; Kan in de hele keten voorkomen.

9 Food Defense, wie? Terroristische activiteiten ; Concurrentie oogpunt;
Kwaadwillende medewerkers; Kwaadwillende bezoekers.

10 Food Defense voorbeeld
Broodjes met naalden in vliegtuigmaaltijd van Delta Airlines (juli 2012); Verdovende middelen tussen producten; Met kwik ingespoten sinaasappelen. Voorkomen / beheersen situatie? Totale controle van het productieproces.

11 Food terrorisme: niet nieuw
Begin 1978 stortte de sinaasappelmarkt in Nederland in na de ontdekking van kwik in een aantal vruchten. Ook in andere landen werd melding gemaakt van kwiksinaasappels. Een Palestijnse organisatie had in brieven laten weten sinaasappelen uit Israël te hebben vergiftigd om de Israëlische economie te boycotten.

12 Benadering voedselveiligheid
Vanuit diverse certificatieschema’s worden er eisen opgelegd aangaande voedselveiligheid: Alle gevaren worden meegenomen in een HACCP studie en opgenomen in een HACCP risicoanalyse; In de meeste certificeringssystemen was voedselveiligheid het belangrijkste uitgangspunt;

13 Risico berekening

14 Benadering Food Defense
Identificeren van de zaken waarbij besmetting van de producten voor zou kunnen komen; Beoordelen hoe eventuele gevaren voorkomen / beperkt zouden kunnen worden, risicoanalyse uitvoeren; Maatregelen opstellen om gevaren te voorkomen / beperken; Regelmatig evalueren of de genomen maatregelen effectief zijn.

15 Food Defense, hoe van start te gaan? (1)
Bewustwording bij de directie; Voorbereiding op mogelijke kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten Toezicht regelen; Strategie voor terugroepacties (recall procedure); Onderzoek naar verdachte activiteiten; Evalueren. Menselijke factoren - medewerkers; Screening van medewerkers; Op de hoogte zijn van wie er dagelijks aan het werk is. | p. 15 .

16 Food Defense, hoe van start te gaan? (2)
Menselijke factoren – medewerkers: Toegangsbeperking van medewerkers; Regels voor persoonlijke bezittingen en opbergen daarvan; Training van medewerkers in voedselveiligheid procedures; Controle op ongebruikelijk gedrag medewerkers; Gezondheid van het personeel. Menselijke factoren – bezoekers: Registreren van bezoekers; Begeleiding van bezoekers in het bedrijf. | p. 16 .

17 Food Defense, hoe van start te gaan? (3)
Bedrijfsruimte: Structurele beveiliging; Beveiliging laboratorium (indien aanwezig); Opslag en gebruik van giftige en toxische chemicaliën (b.v. reinigings- en smeer middelen). Bedrijfsvoering. Omgaan met binnenkomende producten / materialen; Uitbesteden van werkzaamheden aan erkende bedrijven; Opslag van producten; Beveiliging van nuts voorzieningen. | p. 17 .

18 Food Defense, hoe van start te gaan? (4)
Bedrijfsvoering: Controle van eindproducten; Traceerbaarheid van de producten; Omgang met binnenkomende post pakketten; Toegang tot computersystemen, medewerkers autoriseren tot welke gegevens zij toegang hebben; Controleren van de beveiliging van de computer gegevens; Controleren van back-up gegevens van het computersysteem. | p. 18 .

19 Food Defense maatregelen (1)
Verantwoordelijke persoon (en) benoemen binnen het bedrijf aangaande Food Defense; Pand afgesloten en beveiligd; Risicoanalyse uitvoeren aangaande het uit te voeren proces; Procedure opstellen aangaande toegang, toegangscontrole en beveiliging; Opstellen Huisregels personeel en Bezoekersregels; | p. 19 .

20 Food Defense maatregelen (2)
Controle op naleving van deze huisregels en bezoekersregels; Betrouwbare medewerkers werven, b.v. verklaring van goed gedrag van de gemeente; Afspraken met uitzendbureaus maken over type uitzendkrachten, b.v. verklaring van goed gedrag van de gemeente; Alleen in zee gaan met betrouwbare leveranciers; | p. 20 .

21 Food Defense maatregelen (3)
Medewerkers dienen te allen tijde alert te zijn op verdachte zaken / personen in het pand; Trainen van alle medewerkers aangaande Food Defense; Traceerbaarheid van alle producten vastleggen en testen; Controle van het product voor het verlaten van het pand. | p. 21 .

22 Tot slot Het is op alle fronten belangrijk dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt binnen een bedrijf!! Afspraken is 1, maar er moet ook de discipline zijn dat ze nagevolgd worden. Medewerkers moeten hierop ook aangesproken worden (ook door elkaar). Kun je medewerkers aan laten geven wat zij denken dat afgesproken moet worden? Hoe bedrijven hiermee omgaan. Zoals een lijst laten ondertekenen, etc. Wat de zin daarvan is (aantoonbaarheid). Waarom aandacht voor medewerker: je kunt een mooi systeem hebben, maar als medewerkers de zin daarvan niet inzien, heeft dit totaal geen effect. Jezelf als trainer realiseren dat veel mensen best al bewust omgaan met het werk. Niet iedere medewerker is een viespeuk; laat dit ook (in vragende vorm) terugkomen. Behandel ze in ieder geval volwassen. Food Defense bijeenkomst Q-Point

23 Food Defense: slipt er nu niets meer doorheen?

24 Vragen ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Food Defense bijeenkomst Q-Point

25 Voor verdere informatie
Q-Point BV Zuidweg 38 Postbus AA Naaldwijk T 0174– F 0317– E I Cok Duijvestijn M E Food Defense bijeenkomst Q-Point


Download ppt "Food Defense U kunt er niet omheen!"

Verwante presentaties


Ads door Google