De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PAUZE. Patiënt die ondanks optimale medicamen- teuze therapie klachten heeft van: -Dyspnoe vooral bij (lichte) inspanning -Afgenomen inspanningsvermogen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PAUZE. Patiënt die ondanks optimale medicamen- teuze therapie klachten heeft van: -Dyspnoe vooral bij (lichte) inspanning -Afgenomen inspanningsvermogen."— Transcript van de presentatie:

1 PAUZE

2 Patiënt die ondanks optimale medicamen- teuze therapie klachten heeft van: -Dyspnoe vooral bij (lichte) inspanning -Afgenomen inspanningsvermogen -Afgenomen dagelijkse fysieke activiteit -Afgenomen kwaliteit van leven Profiel

3 Diagnostiek vervolg Voor alles is natuurlijk een zorgvuldige anamnese van groot belang Belangrijk is om hierin ook: –de persoonlijke doelen van een patiënt* en de belemmerende factoren om die te bereiken te achterhalen (motivational interviewing) –helder te krijgen wat de gevolgen van de ziekte zijn op kwaliteit van leven * Patient Specifieke Klachtenlijst

4 Gedragsverandering Assessing: evaluatie van –Fysieke activiteit –Mogelijkheid en bereidheid tot veranderen Advising: advies geven over –Mogelijke positieve gevolgen van gedragsverandeing –Hoeveelheid, intensiteit, frequentie en type fysieke activiteit die nodig is om dit te bereiken

5 Gedragsverandering Collaborative Agreement: samen met patiënt –actieplan opstellen en –mogelijke barrières identificeren Assisting: patiënt helpen in het zoeken naar hoe barrières te omzeilen Arranging: regelen van follow-up en geven van feedback en ondersteuning

6 Afgenomen fysieke activiteit Vragenlijsten –MRC-schaal –International Physical Activity Questionnaire –Baecke Questionnaire –Marshall Meetapparatuur

7 MRC Dyspnoe schaal Vragenlijst opgesteld door Medical Research Council 5 niveaus van functioneren waarbij kortademigheid optreedt worden beschreven 1. Ik word alleen kortademig bij inspannende lichaamsbeweging 5. Ik ben te kortademig om buitenshuis te komen, of ik ben te kortademig tijdens het aan- en uitkleden Komt goed overeen met functioneren op ADL niveau Hulp nodig bij het invullen

8 Vragenlijst fysieke activiteit Stelt 2 vragen: Hoeveel keer per week voert u gewoonlijk 1. gedurende 20 minuten een fysiek zware activiteit uit die u doet zweten, puffen en hijgen? 2. Gedurende 30 minuten een matig intensieve fysieke activiteit uit die uw hartslag verhoogt of uw ademhaling versneld? Marshall Br.J. Sports Med 2005

9 Afgenomen kwaliteit van leven Vragenlijsten –Clinical COPD Questionnaire –Chronic Respiratory Disease Questionnaire –Quality of life for respiratory illness questionnaire (QolRIQ)

10 Clinical COPD Questionnaire Doel: inzicht krijgen in ernst van de symptomen en van de beperkingen 10 vragen over klachten (4), beperkingen (4) stemming (2). 7-punts schaal Patiënt kan lijst alleen invullen Beschikbaar in 2 versies (week en 24 uur), en in 35 talen Voor lijst en handleiding www.ccq.nlwww.ccq.nl

11 11Behandelmogelijkheden COPD Pulmonary Rehabilitation Effects independent of Lung function Revalis study group 2003

12 12Behandelmogelijkheden COPD Griffiths et al. Lancet 355: 362-368, 2000. Hospitalization Control n = 41 Rehabilitation n = 40 p Hospital admissions 2.2 ± 1.51.7 ± 1.10.048 Days spent in hospital 21.0 ± 20.710.4 ± 9.70.022

13 13Behandelmogelijkheden COPD Belangrijke peilers FT zorg Gezondheidsvoorlichting: - Ziekte-inzicht - Stimulering tot actieve levensstijl - Zelfmanagement Regelmatige check-ups tijdens de nazorg vergroten de motivatie om gezonde levensstijl vast te houden

14 14Beweegprogramma COPD Scholing COPD is een complex systemische aandoening met veel variabele parameters in diagnostiek en therapie. Dus: Specifieke scholing op het gebied van COPD - Cursus COPD en Astma NPi, Leiden, Leuven - Beweegprogramma COPD NPi en andere aanbieders

15 LoRNA Long Revalidatie Netwerk Amsterdam opgericht in 1996 Leden: - 1e lijn: ca 20 praktijken - 2e lijn: alle amsterdamse ziekenhuizen

16 Eisen netwerk Regelmatig werken met patiënten met COPD of astma (nadere omschrijving) Scholing COPD NPi, Leiden of Leuven Scholing beweegprogramma COPD Actieve deelname netwerk en 80% van de bijeenkomsten persoonlijk aanwezig Voeren van een transparante verslaglegging en registratie Deelname scholing van het netwerk verplicht

17 Doelen LoRNA Doelen -Afstemming van fysiotherapeutisch aanbod met ketenzorgprogramma’s zoals Toolss zodanig dat voor een COPD patient een passend en kwalitatief goed beweegaanbod gegarandeerd is -Bevorderen van de bekendheid van verwijzers met de programma’s en van de instroom van patienten -Bewaken van struktuur en inhoud van het fysiotherapeutisch handelen en afstemmen met recente wetenschappelijke ontwikkelingen -Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen

18 Ketenzorg COPD T ransmurale O ptimalisatie O bstructieve L ongaandoeningen S choling S amenwerking

19 TOOLSS Toolss praktijken rond de ziekenhuizen muv AMC Ca 150 huisartsen en hun POH/PV Moeten ervaring opdoen met: –vaststellen van functionele beperkingen bij patiënten (MRC) –Inzicht krijgen in het beweeggedrag van patiënten –motiveren van patiënten om te gaan bewegen

20 Huisarts Diagnose COPD / astma Huisarts Bepaling: -Respiratoire beperking (spirometrie) -Functionele beperking (MRC en CCQ) TOOLSS BAR Spirometrie MRC CCQ Praktijk -verpleegkundige -ondersteuner

21

22 LoRNA en TOOLSS 1.Patiëntprofielen uitwerken en produkten beschrijven 2.Inhoud en organisatie samenwerking met tandem huisarts/praktijkverpleegkundige en/of praktijkondersteuner (POH)

23 Beweegprodukten BOMBEWEEG PROGRAMMA KNGF / TIGRA LoRNA PROTOCOL VERLENGD PROTOCOL

24 24Beweegprogramma COPD KNGF richtlijn COPD 2008

25 Reguliere sportactiviteiten Mensen die het advies krijgen van om te gaan bewegen Mensen die longrevalidatie hebben gevolgd in de tweede of eerste lijn en die door moeten gaan met bewegen

26 Passend aanbod Belangrijke randvoorwaarden: -Bereikbaarheid -Kosten -Aansluiten bij het niveau (overdracht) -Aanwezigheid van goede begeleiding

27 Integrale bekostiging Aandachtspunten beroepsgroep Struktuur –Vormen van zorggroepen –NMA en NZA proof? Zorginhoudelijk –Beweegmodules voor diverse patientprofielen COPD –operationaliseren van het begrip ziektelast –indicatoren goede zorg

28 Zorgstandaard COPD Beschrijft op hoofdlijnen waaruit de zorg tenminste moet bestaan. Doet dit vanuit het perspectief van de mens met COPD Is gebaseerd op richtlijnen van de betrokken beroepsgroepen

29 “Uitdagingen” LoRNA -Van netwerk naar monodisciplinaire zorggroep -Integrale bekostiging COPD -Beweegprodukten ontwikkelen gebaseerd op ziektelast -Afstemming met huisartsen -Overleg met zorgverzekeraars

30 30Evaluatie Leerdoelen gehaald? Inzicht hebben in de fysiotherapeutische behandelmogelijkheden van COPD (KNGF richtlijn COPD 2008) Inzicht hebben in de regionale samenwerking mono-en multidisciplinair (LoRNA, Toolss, Zorgstandaard) Overzicht van mogelijkheden tot scholing Met dank aan Prof.dr. Gosselink voor het beschikbaar stellen van diverse dia’s

31 Vragen


Download ppt "PAUZE. Patiënt die ondanks optimale medicamen- teuze therapie klachten heeft van: -Dyspnoe vooral bij (lichte) inspanning -Afgenomen inspanningsvermogen."

Verwante presentaties


Ads door Google