De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN. 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN E-ID / My Minfin / TAX-ON-WEB de burger 2011 Jan Viaene.

Verwante presentaties


Presentatie over: "01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN. 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN E-ID / My Minfin / TAX-ON-WEB de burger 2011 Jan Viaene."— Transcript van de presentatie:

1 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN

2 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN E-ID / My Minfin / TAX-ON-WEB de burger 2011 Jan Viaene

3 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Elektronische toepassingen voor de burger www.myminfin.be Of Uw persoonlijk elektronisch fiscaal dossier www.taxonweb.be Of Uw elektronische aangifte in de personenbelasting

4 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Myminfin en Taxonweb : inlogprocedure Tax-on-web en Myminfin : deze zijn beveiligde toepassingen !! Twee inlogprocedures mogelijk : - E-ID - een token - nog geen E-ID ??? Alternatief : UW PINCODE !!!!!

5 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Certificaten binnen de eID

6 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN e ID – kaartlezer (installatie) www.eid.belgium.be

7 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Scherm ≠ met Firefox Toegang van de burger via eID Zich authenticeren met eID

8 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN MY MINFIN Het elektronisch fiscaal dossier van de burger www.myminfin.be

9 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Het elektronisch fiscaal dossier van de burger -Operationeel sinds 15 mei 2007 -Doelen: -Gebruiksvriendelijk, gestructureerde en informatieve fiscale omgeving -Vlottere contacten tussen burgers, ondernemingen en FOD Financiën -Meer transparantie van de FOD Financiën ten opzichte van de burger -Toegang voor de burger tot een zo volledig mogelijk elektronisch fiscaal dossier -Toegankelijk het ganse jaar door

10 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN MyMinfin : het portaal voor de burger

11 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN MyMinfin: persoonlijke gegevens

12 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN MyMinfin: documenten en formulieren

13 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inkomen en fiscaliteit

14 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Patrimoniale bezittingen

15 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN De aangifte in de personenbelasting 1)De papieren aangifte 2)Het voorstel van vereenvoudigde aangifte Zaakvoerde r - Vennoot - Bestuurder FOD FIN

16 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN De elektronische aangifte in de personenbelasting : Tax-on-web 3)Tax-on-web Tax-on-web is een internet toepassing die toelaat de aangifte in de personenbelasting elektronisch en gemakkelijker in te dienen - 3 gebruikers: -De burger => Taxbox -De volmachthouder => Taxworkbox -De ambtenaar => Finbox Lokale beheerder Boekhouders

17 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voordelen Tax-on-web En na het indienen? -Altijd mogelijk de aangiften en bijlagen te raadplegen en af te drukken -Online ontvangstbewijs om het indienen te bevestigen -Een milieubewuste manier van indienen  geen papier meer -Vluggere behandeling van de aangifte Het invullen van de aangifte is gemakkelijker -Veel vooraf ingevulde gegevens -Zekerheid dat de aangifte ‘foutloos’ is -Berekeningsmodule van de belasting (te betalen of terug te krijgen) -Hulp om sommige codes correct in te vullen (aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar, terugbetaling woon-werkverkeer…) -Mogelijkheid om elektronisch bijlagen toe te voegen (niet verplicht)

18 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vooraf ingevulde gegevens -Bestand aanslagjaar en persoonlijke informatie van belastingplichtige -Inkomsten: bezoldigingen, pensioenen,… -Belastingvoordeel: pensioensparen, dienstencheques,… -Voorafbetalingen -Onroerend (KI) : van vorig aanslagjaar -NIEUW 2011 : BURGERLIJKE STAAT (ongehuwd, gehuwd,…) -OPGELET: -Aanpassen/wijzigen van de gegevens indien onvolledig -Fiches raadplegen -Voorwaarde : in elektronisch formaat beschikbaar

19 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN www.taxonweb.be Pagina ‘welkom’ en ‘naar mijn aangifte’

20 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN TOW Tax box - on line aangifte

21 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN TOW Persoonlijke gegevens

22 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN TOW Mijn contactgegevens

23 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Naar de aangifte… of voorstel van vereenvoudigde aangifte

24 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Gegevens : voorstel van vereenvoudigde aangifte

25 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Wijziging van het vereenvoudigd voorstel van aangifte

26 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Samenvatting vooraf ingevulde gegevens

27 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tax-on-web samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens (informatief)

28 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN In de aangifte… functionaliteiten

29 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Nota’s bijvoegen

30 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Elektronische bijlagen

31 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Snelle invoering

32 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Lijst met fouten

33 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Validatieregels – versus ‘lijst met fouten’

34 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Klik hier op het icoontje om de bijhorende fiche te visualiseren In de aangifte : vooraf ingevulde gegevens

35 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Bewaren – laatst bewaarde gegevens

36 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Simulatie van de belastingberekening

37 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Simulatie van de belastingberekening

38 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Samenvatting voor het indienen

39 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN De aangifte indienen

40 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN De aangifte indienen Gemeenschappelijke aangifte

41 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Gemeenschappelijke aangifte: indienen echtgenoot – status van de aangifte

42 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Bevestiging van neerlegging van de aangifte

43 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Bevestiging van neerlegging van de aangifte Status… digitale archivering !

44 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Evolutie Tax-on-web - algemeen

45 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Evolutie Tax-on-web – drie doelgroepen

46 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Evolutie Tax-on-web: Toename eID

47 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Data om aangiften in te dienen ! jaar 2010jaar 2013jaar 2012jaar 2011 01/01/201031/12/201031/12/201131/12/201231/12/2013 InkomstenjaarAanslagjaar Versturen van papieren aangifen EN ‘voorstellen van vereenvoudigde aangifte Opening Tax-on-web Tax-on-web mandataris Tax-on-web burger - Verbeterde ‘voorstellen van vereenvoudigde aangiften’ via TOW - Via ambtenaar (papier/tax-on-web) - Indienen papieren aangifte (burger en mandataris) 30/06/2011 Half april 2011l 15/07/2011 31/10/2011../12/2011//../01/2012 Forfaitaire aangiften

48 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Doelstellingen en uitdagingen TOW 2011  Prioriteit verwerking TOW burger Eerste afrekeningen in augustus zoals vorig jaar! 53% afrekeningen = terugbetalingen 22% = 0 25% = betalingen  Een meer milieubewuste aanpak (uw keuze !)  Sneller, veiliger en gemakkelijker dan op papier  Vlugger verwerken van de aangiften dankzij TOW

49 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Dank voor uw aandacht ! Pauze !

50 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN TAX-ON-WEB/My Minfin Pro de Mandaathouder 2011 Jan Viaene

51 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tax-on-web mandataris Tax-on-web - Mandataris I. Het mandatenbeheer II. De applicatie

52 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tax-on-web / My Minfin Het mandatenbeheer - volmachthouder man- volmachthouder vrouw - de man - de vrouw - E-ID - Token - E-ID - Token schriftelijk mandaat schriftelijk mandaat De aangifte in de personenbelasting (huwelijk / samenwonenden) My Minfin My Minfin MyMinfin Pro MyMinfin Pro

53 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Toegangssysteem voor volmachthouders gebruikers Lokale beheerder Belastingplichtige Uw klant contractuele band Volmacht (papier) boekhoudkantoor Het boekhoudkantoor moet een onderneming zijn 1.aanmelden bij Smals Contactcenter Eranova (speciaal formulier) 2. daarna registratie via de site van de sociale zekerheid 3. opsturen naar de Gewestelijke Directie – verwerking in het mandatensysteem MaGMa

54 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN I. Het mandatenbeheer MaGMa  De normale procedure (zowel PB als nu BNI) - formulier ‘creatie mandaat’ (op te sturen naar de Gewestelijke Directie – welke directie? : de woonplaats van uw klient (adressen: zie bijlage formulier)). - formulieren schrapping/beëindiging van een gegeven mandaat zowel voor volmachtgever/volmachthouder (kan nu ook rechtstreeks gebeuren op het ‘creatie formulier’)  Formulieren zijn terug te vinden via www.taxonweb.be

55 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Het mandatenbeheer MaGMa Uitzondering: overzetting mandaten in massa:  Kan ‘automatisch’ gebeuren  Minstens 30 mandaten  Enkel overzetten van een ‘volledige Taxworkbox’ (voorlopig geen selectie mogelijk)  2 formulieren - formulier A (overlater) - formulier B (overnemer)

56 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN II. TOW : de applicatie Bij de mandaathouder Tax-work-box : Of: de lijst met de aangiften waarvoor de mandataris is gevolmachtigd om deze elektronisch in te dienen.

57 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Onthaalpagina Taxworkbox

58 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Taxworkbox bijkomende veiligheid

59 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Lijst : niet ingediende aangiftes

60 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Lijst : ingediende aangiftes

61 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Visualiseren : vorige aangiften/bijlagen - twee mogelijkheden !!

62 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN In de aangifte… Snelle invoering gegevens

63 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tax-on-web Wat met de bijlagen ? Bij de mandaathouder Wat met de ‘elektronische’ bijlagen ?

64 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Elektronische bijlagen

65 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Elektronische bijlagen

66 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Stappenvoorbeeld: toevoegen bijlagen

67 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Stappenvoorbeeld: elektronische bijlagen

68 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Stappenvoorbeeld: elektronische bijlagen

69 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Stappenvoorbeeld: elektronische bijlagen

70 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tax-files Tax-work-box Tax Files (doorsturen van elektronische aangiften en/of bijlagen in massa)

71 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN TAX Files: proces - OFF-line - ON-line

72 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN TAX Files

73 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN TAX Files

74 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN TAX Files

75 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN TAX Files

76 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN TAX Files

77 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN TAX Files

78 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN TAX Files

79 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN My Minfin PRO

80 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN MyMinfin Pro: sinds juni 2010 -Een doelgerichte partnerrelatie -Een dienstverlening die beantwoordt aan de verwachtingen en de behoeften -Nieuwe toepassingen die toelaten om de wederzijdse dienstverlening te verbeteren, in het belang van de belastingplichtige

81 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Wat is MyMinfin Pro ? -Beveiligd persoonlijk portaal -Unieke toegang tot -E-services -Tax-on-Web -Intervat -Belcotax-on-Web -Vensoc -Finprof -Overzicht van uw (TOW-)mandaten -Persoonlijke informatie van uw cliënten – natuurlijke personen -Voor wie u over een MyMINFIN-mandaat beschikt

82 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN MyMinfin : link naar MyMinfin Pro Eigen URL: www.myminfinpro.bewww.myminfinpro.be

83 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Een beveiligde toegang : e-ID -Enkel toegankelijk na authentificatie

84 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Beveiligd met e-ID -Identiteitsbeheer -Identificeren van de gebruiker -‘Wie is de gebruiker’ -Authentificeren van de gebruiker -‘Bevestiging dat de gebruiker is wie hij zegt te zijn’ -Verificatie -‘wat zijn de kwaliteiten (rollen/hoedanigheden) van deze gebruiker’ -Toegangsbeheer -Autorisatie -‘welke gebruiksrechten heeft deze gebruiker (met deze kwaliteiten, binnen deze rol)’ -Toegang tot toepassingen -Toegang tot informatie

85 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Toegang tot informatie -Algemene informatie -Formulieren -Vervaldata -… -Persoonlijke informatie van uw cliënten -Enkel voor deze cliënten waarvoor u over een specifiek (nieuw) MyMINFIN mandaat beschikt !!! -En waarvoor u ook al over een Tax-on-Web mandaat beschikt …

86 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Het MyMINFIN mandaat -Elektronische goedkeuring, via e-ID, voor het aanmaken van het mandaat door de belastingplichtige -Op eigen initiatief via zijn MyMINFIN persoonlijke pagina -Na (individuele) vraagstelling via MyMINFIN-Pro -Automatische aanmaak van individuele e-mail vanuit het MyMINFIN-Pro portaal. Opgelet: de belastingplichtige kan u pas een MyMINFIN mandaat toekennen als u ook al over een TOW-mandaat beschikt ! Met de ingebruikneming van het nieuwe FED-IAM platform zullen op termijn alle mandaten elektronisch worden beheerd !

87 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Volmachten : onthaalpagina

88 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN MyMinfin volmacht : aanvraag via My Minfin Pro

89 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN MyMinfin volmacht : aanvraag via My Minfin Pro

90 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN MyMinfin volmacht : aanvraag via My Minfin Pro

91 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Lijst van alle mandaten

92 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Terugtrekking mandaat

93 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Aanmaken van het mandaat : uw client ! -Door de belastingplichtige binnen zijn persoonlijk MyMINFIN portaal: -M.a.w. na authentificatie (e-ID, Token) -Vertrekkende van het TOW-mandaat : Opgelet: indien de belastingaangifte wordt ingediend voor een koppel, dienen beide partners een mandaat te geven opdat jullie toegang zouden hebben tot alle documenten

94 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Beheer van de mandaten -De belastingplichtige beheert het MyMINFIN mandaat elektronisch -Opheffen van het mandaat gebeurt eveneens elektronisch -Opgelet: de belastingplichtige kan desgewenst het TOW mandaat opheffen volgens de bestaande procedure (papier) !

95 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Toegang tot de documenten -Na selectie van een dossier is de informatie toegankelijk -Via snelzoeking of via lijst -Op basis van nationaal nummer

96 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voorbeeld : de documenten -Identieke structuur als binnen MyMINFIN :

97 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Toegang tot TOW -TAX-Workbox als e-service binnen MyMINFIN-Pro ! -Maar wel nog dossier zelf selecteren.

98 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Transparantie t.o.v. belastingplichtige -Belastingplichtige krijgt informatie over laatste toegang tot zijn dossier -Belangrijk inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

99 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voordelen -Voor de belastingplichtige: -Geen noodzaak meer om de betreffende documenten of een kopie daarvan fysisch te bezorgen aan jullie -Transparantie over de toegang tot de informatie -Voor jullie -Geen tijdsverlies meer wegens ontbrekende documenten -Meer volledige informatie draagt bij tot een betere dienstverlening


Download ppt "01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN. 01/05/2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN E-ID / My Minfin / TAX-ON-WEB de burger 2011 Jan Viaene."

Verwante presentaties


Ads door Google