De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bisnez Management Een kennismaking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bisnez Management Een kennismaking."— Transcript van de presentatie:

1 Bisnez Management Een kennismaking

2 Bisnez staat voor… Bedrijfspresentatie Bisnez Management

3 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers
Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen maken Inzetbaar op strategisch en tactisch niveau. Voornamelijk bij organisaties met vraagstukken op het raakvlak van business en ICT Wij publiceren en doceren, doen onderzoek, zijn actief in de wetenschap maar altijd met beide voeten in de praktijk Kennen ‘het klappen van de zweep’ Voorspelbaar: wat we zeggen doen we ook Bedrijfspresentatie Bisnez Management

4 Wat zijn onze diensten Onafhankelijk Advies
Governance en management control Bedrijfsvoering en Procesoptimalisatie Effectiviteit IT-organisatie Business cases en (project)doorlichtingen Eerlijk en voorspelbaar Management Programma’s en projecten Interim- en crisismanagement Verandermanagement Advies én Management Door de verantwoordelijkheid te nemen onze adviezen indien gewenst te implementeren Bedrijfspresentatie Bisnez Management

5 Wat vinden wij belangrijk
Warme relatie met klanten gericht op de lange termijn: Klant is koning maar heeft niet altijd gelijk Onafhankelijk: geen afspraken/samenwerkingsverbanden met anderen Betrouwbaar: doen wat we beloven Eerlijk: met open vizier optreden en de vinger op de zere plek leggen Medewerkers zijn geen nummer: binding is belangrijk Bedrijfspresentatie Bisnez Management

6 Wat is kenmerkend in onze werkwijze
Intake Offerte/ Opdracht Planning en uitvoering Oplevering Oriënterend gesprek: context en vraagstelling Indien nodig kosteloze quick scan Inhoudelijk scherpe offerte Persoonlijke toelichting Verschillende financiële constructies (uurloon, vast tarief, of no cure no pay) Voorspelbare uitvoering: nauwe samenwerking Bisnez Basecamp: specifieke expertise of klankborden Interne review projectdocumen-tatie Iedere opdracht wordt geëvalueerd Bespreking impact van de opdracht na half jaar Bedrijfspresentatie Bisnez Management

7 Waarom kiezen voor ons Professioneel
Samen met u schaken gericht op voorspelbare en bruikbare oplossingen Door onze ervaring kunnen we altijd een bij u passende aanpak kiezen Wij nemen verantwoordelijkheid voor het resultaat en durven een opdracht terug te geven Persoonlijk en exclusief Wij willen graag werken voor de mens achter de klant Uw vraag staat centraal, niet een beschikbare oplossing of een eerder uitgevoerd kunstje Pragmatisch Werkende oplossingen zijn het resultaat van uw ervaring en onze kennis Theorie is een kapstok; ervaring is de spiegel Eerlijk in de tarieven. Transparant in wat wij verdienen Passie en energie Wij zien ons werk als topsport Onze drive is: oplossingen die uw organisatie daadwerkelijk bewegen Bedrijfspresentatie Bisnez Management

8 Referenties

9 Procesmanagement Omschrijving aandachtsgebied:
Procesmanagement is de manier waarop een organisatie vanuit de strategie en het beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt teneinde haar doelen te realiseren. Voorbeelden van opdrachten: Voor een overheidsorganisatie het optimaliseren en beschrijven van organisatie brede processen parallel aan de implementatie van een ERP systeem. Voor een bank/verzekeraar borgen dat de sturing op ketenoptimalisatie en de integrale verantwoordelijkheid voor bedrijfsonderdelen in goede harmonie verliepen. Voor een bank/verzekeraar organiseren dat vanuit proceseigenaarschap de aansturing van ICT-vernieuwing plaatsvond. Het innovatiemanagement door de hele keten van een ‘telecom provider’ optimaliseren. Voor een pensioenfonds het ‘gegevensmanagement’ (corporate gegevensmodel) implementeren in relatie tot de processen. Bedrijfspresentatie Bisnez Management 9

10 Opdrachtgeverschap en projectmanagement
Omschrijving aandachtsgebied: Grote veranderprojecten gaan nog te vaak mis. Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste oorzaak hiervoor ligt in de relatie tussen de opdrachtgever en de programmamanager. Op basis van onze ervaringen hebben we een model ontwikkeld gebaseerd op vier pijlers dat wordt toegepast bij al onze projecten en reviews van projecten. Voorbeelden van opdrachten: Review van een vastgelopen programma in de telecom sector, waarbij op basis van ons advies de aansturingsrelatie anders is ingericht en het projectmanagement is vervangen. Herijking van de business case voor een overheidsorganisatie, gedurende de programmafase bleek dat de gedefinieerde benefits niet zouden worden gerealiseerd en dat sturing op benefits realisatie onvoldoende plaatsvond. De business case is ‘herijkt’ en benefits management is stevig verankerd in programma en lijnorganisatie. Bij de start van een programma waar Bisnez Management het management mocht leveren is een kosteloze analyse uitgevoerd aan de hand waarvan de setting en ophanging van het programma is georganiseerd. Bedrijfspresentatie Bisnez Management

11 Implementatie sharepoint oplossingen
Omschrijving aandachtsgebied: SharePoint is een platform van Microsoft dat dient als een raamwerk voor het opzetten van een website voor informatie-uitwisseling en online samenwerking binnen een groep of organisatie (wiki). Voorbeelden van opdrachten: Ontwikkeling van Sharepoint 2010 voor een groot bouwbedrijf en uitgerold als communicatiemedium en intern en extern samenwerkplatform (met o.a. Intranet, MySite, meerdere externe toegangsportalen, document management systeem en overall document-opslag). Voor een grote financiële dienstverlener ontwikkeling van een interactieve global toegangsportaal voor het intranet. Ontwikkeling van een site voor een woningcorporatie waarop de vastgoed ontwikkel projecten hun documentatie konden sharen. Voor een woningcorporatie ontwikkeling van een makelaarsportaal waarop makelaars aan kunnen geven of een object van status verandert (optie, koopafspraak, verkocht), waarna e.e.a. in de financiële systemen kan worden verwerkt. Bedrijfspresentatie Bisnez Management 11

12 Effectief gegevensmanagement
Omschrijving aandachtsgebied: Gegevensmanagement is erop gericht de beschikbare data zo efficiënt en effectief mogelijk te gebruiken. Hierdoor kunnen o.a. bedrijfsprocessen soepel verlopen en ontstaat een goede basis voor management- en stuur-informatie. Naast deze bedrijfsmatige reden dwingt wet- en regelgeving ook tot het gestructureerd inrichten van gegevensmanagement. Voorbeelden van opdrachten: Voor een bank het projectmatig realiseren van de Basel rapportages aan DNB op te leveren. Voor een verzekeraar adviseren over de toekomstvastheid van hun Solvency keten. Voor een bank het inrichten van de governance voor gegevens-management. Voor een bank de datakwaliteit meetbaar maken en processen inrichten om deze waar nodig te verbeteren. Voor een stichting adviseren over de herinrichting van hun managementinformatie. Voor een bank het inrichten van processen en IT-oplossingen om integraal risico- en kapitaalsmanagement uit te voeren. Bedrijfspresentatie Bisnez Management 12


Download ppt "Bisnez Management Een kennismaking."

Verwante presentaties


Ads door Google