De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“de tijd is rijp ” Leefstijlprogramma: cultuurverandering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“de tijd is rijp ” Leefstijlprogramma: cultuurverandering."— Transcript van de presentatie:

1 “de tijd is rijp ” Leefstijlprogramma: cultuurverandering

2 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 2 Ik neem u mee: Achtergrond en uitgangspunten Succesvol cultuur veranderen Evaluatie en bijstelling De cliënt centraal Praktijkvoorbeeld Samenvatting

3 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 3 Achtergrond en uitgangspunten Promens Care: fusie RIBW en de Leite 1400 cl. WMO gefinancierd 2000 AWBZ 2000 VG en 1400 GGZ cliënten Jong tot oud Ambulant-wonen, dagbesteding, leren en werken zwerfjongeren, dak- en thuislozen

4 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 4 Achtergrond en uitgangspunten Uitgangssituatie: 2006/7 diagnose Ruud van Wijk: er is een probleem 2008-2010 Pilot Leefstijl: sociale steun en voorbeeldgedrag 2009 Lichaam en geest: betrek cliënt bij verandering 2009 Zo kan het ook!: precies op het goede moment

5 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 5 Achtergrond en uitgangspunten Projectplan Start: interviews 25 cl. en mw. in de organisatie! –Urgentie gevolgen slechte leefstijl –Visie op domein vrije tijd –Visie op verantwoordelijkheid lichamelijke gezondheid –Rolverdeling DB en Wonen tav bewegen –Rol/ taken/ competenties medewerker –Medewerker moet zelf goede voorbeeld geven

6 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 6 Succesvol cultuur veranderen Leefstijlprogramma moet organisatiecultuur en gedragsveranderingsprogramma worden Bestuur en management committeren zich! a. inrichten projectstructuur b. Informatievoorziening c. visieontwikkeling d. bewustwording & scholing e. draagvlak & betrokkenheid f. borging en succesfactoren

7 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 7 a. Inrichten project Aanstellen projectleider, kenmerken Instellen projectgroep met rolverdeling 3 werkgroepen en aandachtsgebieden Zowel beleid- als sectormedewerkers en uitvoerders vertegenwoordigd Klankbordgroep zoeken naar hun toevoegende meerwaarde

8 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 8 Het projectteam

9 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 9 b. Informatievoorziening Intranet Reguliere uitgaven Nieuwsbrief cliëntenraad Intranet: oa springplanken Uitgaven project blad Zo kan het ook!; intern en extern! Eerste nummer verspreiden bij kick off Bij de opening TT hal: iedereen óók extern wist van het project!! Filmpje RTV Drenthe

10 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 10 c. visie ontwikkelen Nog steeds in ontwikkeling Uitgangspunt: –kwaliteit van leven & autonomie –Erkenning ‘ernstig overgewicht is een sluipmoordenaar’ Rol medewerkers: bij voortduring noodzaak gedragsverandering onder de aandacht blijven brengen bij de cliënt

11 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 11 d. Bewustwording en scholing Visie en de rol van de medewerkers Kennis van bewegen en voeding Opzetten van bewegingsactiviteiten Het aanboren van hulpbronnen Het slechten van belemmeringen Met het team op één lijn komen Het motiveren van de cliënt Het maken van het locatie leefstijlplan

12 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 12 e. Draagvlak & betrokkenheid creëren Met alle interne- en externe sleutelfiguren contact leggen, informatie geven en relatie onderhouden Positief geluid!! In ‘t zonnetje zetten van successen (inventarisatie) Ruim baan voor enthousiasme en initiatieven. Pioniers, soms al actief voor het project! Kracht is als cliënten/medew. er zelf om vragen! Geef maximaal inspraak en vraag de ander naar zijn mening en inbreng

13 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 13 e. Inventarisatie bewegen en sport DBKJG WVZ Nrd WVZ ZO WVZ ZW Eind- totaal Aantal locaties2251614966 Aantal activiteiten7925314534214 Totaal aantal clienten1.1751724272702492.293

14 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 14 e. Draagvlak & betrokkenheid creëren Succesfactor : Niet focussen op achterblijvers maar zet de koplopers in het zonnetje! Creëer open sfeer!! Medewerkers moeten het doen, maar leidinggevenden zijn cruciaal of ze het kunnen gaan doen.

15 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 15 f. Borgen

16 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 16 f. Borgen Leefstijl is verankerd in strategisch beleid en visie Medewerkers weten hun rol Geschoolde medewerkers/ aandachtsfunctionaris regionaal sectorplan en lokaal locatieplan Cliënten staan centraal financiële randvoorwaarden: subsidies en begroting samenwerkingspartners toegankelijk kennis toegankelijk: intranet & kennisgroep regionale netwerk/ uitwisselingsbijeenkomsten locaties

17 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 17 f. succesfactor Visie: het proces is minstens zo belangrijk als de uitkomst Scholing van medewerkers en cliënten

18 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 18 Evaluatie & bijstelling leefstijlprogramma Herijking doelstellingen, bijstelling beleid: –Naast preventieplan ook een behandelplan –Verlenging van het project tot medio 2013! –Visie op papier –Eerst nog niet in zorg en ondersteuningsplan –Eenmalig extra leefstijl activiteitengeld €200,- per cliënt 2012 Succesfactor: leefstijl als strategisch doel

19 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 19 De cliënt centraal Centrale kick-off TT-hal Scholingsaanbod op leefstijl gebied Centrale cliëntenraad –prijsvraag en beloning –onderzoek ondersteunen –deelname klankbordgroep Lokale cliëntenraad –inventarisatie huidige sport en bewegen op locatie –wensen en ideeën bespreken –locatie leefstijlplan samen met team opstellen

20 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 20 De cliënt centraal Cliënt en PB-er Motivatie van cliënt: in scholing gebruiken we het model van ‘stages of change’ Onderdeel bespreking ondersteuningsplan Succesfactor: Omarm wat een cliënt zelf bedenkt! Sociale steun organiseren

21 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 21 De cliënt centraal Sociale steun Iedereen uit netwerk met invloed op gedrag Familie, ouders bij opvoeding/ thuiswonenden Vrienden, begeleiding Voorbeeldgedrag Hoog status model; de PB-er Medewerker de kritische succesfactor Voorlichting & scholing Succesfactor: de medewerker gaat zelf met zijn/ haar eigen leefstijl aan de slag: de ultieme voorbeeldfunctie!

22 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 22 Samenwerken Subsidies en geld (best practice zorgkantoor), Toegankelijkheid beweeg- en sportactiviteiten lokaal MEE, Sport Drenthe, gemeenten Beleidsbeïnvloeding gemeenten (toegankelijkheid, deskundigheid) Onderzoek (gewenste interventies, evaluatie scholing, belemmeringen GGZ cliënten) HHS, GGZDrenthe Deskundigheidsbevordering medewerkers HHS, GSN Motivering en scholing cliënten (ervaringsdeskundigen, modules cliënt en medewerkers) HHS Uitwisseling en best practice ontwikkeling

23 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 23 Enthousiasme maakt het verschil

24 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 24 Voetbal mensen met een psychische beperking: ‘P-voetbal’ Kenmerken doelgroep, woonsituatie Aanleiding start Cliënten hoe er bij betrokken? Voorbereiding Vereniging, geld, sponsors en subsidie Verspreiding in de organisatie Hoogeveen en Meppel Randvoorwaarden Angst, schaamte emancipatie Kwartiermakerscup 2011 Amsterdam …. 2012 Assen? Rol van Zo kan het ook! De wind mee, of tegen de stroom in?

25 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 25 Samenvatting succesfactoren Leefstijl kiezen als strategische doelstelling Medewerkers moeten het doen, maar leidinggevenden zijn cruciaal of ze het kunnen gaan Niet focussen op achterblijvers maar zet de koplopers in het zonnetje! Creëer open sfeer!! Visieontwikkeling: het proces is minstens zo belangrijk als de uitkomst

26 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 26 Samenvatting succesfactoren Stimuleer en omarm wat een cliënt zelf bedenkt! Scholing van medewerkers en clienten De medewerker gaat zelf met zijn/ haar eigen leefstijl aan de slag: de ultiem voorbeeldfunctie! Sociale steun organiseren Enthousiasme maakt het verschil

27 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 27 De oogst Bedankt voor jullie interesse! Vraag: Wat zijn jullie succesfactoren geweest?


Download ppt "“de tijd is rijp ” Leefstijlprogramma: cultuurverandering."

Verwante presentaties


Ads door Google