De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KEEP THE STADIUM CLEAN LUIK JUSTITIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "KEEP THE STADIUM CLEAN LUIK JUSTITIE"— Transcript van de presentatie:

1 KEEP THE STADIUM CLEAN LUIK JUSTITIE
Karlo Goethals Proefzorgmanager Parket Gent

2 INHOUD Drugwet & -beleid: implementatie beleid – situatie Gent
Samenwerking ‘Keep the Stadium Clean”’ Overzicht acties Knelpunten

3 DRUGWET & -BELEID NIVEAU GEBRUIKER
JUSTITIE HULPVERLENING Verdachte Cliënt/patiënt wordt STRAFBAAR FEIT met HULPVRAAG

4 CEL DRUGS PARKET GENT Aanzet MULTIDISCIPLINAIR werken:
- 3 magistraten (substituten pdK) - 1 ‘proefzorgmanager’ (insteek sociaal werk maar justitieel geprofileerd) - 2 administratieve medewerkers

5 CEL DRUGS PARKET GENT PROJECTEN in samenwerking met Oost-Vlaamse zorgverlening: Proefzorg = niveau parket Drugbehandelingskamer = niveau rechtbank

6 PROEFZORGMANAGER JUSTITIE HULPVERLENING PZM S U B T I * **************
HULPVERLENE R G E B R U I K C L I Ë N T / P A PZM ‘MEER (VERSLAVINGS)PROBLEMATIEK DAN CRIMINELE ACT’ ?

7 CEL DRUGS PARKET GENT Invalshoek pzm => vanuit Justitie = strafbaar feit = focus controle verboden gedrag waarop de samenleving (in principe) (alternatief) straft ter beveiliging en bevordering van het algemeen welzijn <=> Invalshoek hulpverlener = psychosociaal probleem een individu met een individueel probleem helpen ter bevordering van diens persoonlijk welzijn

8 FILM PROJECT PROEFZORG

9 PROEFZORG - EVALUATIE Evaluatierapport pilootproject proefzorg = gunstig1 => advies: implementatie elders mits randvoorwaarden vervuld 1DE RUYVER B., COLMAN C., DE WREE E., VANDER LAENEN F., REYNDERS D., VAN LIEMPT A., DE PAUW W. (2008), een brug tussen justitie en drughulpverlening, een evaluatie van het proefzorgproject, Maklu, Antwerpen, 199 p.

10 PROEFZORG NATIONALE IMPLEMENTATIE - RANDVOORWAARDEN
Justitie: implementatie justitiële casemanagers Drughulpverlening : gevarieerd en uitgebreid (afgestemd op de vraag & met capaciteit) netwerksturing adequate financiering

11 PROEFZORG NATIONALE IMPLEMENTATIE – NAVOLGEND ONDERZOEK
2009: Onderzoek naar essentiële en bijkomende randvoorwaarden voor interactie justitie en drughulpverlening => DE RUYVER, B., LEMAÎTRE, A., SCHOENAERS, F., VANDER LAENEN, F., PONSAERS, P., PAUWELS, L., LEGRAND, S-A., DE SCHEEMAEKER, Ch., CAMMAERT, F., COLMAN, Ch., MOËS, A., DELVAUX, D., FINCOEUR, B. (2009) Onderzoek naar essentiële en bijkomende randvoorwaarden voor interactie justitie en drughulpverlening, Gent, Academia Press, Reeks Wetenschap en Maatschappij, Federaal Wetenschapsbeleid, x p. 2009: Rapport nationale implementatie proefzorg => oktober 2009 – DSB/FOD Justitie => niet gepubliceerd document

12 PROEFZORG NATIONALE IMPLEMENTATIE - BELEIDSOPTIES
2010: Implementatie proefzorg vereist wettelijk kader Bemiddeling in strafzaken (216ter Sv) zal worden herbekeken OM moet dadergerichte maatregelen kunnen voorstellen ook indien er geen slachtoffer gekend of betrokken is. => De Clerck, S. (2010). Straf- en strafuitvoeringsbeleid, overzicht en ontwikkeling Rapport (pdf-document). (geraadpleegd op )

13 PROEFZORG NATIONALE IMPLEMENTATIE – BELEIDSOPTIES - STAND VAN ZAKEN:
Voorjaar 2010: voorontwerp van wet tot wijziging artikel 216ter Sv

14 PROEFZORG – OPTIES VOOR HET PARKET ALTERNATIEF VOOR VERVOLGING
Korte proefzorg Lange proefzorg Naast: Sepot V.S.B.G.

15 KORTE PROEFZORG STADIA IN GEBRUIK
Afhankelijkheid Overmatig gebruik en misbruik Regelmatig gebruik Kennismaking en experimenteren Ernstige problemen op diverse levensdomeinen Nauwelijks problemen K P Z

16 KORTE PROEFZORG Geen/weinig/niet langer problematiek of
Te weinig “materiaal” om te problematiseren & geenszins “therapieklaar” ontkennen minimaliseren rationaliseren Afhankelijkheidsgedrag

17 LANGE PROEFZORG STADIA IN GEBRUIK
Afhankelijkheid Overmatig gebruik en misbruik Regelmatig gebruik Kennismaking en experimenteren Ernstige problemen op diverse levensdomeinen Nauwelijks problemen L P Z

18 LANGE PROEFZORG Doorverwijzing “meldpunt hulpverlening”
=> Concreet behandelingplan ontwikkelen Justitie overtuigen van veranderingsbereidheid o.a. op basis v/h afgeleverde behandelplan, Zelf ontwikkeld behandelplan: basis om een akkoord af te sluiten Controle op uitvoering van het hulpverleningstraject gedurende 6 maanden Bij naleving akkoord: sepot

19 Bij ongunstige evaluatie proefzorg:
PROEFZORG ONGUNSTIG Bij ongunstige evaluatie proefzorg: Vervolging voor (correctionele) rechtbank Eerder: dossiers werden gecentraliseerd op themazitting proefzorg => communicatie met drugscène Nu: dossiers worden behandeld door de drugbehandelingskamer Kort op de bal & inhoudelijk sterk dossier

20 KEEP THE STADIUM CLEAN SAMENWERKING PARKET?
Maatschappelijk relevante actie Voetbal leeft in de stad Positieve dynamiek Sociale cohesie Vaststelling: verstoring van klimaat door druggebruik => aanbod pdK Idee: reactieketting startend bij preventie echelonnering (kunnen) eindigen in effectieve repressie => fundamenteel in functie van gedragsverandering

21 KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 1
12/04/09: Gent – Westerlo 8 arrestanten (bezit cannabis voor persoonlijk gebruik) Voorleiding voor pdK en pzm onmiddellijk na verhoor 7 voorstellen V.S.B.G. (€ 125) 1 lange proefzorg: - klassieke procedure binnen week na voorleiding - ambulante begeleiding gedurende 6 maanden Alle voorstellen werden aanvaard en uitgevoerd Alle dossier werden gunstig afgesloten

22 KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 2
02/05/09: Gent – Cercle Brugge 8 arrestanten (bezit cannabis voor persoonlijk gebruik) Voorleiding voor pdK en pzm onmiddellijk na verhoor 4 voorstellen V.S.B.G. (€ 125) 4 uitgestelde beslissingen tijdens voorleiding Tijd om meer justitiële en politionele info in te winnen Afspraak bij pzm week na voorleiding 3 voorstellen korte proefzorg + V.S.B.G. (€ 75) 1 lange proefzorg: ambulante begeleiding gedurende 6 maanden Alle voorstellen werden aanvaard en uitgevoerd Alle dossier werden gunstig afgesloten

23 KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 1 & 2
Onmiddellijke voorleiding na verhoor voor pdK en pzm Afspraak binnen de week met pzm => Essentie communicatie: Informatie Sensibilisering (loyaliteit) Waarschuwing Reactie op gedrag aanvaardbaar afhandelingsvoorstel ‘geïndividualiseerd’ minimum binnen repressief arsenaal => mensen krijgen kansen  arsenaal reacties werd nt volledig uitgediept, slagkracht achter de hand

24 KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3
14/03/10: Gent – Charleroi 8 arrestanten 2x bezit cannabis voor persoonlijk gebruik 1 x bezit cannabis voor persoonlijk gebruik, verzwarend t.a.v. minderjarigen 1 x bezit en verkoop cannabis 2 x bezit cocaïne voor persoonlijk gebruik 1 x bezit en afleveren van cocaïne

25 KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3
14/03/10: Gent – Charleroi 8 arrestanten Geen voorleiding maar (via politie tijdens verhoor) afspraak met pzm binnen de week (cfr. tijdswinst in functie van dossieropbouw) Inhoudelijk gesprek pzm: idem inhoud voorleiding Voorstellen deelname groepssessie “Keep The Stadium Clean” Sessie op zaterdagochtend, week na wedstrijd (20/03/10), in stadion Alle voorstellen werden aanvaard en uitgevoerd Alle dossier werden gunstig afgesloten

26 KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3
Groepssessie 20/03/2010 Inleiding door vertegenwoordiger club Besloten groep samen met groepswerker drughulpverlening

27 KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3
Groepssessie 20/03/2010 Alle deelnemers waren stipt aanwezig Participeerden constructief

28 KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3
Groepssessie 20/03/2010: inhoud Cannabis & de wet Gebruik van cannabis in de nabijheid van minderjarigen Cannabis: the facts (bvb. evolutie THC waarde) Cannabis en hersenen, onder 21 en daarboven Mijn “wilde” jaren

29 KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3
Groepssessie 20/03/2010: inhoud

30 KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3
Groepssessie 20/03/2010: inhoud

31 KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3
Groepssessie 20/03/2010: inhoud legaal versus illegaal

32 KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3
Groepssessie 20/03/2010: inhoud GHB????

33 KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3
Groepssessie 20/03/2010 Weg ermee!!!!!

34 KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3
Groepssessie 20/03/2010: inhoud Cocaïne, Is running arround your brain!!

35 KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3
Groepssessie 20/03/2010: inhoud Bijna elke dag smoren/alcohol drinken Regelmatig helemaal alleen smoren/drinken Slechte schoolresultaten/problemen op werk Beloftes niet nakomen of alsmaar uitstellen Nergens zin in hebben Er veel aan denken of over praten Kwaad worden als iemand zegt dat je te veel smoort/drinkt

36 KEEP THE STADIUM CLEAN ACTIE 3
Groepssessie 20/03/2010: inhoud MEER INFO OF VRAGEN / (anoniem)

37 KEEP THE STADIUM CLEAN Samenwerking zorgsector:
Preventie & curatie minderjarigen: CAT/Cggeclips Dhr. Rudy Goossens * * * Curatie meerderjarigen: Zorgcoördinator middelenmisbruik Oost-Vlaanderen, Popovggz (= Oost-Vlaamse koepel geestelijke gezondheidszorg) Dhr. Alphonse Franssen

38 KEEP THE STADIUM CLEAN Knelpunten en uitdagingen ?

39 KEEP THE STADIUM CLEAN Knelpunten en uitdagingen ?
1. Drugs en stadionverboden gaan vandaag helaas te weinig samen! Voetbalwet (sinds ): feit of misdrijf moet zijn begaan “omwille van én ter gelegenheid van de organisatie van een voetbalwedstrijd” om stadionverbod te kunnen opleggen! Slagkracht stadionverbod valt weg! Hetzij via artikel 21bis: bvb. iemand rookt een joint & steward vraagt persoon op te houden => weigert betrokkene => inbreuk

40 KEEP THE STADIUM CLEAN Knelpunten en uitdagingen ?
Bvb. cocaïne “… cocaïne kan roekeloos gedrag veroorzaken … door het wegvallen van remmingen kunnen coke-gebruikers agressief worden” ( “… ook komen bij zware gebruikers criminele feiten, geweld en vechtpartijen vaker voor …” (www. vad.be) “… cocaïnegebruik maakt mensen tot koele en arrogante personen die alleen aan zichzelf denken, prikkelbaar zijn en vlug geïrriteerd. Er ontstaan dan ook veel ruzies …” (

41 KEEP THE STADIUM CLEAN Knelpunten en uitdagingen ?
=> Deels terug naar tekst van Wet van ? “Feiten/misdrijven begaan IN EEN STADION” Noodzakelijke wettelijke aanpassing: Naast: “Omwille van én ter gelegenheid van de organisatie van een voetbalwedstrijd” bvb. toevoeging: “OF Feiten/misdrijven begaan IN EEN STADION” Zonder die aanpassing => repressieve luik aan actie “Keep The Stadium Clean” = fragiel, zinloos (stadionverbod werkt!!)

42 KEEP THE STADIUM CLEAN Knelpunten en uitdagingen ?
2. Slagkracht naar minderjarigen toe is beperkt geen minderjarige arrestanten Strategie : politie geeft brief mee waarin wordt meegedeeld dat betrokkene contact dient te nemen met het CAT en in een later stadium door het jeugdparket zal worden gecontacteerd a. In Wet op Jeugdbescherming: Mogelijkheden tot ingrijpen op parketniveau zijn beperkt ! b. In Voetbalwet ? Administratief stadionverbod mogelijk voor > 14 j - 18 j < MAAR: zelfde beperking naar feiten als voor > 18 j

43 KEEP THE STADIUM CLEAN Knelpunten en uitdagingen ?
3. Aanpak van drugs bij supporters op verplaatsing ? Medewerking van andere clubs, politiediensten en voetbal/drugs-magistraten van andere parketten is vereiste om samen te werken. Kandidaten ?

44 COÖRDINATEN Karlo Goethals, Proefzorgmanager
Parket van de procureur des Konings Opgeëistenlaan 401b B-9000 GENT Tel Gsm Fax


Download ppt "KEEP THE STADIUM CLEAN LUIK JUSTITIE"

Verwante presentaties


Ads door Google