De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VSO-statuut in een maatwerkbedrijf

Verwante presentaties


Presentatie over: "VSO-statuut in een maatwerkbedrijf"— Transcript van de presentatie:

1

2 VSO-statuut in een maatwerkbedrijf
Kansen en knelpunten VSO-statuut in een maatwerkbedrijf

3 Structuur presentatie
Positie Nevelland Graphics en term cvba-so Historiek en Oorsprong Beweegredenen voor verandering Groeiproces tot cvba Sociaal oogmerk in woord en daad Evaluatie van de cvba Voordelen van cvba-structuur Nadelen van cvba-structuur Maatwerkdecreet Vragen?

4 Positie Nevelland Graphics en term cvba-so
In de grafische sector gepositioneerd als een middelgrote, groeiende drukkerij Gevestigd te Drongen (Gent) Commercieel actief over gans België en deels in Frankrijk Sinds 1 januari 2008 onder het statuut van coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Sociaal Oogmerk impliceert dat er geen dividenden kunnen uitgekeerd worden aan de aandeelhouders. Is lid van Groep Nevelland

5 Historiek en Oorsprong
1966 : Oprichting Nevelland vzw : eerste medewerkers = studenten van MPI Ten Dries uit Landegem Beginjaren van BW’s in Oost-Vlaanderen. Zoektocht naar activiteiten en hoe zich te onderscheiden van de collega’s. Begin ‘70 : BW Nevelland kiest om zich te focussen op de grafische sector.

6 Historiek en Oorsprong
Motivatoren start grafische activiteiten in Nevelland (‘70) instroom van vooral dove collega’s die een opleiding grafische technieken gevolgd hebben. Bedrijfstak met zeer veel manueel werk Manueel werk uitvoerbaar door een brede groep doelgroepmedewerkers Regio Gent was rijk aan grafische bedrijven. Uit contacten bleek dat deze bedrijven bereid waren tot samenwerking

7 Historiek en Oorsprong
Opstart grafische activiteiten in Nevelland vzw Bij aanvang zeer kleinschalig en voorzichtig. Stencilmachines = cursussen Lay-outafdeling = 10-tal operatoren met typmachines. ‘80 Eerste drukpersen worden aangeschaft ‘90 Uitbreiding machinepark, Apples vervangen de typmachines, Eerste grafisch geschoolde valide medewerkers Nevelland ontwikkelt zich tot een middelgrote drukkerij met een steeds breder en compleet aanbod. Drukkerij is basisactiviteit en wordt lang de hoofdbron van inkomsten van Nevelland vzw. Draagt vele jaren bij tot positief bedrijfsresultaat.

8 Beweegredenen tot verandering
Evolutie Grafische sector (‘90) Grafische sector kent een snelle omschakeling van arbeidsintensieve, manueel, mechanische bedrijvigheid naar Hightech, IT-gestuurde business met steeds grotere, snellere en duurdere offsetdrukpersen, en afwerkingsmachines. De business wordt uitermate kapitaalsintensief en geautomatiseerd. Lay-out wordt kennisintensief en stelt heel hoge eisen op vlak van creativiteit, stielkennis. De ambachtsmannen van weleer worden operatoren met IT- en stielkennis… De eisen van het vak worden te hoog voor de gemiddelde (doelgroep)medewerker

9 Beweegredenen tot verandering
Het aanbod aan manueel werk slinkt door automatisatie. Naast offset ontwikkelt zich het digitaal printen. Het digitaal printen sluit veel (manuele) afwerking uit. Het digitaal printen wordt complexer en vereist steeds meer knowhow en competenties van operatoren. Investeringen moeten door de technologische evolutie korter worden afgeschreven en volgen elkaar steeds sneller op. Door de opkomst van de elektronische media vermindert stilaan het volume drukwerk. Concurrentie onder drukkerijen wordt heviger. Winstmarges op drukwerken dalen mede door overinvesteringen en overcapaciteit

10 Beweegredenen tot verandering
Ook de winstmarges op drukwerken voor Nevelland slinken drastisch De malaise in de grafische sector zorgt sinds begin 2000 tot het verdwijnen van heel wat spelers door Faillissementen Fusies Stopzettingen. De evolutie zet zich nog steeds door en heeft zijn bodem nog niet bereikt.

11 Beweegredenen tot verandering
Evolutie sector Beschutte werkplaatsen Ook in de sector BW’s grote veranderingen. Vernauwing van de toegangspoort tot de BW’s De nieuwe instromers beschikken niet meer over hetzelfde competentie- en opleidingsniveau. Dit staat haaks op de nood aan hoger opgeleid personeel door de evolutie in de grafische sector. Wegvallen van subsidies voor investeringen Dit staat haaks op steeds snellere en hogere investeringen die de technologische evolutie vereist Nevelland VZW pompt steeds meer middelen in de drukkerij. Weinig ruimte voor ontwikkeling nieuwe activiteiten Nieuwe activiteiten zijn broodnodig door het verlies aan manueel werk in de drukkerij

12 Beweegredenen tot verandering
Uitbreiding van het aantal niet-productieve dagen voor medewerkers Door cumul van verlofdagen met allerlei stelsels die in opmars waren Dit stond haaks op de nood aan hogere productiviteit om dure investeringen terug te verdienen.

13 Beweegredenen tot verandering
Conclusie: Op basis van deze vermelde vaststellingen won de gedachte en de overtuiging dat “Onze drukkerij met haar schaalgrootte geen toekomst meer had binnen de structuur van een beschutte werkplaats. De twee bleken steeds minder met elkaar te matchen.

14 Groeiproces naar nieuwe structuur
Op niveau van Raad van bestuur Moeilijk en lang discours (proces zal twee jaren duren). Zetten we de drukkerij verder? Binnen de BW = uitzichtloos Buiten de BW = onder welke structuur? Cruciaal in het veranderingsproces was Welke structuur kan een garantie zijn voor - weliswaar beperkte - tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Indien er hiervoor geen garantie was, dan werd de drukkerij stopgezet.

15 Groeiproces naar nieuwe structuur
Op niveau van Raad van bestuur De cvba-so structuur bood het perspectief om de doelstelling van sociale tewerkstelling te verankeren in het nieuw project voor de drukkerij. Andere aspecten “Nieuw project” : Hoe wordt dit gefinancierd? Wie wil of durft hierin een rol op te nemen. Als lid van de AV Als lid van de RVB Ter info: De AV is in de cvba-so in feite de aandeelhoudersvergadering, wat betekent dat elk lid hetzij als natuurlijke persoon, hetzij als rechtspersoon één of meerdere aandelen vertegenwoordigt.

16 Groeiproces naar nieuwe structuur
Op andere niveaus Personeel Wie wil er meestappen in ongekend nieuw project? Wie wil er ontslag nemen uit de VZW en personeelslid worden van de cvba? Welke consequenties heeft dit? Vakbonden Wordt dit nieuw toekomstperspectief gesteund door de OR? Gaat men akkoord met een gereduceerde vorm van sociale tewerkstelling? Klanten Zullen de klanten Nevelland trouw blijven? Coaching en gesprekken met externe organisaties zoals - VIGC

17 Groeiproces naar nieuwe structuur
Timmeren aan de weg De wil en de overtuiging groeit voor een nieuwe structuur naast de vzw. De nodige statuten worden uitgewerkt Een bedrijfsplan en financieel plan worden opgesteld Investeringsbudgetten en opstartbudget worden in kaart gebracht Zoektocht naar kandidaat-leden voor AV en RvB Welke maatregelen zal de VZW nemen om nieuwe activiteiten te ontwikkelen om het verlies aan inkomsten te compenseren die de drukkerij realiseerde? Hoe kunnen we onze klanten enthousiasmeren voor het nieuwe project?

18 Groeiproces naar nieuwe structuur
Oprichting van de cvba-so Na een proces van twee jaren: met heel wat gesprekken, met soms hoogoplopende emoties en dit op alle niveaus wordt er beslist: Te stoppen met de drukkerij in de beschutte werkplaats. Doorstart te nemen binnen de juridische structuur van een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Tegelijkertijd werd er een commerciële dienst opgericht die als basistaak had, zoeken naar nieuwe marktniches en projecten die konden gerealiseerd worden in de beschutte werkplaats.

19 Sociaal oogmerk in woord en daad
Enclave van doelgroepmedewerkers Nevelland Graphics stelt in totaal 27 werknemers te werk. Waaronder een vaste groep van 1 monitor met gemiddeld 12 doelgroepmedewerkers van Nevelland VZW. Het engagement voor de enclave is permanent en staat los van pieken of dalen in de productie. Voorts focust Nevelland Graphics zich op grafische projecten waarbij de verpakkingsafdeling en de mailingafdeling van Nevelland vzw betrokken worden. De cvba neemt ook werknemers met een arbeidshandicap in dienst nemen die geen BW-ticket hebben. Een drukker met auditieve beperking staat op loonlijst van Nevelland Graphics. FOP-premie en Activaplan

20 Evaluatie van de cvba 5 jaar cvba
De cvba-so heeft inmiddels een gezonde financiële basis. De drukkerij kan standhouden en groeien in een zeer competitieve sector. De omzet en rendabiliteit zijn in stijgende lijn, wat in deze sector geen evidentie is. De tevredenheid bij alle medewerkers ligt hoog. De return van de cvba voor de vzw is belangrijk Extra opdrachten voor de vzw

21 Voordelen van de cvba schaalgrootte
Een klein schip is wendbaarder dan een groot. De communicatie is zowel intern als extern een grote troef… Snel beslissen in een concurrentiële markt is heel belangrijk. Dankzij de structurele samenwerking met de VZW kan de cvba zich focussen op ‘corebusiness’ en de vzw zorgt dat de sociale tewerkstelling goed omkaderd wordt. Je kan beroep doen op een aantal faciliteiten zoals KMO-portefeuille of tewerkstellingsmaatregelen die voor een BW of vzw niet toegankelijk zijn. Het pareert de kritiek van de grafische sector die BW’s als oneerlijke concurrenten aanziet.

22 Voordelen van de cvba Fiscale voordelen: bvb leasen van het wagenpark is binnen een cvba gunstiger dan binnen een VZW structuur Kostendelende voordelen: kosten van sommige aankopen, investeringen of infrastructuur worden in een grote structuur gedeeld. Dynamiek: de cvba geeft ook in de vzw een nieuwe dynamiek gecreëerd. Klanten tonen ons hun waardering dat we een oplossing hebben gevonden in het beheren van een rendabele drukkerij maar dit zonder onze basisdoelstelling op te geven. Het sociaal oogmerk van de drukkerij blijkt regelmatig het verschil te maken om Nevelland Graphics als vaste grafische partner te kiezen.

23 Nadelen van de cvba Dubbel
De cvba-so is een autonome structuur en vereist dus ook Een aparte Algemene Vergadering Een aparte Raad van Bestuur. Een verantwoordelijke voor het dagelijkse bestuur Een eigen boekhouding Dit zorgt voor extra druk op de dagelijkse taakbelasting van het management. Er is geen basissubsidie wat zeker in het begin toch een andere manier van denken en strategie vraagt. De beperkte schaalgrootte maakt dat het personeel vaak aan multitasking doet.

24 Toekomst CVBA en maatwerkdecreet
Keuze? Op termijn zal de cvba in overleg met Nevelland vzw een keuze moeten of kunnen maken. Kiezen voor een contingent doelgroepmedewerkers op enclave zoals nu het geval is. Kiezen voor het concept van een maatwerkafdeling door de cvba. De doelgroepmedewerkers worden dan werknemer van de cvba. Nu is er gekozen om de ontwikkelingen van het maatwerkdecreet verder op te volgen en ten gepaste tijde de juiste keuze te maken.

25 Vragen of Info www.nevelland.be
Vragen over aandeelhoudersstructuur en technische vragen rond de juridische structuur: Ludo Van Eeckhoven : Vragen over diensten van Nevelland Graphics en Nevelland VZW Luc Bulckaert: Tel


Download ppt "VSO-statuut in een maatwerkbedrijf"

Verwante presentaties


Ads door Google