De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleggingsclub ‘t Galerijke www.gimv.be. Beleggingsclub ‘t Galerijke GIMV: 1. Inleiding 1.1. samenvatting 1.2. portfolio (beursgenoteerd – private equity)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleggingsclub ‘t Galerijke www.gimv.be. Beleggingsclub ‘t Galerijke GIMV: 1. Inleiding 1.1. samenvatting 1.2. portfolio (beursgenoteerd – private equity)"— Transcript van de presentatie:

1 Beleggingsclub ‘t Galerijke www.gimv.be

2 Beleggingsclub ‘t Galerijke GIMV: 1. Inleiding 1.1. samenvatting 1.2. portfolio (beursgenoteerd – private equity) 1.3. structuur (corporate investments – venture capital) 1.4. regionale – en sectorverdeling 1.5. aandeelhouders 1.6. dividend (rendement – vooruitzicht) 2. Financiëel verslag 2.1. verandering van GAAP naar IFRS 2.2. resultatenrekening (boekjaar 2006/07) 2.3. balans (boekjaar 2006/07) 2.4. evolutie eigen vermogen 2.5. update 1Q 2007/08 3. Waardering 3.1. groei van het eigen vermogen 3.2. discount op het eigen vermogen 3.3. laatste nieuws 3.4. concurrentie

3 Beleggingsclub ‘t Galerijke GIMV: 1. Inleiding 1.1. samenvatting 1.2. portfolio (beursgenoteerd – private equity) 1.3. structuur (corporate investments – venture capital) 1.4. regionale – en sectorverdeling 1.5. aandeelhouders 1.6. dividend (rendement – vooruitzicht) 2. Financiëel verslag 2.1. verandering van GAAP naar IFRS 2.2. resultatenrekening (boekjaar 2006/07) 2.3. balans (boekjaar 2006/07) 2.4. evolutie eigen vermogen 2.5. update 1Q 2007/08 3. Waardering 3.1. groei van het eigen vermogen 3.2. discount op het eigen vermogen 3.3. laatste nieuws 3.4. concurrentie

4 Beleggingsclub ‘t Galerijke GIMV: Samenvatting (wikipedia) GIMV is een Belgische investeringsmaatschappij gespecialiseerd in het investeren in niet- beursgenoteerde bedrijven (private equity).Belgischeprivate equity De maatschappij werd in 1980 opgericht door de Vlaamse Regering. Aanvankelijk was haar doel het ondersteunen van Vlaamse bedrijven in hun uitbouw en internationale groei. Later is GIMV ook gaan investeren in niet-Belgische bedrijven. Haar huidige portefeuille van 1,5 miljard euro is gespreid over startende bedrijven en sterke KMO's in zowel traditionele als innovatieve sectoren. In 2007 zijn er ongeveer 100 participaties, waarvan ongeveer 75% in private equity.1980Vlaamse RegeringKMO2007 GIMV specialiseert zich in vijf domeinen: buy-outs en groeikapitaal (corporate investment) ICT (information & communication technology) biotechnologie (life sciences) milieuvriendelijke technologie (cleantech) infrastructuur GIMV zelf is een beursgenoteerd bedrijf. Het aandeel staat sinds 1997 genoteerd op Euronext Brussel. 27% van de aandelen is nog steeds in handen van de Vlaamse Regering.1997 Euronext BrusselVlaamse Regering Trivia GIMV is niet langer de afkorting voor Gewestelijke investeringsmaatschappij voor Vlaanderen, maar is gewoon de naam van de maatschappij.

5 GIMV: portfolio (op 31/03/07) Beleggingsclub ‘t Galerijke Ongeveer 25% beursgenoteerd: (op 30/06/2007: 20,3% beursgenoteerd)

6 GIMV: portfolio (op 31/03/07) Beleggingsclub ‘t Galerijke Ongeveer 75% private equity: (op 30/06/2007: 79,7% private equity)

7 Beleggingsclub ‘t Galerijke 364,4 miljo EUR ‘durfkapitaal’ 456,4 miljo EUR Corporate Investments ‘traditionele sectoren’ + 445,6 miljo EUR ‘cash’ GIMV: structuur

8 GIMV: Corporate Investment: investeren in traditionele sectoren Beleggingsclub ‘t Galerijke 456,4 miljo EUR Groeikapitaal verschaffen: - Ze ondersteunen de groei in om het even welk stadium; van de opstartfase tot de beursintroductie; met een minimuminvestering van 5 mio EUR - Selectiecriteria: managementkwaliteiten, track record, de bestaande groeiperspectieven, innovatiekracht van de onderneming, de capaciteit om in te spelen op markttendensen en –opportuniteiten Management buy-out (MBO) financiering: - Gericht op middelgrote bedrijven met een sterke marktpositie en/of groeimogelijkheden. - Selectiecriteria: omzet tussen 15 en 150 mio EUR, onderdeel zijn van een groot concern of eigendom van privépersonen, een uitstekend management hebben

9 GIMV: Corporate Investments Beleggingsclub ‘t Galerijke

10 GIMV: CI België Beleggingsclub ‘t Galerijke Investeringen tijdens boekjaar 2006/07 Accent Jobs for people; Biodiesel Holding; Funico; Mebrom Partners; Strata Partners; Alfacam; Arcomet; Impression; Capman Buyout VII Fund Desinvesteringen bj 2006/07 Carestel; DEME Offshore; Kleimar; LA Gym; Food Partners; Universal Fruit Operators – UFO; Jensen Group; Lyceum Capital; Drilling Technical Supplies; Sédis GIMV CI Nederland : Halder Holdings B.V. GIMV CI Duitsland : Halder Beteiligungsberatung

11 GIMV: Venture Capital Beleggingsclub ‘t Galerijke Durfkapitaal: 364,4 mio EUR  Information & Communication Technology (ICT) (212,6 mio EUR) gespecialiseerd in: - communications - enterprise software - semiconductor o.a. Telenet, Metris, Business Architects Intl., …  Life Sciences: innovatieve biotechbedrijven (150,2 mio EUR) o.a. Devgen, Galapagos, …  Cleantech: bedrijven die zich bezighouden met innovatieve technologiën op het vlak van energie, materialen en water (in vroege- of expansiefase)

12 Beleggingsclub ‘t Galerijke GIMV: Regionale en Sectorverdeling (op 31/03/07)

13 GIMV: Aandeelhouders Beleggingsclub ‘t Galerijke totaal aantal aandelen (31/03/2007): 23.176.005 één aandeel = één stem = één dividend (geen preferente aandelen) aantal uitstaande personeelsopties: 70.300 (= 0,3%) * free float: 68,84 % + 4,10 % verdeeld over verschillende fondsen van KBC Asset Management * Vlaamse participatiemaatschappij: 27,06 %  verkocht reeds 30% in mei 2005 en 13 % in oktober 2006  is verplicht 25% + 1 te houden (blokkeringsminderheid) (kan dus nog 485.000 aandelen of 2,06% verkopen)

14 GIMV: Aandeelhouders Beleggingsclub ‘t Galerijke Verkoop 30 % Verkoop 13 %

15 GIMV: Dividend per aandeel Beleggingsclub ‘t Galerijke “Geannualiseered betekent het slotdividend over 2006-2007 een bruto dividend van 2,28 euro per aandeel, wat als basis zal gebruikt worden voor de verdere dividendpolitiek: een dividendgroei die minstens even hoog is als de inflatie.” Netto dividendrendementen: 5,6 % 6,6 % 5,3 % op 12m

16 GIMV: Dividendrendement Beleggingsclub ‘t Galerijke Netto dividend- rende- ment In % 1,9 2,7 5,6 6,6 6,7 da’s op 12 maanden 5,4% + 1 euro netto extra dividend

17 GIMV: Dividendvooruitzicht Beleggingsclub ‘t Galerijke “Geannualiseered betekent het slotdividend over 2006-2007 een bruto dividend van 2,28 euro per aandeel, wat als basis zal gebruikt worden voor de verdere dividendpolitiek: een dividentgroei die minstens even hoog is als de inflatie.”  dus over 2007/08 een bruto dividend van minimaal 2,3256 euro per aandeel. (goei van 2%) Netto houdt men hiervan 1,7442 euro per aandeel van over, wat aan een koers van 50 euro een dividendrendement van 3,5% oplevert.  mogelijke bonus: - wéér een extra dividend van één euro netto???  da’s nog’s een goei 2% erbij... - of inkoop van eigen aandelen... (  politieke beslissing?)

18 Beleggingsclub ‘t Galerijke GIMV: 1. Inleiding 1.1. samenvatting 1.2. portfolio (beursgenoteerd – private equity) 1.3. structuur (corporate investments – venture capital) 1.4. regionale – en sectorverdeling 1.5. aandeelhouders 1.6. dividend (rendement – vooruitzicht) 2. Financiëel verslag 2.1. verandering van GAAP naar IFRS 2.2. resultatenrekening (boekjaar 2006/07) 2.3. balans (boekjaar 2006/07) 2.4. evolutie eigen vermogen 2.5. update 1Q 2007/08 3. Waardering 3.1. groei van het eigen vermogen 3.2. discount op het eigen vermogen 3.3. laatste nieuws 3.4. concurrentie

19 Beleggingsclub ‘t Galerijke Belgian GAAPIFRS Boekhouding gebaseerd op historische kost Veranderingen in boekwaarde door – waardeverminderingen – terugname van waardeverminderingen Nooit opwaartse herwaarderingen t.o.v. initiële kostprijs ! Resultaten gebaseerd op gerealiseerde exits; verschillen van de veranderingen in de intrinsieke waarde Intrinsieke waarde verschilt van eigen vermogen en wordt berekend volgens de EVCA-regels Boekhouding gebaseerd op reële waarde Veranderingen in boekwaarde door – ge realiseerde meerwaarden en verliezen – niet gerealiseerde meerwaarden en verliezen ! Resultaten gebaseerd op veranderingen in reële waarde Eigen vermogen is gelijk aan reële waarde berekend volgens de internationale waarderingsrichtlijnen Volatiliteit van de resultaten verhoogt

20 GIMV: Evolutie Portefeuille Bj 06/07 Beleggingsclub ‘t Galerijke Boekjaar 2006/07 101,9 mio euro 134,7 mio euro = 4,4 euro pa gerealiseerd = 5,8 euro pa opwaardering

21 Beleggingsclub ‘t Galerijke JaarcijfersvolgensIFRS FY04FY05FY06/07 1Q07/08 31/12/2004 31/12/200531/03/200730/06/2007 x1000 EUREigen Vermogen1.008.310,001.111.094,001.278.526,001.298.000,00 Financiële activa721.364,00664.269,00820.751,00800.100,00 Liquide middelen (cash)322.630.00472.009,00445.608,00499.900,00 Balanstotaal1.099.782,001.164.018,001.327.425,001.425.800,00 Nettores. winst groep50.067,00171.863,00249.319,00 totaal brutodividend 55.391,0081.888,0096.952,0066.100,00 per aandeelEigen Vermogen43,5147,9455,1756,01 Nettores. winst groep2,167,4210,76 totaal brutodividend2,39003,53334,18332,8521 aantal aandelen23.176.005,00 marktkapitalisatie x1000 869.563,711.038.285,021.114.765,841.245.710,27 ratio'sPay-out %110,6047,6038,90 ROE % (geannualiseerd)4.971718 koersdiscount op EV 13,766,5512,814,03 eindkoers37,5244,8048,1053,75 K/W17,46,04,5 GIMV: balans (beperkte consolidatie)

22 GIMV: Evolutie eigen vermogen Bj 06/07 Beleggingsclub ‘t Galerijke (= 249,3/15*12/1111,1)

23 GIMV: update 1Q07/08 Beleggingsclub ‘t Galerijke - investeringen : 67,7 mio euro (o.a. Grandeco, Geka-Brush, Oree) - desinvesteringen: 169,2 mio euro (o.a. Alfacam, Jensen Group, DTS, Telenet, Holonite, Captor, Elixent) - ‘de opbrengsten van de desinvesteringen in de eerste 3 maanden lagen 27,6% boven de waarde die ze vertegenwoordigden in het eigen vermogen per 31 maart 2007 en 94,0% boven hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde.” - nieuwe ontwikkelingen:  Oprichting nieuwe business unit ‘Cleantech’ en verhoging van de investering in Emerald cleantech fonds tot 30 mio euro  Lancering door GIMV en Dexia van een niet-beursgenoteerd fonds voor infrastructuur- en vastgoedprojecten in de Benelux  Ten slotte verwachten we binnenkort de opstart van onze buy-out activiteiten en Frankrijk te kunnen aankondigen.

24 Beleggingsclub ‘t Galerijke GIMV: 1. Inleiding 1.1. samenvatting 1.2. portfolio (beursgenoteerd – private equity) 1.3. structuur (corporate investments – venture capital) 1.4. regionale – en sectorverdeling 1.5. aandeelhouders 1.6. dividend (rendement – vooruitzicht) 2. Financiëel verslag 2.1. verandering van GAAP naar IFRS 2.2. resultatenrekening (boekjaar 2006/07) 2.3. balans (boekjaar 2006/07) 2.4. evolutie eigen vermogen 2.5. update 1Q 2007/08 3. Waardering 3.1. groei van het eigen vermogen 3.2. discount op het eigen vermogen 3.3. laatste nieuws 3.4. concurrentie

25 GIMV: Groei van het EV per aandeel Beleggingsclub ‘t Galerijke Groeitempo van  10% per jaar!

26 Beleggingsclub ‘t Galerijke JaarcijfersvolgensIFRS FY04FY05FY06/07 1Q07/08 31/12/2004 31/12/200531/03/200730/06/2007 x1000 EUREigen Vermogen1.008.310,001.111.094,001.278.526,001.298.000,00 Nettores. winst groep50.067,00171.863,00249.319,00 per aandeelEigen Vermogen43,5147,9455,1756,01 aangroei eigen vermogen: + 10,2 % + 15,1 % + 1,5% (12 maanden) (15 m) (3 m) Na uitkering slotdividend! Bij een jaarlijkse groei van 10%, dan bedraagt het eigen vermogen per aandeel:57,9 euro op 30/09/2007 60,7 euro op 31/03/2008 63,7 euro op 30/09/2008 66,8 euro op 31/03/2009 GIMV: Groei van het EV per aandeel

27 Beleggingsclub ‘t Galerijke JaarcijfersvolgensIFRS FY04FY05FY06/07 1Q07/08 31/12/2004 31/12/200531/03/200730/06/2007 x1000 EUREigen Vermogen1.008.310,001.111.094,001.278.526,001.298.000,00 Financiële activa721.364,00664.269,00820.751,00800.100,00 Liquide middelen (cash)322.630.00472.009,00445.608,00499.900,00 Nettores. winst groep50.067,00171.863,00249.319,00 per aandeelEigen Vermogen43,5147,9455,1756,01 Financiële activa31,1328,6635,4134,52 Liquide middelen (cash)13,9220,3719,2321,57 Nettores. Winst groep2,167,4210,76 eindkoers37,5244,8048,1053,75 hoogste koers38,0146,9949,7655,0 Laagste koers26,2633,5140,247,9 koersdiscount op EV (%) 13,766,5512,814,03 Min.12,62,09,81,8 Max.39,630,127,114,5 De discount op het EV bedraagt gemiddeld ongeveer 20% (laatste 3 bj) GIMV: Discount

28 Beleggingsclub ‘t Galerijke GIMV: Evolutie van de koers en het EV

29 GIMV: Beleggingsclub ‘t Galerijke Evolutie van het EVpa: 56,1 euro op 30/06/2007 57,9 euro op 30/09/2007 60,7 euro op 31/03/2008 63,7 euro op 30/09/2008 66,8 euro op 31/03/2009 Koopzone (0,8xEVpa) 44,9 46,3 48,6 51,0 53,4 Hiervoor krijgt u  minimum 3,5 % dividend (+ bonus?)  potentiële jaarlijkse aangroei van het eigen vermogen van 10%  mogelijk een verzilvering van de discount (20%)

30 Beleggingsclub ‘t Galerijke - 19/09/2007: Gimv verkoopt participatie in Nederlandse Bever Zwerfsport - 30/09/2007: KBC en Gimv investeren meer dan 3 mio dollar in het Californische plantenbiotechbedrijf Ceres - 01/10/2007: Gimv neemt 90% meerderheidsbelang in smeersaladeproducent Le Cobourg - 02/10/2007: verkoop van het belang (5%) in Interwise, een Amerikaans-Israëlisch IT-bedrijf aan AT&T GIMV: Laatste activiteiten…

31 Beleggingsclub ‘t Galerijke … en de concurrenten? Internationale concurrenten - zijn doorgaans véél groter, of niet beursgenoteerd, of onderdeel van een grotere financiële groep... en moeilijk te beoordelen en vergelijken. - enkele voorbeelden: 3i; KKR (Kohlberg Kravis Roberts); Blackstone Group; Gilde investments; Carlyle; … - doorgaans zijn deze genoteerd met een premie tov hun eigen vermogen! In eigen land...

32 Beleggingsclub ‘t Galerijke Brederode HY07: EV ps 39,92; eps 3,43 FY06: EV ps 36,74; eps 5,54 totaal EV 1.219 mio euro GIMV 1Q07/08: EV ps 56,01; FY06: EV ps 55,17; eps 10,76 totaal EV: 1.279 mio euro AvHHY07: EV ps 44,5; eps 3,68 FY06: EV ps 42,5 eps 9,23 totaal EV: 1.424 mio euro Sofina HY07: EV ps 123; eps 5,51 FY06: EV ps 114,75; eps 6,34 totaal EV 4.150 mio euro GBL HY07: EV ps 128,3; eps 3,23 FY06: EV ps 113,91; eps 20,73 totaal EV: 15.682 mio euro Koers K/W discount (02/10/07) 30,71 4,48 23,1 % 30,71 5,54 16,4 % 47,43 15,3 % 47,43 4,41 14,0 % 71,45 9,71 -60,6 % 71,45 7,74 -68,1 % 83,10 7,54 32,0 % 83,10 13,11 27,6 % 85,20 13,19 33,6 % 85,20 4,11 25,2 %

33 Beleggingsclub ‘t Galerijke

34 Q & A


Download ppt "Beleggingsclub ‘t Galerijke www.gimv.be. Beleggingsclub ‘t Galerijke GIMV: 1. Inleiding 1.1. samenvatting 1.2. portfolio (beursgenoteerd – private equity)"

Verwante presentaties


Ads door Google