De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paul Rijnders en Els Heene 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paul Rijnders en Els Heene 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Paul Rijnders en Els Heene 2011
Over de “P “van het K O P- schema en de integratie van vragenlijsten bij diagnose en behandeling Paul Rijnders en Els Heene 2011

2 Pathologiemodel O x P = Uitblijven van informatie pessimist Paniek
onrust idem optimist Geen reactie realist Gepaste reactie

3 Opdracht: vul KOP - schema in van patiënt uit eigen case load
x P = K

4 Vragenlijsten (standaard)
OQ-45 / SCL-90 UCL Ernst Algemeen functioneren Risico factoren Coping stijl “gewoontes” (itv te veel, gemiddeld of te weinig aanwezig of beschikbaar)

5 Functie vragenlijsten:
ROM - men Geleide exploratie Ondersteuning diagnostiek Informatie over het beloop

6 Vragenlijsten: OQ-45 Gegevens van patiënte Geboortedatum: Geslacht: Vrouw Behandellocatie: Oosterschelderegio Behandelfase: nog geen of 1 gesprek gehad Testdatum: OQ45-score: Deze score is boven gemiddeld. Sub-schalen Symptomen: Deze score is hoog Interpersoonlijk functioneren: 13 Deze score is boven gemiddeldl Sociale Rol: Deze score is boven gemiddeld Verhoogde kritieke Items Suicidedreiging: Ja Verslaving/middelenmisbruik: Nee Impuls: Ja Er is een hoge factorlading op Depression/anxiety: Nee Feeling of Well-being: Nee Impact of Stress: Ja

7 OQ-45: “de psychologische thermometer”
180 Gegevens van patiënte Geboortedatum: Geslacht: Vrouw Behandellocatie: Oosterschelderegio Behandelfase: nog geen of 1 gesprek gehad Testdatum: OQ45-score: Deze score is boven gemidd. Sub-schalen Symptomen: Deze score is hoog Interpersoonlijk functioneren: 13 Deze score is boven gemidd Sociale Rol: Deze score is boven gemiddeld Verhoogde kritieke Items Suicidedreiging: ja Verslaving/middelenmisbruik: Nee Impuls: Ja Er is een hoge factorlading op Depression/anxiety: Nee Feeling of Well-being: Nee Impact of Stress: Ja 87 55

8 “u heeft verhoging” (werkboek blz 8)
180 Gegevens van patiënte Geboortedatum: Geslacht: Vrouw Behandellocatie: Oosterschelderegio Behandelfase: nog geen of 1 gesprek gehad Testdatum: OQ45-score: Deze score is boven gemiddeld. Sub-schalen Symptomen: Deze score is hoog Interpersoonlijk functioneren: 13 Deze score is boven gemiddeldl Sociale Rol: Deze score is boven gemiddeld Verhoogde kritieke Items Suicidedreiging: Ja Verslaving/middelenmisbruik: Nee Impuls: Ja Er is een hoge factorlading op Depression/anxiety: Nee Feeling of Well-being: Nee Impact of Stress: Ja 87 68 55

9 UCL (Utrechtse Coping Lijst): “de aard van het beestje”
Ruwe score Vergeleken met normgroep … is deze score: zeer laag laag gemiddeld hoog zeer hoog Aanpakken x Palliatief x Vermijden x Steun zoeken x Passief x Expressie x Geruststellen x

10 UCL (Utrechtse Coping Lijst)
Ruwe score Vergeleken met normgroep … is deze score: zeer laag laag gemiddeld hoog zeer hoog Aanpakken x Palliatief x Vermijden x Steun zoeken x Passief x Expressie x Geruststellen x

11 Zoek de verschillen (gedrag, denkstijl, zelfbeeld etc) tussen A en B
A zeer laag laag gemiddeld hoog zeer hoog Aanpakken x Palliatief x Vermijden x Steun zoeken x Passief x Expressie x Geruststellen x B zeer laag laag gemiddeld hoog zeer hoog Aanpakken x Palliatief x Vermijden x Steun zoeken x Passief x Expressie x Geruststellen x

12 De gelaagdheid van “P Gedrag Zelf – en wereldbeeld Temperament P
Meta - perspectief

13 Mevrouw B (1956) K O P Moe Buikklachten / lichamelijk onverklaard
Kan werk niet meer aan O Zware relatie (eerder scheiding) Overlijden moeder Onderbezetting op t werk Overlijden kleindochter partner Belaste geschiedenis P Hoge eisen aan zichzelf Aanpassen Overactief geweten

14 Mevrouw B: vragenlijsten bij aanvang
OQ-45: UCL: T : 68 Risico: suïcide; impuls ACT: (24) Hoog PAL: (18) Gemiddeld VER: (11) Laag SOC: (16) Hoog PAS: (15) Hoog EXP: (8) Hoog GER: (11) Gemiddeld

15 K = O x P Kunt u zich voorstellen dat bij iemand die geneigd is om ,… ( = P)…………, dat een te hoge draaglast ( = O) …….. kan leiden tot uitputting, lichamelijke klachten, moeheid en hopeloosheid (= K)?

16 K = O x P Kunt u zich voorstellen dat bij iemand die geneigd is om: aan te passen, te zorgen, zz te vergeten ( = P), dat een te hoge draaglast: relatie, werk, verlies ( = O), kan leiden tot uitputting, lichamelijke klachten, moeheid en hopeloosheid (= K)?

17 Fase II: gedragsverandering:
De Balans / visualiseren (werkboek blz. 12, 19) Verdieping (valkuilenlijst (blz. 25) / andere)

18 Verdieping: Valkuilenlijst (Young)
Kind Nu Verlatingsangst 6 2 Wantr. / misbruik 5 1 Kwetsbaarheid Afhankelijkheid 3 Emot. Verwaarl. Soc isolement Minderwaard.heid mislukken Extr. aanpassing Extr. hoge eisen

19 Verdieping: V-TCI Novelty seeking Boven gemiddeld Harm Avoidant Hoog
Reward Dependent Persistance Gemiddeld Self-directedness Cooperative Self-transcedent

20 Visualiseren van P: de balans
extreem sterk gemiddeld

21 Voorbeelden P: de balans (werkboek blz
Voorbeelden P: de balans (werkboek blz. 12) en intermediaire posities (werkboek blz. 13) altruïst egoïst verwaarlozen zorgen onvoorzichtig voorzichtig introvert extravert afwachten aanpakken eigen kompas volgzaam zelfstandig andermans kompas doemdenker twijfelaar voordeel van de twijfel zelfbewust eigenwijs; betweter; waaghals

22 Opzet balans: Algemeen beschrijvend Egoïst <> Altruïst Prototype
Florence N <> Madonna Interactief ANDER : ik <> Ander : IK Cognitief “Als ik me niet voor 120 % inzet…” <> “ t zal me een zorg zijn……..

23 Opdracht: visualiseren van P: de balans van mevrouw B.
extreem sterk gemiddeld

24 Opdracht: visualiseren van P: de balans van mevrouw B.
extreem sterk gemiddeld ANDER: ik IK : Ander Super kritisch “nooit goed genoeg Lankmoedig / nonchalant “zelfingenomen”

25 Mogelijke technieken:
Observeren (eigen gedrag; gedrag van anderen; uitzonderingen; uitlokkende factoren; etc.) Tussenposities Sociogram (Bandura) Gedrags experimenten / exposure Kernkwaliteiten kwadrant (Ofman) Cognitieve herstructurering / uitdagen (Beck) Comet (Korrelboom) Enscenering (Rogiers)

26 Opdracht: visualiseren van P: de balans van jezelf /een patiënt uit eigen caseload / je schoonmoeder
extreem sterk gemiddeld

27 P: de balans van mevrouw B.
extreem sterk gemiddeld ANDER: ik Ander : Ik IK : Ander Super kritisch “nooit goed genoeg Streng maar rechtvaardig evenwichtig makkelijk Lankmoedig / nonchalant “zelfingenomen”

28 Tussen (na 3e) en eindmeting (na 7e)
Dec 2010 Febr 2011 Mei 2011 OQ- 45: 68 54 48 UCL: Act: 24 (H) 24 (H) 27 (ZH) Pal: 18 (G) 19 Ver: 11 (L) 14 15 (G) Soc: 16 (H) 16 Pas: 15 (H) 10 9 (G) EXP: 8 (H) 7 6 (G) Ger: 11 (G) 13 14 (G)


Download ppt "Paul Rijnders en Els Heene 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google