De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Serious Gaming ICLON conferentie 20 april 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "Serious Gaming ICLON conferentie 20 april 2007"— Transcript van de presentatie:

1 Serious Gaming ICLON conferentie 20 april 2007
Jan Karmiggelt, E:

2 Serious Gaming - inhoud
Doelgroep Digitaal gedrag Games Leerprocessen en Games Serious Games a. Leervoorwaarden b. Leerstructuren Organisatie van onderwijs -> didactiek

3 Serious Gaming 1 - doelgroep
Jongeren; lerenden beschreven door Marc Prensky: Digital natives Wim Veen: Homo Zappiens Bosma en Groen: Generatie Einstein Barnes, Mareato en Ferris: Net Generation

4 Serious Gaming 1 – doelgroep volgens Marc Prensky (2001)
Een mensensoort (digital natives) die anders leert dan de soort (de digital immigrants) waarvan ze onderwijs krijgt : Digital Natives kliksnelheid parallel verwerken willekeurige toegang eerst de plaatjes in verbinding met elkaar actief spelen eist nu resultaat technologie als vriend Digital Immigrants conventionele snelheid lineair verwerken lineair denkwijze eerst de tekst stand alone passief werken geduld technologie als vijand

5 Serious gaming 1 - doelgroep volgens Wim Veen
Alles tegelijk doen heel normaal vindt Muziek luisteren Vriend bellen Op het net surfen of MSN-en Huiswerk maken

6 Serious gaming 1 - doelgroep
Op een nieuwe manier met informatie omgaat Vanuit beelden werkt Multi-tasking Discontinue informatie verwerkt Niet-lineair werkt en leert

7 Serious gaming 2 Digitaal gedrag doelgroep
Weblog Wiki (V)podcast MSN Hyves You tube ELO Webquest

8 Serious gaming 2 – Digitaal gedrag doelgroep - Wiki

9 Serious gaming 2 – Digitaal gedrag doelgroep - Wiki

10

11

12 Serious gaming 2 – Digitaal gedrag doelgroep
Weblog Wiki Game (V)podcast MSN Hyves Sugababes / Sugadudes You tube ELO Webquest Enz.

13 Sugababes.nl Sugababes.nl en Superdudes.nl zijn twee Nederlandse websites die samen een van de grootste online contactprofielendatabases van Nederland vormen. Superdudes.nl is bedoeld voor jongens, terwijl Sugababes.nl zich op meisjes richt.

14

15

16 Serious gaming 3 – Gamegebruik
Mediagebruik over de schooldag (2003):

17 Serious gaming 3 – Gamegebruik
Een generatie die games speelt (2005):

18 Serious gaming 3 – Gamegebruik
Waarom spelen zij zo vaak games ? Betrokkenheid (vormgeving, verhaal, idee,personages ) Controle / interactie / besturing (interface) Verrassing / verslavend (winning while remaining challenged , competitie)

19 Serious gaming 3 – Gamegebruik
Hoe krijgt een goede game dit voor elkaar?: Aandacht (attention) Het eerste en belangrijkste aspect is het KRIJGEN en BEHOUDEN van de aandacht van de gamer Relevantie (relevance) De gamer de relevantie (winst, belang, plezier) ziet van het gamen laten ervaren Vertrouwen (confidence) Een gamer moet het gevoel krijgen (en houden) in staat te zijn om doel van de game te kunnen bereiken Tevredenheid (satisfaction) Een goed (plezierig, voldaan) gevoel overhouden aan de game. Een beloning helpt daarbij Bron: John Keller (ARCS model voor motivatie).

20 Serious gaming 3 – Vragen….
Waarom lukt ons dat in het onderwijs maar zo moeizaam? activiteit, betrokkenheid, enthousiasme,.. Kan het inzetten van een game ons daarbij helpen? of anders Kunnen we wat leren van de game-designers mbt de inhoud en de organisatie van ons onderwijs? Wat zeggen Marc Prensky en James Paul Gee daarvan? :

21 Serious gaming 4 – Leren, leerprocessen - Prensky
Games als leerinstrument: een kans, een uitdaging ? JA (Prensky 2007)

22 Serious gaming 4 – Leren, leerprocessen - Gee
Games, zelfs méér dan dat? (James Paul Gee 2006) JA

23 Serious gaming 4 – Leren, leerprocessen - Gee
Leerprocessen algemeen: 36 leerprincipes beschreven door Gee in Voorbeeld: 1 Actief en kritisch leren 2 Waarneming, hypothese, test, herformulering 3 Zelfanalyse, zelfkennisopbouw Niet / zeer matig passend op leerprocessen en organisaties in het klassieke onderwijs.

24 Serious gaming 4 – Leren, leerprocessen - Gee
Artikel Gee uit 2006: Learning by design: Good Video Games as Learning Machines NB. Aspecten van gamedesign en game-processen staan hier door elkaar Empowered Learners co-design, customize, identity,… Problem Solving hypothese, pleasantly frustrating, cycles of expertise,… Understanding System thinking, meaning-action image Implicaties voor games en implicaties voor onderwijs

25 Serious gaming 5a Leerprocessen model HKU
Opbouw van een Game in 3 lagen (volgens Jeroen van Mastricht en Willem-Jan Renger - HKU): Descriptieve laag Beschrijving, voorkomen van de game: poppetjes, werelden, spelregels Regelset laag Onderliggende strategische structuren en wetten, de structuur van het spel Sociaal interactieve laag Interactie tussen de spelers onderling en/of de computer

26 Serious gaming 5a Leerprocessen model HKU
Leerprocessen in de 3 lagen van de game Descriptieve laag (uiterlijk van de game): niet - weinig De informatie in die laag kan vaak door andere vervangen worden: niet essentieel De descriptieve laag daagt niet uit, is wel mooi, aantrekkelijk Alleen kans voor op het spel gerichte leerprocessen. Conflict: Content<->Game (Funsucker) De plaats waar in veel educatieve games de informatie is neergezet Regelset laag (innerlijk van de game): VEEL De strategische set regels die de game bepalen en die de gamespeler zich eigen kan maken De structuur die in het spel de mogelijkheden en randvoorwaarden voor de speler aangeeft Effectieve leerprocessen. Plaats waar het gerichte en door de gamer gemotiveerde leren plaats vindt Interactieve laag: MOGELIJK Kan leerprocessen opgang brengen, mits de sociale interactie door de gamer als authentiek ervaren wordt

27 Serious gaming 5a Model HKU -voorbeeld
MONOPOLY

28 Serious gaming 5a Model HKU - voorbeeld
Make a Game winnaar 2006: Body Battle Biologiegame waarbij de speler het immuunsysteem speelt en virussen uit het lichaam moet verjagen.

29 Serious gaming 5b Leervoorwaarden
Leren in de regelset-laag van de game: Veelbelovend, effectief, intrinsiek motiverend, inzicht- en competentiegroei gericht (Gee) Problemen: De regelset-laag (zowel in de game als in het schoolvak) is niet gemakkelijk te beschrijven De leerprocessen in het onderwijs bewegen zich niet vaak niet (of impliciet) op dit niveau

30 Serious gaming 5b Leervoorwaarden
Kansen voor games in: Brede leergebieden Schoolvakken met een goed herkenbare maatschappelijke relatie (economie, aardrijkskunde, geschiedenis) Competentie georiënteerde onderwijsonderdelen Voorwaarde voor een succesvolle interactie tussen leren in de game – het schoolvak is congruentie tussen de regelset van de game en die van het schoolvak.

31 Serious gaming 5b Leervoorwaarden
Promotiegame van het Amerikaanse leger Oorspronkelijk bedoeld voor werving Trainingcapaciteit blijkt hoog Congruentie game-regelset en regelset van de gevechtspraktijk groot.

32 Serious gaming 5b Leervoorwaarden
Game uitgegeven door de VN om het wereld voedselprogramma onder de aandacht te brengen. Pakket dat gemaakt is voor het gebruik in de klas. Positief: game omringend materiaal voor de docent / leerling Negatief: kennisdrempel voor gamestart veel content in de descriptieve schil regelset niet passend bij game doel

33 Serious gaming tussenbalans
Hoe nu verder?: Uw hebt onderwijsvraag waarvoor een game een oplossing kan zijn Uw randvoorwaarden voor inzet zijn vervulbaar Uw hebt een (meer) games die inzetbaar zijn, waarvan de regelset congruent is met die van uw vak Didactisch concept ontwerpen en implementeren

34 Serious gaming 6 - didactiek
Leentjebuur spelen bij een andere discipline: Informatievaardigheden Informatievaardigheden richt zich op informatievragen informatie verzamelen beoordelen bewerken toepassen evalueren communiceren over Modellen ontwikkeld voor de opbouw daarvan Die modellen kan je gebruiken bij de ontwikkeling van het leren met Games

35 Serious gaming 6 - didactiek
Model taxonomie van informatievaardigheden (ontwikkeld door Jan Steyaert van Fontys Hogescholen) Instrumenteel Structureel Strategisch

36 Serious gaming 6 - didactiek
Instrumenteel Basiskennis en vaardigheden om de game te kunnen spelen Spel(regel)kennis vrijheden – beperkingen in de game motorische vaardigheden Ict kennis In dit kader niet meer interessant.

37 Serious gaming 6 - didactiek
Structureel Keuzes bij het inzetten van kennis en vaardigheid Relevantie in de gamecontext (is het wezenlijk voor mijn game-inzicht, spelprestatie of is de kennis incidenteel, toevallig ?) Belang in de gamecontext (verbetert het nieuwe inzicht/kennis mijn performance in de game?) Wordt ik een competentere speler? Past de nieuwe kennis bij mijn persoonlijke context / mogelijkheden?

38 Serious gaming 6 - didactiek
Strategisch Doel- resultaat gerichte opbouw van kennis en vaardigheid behoefte onderkennen (reflectie op eigen gamegedrag) efficiëntie: meer kennis nodig? of effectiviteit: betere benutting van aanwezige kennis? toepassingen genereren: kennis vertalen naar actie feedback terugkoppelen naar eigen handelen houding ten opzichte van het eigen gamegedrag en dat van de spelfiguur (ethische normen)

39 Serious gaming 6 - didactiek
Taxononomie in het voetbal: Instrumenteel (spelregels kennen en kunnen toepassen) Structureel (individuele vaardigheid in het spelen, techniek bezitten, inzicht in keuzes van handelen) Strategisch (opstelling, spelpatronen, interactiepatronen )

40 Serious gaming 6 - didactiek
didactische inbedding alle aanvullende informatie, vragen en opdrachten die bij het spelen van de game in een onderwijscontext een rol spelen spelen mogelijk te maken (instrumenteel) en het leren op structureel en strategisch niveau te stimuleren de leer- (competentie) winst bij leerling expliciet te maken de actieve transfer opwekken tussen het leren binnen de game en het schoolvak begeleiding game -> vak : De leerling leren de leerwinst uit de game te expliciteren en te koppelen aan de vakcontexten (debriefing) vak -> game: Vanuit het ‘vakonderwijs’ relaties leggen naar leerwinst uit de game. Verankeren van deze winst binnen het leerproces in het schoolvak.

41 Serious gaming 6 - didactiek
Operation Ibiza Game – simulatie voor het VMBO – Electro-Installatie techniek. Simulatie van de installatie aspecten voor een groot popconcert op Ibiza. Sterk punt: de simulatie die het handelen en de stategie voor het opzetten van een zo graat evenement vanuit verschillende rollen laat beleven. Competitie element Complexe opdracht Belangen / rollen Goede docenthandleiding

42 Serious gaming 6 - didactiek
POOLPARADISE Game – simulatie voor het VMBO – Electro -Installatie techniek. Zelfde makers, zelfde uitgangspunten vergelijkbaar resultaat

43 Serious gaming resumé onderzoek naar de vraag
onderzoek naar de randvoorwaarden onderzoek naar de regelset in het vak ‘op zoek’ naar congruente games onderzoek van de vakleerlijn (kennis en vaardigheids opbouw in het vak): transfer didactische opzet formuleren didactische inbedding en begeleiding

44 Serious gaming - bronnen
James Paul Gee: What Video Games have to teach us about learning and literacy ; Palgrave Macmillan ; NY; ‘03 James Paul Gee: Why video games are good for your soul; Common Ground ; Austr. ; ’05 James Paul Gee: Learning by design, Good video games as learningmachines ‘06; Marc Prensky: Digital Game-based Learning ’04 Marc Prensky: Don’t bother me mom, I’am learning! Paragon House ‘06 Jeroen S. Lemmens: Gameverslaving ‘06 M.J.P. van Veen (red.): Door de bomen het bos ’05 Wim Veen en Frans Jacobs: Leren van Jongeren ’05 Nesta Future Lab Oblinger en Oblinger: Teachin and learning withe the netgeneration Wiki van Kennisnet-ICT op school:

45 Bedankt voor uw aandacht en uw uithoudingsvermogen
Serious gaming Game over Bedankt voor uw aandacht en uw uithoudingsvermogen


Download ppt "Serious Gaming ICLON conferentie 20 april 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google