De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PAUZE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PAUZE."— Transcript van de presentatie:

1 PAUZE

2 Profiel Patiënt die ondanks optimale medicamen-teuze therapie klachten heeft van: Dyspnoe vooral bij (lichte) inspanning Afgenomen inspanningsvermogen Afgenomen dagelijkse fysieke activiteit Afgenomen kwaliteit van leven

3 Diagnostiek vervolg Voor alles is natuurlijk een zorgvuldige anamnese van groot belang Belangrijk is om hierin ook: de persoonlijke doelen van een patiënt* en de belemmerende factoren om die te bereiken te achterhalen (motivational interviewing) helder te krijgen wat de gevolgen van de ziekte zijn op kwaliteit van leven * Patient Specifieke Klachtenlijst

4 Gedragsverandering Assessing: evaluatie van
Fysieke activiteit Mogelijkheid en bereidheid tot veranderen Advising: advies geven over Mogelijke positieve gevolgen van gedragsverandeing Hoeveelheid, intensiteit, frequentie en type fysieke activiteit die nodig is om dit te bereiken

5 Gedragsverandering Collaborative Agreement: samen met patiënt
actieplan opstellen en mogelijke barrières identificeren Assisting: patiënt helpen in het zoeken naar hoe barrières te omzeilen Arranging: regelen van follow-up en geven van feedback en ondersteuning

6 Afgenomen fysieke activiteit
Vragenlijsten MRC-schaal International Physical Activity Questionnaire Baecke Questionnaire Marshall Meetapparatuur

7 MRC Dyspnoe schaal Vragenlijst opgesteld door Medical Research Council
5 niveaus van functioneren waarbij kortademigheid optreedt worden beschreven 1. Ik word alleen kortademig bij inspannende lichaamsbeweging 5. Ik ben te kortademig om buitenshuis te komen, of ik ben te kortademig tijdens het aan- en uitkleden Komt goed overeen met functioneren op ADL niveau Hulp nodig bij het invullen

8 Vragenlijst fysieke activiteit
Stelt 2 vragen: Hoeveel keer per week voert u gewoonlijk 1. gedurende 20 minuten een fysiek zware activiteit uit die u doet zweten, puffen en hijgen? 2. Gedurende 30 minuten een matig intensieve fysieke activiteit uit die uw hartslag verhoogt of uw ademhaling versneld? Marshall Br.J. Sports Med 2005

9 Afgenomen kwaliteit van leven
Vragenlijsten Clinical COPD Questionnaire Chronic Respiratory Disease Questionnaire Quality of life for respiratory illness questionnaire (QolRIQ)

10 Clinical COPD Questionnaire
Doel: inzicht krijgen in ernst van de symptomen en van de beperkingen 10 vragen over klachten (4), beperkingen (4) stemming (2). 7-punts schaal Patiënt kan lijst alleen invullen Beschikbaar in 2 versies (week en 24 uur), en in 35 talen Voor lijst en handleiding

11 Pulmonary Rehabilitation Effects independent of Lung function
De Noordelijke Eerstelijsdag 4 maart 2009 Pulmonary Rehabilitation Effects independent of Lung function Behandelmogelijkheden COPD 11 Revalis study group 2003 11

12 Behandelmogelijkheden COPD
De Noordelijke Eerstelijsdag 4 maart 2009 Hospitalization Control Rehabilitation p n = 41 n = 40 Hospital 2.2 ± 1.5 1.7 ± 1.1 0.048 admissions Days spent in 21.0 ± 20.7 10.4 ± 9.7 0.022 hospital Griffiths et al. Lancet 355: , 2000. Behandelmogelijkheden COPD 12 12

13 Belangrijke peilers FT zorg
Gezondheidsvoorlichting: - Ziekte-inzicht - Stimulering tot actieve levensstijl - Zelfmanagement Regelmatige check-ups tijdens de nazorg vergroten de motivatie om gezonde levensstijl vast te houden Behandelmogelijkheden COPD 13

14 Scholing COPD is een complex systemische aandoening met veel variabele parameters in diagnostiek en therapie. Dus: Specifieke scholing op het gebied van COPD - Cursus COPD en Astma NPi, Leiden, Leuven - Beweegprogramma COPD NPi en andere aanbieders Beweegprogramma COPD 14

15 LoRNA Long Revalidatie Netwerk Amsterdam opgericht in 1996 Leden:
- 1e lijn: ca 20 praktijken - 2e lijn: alle amsterdamse ziekenhuizen

16 Eisen netwerk Regelmatig werken met patiënten met COPD of astma (nadere omschrijving) Scholing COPD NPi, Leiden of Leuven Scholing beweegprogramma COPD Actieve deelname netwerk en 80% van de bijeenkomsten persoonlijk aanwezig Voeren van een transparante verslaglegging en registratie Deelname scholing van het netwerk verplicht

17 Doelen LoRNA Doelen Afstemming van fysiotherapeutisch aanbod met ketenzorgprogramma’s zoals Toolss zodanig dat voor een COPD patient een passend en kwalitatief goed beweegaanbod gegarandeerd is Bevorderen van de bekendheid van verwijzers met de programma’s en van de instroom van patienten Bewaken van struktuur en inhoud van het fysiotherapeutisch handelen en afstemmen met recente wetenschappelijke ontwikkelingen Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen

18 Ketenzorg COPD T ransmurale O ptimalisatie O bstructieve
L ongaandoeningen S choling S amenwerking

19 TOOLSS Toolss praktijken rond de ziekenhuizen muv AMC
Ca 150 huisartsen en hun POH/PV Moeten ervaring opdoen met: vaststellen van functionele beperkingen bij patiënten (MRC) Inzicht krijgen in het beweeggedrag van patiënten motiveren van patiënten om te gaan bewegen

20 TOOLSS BAR Huisarts Praktijk -verpleegkundige -ondersteuner Huisarts
Diagnose COPD / astma Spirometrie MRC CCQ Praktijk -verpleegkundige -ondersteuner Huisarts Bepaling: Respiratoire beperking (spirometrie) Functionele beperking (MRC en CCQ) TOOLSS BAR

21

22 LoRNA en TOOLSS Patiëntprofielen uitwerken en produkten beschrijven
2. Inhoud en organisatie samenwerking met tandem huisarts/praktijkverpleegkundige en/of praktijkondersteuner (POH)

23 Beweegprodukten BOM BEWEEG PROGRAMMA KNGF / TIGRA LoRNA PROTOCOL
VERLENGD

24 KNGF richtlijn COPD 2008 De Noordelijke Eerstelijsdag 4 maart 2009
Beweegprogramma COPD 24 KNGF richtlijn COPD 2008 24

25 Reguliere sportactiviteiten
Mensen die het advies krijgen van om te gaan bewegen Mensen die longrevalidatie hebben gevolgd in de tweede of eerste lijn en die door moeten gaan met bewegen

26 Passend aanbod Belangrijke randvoorwaarden: Bereikbaarheid Kosten
Aansluiten bij het niveau (overdracht) Aanwezigheid van goede begeleiding

27 Integrale bekostiging
Aandachtspunten beroepsgroep Struktuur Vormen van zorggroepen NMA en NZA proof? Zorginhoudelijk Beweegmodules voor diverse patientprofielen COPD operationaliseren van het begrip ziektelast indicatoren goede zorg

28 Zorgstandaard COPD Beschrijft op hoofdlijnen waaruit de zorg tenminste moet bestaan. Doet dit vanuit het perspectief van de mens met COPD Is gebaseerd op richtlijnen van de betrokken beroepsgroepen

29 “Uitdagingen” LoRNA Van netwerk naar monodisciplinaire zorggroep
Integrale bekostiging COPD Beweegprodukten ontwikkelen gebaseerd op ziektelast Afstemming met huisartsen Overleg met zorgverzekeraars

30 Leerdoelen gehaald? Inzicht hebben in de fysiotherapeutische behandelmogelijkheden van COPD (KNGF richtlijn COPD 2008) Inzicht hebben in de regionale samenwerking mono-en multidisciplinair (LoRNA, Toolss, Zorgstandaard) Overzicht van mogelijkheden tot scholing Inzicht verkregen. Ik hoop dat duidelijk is geworden dat het een complex ziektebeeld waarvoor fysiotherapie een belangrijk onderdeel is van de behandeling. Zelfs bij mensen met ernstige COPD zijn doelen te halen die hun kwaliteit van leven verbeteren en dat is uiteindelijk waar voor ons als therapeuten onze belangrijkste uitdaging ligt! Met dank aan Prof.dr. Gosselink voor het beschikbaar stellen van diverse dia’s Evaluatie 30

31 Vragen 31


Download ppt "PAUZE."

Verwante presentaties


Ads door Google