De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

19 november 2008Open Milieuraad Lennik1 Lichthinder Johan Vandewalle Preventie Lichthinder vzw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "19 november 2008Open Milieuraad Lennik1 Lichthinder Johan Vandewalle Preventie Lichthinder vzw."— Transcript van de presentatie:

1 19 november 2008Open Milieuraad Lennik1 Lichthinder Johan Vandewalle Preventie Lichthinder vzw

2 19 november 2008Open Milieuraad Lennik2 De wereld ‘s nachts

3 19 november 2008Open Milieuraad Lennik3 Europa ‘s nachts

4 19 november 2008Open Milieuraad Lennik4 Vlaanderen ‘s nachts

5 19 november 2008Open Milieuraad Lennik5 Definities Verschil tussen lichthinder en lichtvervuiling Lichthinder is de overlast veroorzaakt door kunstlicht, als regelrechte verblinding, als verstorende factor bij het verrichten van avondlijke of nachtelijke activiteiten, of als bron van onbehagen. Een bijzonder gevoelige groep voor lichthinder zijn de astronomen. Ook dieren ondervinden lichthinder door versnippering en beïnvloeding van hun leefgebied en verstoring van hun bioritme. Voor planten werden weinig of geen nadelige effecten vastgesteld met uitzondering van vorstschade door het langer vasthouden van de bladeren in de herfst.

6 19 november 2008Open Milieuraad Lennik6 Definities Lichtvervuiling volgens Mira: is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig en verspillend gebruik van kunstlicht. Lichtvervuiling wetenschappelijk: Is een wijziging van lichtniveau’s in de buitenlucht als gevolg van kunstmatige verlichting.

7 19 november 2008Open Milieuraad Lennik7 Verschillende vormen Lichtkoepel Verblinding (glare) Waar niet nodig (tresspass) Verspilling

8 19 november 2008Open Milieuraad Lennik8 Lichtkoepel

9 19 november 2008Open Milieuraad Lennik9 Lichtkoepel

10 19 november 2008Open Milieuraad Lennik10 Verblinding

11 19 november 2008Open Milieuraad Lennik11 Verblinding

12 19 november 2008Open Milieuraad Lennik12 Verblinding

13 19 november 2008Open Milieuraad Lennik13 Doorbraak (Tresspass)

14 19 november 2008Open Milieuraad Lennik14 Verspilling

15 19 november 2008Open Milieuraad Lennik15 Duidelijk en veilig?

16 19 november 2008Open Milieuraad Lennik16 Gevolgen voor onze omgeving Mensen Dieren Planten Energiegebruik

17 19 november 2008Open Milieuraad Lennik17 Gevolgen voor mensen Lichamelijk Maatschappelijk Kennis Cultureel

18 19 november 2008Open Milieuraad Lennik18 Lichamelijk: endocriene kankers

19 19 november 2008Open Milieuraad Lennik19 Maatschappelijk: slaaptekort

20 19 november 2008Open Milieuraad Lennik20 Melkweg weg!

21 19 november 2008Open Milieuraad Lennik21 Cultureel

22 19 november 2008Open Milieuraad Lennik22 Het verdwijnen van de sterrenhemel Contrast Deze letters zijn moeilijk te lezen zoals de sterren in een lichtvervuilde hemel. Deze letters zijn makkelijk te lezen, zoals sterren in een donkere hemel.

23 19 november 2008Open Milieuraad Lennik23 Het verdwijnen van de sterrenhemel

24 19 november 2008Open Milieuraad Lennik24 Het verdwijnen van de sterrenhemel

25 19 november 2008Open Milieuraad Lennik25 Gevolgen voor dieren Verdwijnen natuurlijk habitat Insecten –Aantrekking –Communicatieprobleem Prooidieren Verstoring trekvogels Verstoring broedvogels

26 19 november 2008Open Milieuraad Lennik26 Verdwijnen natuurlijk habitat

27 19 november 2008Open Milieuraad Lennik27 Insecten: aantrekking

28 19 november 2008Open Milieuraad Lennik28 Insecten: aantrekking

29 19 november 2008Open Milieuraad Lennik29 Insecten: communicatieprobleem Glimwormen –vrouwtjes geven licht om mannetjes aan te trekken –te veel licht: mannetjes vinden vrouwtjes niet –geen voorplanting

30 19 november 2008Open Milieuraad Lennik30 Prooidieren

31 19 november 2008Open Milieuraad Lennik31 Verstoring trekvogels

32 19 november 2008Open Milieuraad Lennik32 Verstoring broedvogels Onderzoek in Nederland naar de invloed van lichthinder op het broedgedrag, vestiging en voortplanting van de grutto (weidevogel)

33 19 november 2008Open Milieuraad Lennik33 Verstoring broedvogels Onderzoek grutto

34 19 november 2008Open Milieuraad Lennik34 Verstoring broedvogels Onderzoek grutto: resultaten –geen waarneembare invloed van het wegverkeer –significante invloed op locatie van het nest –geen significante invloed op broedperiode –geen significante invloed op aantal eieren –geen significante invloed op de kwaliteit van het legsel

35 19 november 2008Open Milieuraad Lennik35 Verstoring broedvogels Onderzoek in Groot-Brittanië naar de invloed van lichthinder op roodborst –Verstoord zanggedrag –Gebrek aan slaap –Verstoord bioritme –Verstoorde BMI (metabolisme) –Verstoorde broedcyclus Alex Pollard, Cardiff University

36 19 november 2008Open Milieuraad Lennik36 Gevolgen voor planten Verstoring jaarcyclus Vorstschade Opbrengstverlies landbouw

37 19 november 2008Open Milieuraad Lennik37 Verstoring jaarcyclus

38 19 november 2008Open Milieuraad Lennik38 Vorstschade

39 19 november 2008Open Milieuraad Lennik39 Opbrengstverlies landbouw

40 19 november 2008Open Milieuraad Lennik40 Energieverbruik Wie is verantwoordelijk Wat is het energieverbruik Wat kan er verbeteren

41 19 november 2008Open Milieuraad Lennik41 Energieverbruik Verspilling licht = –extra energieverbruik –meer CO 2 uitstoot –geld wegsmijten

42 19 november 2008Open Milieuraad Lennik42 Energieverbruik Aandeel van de doelgroepen in de hoeveelheid buitenverlichting verkeer en vervoer = openbare verlichting cijfers: MIRA-S 2000

43 19 november 2008Open Milieuraad Lennik43 Energieverbruik Aandeel van de doelgroepen in de hoeveelheid buitenverlichting verkeer en vervoer = openbare verlichting cijfers: MIRA-S 2000

44 19 november 2008Open Milieuraad Lennik44 Openbare verlichting Goed en slechte vormen

45 19 november 2008Open Milieuraad Lennik45 Het armatuur

46 19 november 2008Open Milieuraad Lennik46 Slecht afgeschermd armatuur

47 19 november 2008Open Milieuraad Lennik47 Goed afgeschermd armatuur

48 19 november 2008Open Milieuraad Lennik48 Goed afgeschermd armatuur, slechte plaatsing

49 19 november 2008Open Milieuraad Lennik49 Slechte plaatsing Gekanteld In boomkruinen

50 19 november 2008Open Milieuraad Lennik50 Meer licht meer veiligheid ?

51 19 november 2008Open Milieuraad Lennik51 Uniformiteit?

52 19 november 2008Open Milieuraad Lennik52 Hoe moet er verlicht worden? Wat we nodig hebben

53 19 november 2008Open Milieuraad Lennik53 Principes van goed verlichten Respecteren van de 20°-regel Volledig vermijden van RECHTSTREEKS OPWAARTSE LICHTSTROOM Beperken van WEERKAATST OPWAARTS LICHT –Minimum doelgebied –Minimale luminantie en maximale uniformiteit. –Minimum gebruiksperiode. ACTIEF LICHTBEHEER –Dimming. –Logische actieve schakeling

54 19 november 2008Open Milieuraad Lennik54 Principe neerwaartse lichtstroom een overzicht van verschillende mogelijke straatverlichtingen. Het onderscheid tussen goede en slechte keuzes ligt voor de hand. Op de foto zie je waarom verlichting met "bollen" gewoonweg af te raden valt: onder de lantaarnpaal - waar het licht juist moet komen - is er een donkere zone. De aanpalende huizen krijgen daarentegen de volle laag: het licht dringt de kamers ongewenst binnen.

55 19 november 2008Open Milieuraad Lennik55 Principe neerwaartse lichtstroom Slecht voorbeeld: lichtstroom naar boven, grasveld naast de weg mee verlicht

56 19 november 2008Open Milieuraad Lennik56 Principe neerwaartse lichtstroom Goed voorbeeld: volledig volgens de regels geïnstalleerd

57 19 november 2008Open Milieuraad Lennik57 Principe neerwaartse lichtstroom Slecht voorbeeld: Rechtstreekse inkijk in bronnen mogelijk. –Sluierluminantie –Pupilvernauwing Aangestraalde doelgebied lijkt minder helder Aangestraald doelgebied niet uniform verlicht Afschermen van de bronnen: –Wegdek lijkt veel helderder. –Lagere verlichtingssterkte volstaat

58 19 november 2008Open Milieuraad Lennik58 Principe minimum doelgebied Correcte inclinatie toestel Dwarsparalumen en/of HDG’s tegen dwarsverstraling

59 19 november 2008Open Milieuraad Lennik59 Principe minimum doelgebied voor na

60 19 november 2008Open Milieuraad Lennik60 Principe minimum doelgebied Verlichtingsoplossingen met vergelijking voor masten van 10 m Voorbeeld met de faciteiten voor hoofdstraten ( EN 13201, klasse ME2) met L m = 1,5 cd/m² U o = 0,4 U L = 0,7 T i  10 diep glas (PMMA / PC) gebogen glas (ESG) vlak glas (ESG) Type lichtkap Graad van efficientie  LB Maximale paal- afstand 78 %76% 74 % T i 52 m49 m 48 m dichtbij 10,58 veraf 3,87 dichtbij 8,46 veraf 3,62 dichtbij 9,7 veraf 3,8 79 % dichtbij 9,75 veraf 4,28 52 m vlak glas met antireflex- coating %%

61 19 november 2008Open Milieuraad Lennik61 Effect op hemelgloed Schema dat de relatieve bijdrage van een verlichtingstoestel tot de lichtkoepel op een afstand van 10 km toont. A. 70-0°: Ideale verdeling van het licht. B. 90-70°: draagt significant bij tot de lichtvervuiling op grotere afstand, als gevolg van reflectie. Het gereflecteerde licht zal wel vaak gehinderd worden door gebouwen, bomen en andere obstakels. C. 99-90°: Zeer kritische zone voor lichtvervuiling en lichtkoepels waargenomen op 10 km (in landelijke gebieden) waar het sterk het gevolg is van verstrooing in de atmosfeer. D. 100-95°: draagt significant bij tot lichtvervuiling, vooral in landelijke regio’s waar het licht niet gehinderd wordt door obstakels. E. 180-100°: kritisch voor lichtvervuiling in bebouwde regio’s maar optioneel minder lichtvervuilend in landelijke regio’s.

62 19 november 2008Open Milieuraad Lennik62 Besparingsmaatregelen openbare verlichting Bron: MIRA-S 2000

63 19 november 2008Open Milieuraad Lennik63 Investeren loont de moeite Bron: MIRA-S 2000 Cijfers van voor de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt. Destijds was het tarief voor elektriciteit voor openbare verlichting ongeveer de helft van het normale verbruikstarief De verbruikstarieven zijn sinds 2 jaar nogmaals sterk verhoogd De terugverdientijd is bijgevolg veel korter geworden

64 19 november 2008Open Milieuraad Lennik64 Verspilling Bron: MIRA-S 2000 Verbruik straatverlichting:550 GWh Opgestraald vermogen:35 MW Branduren/jaar:4200 Verspild verbruik (dat niet nuttig gebruikt wordt): 147 GWh > 25% Jaarverbruik gezinnen:42.000 CO 2 uitstoot:100.000 ton

65 19 november 2008Open Milieuraad Lennik65 Reclameverlichting Wat wordt er verlicht?Lancering in de mist?

66 19 november 2008Open Milieuraad Lennik66 Reclameverlichting Slechte voorbeelden

67 19 november 2008Open Milieuraad Lennik67 Reclameverlichting Niet oververlichten

68 19 november 2008Open Milieuraad Lennik68 Reclameverlichting Goede voorbeelden

69 19 november 2008Open Milieuraad Lennik69 Reclameverlichting Slechte voorbeelden

70 19 november 2008Open Milieuraad Lennik70 Klemtoonverlichting Het belfort of de hemel verlicht?

71 19 november 2008Open Milieuraad Lennik71 Klemtoonverlichting De kerktoren of de hemel verlicht?

72 19 november 2008Open Milieuraad Lennik72 Klemtoonverlichting De brug of de hemel verlicht?

73 19 november 2008Open Milieuraad Lennik73 Klemtoonverlichting Het gebouw of de hemel verlicht?

74 19 november 2008Open Milieuraad Lennik74 Klemtoonverlichting

75 19 november 2008Open Milieuraad Lennik75 Klemtoonverlichting Neerwaarts verlichten kan

76 19 november 2008Open Milieuraad Lennik76 Klemtoonverlichting Afschermen kan

77 19 november 2008Open Milieuraad Lennik77 Goed verlichten wordt beloond

78 19 november 2008Open Milieuraad Lennik78 Afschermen en niet heel de nacht laten branden

79 19 november 2008Open Milieuraad Lennik79 Principe neerwaartse lichtstroom Bij alle toepassingen moet zoveel mogelijk neerwaarts verlicht worden. Geen enkel deel van de lichtbundel mag hoger dan het horizontale vlak door het lichtpunt waarneembaar zijn, en liefst niet boven 10° onder dit vlak. Dit noemt men het "Full Cutoff Systeem", volledige afsnijding boven het horizontale vlak.

80 19 november 2008Open Milieuraad Lennik80 Terreinverlichting Sportveldverlichting Parkeerpleinverlichting Verlichting van bedrijfsterreinen …

81 19 november 2008Open Milieuraad Lennik81 Terreinverlichting Sportveldverlichting Parkeerpleinverlichting Verlichting van bedrijfsterreinen …

82 19 november 2008Open Milieuraad Lennik82 Terreinverlichting Wordt enkel het terrein verlicht?

83 19 november 2008Open Milieuraad Lennik83 Terreinverlichting Principe van neerwaartse verlichting

84 19 november 2008Open Milieuraad Lennik84 Terreinverlichting Een voetbalveld in Sinaai (Sint-Niklaas) vroeger

85 19 november 2008Open Milieuraad Lennik85 Sportterreinen Sinaai (2003) Uitgangspunten –gebruik passende armaturen/lampen –6 palen met in totaal 8 armaturen/lampen i.p.v. 4 palen met 8 armaturen/lampen –gemiddelde lichtsterkte ca. 60 lux (trainingen provinciaal voetbal)

86 19 november 2008Open Milieuraad Lennik86 Sportterreinen Sinaai (2003) Uitwerking –8 MHN-lampen van 1.000 W –50 % energieverbruik t.o.v. voorstel met 4 palen (8 armaturen van 2.000 W) –geen opwaartse verlichting –gemiddelde lichtsterkte 62,3 lux –gelijkmatige lichtverdeling

87 19 november 2008Open Milieuraad Lennik87 Sportterreinen Sinaai (2003) Nieuwe toestand

88 19 november 2008Open Milieuraad Lennik88 Sportterreinen Sinaai (2003) Nieuwe toestand

89 19 november 2008Open Milieuraad Lennik89 Hoe terreinverlichting aanpakken? Voorkeur –sterk asymmetrische reflectortoestellen full cutoff uitvalshoek 50°-60° gladde of gesatineerde reflector, geen gehamerde aanvullende deflector of paralumen –montage steeds horizontaal

90 19 november 2008Open Milieuraad Lennik90 Terreinverlichting Lennik Slecht: parkeerterrein sporthal –Symmetrische armaturen –Niet horizontaal gemonteerd –Verblinding –Veel opwaartse lichtstroom

91 19 november 2008Open Milieuraad Lennik91 Terreinverlichting Lennik Goed: parkeerterrein centrum –FCO-armaturen –Uniforme verlichtingsniveau –Wel opletten voor palen na botsing (schuine paal = verblinding)

92 19 november 2008Open Milieuraad Lennik92 Regelgeving: art. 80 Wegcode Bestuurders niet verblinden of in dwaling brengen Verkeersborden (zelfs gedeeltelijk) voorstellen of nabootsen Binnen 75 m van verkeerslichten op minder dan 7 m boven de grond rode of groene tint geven aan reclameborden, uithangborden of inrichtingen

93 19 november 2008Open Milieuraad Lennik93 Wanneer verblinding? Een lichtbron die zich niet ver van de waarnemingsas bevindt, veroorzaakt strooilicht in het oog MECHANISMEN: –diffusie in het glasvocht van het oog –Reflectie (80%) op het netvlies GEVOLG: contrastdaling of (extreem) totale verblinding Uit onderzoek blijkt dat waarneming in richtingen < 20° t.o.v. de bron niet efficiënt zijn

94 19 november 2008Open Milieuraad Lennik94 Wat verhoogt de veiligheid? Verlichting stopt niet altijd de criminaliteit

95 19 november 2008Open Milieuraad Lennik95 Wat verhoogt de veiligheid? Uniformiteit

96 19 november 2008Open Milieuraad Lennik96 Wat verhoogt de veiligheid? Voorkom verblinding

97 19 november 2008Open Milieuraad Lennik97 Wat verhoogt de veiligheid? Voorkom verblinding

98 19 november 2008Open Milieuraad Lennik98 Wat verhoogt de veiligheid? Voorkom verblinding

99 19 november 2008Open Milieuraad Lennik99 Wat verhoogt de veiligheid? Voorkom verblinding

100 19 november 2008Open Milieuraad Lennik100 Wat verhoogt de veiligheid? Voorkom verblinding

101 19 november 2008Open Milieuraad Lennik101 Particuliere verlichting

102 19 november 2008Open Milieuraad Lennik102 Particuliere verlichting

103 19 november 2008Open Milieuraad Lennik103 Regelgeving: Vlarem II en hoe MI daar mee omgaat Op basis van het Milieu handhavingsrapport 2003 van de afdeling Milieu-inspectie. http://www.mina.be/uploads/MHHR_2003.pdf Hoofdstuk 7: Opvolging en eigen initiatief http://www.mina.be/uploads/MHHR_2003-07.pdf

104 19 november 2008Open Milieuraad Lennik104 Regelgeving: Vlarem II en hoe MI daar mee omgaat MI ziet de bestrijding van lichthinder, afkomstig van hinderlijke inrichtingen, als een belangrijke uitdaging voor de toekomst… Ervaring met lichtcontroles leert dat, ondanks de beperkte bepalingen die hierover in Vlarem II staan en ondanks het gebrek aan duidelijke verlichtingsnormen en – standaarden, lichthinder relatief makkelijk te saneren is.

105 19 november 2008Open Milieuraad Lennik105 Regelgeving: Vlarem II en hoe MI daar mee omgaat Deel 4: Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen. Hoofdstuk 4.6 Beheersing van hinder door licht Deel 6: Milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen. Hoofdstuk 6.3 Beheersing van hinder door licht. Beiden hebben zelfde artikelen  Alle artikels rond lichthinder zijn voor iedereen van toepassing

106 19 november 2008Open Milieuraad Lennik106 Regelgeving: Vlarem II en hoe MI daar mee omgaat.0.1: De exploitant treft de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen;

107 19 november 2008Open Milieuraad Lennik107 Regelgeving: Vlarem II en hoe MI daar mee omgaat.0.2: Het gebruik en de intensiteit is beperkt tot de noodwendig- heden inzake uitbating en veiligheid;

108 19 november 2008Open Milieuraad Lennik108 Regelgeving: Vlarem II en hoe MI daar mee omgaat Hierbij hanteert MI volgende principes: –Bij activiteit: het gebruik van de intensiteit van de lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet- functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt; –Bij non-activiteit: geen licht.

109 19 november 2008Open Milieuraad Lennik109 Regelgeving: Vlarem II en hoe MI daar mee omgaat De term ‘veiligheid’ in de wetgeving verwijst in deze context echter naar de bescherming van de integriteit van personen en niet naar beveiliging tegen inbraak (citaat antwoord minister leefmilieu op parlementaire vraag). Anti-diefstalverlichting behoort dus niet tot de noodwendigheden inzake ‘veiligheid’.

110 19 november 2008Open Milieuraad Lennik110 Regelgeving: Vlarem II en hoe MI daar mee omgaat Verbazingwekkend dat bedrijven –Door verzekeringsmaatschappijen –Door reguliere politiediensten. Verplicht worden om overvloedig te verlichten ter bescherming van hun eigendommen (tegen de wet)  Beter gebruik van naderingsverlichting.

111 19 november 2008Open Milieuraad Lennik111 Regelgeving: Vlarem II en hoe MI daar mee omgaat.0.2: niet functionele lichtoverdracht naar de omgeving wordt beperkt

112 19 november 2008Open Milieuraad Lennik112 Regelgeving: Vlarem II en hoe MI daar mee omgaat.0.3: Klemtoon- verlichting wordt enkel op de inrichting gericht

113 19 november 2008Open Milieuraad Lennik113 Regelgeving: Vlarem II en hoe MI daar mee omgaat Sky-Tracer = klemtoonverlichting

114 19 november 2008Open Milieuraad Lennik114 Regelgeving: Vlarem II en hoe MI daar mee omgaat.0.4: Lichtreclame mag de intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen

115 19 november 2008Open Milieuraad Lennik115 Regelgeving: Vlarem II en hoe MI daar mee omgaat Bij eerste confrontatie met inbreuken op Vlarem, voornamelijk volgende excuses:  Onwetendheid.  Veiligheid.  Openbare wegverlichting: Zou overvloediger zijn en meer lichthinder veroorzaken.

116 19 november 2008Open Milieuraad Lennik116 Regelgeving: Vlarem II en hoe MI daar mee omgaat Openbare verlichting eveneens onderhevig aan VLAREM.

117 19 november 2008Open Milieuraad Lennik117 Meer info regelgeving Brochures Ministerie van de Vlaamse gemeenschap: “Publiciteit zonder lichtvervuiling” “Openbare wegverlichting zonder lichthinder” http://www.milieuhinder.be

118 19 november 2008Open Milieuraad Lennik118 Informatie op internet http://www.lichthinder.be http://www.verlichtenzonderhinder.be http://www.preventielichthinder.be http://www.emis.vito.be/lichthinder.be http://www.darksky.org

119 19 november 2008Open Milieuraad Lennik119 Platform Lichthinder Preventie Lichthinder vzw –E-mail: inlichtingen@preventielichthinder.be –Website: http://www.preventielichthinder.be Bond Beter Leefmilieu (BBL): –Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel,  02/282.17.35 –E-mail: mike.desmedt@bblv.be –Website: http://www.bondbeterleefmilieu.be Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS) Werkgroep Lichthinder –p.a. Maarten Vanleenhove, IJzerenwegstraat 11, 2850 Willebroek,  0496/59.98.19 –E-mail: maarten.vanleenhove@telenet.be –Website: http://www.lichthinder.be

120 19 november 2008Open Milieuraad Lennik120 Humor en lichthinder


Download ppt "19 november 2008Open Milieuraad Lennik1 Lichthinder Johan Vandewalle Preventie Lichthinder vzw."

Verwante presentaties


Ads door Google