De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-ID / My Minfin / TAX-ON-WEB de burger

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-ID / My Minfin / TAX-ON-WEB de burger"— Transcript van de presentatie:

1

2 E-ID / My Minfin / TAX-ON-WEB de burger
2011 Jan Viaene Bienvenue à tout le monde. Annoncer aux participants les points qui seront couverts par la formation. Expliquer le comment va se dérouler la formation (+ pauses éventuelles et heure de fin). Bien rappeler aux participants qu’ils peuvent poser des questions. Libre au formateur de prévoir un temps questions/réponses en fin de séance mais dans ce cas, il convient de mentionner aux personnes de prendre note de leurs questions éventuelles. Si les participants doivent prendre des notes, le mentionner au début du cours.

3 Elektronische toepassingen voor de burger
Of Uw persoonlijk elektronisch fiscaal dossier Of Uw elektronische aangifte in de personenbelasting

4 Myminfin en Taxonweb : inlogprocedure
Tax-on-web en Myminfin : deze zijn beveiligde toepassingen !! Twee inlogprocedures mogelijk : UW PINCODE !!!!! nog geen E-ID ??? Alternatief : E-ID een token

5 Certificaten binnen de eID

6 eID – kaartlezer (installatie) www.eid.belgium.be

7 Toegang van de burger via eID Zich authenticeren met eID
Scherm ≠ met Firefox

8 Het elektronisch fiscaal dossier van de burger
MY MINFIN Het elektronisch fiscaal dossier van de burger

9 Het elektronisch fiscaal dossier van de burger
Operationeel sinds 15 mei 2007 Doelen: Gebruiksvriendelijk, gestructureerde en informatieve fiscale omgeving Vlottere contacten tussen burgers, ondernemingen en FOD Financiën Meer transparantie van de FOD Financiën ten opzichte van de burger Toegang voor de burger tot een zo volledig mogelijk elektronisch fiscaal dossier Toegankelijk het ganse jaar door

10 MyMinfin : het portaal voor de burger
10

11 MyMinfin: persoonlijke gegevens
11

12 MyMinfin: documenten en formulieren
12

13 Inkomen en fiscaliteit

14 Patrimoniale bezittingen

15 De aangifte in de personenbelasting
De papieren aangifte Het voorstel van vereenvoudigde aangifte Zaakvoerder - Vennoot -Bestuurder FOD FIN

16 De elektronische aangifte in de personenbelasting : Tax-on-web
Tax-on-web is een internet toepassing die toelaat de aangifte in de personenbelasting elektronisch en gemakkelijker in te dienen 3 gebruikers: De burger => Taxbox De volmachthouder => Taxworkbox De ambtenaar => Finbox Lokale beheerder Boekhouders

17 Het invullen van de aangifte is gemakkelijker
Voordelen Tax-on-web Het invullen van de aangifte is gemakkelijker Veel vooraf ingevulde gegevens Zekerheid dat de aangifte ‘foutloos’ is Berekeningsmodule van de belasting (te betalen of terug te krijgen) Hulp om sommige codes correct in te vullen (aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar, terugbetaling woon-werkverkeer…) Mogelijkheid om elektronisch bijlagen toe te voegen (niet verplicht) En na het indienen? Altijd mogelijk de aangiften en bijlagen te raadplegen en af te drukken Online ontvangstbewijs om het indienen te bevestigen Een milieubewuste manier van indienen  geen papier meer Vluggere behandeling van de aangifte

18 Vooraf ingevulde gegevens
Bestand aanslagjaar en persoonlijke informatie van belastingplichtige Inkomsten: bezoldigingen, pensioenen,… Belastingvoordeel: pensioensparen, dienstencheques,… Voorafbetalingen Onroerend (KI) : van vorig aanslagjaar NIEUW 2011 : BURGERLIJKE STAAT (ongehuwd, gehuwd,…) OPGELET: Aanpassen/wijzigen van de gegevens indien onvolledig Fiches raadplegen Voorwaarde : in elektronisch formaat beschikbaar

19 www.taxonweb.be Pagina ‘welkom’ en ‘naar mijn aangifte’

20 Tax box - on line aangifte
TOW

21 Persoonlijke gegevens
TOW

22 Mijn contactgegevens TOW

23 Naar de aangifte… of voorstel van vereenvoudigde aangifte

24 Gegevens : voorstel van vereenvoudigde aangifte

25 Wijziging van het vereenvoudigd voorstel van aangifte

26 Samenvatting vooraf ingevulde gegevens

27 Tax-on-web samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens (informatief)

28 In de aangifte… functionaliteiten

29 Nota’s bijvoegen

30 Elektronische bijlagen

31 Snelle invoering

32 Lijst met fouten

33 Validatieregels – versus ‘lijst met fouten’

34 In de aangifte : vooraf ingevulde gegevens
Klik hier op het icoontje om de bijhorende fiche te visualiseren

35 Bewaren – laatst bewaarde gegevens

36 Simulatie van de belastingberekening

37 Simulatie van de belastingberekening

38 Samenvatting voor het indienen

39 De aangifte indienen

40 De aangifte indienen Gemeenschappelijke aangifte

41 Gemeenschappelijke aangifte: indienen echtgenoot – status van de aangifte

42 Bevestiging van neerlegging van de aangifte

43 Bevestiging van neerlegging van de aangifte Status… digitale archivering !

44 Evolutie Tax-on-web - algemeen
44

45 Evolutie Tax-on-web – drie doelgroepen
45

46 Evolutie Tax-on-web: Toename eID

47 Data om aangiften in te dienen !
jaar 2010 jaar 2011 jaar 2012 jaar 2013 01/01/2010 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 Inkomstenjaar Aanslagjaar ../12/2011//../01/2012 Versturen van papieren aangifen EN ‘voorstellen van vereenvoudigde aangifte Forfaitaire aangiften Tax-on-web mandataris Opening Tax-on-web 31/10/2011 Een voorbeeld : un exemple Half april 2011l Tax-on-web burger - Verbeterde ‘voorstellen van vereenvoudigde aangiften’ via TOW 15/07/2011 - Via ambtenaar (papier/tax-on-web) - Indienen papieren aangifte (burger en mandataris) 30/06/2011

48 Doelstellingen en uitdagingen TOW 2011
Prioriteit verwerking TOW burger Eerste afrekeningen in augustus zoals vorig jaar! 53% afrekeningen = terugbetalingen 22% = 0 25% = betalingen Een meer milieubewuste aanpak (uw keuze !) Sneller, veiliger en gemakkelijker dan op papier Vlugger verwerken van de aangiften dankzij TOW

49 Dank voor uw aandacht ! Pauze !

50 TAX-ON-WEB/My Minfin Pro de Mandaathouder
2011 Jan Viaene Bienvenue à tout le monde. Annoncer aux participants les points qui seront couverts par la formation. Expliquer le comment va se dérouler la formation (+ pauses éventuelles et heure de fin). Bien rappeler aux participants qu’ils peuvent poser des questions. Libre au formateur de prévoir un temps questions/réponses en fin de séance mais dans ce cas, il convient de mentionner aux personnes de prendre note de leurs questions éventuelles. Si les participants doivent prendre des notes, le mentionner au début du cours. 50

51 Tax-on-web mandataris
I. Het mandatenbeheer II. De applicatie

52 Tax-on-web / My Minfin Het mandatenbeheer
volmachthouder man volmachthouder vrouw MyMinfin Pro MyMinfin Pro schriftelijk mandaat schriftelijk mandaat de man My Minfin De aangifte in de personenbelasting (huwelijk / samenwonenden) E-ID Token de vrouw My Minfin E-ID Token

53 Toegangssysteem voor volmachthouders
boekhoudkantoor Belastingplichtige Uw klant 1.aanmelden bij Smals Contactcenter Eranova (speciaal formulier) 2. daarna registratie via de site van de sociale zekerheid contractuele band Volmacht (papier) Lokale beheerder Het boekhoudkantoor moet een onderneming zijn 3. opsturen naar de Gewestelijke Directie – verwerking in het mandatensysteem MaGMa gebruikers

54 I. Het mandatenbeheer MaGMa
De normale procedure (zowel PB als nu BNI) - formulier ‘creatie mandaat’ (op te sturen naar de Gewestelijke Directie – welke directie? : de woonplaats van uw klient (adressen: zie bijlage formulier)). - formulieren schrapping/beëindiging van een gegeven mandaat zowel voor volmachtgever/volmachthouder (kan nu ook rechtstreeks gebeuren op het ‘creatie formulier’) Formulieren zijn terug te vinden via

55 Het mandatenbeheer MaGMa
Uitzondering: overzetting mandaten in massa: Kan ‘automatisch’ gebeuren Minstens 30 mandaten Enkel overzetten van een ‘volledige Taxworkbox’ (voorlopig geen selectie mogelijk) 2 formulieren - formulier A (overlater) - formulier B (overnemer)

56 Bij de mandaathouder Tax-work-box :
II. TOW : de applicatie Bij de mandaathouder Tax-work-box : Of: de lijst met de aangiften waarvoor de mandataris is gevolmachtigd om deze elektronisch in te dienen.

57 Onthaalpagina Taxworkbox

58 Taxworkbox bijkomende veiligheid

59 Lijst : niet ingediende aangiftes

60 Lijst : ingediende aangiftes

61 Visualiseren : vorige aangiften/bijlagen
twee mogelijkheden !!

62 In de aangifte… Snelle invoering gegevens

63 Tax-on-web Wat met de bijlagen ?
Bij de mandaathouder Wat met de ‘elektronische’ bijlagen ?

64 Elektronische bijlagen

65 Elektronische bijlagen

66 Stappenvoorbeeld: toevoegen bijlagen

67 Stappenvoorbeeld: elektronische bijlagen

68 Stappenvoorbeeld: elektronische bijlagen

69 Stappenvoorbeeld: elektronische bijlagen

70 (doorsturen van elektronische aangiften en/of bijlagen in massa)
Tax-files Tax-work-box Tax Files (doorsturen van elektronische aangiften en/of bijlagen in massa)

71 TAX Files: proces OFF-line - ON-line

72 TAX Files

73 TAX Files

74 TAX Files

75 TAX Files

76 TAX Files

77 TAX Files

78 TAX Files

79 My Minfin PRO

80 MyMinfin Pro: sinds juni 2010
Een doelgerichte partnerrelatie Een dienstverlening die beantwoordt aan de verwachtingen en de behoeften Nieuwe toepassingen die toelaten om de wederzijdse dienstverlening te verbeteren, in het belang van de belastingplichtige 80

81 Wat is MyMinfin Pro ? Tax-on-Web Intervat Belcotax-on-Web Vensoc
Beveiligd persoonlijk portaal Unieke toegang tot E-services Tax-on-Web Intervat Belcotax-on-Web Vensoc Finprof Overzicht van uw (TOW-)mandaten Persoonlijke informatie van uw cliënten – natuurlijke personen Voor wie u over een MyMINFIN-mandaat beschikt KEYWOORDEN VEILEGHEID PROFESSIONNEEL TOEGANG VERS NIEUW E-SERVICES OVERZICHT KLANTENLIJST NIEUW INFO KLANTEN 81

82 MyMinfin : link naar MyMinfin Pro
Eigen URL: 82

83 Een beveiligde toegang : e-ID
Enkel toegankelijk na authentificatie KEYWOORDEN BEVEILIGDE TOEGANG 83

84 Beveiligd met e-ID Identiteitsbeheer Identificeren van de gebruiker
‘Wie is de gebruiker’ Authentificeren van de gebruiker ‘Bevestiging dat de gebruiker is wie hij zegt te zijn’ Verificatie ‘wat zijn de kwaliteiten (rollen/hoedanigheden) van deze gebruiker’ Toegangsbeheer Autorisatie ‘welke gebruiksrechten heeft deze gebruiker (met deze kwaliteiten, binnen deze rol)’ Toegang tot toepassingen Toegang tot informatie KEYWOORDEN EID GRATIS VEILIG OOK VOOR HET CHAT VAN ONZE KINDEREN Authentificeren van de gebruiker Tegen eind 2009 moet iedere Belg een elektronische identiteitskaart hebben. VEEL APPLICATIES GEMEENTE PENSIOEN (mypension.be) WERKLOOS …. de mogelijkheid om de zoektocht van de burger door de overheden en administraties heen overbodig te maken. WET Artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt, bijvoorbeeld, dat aan de eisen van een handtekening als essentieel onderdeel van een akte kan worden voldaan door middel van elektronische gegevens waarmee de oorsprong van de akte en de integriteit van de inhoud ervan kan worden vastgesteld. Deze bepaling regelt de eisen die aan de elektronische handtekening moeten gesteld worden in alle gevallen waarin de wet dit niet specifiek heeft geregeld (zogenaamd “gemeenrecht”). Elektronische ondertekende documenten zijn in alle landen van de Europese Unie een ontvankelijk bewijsmiddel in gerechtelijke procedures. De Staat is daarom verplicht elektronische handtekeningen te erkennen. Bij betwistingen komt het de rechter toe te bepalen welke bewijswaarde hij aan een elektronische handtekening toekent. Ten aanzien van de zogenaamde gekwalificeerde handtekening, zoals deze met de Belgische eID kan worden geplaatst, verliest de rechter zijn beoordelingsvrijheid. Zij wordt automatisch met de handgeschreven handtekening gelijkgesteld en kan enkel via een strafrechtelijke procedure van valsheid in geschrifte worden gecontesteerd. 84

85 Toegang tot informatie
Algemene informatie Formulieren Vervaldata Persoonlijke informatie van uw cliënten Enkel voor deze cliënten waarvoor u over een specifiek (nieuw) MyMINFIN mandaat beschikt !!! En waarvoor u ook al over een Tax-on-Web mandaat beschikt … KEYWOORDEN 2 MANDATEN 85

86 Het MyMINFIN mandaat Elektronische goedkeuring, via e-ID, voor het aanmaken van het mandaat door de belastingplichtige Op eigen initiatief via zijn MyMINFIN persoonlijke pagina Na (individuele) vraagstelling via MyMINFIN-Pro Automatische aanmaak van individuele vanuit het MyMINFIN-Pro portaal. Opgelet: de belastingplichtige kan u pas een MyMINFIN mandaat toekennen als u ook al over een TOW-mandaat beschikt ! KEYWOORDEN VERSCHIL TUSSEN 3 TOEGANGEN Met de ingebruikneming van het nieuwe FED-IAM platform zullen op termijn alle mandaten elektronisch worden beheerd ! 86

87 Volmachten : onthaalpagina

88 MyMinfin volmacht : aanvraag via My Minfin Pro

89 MyMinfin volmacht : aanvraag via My Minfin Pro

90 MyMinfin volmacht : aanvraag via My Minfin Pro

91 Lijst van alle mandaten

92 Terugtrekking mandaat

93 Aanmaken van het mandaat : uw client !
Door de belastingplichtige binnen zijn persoonlijk MyMINFIN portaal: M.a.w. na authentificatie (e-ID, Token) Vertrekkende van het TOW-mandaat : Opgelet: indien de belastingaangifte wordt ingediend voor een koppel, dienen beide partners een mandaat te geven opdat jullie toegang zouden hebben tot alle documenten 93

94 Beheer van de mandaten De belastingplichtige beheert het MyMINFIN mandaat elektronisch Opheffen van het mandaat gebeurt eveneens elektronisch Opgelet: de belastingplichtige kan desgewenst het TOW mandaat opheffen volgens de bestaande procedure (papier) ! 94

95 Toegang tot de documenten
Na selectie van een dossier is de informatie toegankelijk Via snelzoeking of via lijst Op basis van nationaal nummer 95

96 Voorbeeld : de documenten
Identieke structuur als binnen MyMINFIN : 96

97 Toegang tot TOW TAX-Workbox als e-service binnen MyMINFIN-Pro !
Maar wel nog dossier zelf selecteren. 97

98 Transparantie t.o.v. belastingplichtige
Belastingplichtige krijgt informatie over laatste toegang tot zijn dossier Belangrijk inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 98

99 Voordelen Voor de belastingplichtige: Voor jullie
Geen noodzaak meer om de betreffende documenten of een kopie daarvan fysisch te bezorgen aan jullie Transparantie over de toegang tot de informatie Voor jullie Geen tijdsverlies meer wegens ontbrekende documenten Meer volledige informatie draagt bij tot een betere dienstverlening 99


Download ppt "E-ID / My Minfin / TAX-ON-WEB de burger"

Verwante presentaties


Ads door Google