De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TAALVERWERVING LECTUUR ONDERZOEKSCOMPETENTIES Latijn en Grieks Dietske Lehembre mei – juni 2013 Wie volgde bijscholing bij DL/GH?

Verwante presentaties


Presentatie over: "TAALVERWERVING LECTUUR ONDERZOEKSCOMPETENTIES Latijn en Grieks Dietske Lehembre mei – juni 2013 Wie volgde bijscholing bij DL/GH?"— Transcript van de presentatie:

1 TAALVERWERVING LECTUUR ONDERZOEKSCOMPETENTIES Latijn en Grieks Dietske Lehembre mei – juni 2013 Wie volgde bijscholing bij DL/GH?

2 BEGRIPPEN WOORDENSCHAT MORFOLOGIE SYNTAXIS Taalverwerving Dietske Lehembre mei – juni 2013

3 Begrippen 3 Kennis LP 1 ste graad noodzakelijk Betekenis gebruikte termen Lijst verplichte minimumterminologie

4 4 gebruikte (nieuwe) verplichte termen:  grondwoord  signaalwoord  verwijswoord  zinsdeel  zinsdeelstuk

5 Woordenschat Dietske Lehembre mei – juni 2013 5  Latijn: ca. 1000 woorden / Grieks ca. 800  leenwoorden  aanleren i.f.v. lectuur  woordsamenstelling – stammen = systematisch trainen

6 Morfologie - Latijn Dietske Lehembre mei – juni 2013 6 Conjunctief MAAR geen omschreven vormen Infinitief perf. A/P en fut. A DUSgeen inf.fut. P Part.fut. Gerundium – gerundivum Verkorte vormen:  Verkorting perfstam  Verkorting –erunt tot -ere

7 Morfologie - Grieks Dietske Lehembre mei – juni 2013 7

8 Morfologie - Grieks Dietske Lehembre mei – juni 2013 8 Leerstof die niet meer tot het leerplan behoort:  Conj. perf.  Opt. perf.  Opt. fut.  Athetatische aorist  Participia bij werkwoorden van gemoedsaandoening ALLEEN bij lectuur

9 BEGRIPPEN WOORDENSCHAT MORFOLOGIE SYNTAXIS Taalverwerving Dietske Lehembre mei – juni 2013

10 uitgaande van valentiegrammatica pluere (0) ambulare (1)OND laudare (2)ONDLV inicere (3)ONDLVVW

11 Zinsmodel Dietske Lehembre mei – juni 2013 11

12 12 Hoe vaak komt dit zinsdeel voor bij dit gezegde in deze betekenis? 2012-2013 12 G. Hellemans & D. Lehembre 100 % 0%0% bepalingvoorwerp Doe de ‘DOEN-test’

13 13 Hoe onderscheid maken tussen een voorwerp en een bepaling? De ‘doen’-test. Jan at een broodje. Jan at en deed dat een broodje Jan kocht een slaatje en ging eten in het park. Jan kocht en deed dat een slaatje, ging eten en deed dat in het park Jan eet ‘s middags om één uur. Jan eet en doet dat ‘s middags om één uur. 2012-2013 13 G. Hellemans & D. Lehembre

14 Zinsmodel Dietske Lehembre mei – juni 2013 14

15 Zinsdelen en zinsdeelstukken Dietske Lehembre mei – juni 2013 15 zinsdelen horen bij een gezegde gezegde Ond. LV MV voorwerp BWB BVG zinsdeelstukken horen bij een kern Kern BVB Voorwerp BWB

16 vorm – functie - rol Dietske Lehembre mei – juni 2013 16 VORM abl.m.enk. Infzin/a + i Ut + ind. pr A 2 de pers. Enk. FUNCTIE BWB Ond. BWB ROL middel Vgl.

17 tekst1 13-12-2012 Pedagogische begeleiding Klassieke talen - C. Mercken Marcus et Claudius in eadem urbe vivunt et easdem res amant. nom. vz. + abl.A.ind.pr.acc. A.ind.pr. ond.BWBgezegdeLV gezegde plaats Bron zin: Pegasus 1 vorm functie rol gebruikte (nieuwe) verplichte termen:  (morfologische) vorm  (syntactische) functie3 dimensies  (semantische) rol

18 Waarbij leren we de rol aan? Dietske Lehembre 15-02-12 18 Bij BWB’s (dezelfde als in het vorige leerplan) Bij BVB’s:  Bezitter  Geheel  Ondgen.  Vwgen. Bij enkele voorwerpen:  Bezitter (datief)  Vergelijking/ongelijkheid (vroegere 2 de lid van vergelijking) voor/nadeel, middel, wijze, scheiding, tijdstip, oorzaak, HP doel, gevolg, reden, tijd, voorwaarde, toegeving, vergelijking,

19 Wanneer vragen we de rol? Dietske Lehembre mei – juni 2013 19 Als die vraag de leerling helpt voor tekstbegrip:  Zelden bij voorzetselgroepen  Vaak bij de genoemde voorwerpen omdat de betekenis daar heel specifiek is.  Als vraag tijdens lectuur als de leerling een vertaling geeft die wijst op een verkeerde interpretatie van de rol of een gebrek aan aandacht daarvoor

20 tekst1 Geen focus op grammaticale grensgevallen Nos / Brindisii / apud Flaccum / dies XIII / fuimus. (Cic., Ep. ad fam., 14, 4, 2)

21 Wezenlijke veranderingen Dietske Lehembre mei – juni 2013 21 VROEGERNU PrefixdatiefVoorwerp Handelend voorwerp-BWB met de rol handelende persoon -BWB met de rol oorzaak/middel 2 de lid van vergelijkingVoorwerp met de rol vergelijking/ongelijkheid Datief van bezitVoorwerp met de rol bezitter Epexegetische bijzin (bij een subst.)BVB consul bij bv consul creatur(noodzakelijke) BVG Hoofdzin = zin zonder bijzinnenHoofdzin = de hele zin (Nederlands uitbreiding: rompzin zin zonder bijzinnen)

22 tekst1

23 Functies van het participium 23 VOORBEELDFUNCTIE Amatus est.NWD + HWW= gezegde Numquam cadentia sidera vidi.BVB Plato scribens mortuus est.(niet-noodz.) BVG Deo iuvante, vincam.Gezegde van de LA/LG Victis clementiam praebuit.Zelfst. (functies van een subst.) Dietske Lehembre mei – juni 2013

24 Alleen voor het Griekse participium Dietske Lehembre mei – juni 2013 24 VOORBEELDFUNCTIE pau'sai levgousa Noodz. BVG (bij fasewerkwoorden) e]laqon hJma'" ajpodravnte" Noodz. BVG (bij lanqavnw, tugcavnw) ejpei; h]kouse Ku'ron ejn Kilikiva/ o]nta Gezegde (van de LV-zin bij verba declarandi en sentiendi)

25 nd-vormen Dietske Lehembre mei – juni 2013 25 Gerundium = subst. Functies van een subst. In bibendo laeti fiunt. Gerundivum = adj. BVB Cupidus legendae historiae NWD (+ kww = NWG) Nunc est bibendum.

26 Syntactische vragen Dietske Lehembre mei – juni 2013 26 Verdeel de hoofdzin in zinsdelen en benoem de syntactische functie van elk zinsdeel. (i.p.v. de gebruikelijke vraag: Verantwoord de naamval’) Duid het onderwerp, elke tweede en eventueel derde noodzakelijke aanvulling aan. Onderstreep elke BWB en bepaal de vorm en de rol. Zie servicedeel!


Download ppt "TAALVERWERVING LECTUUR ONDERZOEKSCOMPETENTIES Latijn en Grieks Dietske Lehembre mei – juni 2013 Wie volgde bijscholing bij DL/GH?"

Verwante presentaties


Ads door Google