De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MIDI: MeetInstrument Determinanten van Innovaties Margot Fleuren Theo Paulussen Paula van Dommelen Stef van Buuren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MIDI: MeetInstrument Determinanten van Innovaties Margot Fleuren Theo Paulussen Paula van Dommelen Stef van Buuren."— Transcript van de presentatie:

1 MIDI: MeetInstrument Determinanten van Innovaties Margot Fleuren Theo Paulussen Paula van Dommelen Stef van Buuren

2 Probleem Professionals gebruiken innovaties niet (helemaal) zoals bedoeld Waardoor mogelijk de effecten uitblijven bij de einddoelgroep (cliënten, patiënten etc.)

3 Uitgangspunten Innovaties: programma’s, richtlijnen, technologieën Intermediaire gebruiker versus eindgebruiker Perceptie van de (intermediaire) gebruiker staat centraal

4 TNO model voor invoering innovaties (Paulussen 1994; Fleuren 1997; Fleuren e.a. 2002, 2004, 2006, 2010, 2012) Determinanten invoerstrategie(ën) omgeving organisatie gebruiker vernieuwing Innovatieproces adoptie continuering verspreiding implementatie

5 Het meten van determinanten Gemeenschappelijk uitgangspunt innovatiemodellen: meten van determinanten is basale activiteit is nodig voor (verbetering) invoering Ontbreken van gevalideerd overzicht / instrument determinanten

6 Determinanten onderzoekslijn TNO Literatuurreview en Delphi-onderzoek implementatie experts Lijst 60 potentieel relevante determinanten in 2002 Lijst sinds 2002 in onderzoek TNO Aanzet ontwikkeling meetinstrument in 2012 Welke determinanten voorspellen gebruik? Combinatie 8 databases m.b.v. imputatietechnieken Raadpleging implementatie experts: beleid, onderzoek, praktijk

7 Visus Hart E Hart Kindermish Roken PAD PRIMA SLIM N=311 N=210 N=317 N=384 N=465 N=256 N=182 N=59 Selectie variabelen: Determinanten Mate van gebruik Eenduidigheid vinden in: Operationalisatie Antwoordcategorieën Aggereren 8 bestanden Multipele imputatie Regressie analyses Stap 3 tap 4 Stap 1 Stap 2

8 MuItivariate Imputation by Chained Equations (MICE) (Van Buuren 2012) Vul ontbrekende waarde in via random trekking geobserveerde data: 1.Imputeer de eerste variabele gegeven de anderen 2.Imputeer de tweede variabele gegeven de anderen enz. Itereer deze stappen: meestal is 5 keer genoeg Voor m imputaties: herhaal de procedure m keer. We gebruikten m=50 multipele imputaties.

9 Resultaten 22 determinanten voorspellen 51% variantie in gebruik (univariaat) Gereduceerde lijst van 29 determinanten 22 op basis empirische data 6 op basis theoretische verwachtingen implementatie-experts 1 op basis praktijk ervaring implementatie-experts MIDI: MeetInstrument Determinanten van Innovaties

10 Kritische determinanten innovatie (Fleuren e.a. 2012) > Procedurele helderheid > Juistheid > Compleetheid > Complexiteit > Congruentie huidige werkwijze > Zichtbaarheid uitkomsten > Relevantie cliënt

11 Kritische determinanten gebruiker (Fleuren e.a. 2012) > Persoonlijk voor/nadeel> Descriptieve norm > Uitkomstverwachting> Subjectieve norm > Taakopvatting> Eigen-effectiviteitsverwachting > Tevredenheid cliënt> Kennis > Medewerking cliënt> Informatieverwerking > Sociale steun

12 Kritische determinanten omgeving / organisatie (Fleuren e.a. 2012) > Wet- en regelgeving > Bekrachtiging management > Vervanging personeelsverloop > Capaciteit/bezettingsgraad> Coödinator > Tijd> Turbulentie in organisatie > Financiële middelen> Informatie over gebruik innovatie > Materialen en voorzieningen > Feedback aan gebruikers

13 Zes determinanten uit mulitivariaat model (Fleuren e.a. 2012; www.tno.nl/midi) eigen-effectiviteitsverwachting formele bekrachtiging management Informatieverwerking persoonlijk voordeel/nadeel descriptieve norm tevredenheid cliënt

14 Conclusie / discussie www.tno.nl/midi Onderzoek predictieve validiteit in andere settings

15 Vragen?


Download ppt "MIDI: MeetInstrument Determinanten van Innovaties Margot Fleuren Theo Paulussen Paula van Dommelen Stef van Buuren."

Verwante presentaties


Ads door Google