De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Food Defense U kunt er niet omheen! 12-02-2013 Q-Point, your quality is our concern 12-02-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Food Defense U kunt er niet omheen! 12-02-2013 Q-Point, your quality is our concern 12-02-2013."— Transcript van de presentatie:

1 Food Defense U kunt er niet omheen! 12-02-2013 Q-Point, your quality is our concern 12-02-2013

2 Programma 14.00 uur Welkom en introductie door Tom den Hertog, Q-Point BV 14.05 uur Food Defense en certificeringschema’s door Cok Duijvestijn, Q-Point BV 14.30 uur Food Defense en AEO certificering hand in hand door Ronald Hoekstra, Customs Solutions & Improvements B.V. 15.30 uur Pauze 15.45 uur Europese Luchtvaartveiligheidswetgeving EU185/2010, registratie als Bekende Afzender door Henk van Ameijde, Air Cargo Security 16.45 uur Afsluiting door Tom den Hertog en borrel 12-02-2013

3 Waarom Food Defense? (1) Food Defense is het nemen van maatregelen om te voorkomen dat iemand: uw product of uw productie locatie opzettelijk besmet om bewust mensen te kwetsen of te doden, uw bedrijf ruïneert, de economie verstoord. 12-02-2013

4 Waarom Food Defense? (2) Sinds de aanslag van 9/11 speurt onze westerse wereld (met de VS als voortrekker) op een haast paranoïde wijze naar potentiële targets voor terroristen. 12-02-2013

5 Food Defense en certificeringen BRC versie 6: 4.2.1 en 4.2.2 Beveiliging IFS versie 6: 6.1.1 t/m 6.4.1 Food Defense en externe inspecties GLOBALG.A.P. versie 4: AF 4 onderaannemers | p. 5. 12-02-2013

6 Verschillende voedselveiligheid standaarden 12-02-2013 IFS Food IFS Cash and carry / wholesale IFS LogisticsIFS Food IFS Cash and carry / wholesale IFS Logistics IFS Brokers IFS Brokers

7 Relaties tussen systemen TelerVerpakkerExporteurImporteur Groot- handel Retailer GLOBAL G.A.P. Tesco NURTURE Leaf SQF 1000 Q&S HACCP BRC IFS HACCP SQF 2000 ISO 22000 Q&S 12-02-2013

8 Food Defense Food Defense heeft niet specifiek te maken met voedselveiligheid; Food Defense heeft te maken met onvoorspelbare en onbedoelde risico’s waardoor producten besmet zouden kunnen raken; Bewust besmetten van producten; Kan in de hele keten voorkomen. 12-02-2013

9 Food Defense, wie? Terroristische activiteiten ; Concurrentie oogpunt; Kwaadwillende medewerkers; Kwaadwillende bezoekers. 12-02-2013

10 Food Defense voorbeeld Broodjes met naalden in vliegtuigmaaltijd van Delta Airlines (juli 2012); Verdovende middelen tussen producten; Met kwik ingespoten sinaasappelen. Voorkomen / beheersen situatie? Totale controle van het productieproces. 12-02-2013

11 Food terrorisme: niet nieuw Begin 1978 stortte de sinaasappelmarkt in Nederland in na de ontdekking van kwik in een aantal vruchten. Ook in andere landen werd melding gemaakt van kwiksinaasappels. Een Palestijnse organisatie had in brieven laten weten sinaasappelen uit Israël te hebben vergiftigd om de Israëlische economie te boycotten. 12-02-2013

12 Benadering voedselveiligheid Vanuit diverse certificatieschema’s worden er eisen opgelegd aangaande voedselveiligheid: Alle gevaren worden meegenomen in een HACCP studie en opgenomen in een HACCP risicoanalyse; In de meeste certificeringssystemen was voedselveiligheid het belangrijkste uitgangspunt; 12-02-2013

13 Risico berekening 12-02-2013

14 Benadering Food Defense Identificeren van de zaken waarbij besmetting van de producten voor zou kunnen komen; Beoordelen hoe eventuele gevaren voorkomen / beperkt zouden kunnen worden, risicoanalyse uitvoeren; Maatregelen opstellen om gevaren te voorkomen / beperken; Regelmatig evalueren of de genomen maatregelen effectief zijn. 12-02-2013

15 Food Defense, hoe van start te gaan? (1) Bewustwording bij de directie; Voorbereiding op mogelijke kwaadwillige, misdadige of terroristische activiteiten Toezicht regelen; Strategie voor terugroepacties (recall procedure); Onderzoek naar verdachte activiteiten; Evalueren. Menselijke factoren - medewerkers; Screening van medewerkers; Op de hoogte zijn van wie er dagelijks aan het werk is. | p. 15. 12-02-2013

16 Food Defense, hoe van start te gaan? (2) Menselijke factoren – medewerkers: Toegangsbeperking van medewerkers; Regels voor persoonlijke bezittingen en opbergen daarvan; Training van medewerkers in voedselveiligheid procedures; Controle op ongebruikelijk gedrag medewerkers; Gezondheid van het personeel. Menselijke factoren – bezoekers: Registreren van bezoekers; Begeleiding van bezoekers in het bedrijf. | p. 16. 12-02-2013

17 Food Defense, hoe van start te gaan? (3) Bedrijfsruimte: Structurele beveiliging; Beveiliging laboratorium (indien aanwezig); Opslag en gebruik van giftige en toxische chemicaliën (b.v. reinigings- en smeer middelen). Bedrijfsvoering. Omgaan met binnenkomende producten / materialen; Uitbesteden van werkzaamheden aan erkende bedrijven; Opslag van producten; Beveiliging van nuts voorzieningen. | p. 17. 12-02-2013

18 Food Defense, hoe van start te gaan? (4) Bedrijfsvoering: Controle van eindproducten; Traceerbaarheid van de producten; Omgang met binnenkomende post pakketten; Toegang tot computersystemen, medewerkers autoriseren tot welke gegevens zij toegang hebben; Controleren van de beveiliging van de computer gegevens; Controleren van back-up gegevens van het computersysteem. | p. 18. 12-02-2013

19 Food Defense maatregelen (1) Verantwoordelijke persoon (en) benoemen binnen het bedrijf aangaande Food Defense; Pand afgesloten en beveiligd; Risicoanalyse uitvoeren aangaande het uit te voeren proces; Procedure opstellen aangaande toegang, toegangscontrole en beveiliging; Opstellen Huisregels personeel en Bezoekersregels; | p. 19. 12-02-2013

20 Food Defense maatregelen (2) Controle op naleving van deze huisregels en bezoekersregels; Betrouwbare medewerkers werven, b.v. verklaring van goed gedrag van de gemeente; Afspraken met uitzendbureaus maken over type uitzendkrachten, b.v. verklaring van goed gedrag van de gemeente; Alleen in zee gaan met betrouwbare leveranciers; | p. 20. 12-02-2013

21 Food Defense maatregelen (3) Medewerkers dienen te allen tijde alert te zijn op verdachte zaken / personen in het pand; Trainen van alle medewerkers aangaande Food Defense; Traceerbaarheid van alle producten vastleggen en testen; Controle van het product voor het verlaten van het pand. | p. 21. 12-02-2013

22 Tot slot Het is op alle fronten belangrijk dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt binnen een bedrijf!! 12-02-2013

23 Food Defense: slipt er nu niets meer doorheen? 12-02-2013

24 Vragen ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12-02-2013

25 Q-Point BV Zuidweg 38 Postbus 38 2670 AA Naaldwijk T 0174–28 28 88 F 0317–49 14 41 E info@q-point-bv.nlinfo@q-point-bv.nl I www.q-point-bv.nlwww.q-point-bv.nl Cok Duijvestijn M 06-53401036 E c.duijvestijn@q-point-bv.nlc.duijvestijn@q-point-bv.nl Voor verdere informatie 12-02-2013


Download ppt "Food Defense U kunt er niet omheen! 12-02-2013 Q-Point, your quality is our concern 12-02-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google