De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIGITALE BOUWAANVRAAG V-ICT-OR Shopt-IT 26 april 2012 De Digitale Bouwaanvraag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIGITALE BOUWAANVRAAG V-ICT-OR Shopt-IT 26 april 2012 De Digitale Bouwaanvraag."— Transcript van de presentatie:

1 DIGITALE BOUWAANVRAAG V-ICT-OR Shopt-IT 26 april 2012 De Digitale Bouwaanvraag

2 Agenda >Het concept van het project Digitale Bouwaanvraag Paul Van Lindt >Scope, Principes, Data-model, Planning >Het project vanuit het perspectief van Knokke-Heist Bart Verlinde

3 Scope >5 processen betreffende stedenbouwkundige vergunningen in het Vlaams Gewest: >Aanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling >Aanvraag met uitgebreide dossiersamenstelling >Melding (bijlage A) >Melding (bijlage B (industrieterreinen)) >Melding zorgwonen

4 Scope (vervolg) >Uitwisselingsplatform voor alle betrokken instanties >Toegang tot aanvraaginformatie en relevante data >Interactie met authentieke databronnen (kadaster, ondernemingendatabank, adressendatabank, …) >Interactie met externe dossierbehandelsystemen >Aanleveren data voor EPB, lijst 220+, statistisch formulier, vergunningenregister

5 Scope (vervolg) >Intake van de aanvraag/melding door aanvrager of architect >Aanvraaginformatie >Situering op kadasterlaag/GRB >Plannen en bijlagen (cf. aanstiplijst) >Gemeente-specifieke data en/of bestanden >Statusweergave met stand van zaken van het dossier >Melding van de start en einde der werken

6 Schema-voorstelling AANVRAAG BEDRIJF PARTICULIER ARCHITECT INTERNET LOKET CENTRAAL UITWISSELINGSPLATFORM EXTERNE ADVIESINSTANTIES ADVIES BehandelingAdviesLijsten (220+, EPB,...) AMBTENAAR FEDERALE OVERHEID AMBTENAAR VLAAMSE OVERHEID BURGEMEESTER STEDEN / GEMEENTEN Vergunningsdossier Vergunningsaanvraag Statusinformatie BESLISSING Start/einde der werken

7

8

9 Principes >‘Only-once’ principe >Gebruik van authentieke data >Ondernemingsgegevens, kadaster, adressen, … >‘Datablokken’ in de plaats van ‘Formulieren’ >Uitwisselingsstandaarden tussen alle betrokken actoren >Waar mogelijk uitwisseling via toepassingen (webservices) >Nastreven digitale ‘end-to-end’-afhandeling >digitale adviezen, digitale beslissing, beroepsprocedures >Opgelet: openbaar onderzoek en bekendmaking blijft analoog >Cf. samenwerking project stad Antwerpen >Samengestelde authentieke bron ‘vergunningengegevens’

10 Principes (vervolg) >Participatieve aanpak (stuurgroep, werkgroepen stakeholders en IT-dienstleveranciers, …) >Samenwerkingsovereenkomst stad Antwerpen/Digipolis >Maximaal gebruik van Open Bron technologie (‘open source’) >Generiek internetloket met mogelijkheid voor specifieke data >Transparante communicatie >Rechtszekerheid >Gebruiksvriendelijk

11 Datamodel - algemeen

12 Datamodel - persoon

13 Datamodel - locatie

14 Datamodel – situatie en project

15 Datamodel - dossierverloop

16 Planning >April/Mei 2012: >start ontwikkeling >Juni/juli 2012: >start testen >Ontwerp besluit Vlaamse Regering >Oktober 2012: >einde ontwikkeling fase 1 >1 januari 2013: >mogelijkheid tot digitaal indienen aanvraag (eenvoudige en uitgebreide dossiersamenstelling en meldingen) >Mogelijkheid tot opstarten digitale procedure RUP en opladen bestaande uitvoeringsplannen (DSI) >Start ontwikkeling fase 2 DBA – vervolgtraject DSI

17 Het project vanuit het perspectief van Knokke-Heist

18 DBA = Digitale BouwAanvraag >Volledige digitale uniforme flow van aanvraag tot vergunning. >Vereenvoudigde en duidelijker manier van werken op Vlaams niveau >Tijdwinst voor elk niveau (aanvrager, architect & ambtenaar) >Behandelingssoftware voor ambtenaar blijft dezelfde

19 Voordelen (1) - Intake digitaal  Geen ‘aapje’ meer nodig die alle gegevens die op papier geschreven of geprint werden nogmaals in de computer in moet geven (aanvraag, plannen, bijlagen en gemeente-specifieke data).  Iedere dossierwijziging is onmiddellijk bekend  Dienstverlening naar burger: ‘only-once’-principe en loket is 24/7 open. - Adviesvragen digitaal  Besparing in portkosten (envelop, brief, postzegel en verwerkingstijd)  Adviezen komen ook digitaal terug in de software  Vlottere uitwisseling = minder stilzwijgende adviezen door verstreken termijnen

20 - Uitwisseling digitaal  De aanvrager kan zelf de dossierstatus nazien.  Dossier beslissing & vergunning digitaal tot bij architect en aanvrager.  Start & einde van de werkzaamheden wordt digitaal doorgestuurd.  Uitwisseling en statistiek voor diverse instanties wordt geminimaliseerd. Want iedere instantie heeft inzage, in de meest actuele versie, voor hun toepassingen: Vergunningenregister, EPB-lijsten, het ‘kadaster’ …  Dankzij DBA wordt er vanaf nu een digitaal archief opgebouwd. - Time = money* >1 eenvoudig dossier: besparing van € 117 en 240 min. >1 uitgebreid dossier: besparing van € 167 en 360 min. * Studie administratieve lastenmeting bij lokale besturen. Voordelen (2)

21 Intake dossier Nazicht volledigheid Intekenen locatie & Geo check Admin. registratie Beslissing welke adviesinstanties AdviesvragenAdvies intake Adviezen verwerken Technisch nazicht dossiers Advies DossierCollegebeslissing Melding beslissing naar aanvrager Datum Start/Einde der werken Impact DBA

22 Intake dossier Nazicht volledigheid Intekenen locatie & Geo check Admin. registratie Beslissing welke adviesinstanties AdviesvragenAdvies intake Adviezen verwerken Technisch nazicht dossiers Advies DossierCollegebeslissing Melding beslissing naar aanvrager Datum Start/Einde der werken Impact DBA Geen Wijziging Deels gewijzigd Actie van DBA Legende:

23 - Verschuiving van analoge desk naar digitale desk  2 e scherm is voor dossierbehandelaars een noodzaak.  Pc moet 2 schermen kunnen aansturen. - Voor complexe aanvragen zal het plan afgedrukt worden.  Budget papier verhogen, performante plotter voorzien.  Opmaakstructuur van de plannen wordt wel geoptimaliseerd, zodat plotten maximaal vermeden wordt. - Verschuiving van analoge opslag naar digitale opslag  Noodzaak aan meer diskruimte, performantere servers & netwerk. Nadelen

24 Voorbereiding >Software aanpassen (dienstenleveranciers) >Voldoende diskruimte voorzien >2 schermen voor behandelaars voorzien >Interne structuur uitwerken >Waar plaatsen we de plannen? >Hoe koppelen we ze aan onze software (bijlagenmodule Ceviro)?

25 Openstaand -Plotter defect ? Wat met wettelijke termijnen ? (Plotservice ) -Welk digitaal formaat wordt er gekozen voor de plannen?  Nu, bij Knokke-Heist, dwg/dxf-formaat (nog apart opleggen).  Vermoedelijk pdf-e. -Hoe groot is de verschuiving van de takenverdeling van het personeel ?  Postverzending (adviezen en beslissing) vervalt.  Intake zal geminimaliseerd worden.  Uitwisseling met diverse overheden vervalt grotendeels. -Oplossing voor analoog plan/dossier in het college ter goedkeuring?

26 Van analoog Naar digitaal Mentaliteitswissel

27 Vragen ? Meer info: www.digitalebouwaanvraag.be


Download ppt "DIGITALE BOUWAANVRAAG V-ICT-OR Shopt-IT 26 april 2012 De Digitale Bouwaanvraag."

Verwante presentaties


Ads door Google