De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering HCZ 11 november 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering HCZ 11 november 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering HCZ 11 november 2011
WELKOM Algemene Ledenvergadering HCZ 11 november 2011

2 Agenda deel 1 Opening Ingekomen stukken + mededelingen Notulen vorige vergadering Jaarverslag voorzitter + secretaris Jaarverslag penningmeester + kascommissie Begroting van het lopende verenigingsjaar + nieuwe kascommissie Verslag Algemene zaken, Technische zaken en Accommodatie Pauze

3 Agenda deel 2 Bestuursverkiezing Bespreking bestuursbeleid Rondvraag Sluiting

4 Jaarverslag Highlights vervanging hoofdveld zomer 2011 kampioenen, vooral aan de meisjeskant ledenaantal rond de 600 sponsorinkomsten lopen weer op! succes jubileumboek Vrijwilligers BBQ schoolhockeyteam Levant Nederlands kampioen Roland Ekkelenkamp vrijwilliger van het jaar

5 Jaarverslag Andere zaken: - vinden van vrijwilligers (bv. bezetting commissies, ledenwerfcommissie? ) - samenwerking met de gemeente in het sportplatform - tuchtcommissie 2x? - strategiesessies o.l.v. Sander v.d Werf

6 Realisatie 2010-2011, Begroting 2011-2012
HCZ – Financiën Realisatie , Begroting

7 Highlights: Lowlights: Veel eenmalige opbrengsten:
Plus verenigingsaktie: Euro Clubaktie XMS (glasvezel): 610 Euro Sponsoren keepersclub: Euro per jaar Overschot exploitatie zaalhockey: Euro BSO opbrengsten: Euro op jaarbasis Lowlights: Netto exploitatie vanuit de bar Euro lager dan vorig seizoen Netto exploitatie uit C/D toernooi nihil, door weinig inschrijvingen Gemeente Zeewolde gaat regels voor subsidie strikter toepassen Daling aantal leden

8 Baten

9 Ontwikkeling inkomsten
Daling contributie 2010/2011: minder leden en afschaffen clubhuistoeslag (ca. 9 K Euro per jaar) Stijging sponsoring: Keepersclub en Plus aktie, samen ca. 7,5 K Euro

10 Ontwikkeling leden Daling vooral bij: Trimleden en instroom jongens jongste jeugd

11 Lasten

12 Ontwikkeling TC budget
M.i.v. 2010/2011: inclusief Hockeyschool

13 Liquiditeitsprognose

14 Contributievoorstel:
Ca. 2% verhoging over de hele linie Zaalhockeytarief blijft ongewijzigd Studententarief & gezinsmax. blijven bestaan

15 Verslag Algemene Zaken: Arbitrage
Commissies Algemene zaken / arbitrage: Wedstrijdtafel (6 personen vz. M. Heuveln); Communicatie Scheidsrechters (3 personen); Coordinator Scheidsrechterscursus (2 personen een persoon aftredend); Cursusdocent (1 persoon); Wedstrijdsecretariaat (2 personen); Rijdersschema (2 personen).

16 Verslag Algemene Zaken: Arbitrage
Aandachtspunten Op de rit krijgen van soepel lopende indeling scheidsrechters (veel communiceren); Eerlijke verdeling fluitbeurten; Ingrijpen (direct) communicatief waar dat niet gebeurt; In laatste geval sanctiebeleid toepassen; Sanctiebeleid handhaven; Opzetten poule met personen fluiten voor geld.

17 Verslag Algemene Zaken: Arbitrage
Arbitrage inzet Lisa en Lars: Maandelijkse controle en overzichten tonen mbt fluitbeurten; Inzet wedstrijdtafel mbt overzichten scheidsrechtersbeurten; Opschonen lijsten scheidsrechters; Oproepen nieuwe scheidsrechters voor cursus; Sneller plannen wedstrijden i.o.m. wedstrijdsecr.

18 Verslag Algemene Zaken: Arbitrage

19 Verslag Algemene Zaken: Arbitrage
Procedures vastleggen en waar nodig verbeteren (draaiboeken): Wedstrijdtafel; Coordinator scheidsrechters cursus; Cursussen; Wedstrijdsecretariaat; Rijdersschema; Lars en Lisa gebruik op gebied Alg. Zaken Opschonen Lisa mbt arbitarge zaken.

20 Verslag Algemene Zaken: Arbitrage
Huidige Beleid Fluiten Iedere scheidsrechter fluit gemiddeld eens per 2 á 3 weken. Voorkeur beschikbaarheid is geïnventariseerd (pilot), indeling door de scheidsrechtercommissaris Er wordt rekening gehouden met de sterkte van de teams in relatie tot de ervaring/kwaliteit van de scheidsrechters. Iedere speelgerechtigde speler is verplicht om te fluiten. Bij het niet kunnen fluiten, moet de betreffende scheidsrechter zelf voor vervanging zorgen, eventueel betaald. 1 keer niet verschijnen, 2 achtereenvolgende thuiswedstrijden fluiten, 2 keer niet verschijnen, 1 schorsing, 3 keer niet verschijnen, 2x een schorsing.

21 Accommodatie- commissie
B + B +A = Accommodatiecommissie Leden: Ariane Rietbergen Inrichting Saskia Reckers SKON Wim Harenberg Klussen Martin Moens Elektra Paul Baarspul Bar Karel Duinker Inkoop Kefsere Nebihu Schoonmaak Paul Slot Algemeen

22 SKON Start: 1 November 2011 Dagen: Maandag, Dinsdag en Donderdag van tot 18.00 Eventueel uit te breiden tot 5 dgn/week Alle weken van het jaar Wat: Clubhuis, ¼ veld (Plus) en 2 kleedkamers Hoe lang: 5 jaar, optie voor nog eens 5 jaar Wat betekend dat voor ons: Extra inkomsten (huur en sponsoring) Eventueel sportkampen Nieuwe jeugdleden Rekening houden met verbouwingen Opruimen niet uitstellen

23 Bar Loopt goed, ruimte tot verbetering
Clubhuis wordt door Paul beheert en is dus NIET altijd open Spullen achter de bar zijn van Paul Vergaderen kan Koffie/Thee Opbrengsten beheer van de bar onvoldoende Sleutels Als je gebruik wilt maken van het clubhuis:

24 Onderhoud Verlichting  LED  €   Kunstgras  Ceelen  Maaien Gras  Gemeente  Vuilnis veld  MB3  Blad veld  H1/gemeente  Bestrating  €  Help

25 Clubhuis Hockeyclub is geen Wij hebben geen ruimte voor opslag: S.v.p. eerst toestemming accommodatiecommissie

26 Plan Fase 1 (gereed) Bestaande clubhuis opknappen: Hydrofoberen stenen Schilderen buiten Keuken vernieuwen Bar opknappen

27 Plan Fase 2 (Gereed) Bestaande clubhuis opknappen: Wanden stucen Sponsorenbord Plafond schilderen en verlagen Nieuwe verlichting Een `Houten`vloer Binnenwerk schilderen Steigerhouten meubels

28 Plan Fase (Gereed) Vervangen hoofdveld in semi waterveld Nieuwe hekken Nieuwe ballenvangers Nieuwe dugouts Ledverlichting (nog te duur)

29 Plan Fase 3,a (Gereed) SKON: Slopen tussen muurtje, bankjes etc Groter raam, Opknappen ruimte Nieuwe combiketel en boiler

30 Plan Fase 3,b (in voorbereiding) Buitenboel: Fundatie voor de nieuwbouw aanleggen Uitbreiden terras, Eenvoudige tribune Beplanting Buitenmeubels

31

32 TC Terugblik seizoen 2010-2011 Sportieve successen afgelopen seizoen:
Kampioenschappen: op het veld MD3 in de 3e klasse MD4 in de 4e klasse MD5 in de 5e klasse MC3 in de 4e klasse MB4 in de 5e klasse MB1 handhaving in Topklasse In de zaal: MD1 in de 2e klasse MD3 in de 4e klasse JB1 in de 2e klasse MB1 in de 1e klasse

33 TC Terugblik seizoen 2010-2011 Algemeen:
Vertrek Rienke Veldhuis na 4 jaar coach Dames 1, Willem Dollekamp na 3 jaar MB1 project. Vervanger gevonden in Hans Kroon: samen met TC werken aan plan voor B-A junioren en aansluiting voor Senioren: creëren van sportief perspectief Tegenvallende aanwas leden: m.n. jongens: Waarschijnlijk a.g.v. successen NL team WK finale + Mini’s bij de voetbal. Ron Bollen, initiator Keepersclub, vertrokken. Keeperstraining coördinatie opgepakt door Rob Kischemoller en Maaike Slot.

34 TC Hockey School Zeewolde Terugblik seizoen 2010-2011
2e jaar Hockeyschool: Ineke Dokter drijvende kracht: meer structuur in opleiden trainers en coaches: Seizoen gestart met basis opleiding veldtrainers : 27 deelnemers 10 trainer certificaat “basis opleiding veld trainer” 2 avonden per week professionele begeleiding + thema bijeenkomsten Alle trainers intake formulier Betere administratie trainers. Rechten en plichten Toenemend aantal enthousiaste, en inmiddels opgeleide, jonge trainers die komende jaren teams kunnen trainen en coachen. Terugblik seizoen

35 TC Terugblik seizoen 2010-2011 Actiepunten Jeugdhockeyplan updaten
Opstellen opleidingsplan voor trainers Organiseren “vrijwilligers-cafe” Werkgroep TC-hockeyschool: klankboord voor TC en hockeyschool Opvullen vacatures: Coordinator jongens C/D Secretaris Toernooi commissie

36 TC Resultaten voorcompetitie MA1: TOP MB1: 2e MC1: 1e MD1: 1e
MA2: 4e MB2: 3e MC2: 2e MD2: 2e MB3: 4e MC3: 4e MD3: 3e MB4: 5e MC4: 4e MD4: 5e MC5: 5e JA1: 1e JB1: 2e JC1: 2e JD1: 1e JA2: 4e JB2: 4e JC2: 3e JD2: 5e JC3: 4e

37 TC Toelichting District (Brigitte Kellerman) op nieuwe indeling-reglement: In de voorcompetitie zit er een verschil in sterkte vanaf de 2e klasse in de poules A, B, C enz. Ook als je 1e wordt in een lagere poule is het niet gegeven dat je een klasse naar boven gaat en als je laatste wordt is het niet gegeven dat je een klasse lager gaat spelen, maar wel een poule lager of twee poules lager.(dit komt door de verschillende sterktes per poule). Je wordt geplaatst in een poule waar de teams nagenoeg gelijkwaardig zijn geëindigd. Eigenlijk moet men niet meer in klassen gaan denken, want elk team wordt zo ingedeeld in een poule die bijna gelijkwaardig is en of je deze nu 2e klasse A noemt of 2e klasse B de poule-indelingen veranderen er niet door, maar wel blijft staan dat de ene poule sterker is dan de andere poule.

38 Bestuursverkiezing Aftredend zijn: - Leo Rietbergen (algemene zaken) - Hiske Jonker (secretaris) Voorstel van bestuur: - Roy van Gool (algemene zaken) - vacature – secretaris

39 Bestuursbeleid Bespreken beleidsplan: Voor en door de leden

40 Rondvraag ?

41


Download ppt "Algemene Ledenvergadering HCZ 11 november 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google