De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

World Class Concept Development

Verwante presentaties


Presentatie over: "World Class Concept Development"— Transcript van de presentatie:

1 World Class Concept Development
Stappenplan conceptontwikkeling

2 Conceptontwikkeling: stappenplan
Opstellen van een stappenplan dat bedrijven ondersteunt bij traject van conceptontwikkeling Basis voor het stappenplan: Literatuur (Eppinger) Interviews Historische cases Nieuwe cases Best practices

3 Stappenplan Kort overzicht stappenplan
Uitgebreid stappenplan (tips/tricks/tools) beschikbaar Het stappenplan is vooral om richting aan te geven: ieder bedrijf kan de delen die voor hem/haar belangrijk zijn uit het stappenplan nemen en toepassen.

4 Conceptontwikkeling: stappenplan
Stappen in conceptontwikkeling Klantennoden detecteren/identificeren Productspecificaties opstellen Conceptgeneratie Conceptselectie Concept testing

5 Stap 1: Klantennoden identificeren
Data verzamelen Data omzetten naar noden Noden rangschikken

6 Stap 1: Klantennoden identificeren
Waarom klantennoden identificeren ? Eenvoudig om veronderstellingen te maken over wat stakeholders willen/nodig hebben  is dit wel juist? Foutieve startbasis resulteert in foutieve producten Interne klantennoden verschillen vaak van externe klantennoden (“we weten wel wat de klant wil”) Lijkt triviaal maar wordt vaak onvoldoende aandacht aan besteed (40%)

7 Stap 1: Klantennoden identificeren
Hoe klantennoden identificeren? Verzamelen van data aan de hand van: Interviews met de toekomstige klant(en) 1-1 Focus groups: groepsdiscussie (10-15 personen) (duurder) Observeer het huidige product in gebruik Enquêtes (minder efficiënt)

8 Stap 1: Klantennoden identificeren
Keys to succes: Communiceer altijd rechtstreeks met stakeholders – veronderstel nooit dat je hun noden kent Geef altijd voorkeur aan stakeholder noden boven interne noden Wees specifiek, en meldt duidelijk wat de gewenste uitkomst is Communiceer de stakeholder noden aan alle medewerkers

9 Stap 1: Klantennoden identificeren
Frequent gemaakte fouten: CO/PO-team geeft prioriteit aan interne noden eerder dan aan stakeholder noden CO/PO-team slaagt er niet in om stakeholder noden te actualiseren. Customer needs change!  Het is niet voldoende om te praten, je moet ook de juiste vragen stellen: vragen over het niveau van tevredenheid eerder dan naar onmiddellijke noden en diensten

10 Stap 1: Klantennoden identificeren
Hoe klanten kiezen? Hoeveel klanten? Klanten waarmee je een goede band hebt Klanten die in het verleden al getoond hebben dat ze graag betrokken worden (vb formuleren regelmatig bemerkingen, advies, …) User versus buyer (alle stakeholders betrekken) Probleem: vaak komen de eisen van de koper heel weinig overeen met de eisen en noden van de gebruiker (vb. speelgoed) Studies: tussen 15 en 50 interviews

11 Stap 1: Klantennoden identificeren
Hoe klanten kiezen? Lead-users (Von Hippel): klanten die bepaalde behoeften al vroeger detecteren Geven tekortkomingen van bestaande producten aan Hebben vaak al een of andere oplossing bedacht

12 Stap 1: Klantennoden identificeren
Klantdata vertalen naar noden Intern team samenstellen Vraagt wat effort/tijd maar is een belangrijke oefening Eventueel feedback vragen aan bepaalde klanten: hebben we alles juist gecapteerd?

13 Stap 1: Klantennoden identificeren
Alle data vertalen naar noden:

14 Stap 1: Klantennoden identificeren
Organiseer de noden hiërarchisch (vaak intuïtief) 1e rang, 2e rang en 3e rang Bepaal het relatieve belang (interne groep of opnieuw interviews)

15 Stap 2: Productspecificaties opstellen
Vertalen van de klantennoden naar productspecificaties Productspecificaties = omschrijving van wat moet het product doen (niet hoe) Speciale aandacht voor technologische producten Target specificaties Refined specificaties (geven extra informatie mbt de technologische component)

16 Stap 2: Productspecificaties opstellen
Bepaal voor de verschillende needs de metrics en de eenheden (vb Toestel mag niet te hard trillen: trilling op eigenfrequentie, uitgedrukt in Hz) Verzamel informatie van concurrerende producten en stel matrix op Vul de metrics in voor eigen product en concurrentie Bepaal de target values voor de metrics (ideaal en acceptabel) Deze fase is belangrijk: alles moet goed in kaart gebracht worden

17 Stap 2: Productspecificaties opstellen
Metrics Concurrentie

18 Stap 3: Conceptgeneratie
Generen van mogelijke concepten die voldoen aan de specificaties Probleem verduidelijken Probleem opdelen in subproblemen Oplossingen zoeken (intern/extern)

19 Stap 3: Conceptgeneratie
Verduidelijk het probleem Begrijp het probleem Mission statement, klantverwachtingen, productspecificaties Extra informatie zoeken qua verwachtingen (specificeren)  Alle informatie van voorgaande stappen wordt gebruikt om zeer duidelijk af te lijnen: wat is het probleem en welke specificaties moeten ingevuld worden?

20 Stap 3: Conceptgeneratie
Keys to succes: Ontleed het probleem in kleinere subproblemen: eenvoudiger om te focussen en geschikte oplossingen te zoeken  probleem blijft beheersbaar Focus de aandacht initieel op de kritische subproblemen “The obvious” niet opnieuw behandelen Kristische subproblemen vragen vaak meer tijd/inspanning/…

21 Stap 3: Conceptgeneratie
Zoek extern oplossingen voor (sub)problemen Vermijd “het heruitvinden van het wiel” Zoom uit en in strategie Interview lead users  betrekken van externen

22 Stap 3: Conceptgeneratie
Consulteer experts op het gebied van een subprobleem  geven de zoekopdracht een nieuwe richting  betrekken van externen Doorzoek patenten (belangrijke infobron) => espacenet.com Doorzoek vakliteratuur Vergelijk gerelateerde producten

23 Stap 3: Conceptgeneratie
Zoek intern oplossingen voor (sub)problemen Creatieve activiteit  vraagt een aantal regels Beoordelingen moeten vermeden worden: beslissingen met betrekking tot de concepten kunnen niet in een paar minuten genomen worden, want ze bepalen de toekomst van het bedrijf Geef geen kritiek maar probeer “mindere” concepten te verbeteren

24 Stap 3: Conceptgeneratie
Genereer veel ideeën: kwantiteit is belangrijk en elk idee kan de start zijn voor een nieuw idee Gebruik visuele data: schetsen, knutselen, … Individuele sessies en groepsessies Creativiteitstechnieken

25 Stap 3: Conceptgeneratie
Exploreer systematisch Het team heeft verschillende deeloplossingen: alle combinaties afchecken vraagt te veel tijd  tools Concept classificatie boom: verdeel (sub)oplossingen in klassen Bepaalde takken niet beschouwen na korte evaluatie Effort verdelen over de takken Verfijnen van bepaalde takken Concept combinatie tabel: gelijkaardige aanpak, maar in tabelvorm (rijen en kolommen schrappen) Vraagt technische kennis (team) en tijd (resources)

26 Stap 3: Conceptgeneratie

27 Stap 4-5: Concept selectie & testing
Doel: Analyseren van concepten en sequentiële eliminatie Doorvoeren verschillende aanpassingen Bijkomende concept generaties en verfijningen ontwikkelen Resultaat: Eén concept dat de voorkeur wegdraagt

28 Stap 4-5: Concept selectie & testing
Wanneer tijdens het CO/PO proces?

29 Stap 4-5: Concept selectie & testing
Concept selectie: enkele feiten Concept selectie is een convergent proces Concept selectie is een iteratief proces dat niet altijd onmiddellijk het dominante concept oplevert Verbeterde concepten kunnen ontstaan door “pre-screened” concepten te her-combineren Het opnieuw combineren kan tijdelijk voor meer beschikbare concepten leiden Het finale concept wordt gekozen na verschillende aanpassingen

30 Stap 4-5: Concept selectie & testing

31 Stap 4-5: Concept selectie & testing
Tips bij Concept selectie: Elk concept moet een schets en korte omschrijving bevatten Alle concepten moeten een gelijk niveau van detail hebben

32 Stap 4-5: Concept selectie & testing
Concept selectie is een twee-staps proces: Concept Screening Snelle evaluatie (bij benadering) bedoelt om een klein aantal geldige oplossingen (Concepten) over te houden Concept Scoring Veel omzichtiger analyse van een kleiner aantal concepten om de beste optie te kiezen

33 Stap 4-5: Concept selectie & testing
Concept selectie methodes: External decision: concepten worden voorgesteld aan stakeholders of andere externe entiteiten -: Stakeholders moeten niet worden lastiggevallen met honderden concepten +/-: bij finale concept selectie Product champion: een invloedrijk lid van het PO-team kiest het concept op basis van zijn persoonlijke voorkeur -: groep consensus heeft de voorkeur voor het bewaren van het vertrouwen en rust

34 Stap 4-5: Concept selectie & testing
Intuitie: concept gekozen omdat het ‘goed aanvoelt’, niet op basis van criteria. Het concept lijkt beter -: keuzes in design moeten objectief en controleerbaar zijn Multivoting: elk lid van het team stemt voor een set van projecten +/- afh van hoe objectief de leden zijn Pros and Cons: het team lijst de sterkes en zwaktes van elk concept op en maakt een keuze op basis van de opinie van de groep +: de keuze is objectief en gebaseerd op de groep

35 Stap 4-5: Concept selectie & testing
Prototype and test: keuze op basis van test data van prototypes -: te duur voor de vele concepten +: voor de finale selectie Decision matrices: het team scoort elk concept tegen vooraf bepaalde selectie criteria, al dan niet gewogen +: beste methode (geniet de voorkeur)

36 Stap 4-5: Concept selectie & testing

37 Stap 4-5: Concept selectie & testing

38 Stap 4-5: Concept selectie & testing
Concept testing: gerelateerd aan concept selectie & protoyping pols naar een reactie van potentiële stakeholders op de beschrijving van het product concept verzamel informatie over het ‘nieuwe product’ selecteer het te volgen concept

39 Stap 4-5: Concept selectie & testing
Concept testing: hoe? Beschrijving: in een korte paragraaf met enkele bulletpoints wordt het concept samengevat Schets: lijntekening toont het concept in perspectief (soms met klemtoon van key features). Ex 8-4 Foto’s en virtuele illustraties. Ex 8-5 Storyboard: een serie van beelden die een sequentie van acties weergeven. Ex 8-6 Video: meer dynamisch dan een storyboard Prototype: 3D en manupuleerbaar. Ex 8-8

40 Stap 4-5: Concept selectie & testing


Download ppt "World Class Concept Development"

Verwante presentaties


Ads door Google