De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planning & Organisatie FOCUS Landelijke LIB-dag 25 maart 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planning & Organisatie FOCUS Landelijke LIB-dag 25 maart 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Planning & Organisatie FOCUS Landelijke LIB-dag 25 maart 2008

2 Inhoud Doel van FOCUS Overzicht van de stappen Planning Nadere uitleg van de stappen Meer info over de stand van zaken Vragen, suggesties etc. (tussendoor, achteraf)

3 Doel van FOCUS ‘ Het centrale doel van FOCUS in het kader van de werkvoorraad, betreft de daadwerkelijke duiding ervan en de concrete kwantitatieve verdeling van de afzonderlijke werkvoorraden naar locaties met een bepaald risico’ Aanwijzen potentiële spoedlocaties

4 Overzicht stappenplan FOCUS Stap 1: Database en website-ontwikkeling Stap 2: Overzicht stand van zaken Stap 3: Vaststellen kwaliteit HBB’s (bronbestand) Stap 4: Samenstellen 1 e dataset Stap 5: Beoordeling kwaliteit BIS-en Stap 6: Uitlevering 1 e selectie spoedlocaties Stap 7: Eerste analyse op papier Stap 8: Controle en aanvulling door overheden Stap 9: GIS-analyse (toevoeging informatie) Stap 10: Hernieuwde presentatie en terugkoppeling Stap 11: Aangepaste analyse Stap 12: Doorkijkje vervolg

5 Organisatie VROM opdrachtgever LIB/Bodem+ projectleiding ReGister uitvoering Kerngroep begeleiding Groningen, Heerlen, Amsterdam, Breda, Haarlem, Arnhem, DCMR, Limburg, Overijssel Landelijke bijeenkomsten

6 1.10 april 2.29 mei 3.26 juni Doel: Ruggengraat planning en uitvoering project Agenda bijeenkomsten is planning uitvoering

7 Eerste periode (tot 10 april) Aanlevering bestanden (is gebeurd) Beschrijving stand van zaken (volgt nadere presentatie) Controle op kwaliteit en volledigheid bestanden Maken eerste selectie Presentatie daarvan aan gemeenten Spelregels en handreiking voor de beoordeling Wordt allemaal besproken op 10 april

8 Tweede periode (10 april- 29 mei) Periode voor uitvoering beoordeling door gemeenten Beschikbare tijd: circa 6 a 7 weken Let op: twee weken meivakantie Doorhalen en toevoegen locaties Conform ‘spelregels’ 21 mei bestuurdersconferentie 7 mei notitie met stand van zaken per 1 mei (ex beoordeling) Bijeenkomst 29 mei bespreken beoordeling

9 Derde periode (29 mei- 26 juni) Uitvoering GIS-analyse –Combinatie met pad en object e.d. Hernieuwde presentatie en terugkoppeling Aangepaste analyse (notitie) Doorkijkje naar het vervolg Overzicht mogelijk nog aanvullende studies Rapportage Klaar per 1 juli

10 Intermezzo Vragen of opmerkingen over de organisatie en planning?

11 Stap 1: Bestanden en website Bestanden zijn verzameld: –4 gemeenten niet, DCMR en 2 gemeenten extra –Mogelijk nog enige reparaties nodig (twee keer) –Provincies doen we even niks mee (PRISMA) –Alleen wat er nu is loopt mee in planning, rest later Alles is omgezet naar bruikbaar formaat Ook HBB’s zijn los verzameld: –probleem met SIKB-export –Ongekoppelde HBB-locaties kwamen niet mee Website www.spoedlocaties.nlwww.spoedlocaties.nl Wordt aangepast, loopt momenteel

12 Stap 2: Stand van zaken Basis enquête, met aanvulling Wat is er al aan onderzoeken gedaan (werkvoorraad)? Was dat gericht op spoedbepaling? Zijn de gegevens daarvan verwerkt in BIS? Wat is de doorloop van de locaties? Planning van de aanpak van de onderzoeken? Details volgen straks

13 Stap 3: Kwaliteit HBB HBB is basis voor de 1 e selectie De verwachting met betrekking tot de verontreiniging Beoordelen dekking van de bestanden (zie LDB) Vulling van de belangrijke velden Eventueel nog aanpassingen doorvoeren Overzicht is volgende week klaar

14 Stap 4: 1e selecie SUBI+ Op grond van SUBI+ (PRISMA) 1 e selectie uit HBB’s Inperking SUBI door aanvullende criteria (aantal HW’s, periode) Bijvoorbeeld benzineservicestations (14%) Uitbreiding SUBI met nevenactiviteiten Bijvoorbeeld fietsenfabriek SUBI+ is 29% van SUBI (bij de provincies) Koppeling met BIS-informatie Toevoegen niet met SUBI+ geselecteerde locaties

15 Stap 5: Kwaliteit BIS Van geselecteerde locaties wordt BIS-informatie beoordeeld Gericht op belangrijke velden Overzichtje per gemeente met vragen Bedoeling mee te nemen in beoordeling lijst Overzichten met totalen: –Aantal pre ho, HO, OO etc. –Telling op beschikbare en belangrijke velden Geeft indruk zekerheid lijst

16 Stap 6: Eerste uitlevering Overzicht met selecties op website Lijst met de locaties uit SUBI+ Gekoppeld aan bodeminformatie Extra locaties niet uit SUBI+ toegevoegd Alle informatie in tabbladen gepresenteerd Locaties zijn geplaatst op kaart en luchtfoto Planning: 7 april beschikbaar (wordt per email aangekondigd)

17 Stap 7: Analyse eerste uitkomsten De uitkomsten worden geanalyseerd Verdeling naar soorten locaties –Per gemeente –Spoedgroep –Onderzoeksfase Uitkomsten van PRISMA worden geïntegreerd 7 mei moet het klaar zijn 21 mei bestuurdersconferentie

18 Stap 8: Beoordeling door de gemeenten Via website kan beoordeling worden uitgevoerd Gemeenten krijgen wachtwoord en inlogcode Alleen zicht op de eigen locaties Langslopen van de lijst Toevoegen van locaties, doorhalen van locaties Ook toevoegen aanvullende informatie Wordt allemaal op de site en op 10 april uitgelegd Loop april vraag provincies vorderingen PRISMA-lijst Op 29 mei bespreking uitkomsten

19 Stap 9: GIS-koppeling Actueel bodemgebruik Stedelijk, landelijk Ligging binnen gebieden e.d. Bodemsoorten etc Wordt toegevoegd aan selectie voor nadere selectie en prioritering Wordt alleen voor de spoedlocaties na beoordeling gedaan

20 Stap 10 en 11: Hernieuwde presentatie Aangepaste en aangevulde gegevens op de website Nieuwe overzichten worden gemaakt Analyse in notitie wordt aangepast Rapportage wordt opgesteld Lijst met potentiële spoedlocaties is beschikbaar Kan nader worden geprioriteerd Bespreking op 26 juni

21 Stap 12: Doorkijkje naar vervolg Hoe dan verder? Verdere ontwikkeling onderzoeksmethode Geconcentreerde aanpak mogelijk? Uitwisseling van informatie en kennis onderzoek Aanpalende zaken: –KRW –Aanpak bedrijfsterreinen –Vertaling naar oppervlakten en kosten –Diffuse verontreiniging

22 Intermezzo Vragen of opmerkingen over de organisatie en planning?

23 Afhandeling van de werkvoorraad Al veel (grootschalige) onderzoekstrajecten. Alleen Hengelo, Maastricht en Zwolle hebben nog geen onderzoek uitgevoerd (wel gepland voor 2008) Arnhem, Den Haag, Emmen, Groningen, Heerlen en Nijmegen hebben héle werkvoorraad pre-ho al onderzocht (vaak m.u.v. huidige bedrijven) Overige gemeenten: selecties, bijvoorbeeld: –Alleen SUBI-locaties (bv Leiden) –Wijkgerichte aanpak (bv Amersfoort) –Combinatie van risico en ligging (Amsterdam, Enschede Leeuwarden)

24 Afhandeling van de werkvoorraad Deel gemeenten maken eigen selecties, vooral gebaseerd op lokale kennis: –Alkmaar: selectie op ligging –Haarlem: accent op verspreidingsrisico (screening door gemeente) –Den Bosch: onderzoeken alles, prioriteit naar ligging In veel gevallen ook OO’s en NO’s n.a.v. resultaten HO’s –Opgegeven doorstroomcijfers liggen erg uiteen –Er worden verschillende criteria gebruikt voor de doorstroom van HO naar OO

25 Resultaten ingelezen in BIS? Enkele gemeenten hebben onderzoeksgegevens nog niet in (Glo)BIS verwerkt: –Den Haag (NB: 3.000 HO’s) –Deventer –Haarlem (heeft aangegeven moeite te hebben met 1 locatielijst) Of een onderzoekstraject loopt op dit moment nog en is dus alleen gedeeltelijk beschikbaar: –Groningen, Rotterdam, Schiedam Onderzoeken zijn al verwerkt in BIS: –Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Dordrecht, Emmen, Enschede, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad

26 Schatting potentiële spoedlocaties? Zeer grote verschillen Valt geen betrouwbare schatting van te geven (totaal) Hangt sterk af van gekozen insteek Verwachting is uiteindelijk niet veel spoedlocaties –Amsterdam Er zijn nog geen vergelijkbare cijfers beschikbaar –SUBI+ selectie

27 Strategie spoed? Komt niet echt naar voren in enquête De definities lijken niet altijd duidelijk te zijn De HO-OO trajecten zijn vaak gericht op afhandeling werkvoorraad en niet specifiek op spoed Spoedbeoordeling op de HO’s is soms uitgevoerd –Emmen, Nijmegen, Heerlen Check op risico’s tijdens veldwerk –Arnhem, Amsterdam Het zijn vaak nog lopende trajecten, resultaten niet (volledig) digitaal beschikbaar

28 Planning Sommige gemeenten houden 2015-2030 planning aan Ook meer concrete planningen gericht op spoed. Algemeen beeld: –2008: afronding HO-trajecten (al dan niet gericht op spoed) –2008: alle potentiële spoedlocaties op OO-niveau –2008-2009: NO’s


Download ppt "Planning & Organisatie FOCUS Landelijke LIB-dag 25 maart 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google