De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hockey Club Zeewolde 2011 ALV WELKOM Algemene Ledenvergadering HCZ 11 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hockey Club Zeewolde 2011 ALV WELKOM Algemene Ledenvergadering HCZ 11 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV WELKOM Algemene Ledenvergadering HCZ 11 november 2011

2 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Agenda deel 1 Opening Ingekomen stukken + mededelingen Notulen vorige vergadering Jaarverslag voorzitter + secretaris Jaarverslag penningmeester + kascommissie Begroting van het lopende verenigingsjaar + nieuwe kascommissie Verslag Algemene zaken, Technische zaken en Accommodatie Pauze

3 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Agenda deel 2 Bestuursverkiezing Bespreking bestuursbeleid Rondvraag Sluiting

4 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Jaarverslag Highlights 2010-2011 -vervanging hoofdveld zomer 2011 -kampioenen, vooral aan de meisjeskant -ledenaantal rond de 600 -sponsorinkomsten lopen weer op! -succes jubileumboek -Vrijwilligers BBQ -schoolhockeyteam Levant Nederlands kampioen -Roland Ekkelenkamp vrijwilliger van het jaar

5 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Jaarverslag Andere zaken: - vinden van vrijwilligers (bv. bezetting commissies, ledenwerfcommissie? ) - samenwerking met de gemeente in het sportplatform - tuchtcommissie 2x? - strategiesessies o.l.v. Sander v.d Werf

6 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV 6 HCZ – Financiën Realisatie 2010-2011, Begroting 2011-2012

7 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Highlights: Veel eenmalige opbrengsten: Plus verenigingsaktie: 3.496 Euro Clubaktie XMS (glasvezel): 610 Euro Sponsoren keepersclub: 4.000 Euro per jaar Overschot exploitatie zaalhockey: 4.224 Euro BSO opbrengsten: 11.250 Euro op jaarbasis Lowlights: Netto exploitatie vanuit de bar 3.000 Euro lager dan vorig seizoen Netto exploitatie uit C/D toernooi nihil, door weinig inschrijvingen Gemeente Zeewolde gaat regels voor subsidie strikter toepassen Daling aantal leden

8 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Baten

9 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Ontwikkeling inkomsten Daling contributie 2010/2011: minder leden en afschaffen clubhuistoeslag (ca. 9 K Euro per jaar) Stijging sponsoring: Keepersclub en Plus aktie, samen ca. 7,5 K Euro

10 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Ontwikkeling leden Daling vooral bij: Trimleden en instroom jongens jongste jeugd

11 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Lasten

12 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Ontwikkeling TC budget M.i.v. 2010/2011: inclusief Hockeyschool

13 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Liquiditeitsprognose

14 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Contributievoorstel: Ca. 2% verhoging over de hele linie Zaalhockeytarief blijft ongewijzigd Studententarief & gezinsmax. blijven bestaan

15 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Verslag Algemene Zaken: Arbitrage Commissies Algemene zaken / arbitrage: –Wedstrijdtafel (6 personen vz. M. Heuveln); –Communicatie Scheidsrechters (3 personen); –Coordinator Scheidsrechterscursus (2 personen een persoon aftredend); –Cursusdocent (1 persoon); –Wedstrijdsecretariaat (2 personen); –Rijdersschema (2 personen).

16 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Verslag Algemene Zaken: Arbitrage Aandachtspunten 2011-2012 –Op de rit krijgen van soepel lopende indeling scheidsrechters (veel communiceren); –Eerlijke verdeling fluitbeurten; –Ingrijpen (direct) communicatief waar dat niet gebeurt; –In laatste geval sanctiebeleid toepassen; –Sanctiebeleid handhaven; –Opzetten poule met personen fluiten voor geld.

17 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Verslag Algemene Zaken: Arbitrage Arbitrage inzet Lisa en Lars: –Maandelijkse controle en overzichten tonen mbt fluitbeurten; –Inzet wedstrijdtafel mbt overzichten scheidsrechtersbeurten; –Opschonen lijsten scheidsrechters; –Oproepen nieuwe scheidsrechters voor cursus; –Sneller plannen wedstrijden i.o.m. wedstrijdsecr.

18 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Verslag Algemene Zaken: Arbitrage

19 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Verslag Algemene Zaken: Arbitrage Procedures vastleggen en waar nodig verbeteren (draaiboeken): –Wedstrijdtafel; –Coordinator scheidsrechters cursus; –Cursussen; –Wedstrijdsecretariaat; –Rijdersschema; –Lars en Lisa gebruik op gebied Alg. Zaken –Opschonen Lisa mbt arbitarge zaken.

20 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Verslag Algemene Zaken: Arbitrage Huidige Beleid Fluiten Iedere scheidsrechter fluit gemiddeld eens per 2 á 3 weken. Voorkeur beschikbaarheid is geïnventariseerd (pilot), indeling door de scheidsrechtercommissaris Er wordt rekening gehouden met de sterkte van de teams in relatie tot de ervaring/kwaliteit van de scheidsrechters. Iedere speelgerechtigde speler is verplicht om te fluiten. Bij het niet kunnen fluiten, moet de betreffende scheidsrechter zelf voor vervanging zorgen, eventueel betaald. 1 keer niet verschijnen, 2 achtereenvolgende thuiswedstrijden fluiten, 2 keer niet verschijnen, 1 schorsing, 3 keer niet verschijnen, 2x een schorsing.

21 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Accommodatie- commissie B + B +A = Accommodatiecommissie Leden: Ariane RietbergenInrichting Saskia ReckersSKON Wim HarenbergKlussen Martin MoensElektra Paul BaarspulBar Karel DuinkerInkoop Kefsere NebihuSchoonmaak Paul SlotAlgemeen

22 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV SKON Start: 1 November 2011 Dagen:Maandag, Dinsdag en Donderdag van 13.00 tot 18.00 Eventueel uit te breiden tot 5 dgn/week Alle weken van het jaar Wat:Clubhuis, ¼ veld (Plus) en 2 kleedkamers Hoe lang:5 jaar, optie voor nog eens 5 jaar Wat betekend dat voor ons: Extra inkomsten (huur en sponsoring) Eventueel sportkampen Nieuwe jeugdleden Rekening houden met verbouwingen Opruimen niet uitstellen

23 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Bar Loopt goed, ruimte tot verbetering Clubhuis wordt door Paul beheert en is dus NIET altijd open Spullen achter de bar zijn van Paul Vergaderen kan Koffie/Thee Opbrengsten beheer van de bar onvoldoende Sleutels Als je gebruik wilt maken van het clubhuis: Accommodatie@HCZeewolde

24 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Onderhoud Verlichting  LED  €   Kunstgras  Ceelen Maaien Gras  Gemeente Vuilnis veld  MB3 Blad veld  H1/gemeente Bestrating  €  Help

25 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Clubhuis Hockeyclub is geen Wij hebben geen ruimte voor opslag: S.v.p. eerst toestemming accommodatiecommissie

26 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Plan Fase 1(gereed) Bestaande clubhuis opknappen: Hydrofoberen stenen Schilderen buiten Keuken vernieuwen Bar opknappen

27 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Plan Fase 2(Gereed) Bestaande clubhuis opknappen: Wanden stucen Sponsorenbord Plafond schilderen en verlagen Nieuwe verlichting Een `Houten`vloer Binnenwerk schilderen Steigerhouten meubels

28 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Plan Fase 4 (Gereed) Vervangen hoofdveld in semi waterveld Nieuwe hekken Nieuwe ballenvangers Nieuwe dugouts Ledverlichting (nog te duur)

29 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Plan Fase 3,a(Gereed) SKON: Slopen tussen muurtje, bankjes etc Groter raam, Opknappen ruimte Nieuwe combiketel en boiler

30 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Plan Fase 3,b(in voorbereiding) Buitenboel: Fundatie voor de nieuwbouw aanleggen Uitbreiden terras, Eenvoudige tribune Beplanting Buitenmeubels

31 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV

32 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV TC Terugblik seizoen 2010-2011 Sportieve successen afgelopen seizoen: Kampioenschappen: op het veld MD3 in de 3 e klasse MD4 in de 4 e klasse MD5 in de 5 e klasse MC3 in de 4 e klasse MB4 in de 5 e klasse MB1 handhaving in Topklasse In de zaal: MD1 in de 2 e klasse MD3 in de 4 e klasse JB1 in de 2 e klasse MB1 in de 1 e klasse

33 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV TC Terugblik seizoen 2010-2011 Algemeen: Vertrek Rienke Veldhuis na 4 jaar coach Dames 1, Willem Dollekamp na 3 jaar MB1 project. Vervanger gevonden in Hans Kroon: samen met TC werken aan plan voor B-A junioren en aansluiting voor Senioren: creëren van sportief perspectief Tegenvallende aanwas leden: m.n. jongens: Waarschijnlijk a.g.v. successen NL team WK finale + Mini’s bij de voetbal. Ron Bollen, initiator Keepersclub, vertrokken. Keeperstraining coördinatie opgepakt door Rob Kischemoller en Maaike Slot.

34 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV TC Terugblik seizoen 2010-2011 Hockey School Zeewolde -2 e jaar Hockeyschool: -Ineke Dokter drijvende kracht: meer structuur in opleiden trainers en coaches: -Seizoen gestart met basis opleiding veldtrainers : 27 deelnemers -10 trainer certificaat “basis opleiding veld trainer” -2 avonden per week professionele begeleiding + thema bijeenkomsten -Alle trainers intake formulier -Betere administratie trainers. -Rechten en plichten -Toenemend aantal enthousiaste, en inmiddels opgeleide, jonge trainers die komende jaren teams kunnen trainen en coachen.

35 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV TC Terugblik seizoen 2010-2011 Actiepunten -Jeugdhockeyplan updaten -Opstellen opleidingsplan voor trainers -Organiseren “vrijwilligers-cafe” -Werkgroep TC-hockeyschool: klankboord voor TC en hockeyschool -Opvullen vacatures: -Coordinator jongens C/D -Secretaris -Toernooi commissie

36 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV TC JA1: 1 e JB1: 2 e JC1: 2 e JD1: 1 e JA2: 4 e JB2: 4 e JC2: 3 e JD2: 5 e JC3: 4 e MA1: TOPMB1: 2 e MC1: 1 e MD1: 1e MA2: 4 e MB2: 3 e MC2: 2 e MD2: 2e MB3: 4 e MC3: 4 e MD3: 3e MB4: 5 e MC4: 4e MD4: 5e MC5: 5e Resultaten voorcompetitie

37 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV TC Toelichting District (Brigitte Kellerman) op nieuwe indeling-reglement: In de voorcompetitie zit er een verschil in sterkte vanaf de 2e klasse in de poules A, B, C enz. Ook als je 1e wordt in een lagere poule is het niet gegeven dat je een klasse naar boven gaat en als je laatste wordt is het niet gegeven dat je een klasse lager gaat spelen, maar wel een poule lager of twee poules lager.(dit komt door de verschillende sterktes per poule). Je wordt geplaatst in een poule waar de teams nagenoeg gelijkwaardig zijn geëindigd. Eigenlijk moet men niet meer in klassen gaan denken, want elk team wordt zo ingedeeld in een poule die bijna gelijkwaardig is en of je deze nu 2e klasse A noemt of 2e klasse B de poule-indelingen veranderen er niet door, maar wel blijft staan dat de ene poule sterker is dan de andere poule.

38 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Bestuursverkiezing Aftredend zijn: - Leo Rietbergen (algemene zaken) - Hiske Jonker (secretaris) Voorstel van bestuur: - Roy van Gool (algemene zaken) - vacature – secretaris

39 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Bestuursbeleid 2011- 2012 Bespreken beleidsplan: Voor en door de leden

40 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV Rondvraag ?

41 Hockey Club Zeewolde 2011 ALV


Download ppt "Hockey Club Zeewolde 2011 ALV WELKOM Algemene Ledenvergadering HCZ 11 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google