De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Impact van externe dossiers op een gereguleerde suikerhandel NAAR EEN SOLIDAIR SUIKERREGIME Marc ROSIERS 09.06.05.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Impact van externe dossiers op een gereguleerde suikerhandel NAAR EEN SOLIDAIR SUIKERREGIME Marc ROSIERS 09.06.05."— Transcript van de presentatie:

1 Impact van externe dossiers op een gereguleerde suikerhandel NAAR EEN SOLIDAIR SUIKERREGIME Marc ROSIERS 09.06.05

2 2 Inhoud n Niet-preferentiële handel – Multilaterale akkoorden n Uruguay Round Agriculture Agreement n Doha Development Agenda n WHO Panel GMO Suiker n Preferentiële handel – Bilaterale akkoorden n EU-ACP n EU-Mercosur n EU-Euromed – Unilaterale akkoorden n Stelsel van Algemene Preferenties – Oorsprongsregels n Besluit

3 09.06.05 3 n Multilaterale akkoorden – Uruguay Round Agreement on Agriculture (URAA) 1995 – Doha Development Agenda – WHO Panel GMO Suiker Niet-preferentiële handel

4 09.06.05 4 URAA 1995 n Uruguay Round Agreement on Agriculture – Interne steun n Rode, blauwe en groene doos – AMS = totale geaggregeerde maatstaf voor interne steun – “de minimis” regels – Uitvoersubsidies n Verminderingen in waarde en volume – Markttoegang n Invoerrechten + speciale vrijwaringclausule n Minimum toegang (tariefcontingenten) – Ingebouwde agenda – Vredesclausule tot 31.12.2003

5 09.06.05 5 URAA 1995 n Impact op suiker : beperkt – Interne steun n Pro memorie – Export met restituties n -36% in waarde (€ 499,1 miljoen) n -21% in volume (1.273 duizend ton) n + “waiver” op ACP heruitvoer n + introductie van quota declassificatie procedure in GMO Suiker om URAA engagementen na te komen

6 09.06.05 6 URAA 1995 n Impact op suiker : beperkt – Markttoegang n Invoerrechten – van variabel naar vast invoerrecht – vermindering vast recht met 20% Ruwe suiker van 424 €/t naar 339 €/t Witte suiker van 524 €/t naar 419 €/t – additioneel recht (speciale vrijwaringclausule) – WMP + vast recht + additioneel recht = 200 €/t + 419 €/t + 109,6 €/t = 728,6 €/t n Minimum toegang van 5% van interne consumptie (TRQ = 800.000t) – wordt verzekerd via bestaande preferentiële handel (ACP, MFN, SPS) = 1.600.000t (MSN = 1.776.766t)

7 09.06.05 7 Wereldmarkt prijs Aanvullend recht Vast recht Interventieprijs + opslagkosten + regionale steun 700 €/t 050100150200250300350400450500 0 200 400 600 800 1.000 Invoerprijs €/t Wereldmarkt prijs URAA 1995 729 €/t

8 09.06.05 8 Berekening additioneel recht n Basis – Art 5.5 van URAA 95 : bijzondere vrijwaringclausule n Additioneel douanerecht (ADR) is – de som van het verschil tussen de representatieve prijs en een reactieprijs (“trigger price”), uitgedrukt als % van de reactieprijs binnen vier “vorken” 10% ≤ verschil < 40% : ADR 30% van het verschil boven 10% 40% ≤ verschil < 60% : ADR 50% van het verschil boven 40% 60% ≤ verschil < 75% : ADR 70% van het verschil boven 60% 75% ≤ verschil : ADR 90% van het verschil boven 75% – Representatieve prijs = gemiddelde wereld markt prijs (Cif) – Reactieprijs = gemiddelde referentieprijs periode 1986/88 = invoerprijs ACP-suiker = 531 €/t

9 09.06.05 9 Berekening additioneel recht (2) 477,9 - 318,6 = 159,3 30% van 159,3 = 47,8 (3) 318,6 - 212,4 = 106,2 50% van 106,2 = 53,1 (4) 212,4 - 200,0 = 12,4 70% van 12,4 = 8,7 n Voorbeeld – WMP = 200 €/t – Reactieprijs = 531 €/t

10 09.06.05 10 n Multilaterale akkoorden – Uruguay Round Agreement on Agriculture – Doha Development Agenda – WHO Panel GMO Suiker Niet-preferentiële handel

11 09.06.05 11 DDA – Kalender n Doha Agenda 14.11.01 n Modaliteiten – Cancun - 5 de Ministeriële Conferentie 10-14.09.03  mislukking – Genève - Kaderakkoord van 31.07.04 – Hongkong - 6 de Ministeriële Conferentie 13-18.12.05  “approximation” n Vastleggen van de lijsten per product – Akkoord over de lijsten per product (31.12.06) n Ratificatie door de lidstaten – 2007 – USA Trade Promotion Authority (TPA) eindigt op 30.06.07 n Toepassing vanaf 01.01.08

12 09.06.05 12 DDA – Interne steun n Kaderakkoord van juli 2004 – Interne steun - algemeen n Oranje doos – Oranje doos = gegarandeerde minimum prijzen – Substantiële vermindering van de “Aggregate Measurement of Support” (AMS) n Blauwe doos – Blauwe doos = productiegebonden steun – Begrensd tot 5% van de gemiddelde totale waarde van de landbouwproductie in een historische referentieperiode n Groene doos – Groene doos = productieontkoppelde steun – Integratie “non-trade concerns”, herziening van criteria ?

13 09.06.05 13 DDA – Interne steun n Kaderakkoord van juli 2004 – Interne steun – suiker n EU Commissie voorstel GMO Suiker – EU Interne prijs niet langer gegarandeerd (referentieprijs) en verminderd met 40% naar 385 €/t suiker (25,05 €/t biet + ontkoppelde steun) – Absolute daling oranje doos – Verschuiving van oranje naar blauwe en groene doos

14 09.06.05 14 DDA - Uitvoerconcurrentie n Kaderakkoord van juli 2004 – Uitvoerconcurrentie - algemeen n Afschaffing van de uitvoerrestituties parallel met de afschaffing van vergelijkbare praktijken zoals exportkredieten, voedsel-hulp en “state trading entreprises” – Uitvoerconcurrentie - suiker n Afschaffing van de uitvoer met restituties – Onverwerkte suiker 1.273.500t -> 0 t periode : ? – Verwerkte suiker (Buiten Bijlage 1 – suiker) Restituties op producten met hoge toegevoegde waarde blijven behouden

15 09.06.05 15 DDA - Markttoegang n Kaderakkoord van juli 2004 – Markttoegang - algemeen n Vermindering van de vaste (specifieke) invoerrechten – Op basis van geconsolideerde rechten (“bound rates”) – Volgens getrapte formule Indeling in tariefbanden volgens Ad Valorem Equivalenten (AVE) Er is nog heel wat te bepalen – Gevoelige producten n Behoud van de aanvullende invoerrechten (vrijwaringclausule) is nog in onderhandeling

16 09.06.05 16 DDA - Markttoegang n Kaderakkoord van juli 2004 – Markttoegang - suiker n Vermindering vast (specifiek) recht – AVE op basis van wereldmarktprijzen (Akkoord van Parijs) 419€/t / 200€/t = 209 % – Suiker in hoogste vork (Hypothese > 90%) Gemiddelde vermindering : - 60% - 200 €/t + 168 €/t (419 - 60%) = 368 €/t  385 €/t Zonder additioneel recht is Communautaire preferentie een vogel voor de kat - 200 €/t + 168 €/t (419 - 60%) = 368 €/t + 17 €/t = 385 €/t  385 €/t Alternatief : suiker gevoelig product

17 09.06.05 17 DDA - Markttoegang n Kaderakkoord van juli 2004 – Markttoegang - suiker n Vermindering vast (specifiek recht) – Suiker = gevoelig product Minimale vermindering : - 45% - 200 €/t + 231 €/t (419 - 45%) = 431 €/t  385 €/t Zonder additioneel recht is Communautaire preferentie een vogel voor de kat - verwachtingen €/$=1,45 in 2006 - 200 $/t / 1,45 = 138 €/t - 138 €/t + 231 €/t (419 - 45%) = 369 €/t + 17 €/t = 385 €/t  385 €/t TRQ (MFN) = tolvrije invoer ten belope van 10% van EU consumptie (= 1.600.000t)

18 09.06.05 18 Wereldmarkt prijs Vast recht Interventieprijs + opslagkosten + interne steun 700 €/t 050100150200250300350400450500 0 200 400 600 800 1.000 Invoerprijs €/t Wereldmarkt prijs DDA - Markttoegang 385 €/t Aanvullend recht 231 96

19 09.06.05 19 n Multilaterale akkoorden – Uruguay Round Agreement on Agriculture – Doha Development Agenda – WHO Panel GMO Suiker Niet-preferentiële handel

20 09.06.05 20 WHO Panel GMO Suiker n Historiek – September 2002 n Verzoek van Brazilië; Australië, Thailand voor consultaties – December 2003 n Panel wordt opgericht (DS265, DS266, DS283) – Oktober 2004 n Panel rapport – Januari 2005 n EU gaat in beroep tegen de panelbesluiten – April 2005 n Rapport van het beroepsorgaan – Mei 2005 n Goedkeuring en publicatie van het rapport door het beroepsorgaan – Juli 2006 n Vermoedelijke datum van implementatie

21 09.06.05 21 WHO Panel GMO Suiker n Drie klachten – De voetnoot mbt ACP weder uitvoer is ongeldig – C-biet productie gebeurt onder kostprijs – C-suiker uitvoer is gesubsidieerde uitvoer n Eén eis – Van zodra veroordeeld, moet EU onmiddellijk uitvoer stoppen

22 09.06.05 22 WHO Panel GMO Suiker n Vier antwoorden – JA n de voetnoot is waardeloos en geeft geen wettelijke gevolg op de EU verbintenissen – JA n C-biet producenten ontvangen exportsubsidies als gevolg van een overheidsmaatregel door de verkoop van C-bieten aan C-suiker producenten onder de gemiddelde productiekost – Ja n C-Suiker producenten ontvangen exportsubsidies als gevolg van een overheidsmaatregel onder de vorm van transfers van financiële middelen, via kruissubsidiëring binnen de GMO Suiker – Neen n de EU heeft tussen 14 en 18 maanden de tijd om WHO Panel besluiten toe te passen

23 09.06.05 23 WHO Panel GMO Suiker n Impact op de GMO Suiker – De EU bevestigt haar verplichtingen ten opzichte van de ACP-landen n De uitvoer met restituties van equivalente hoeveelheden ingevoerde ACP/India-suiker binnen de bestaande WTO verbintenissen wordt onmogelijk. De interne markt moet deze suiker opnemen n 1,600 miljoen ton  0 t – Uitvoer van C-suiker wordt onderworpen aan de beperkingen die gelden voor quota-suiker n Het kaderakkoord van juli 2004 voorziet de beëindiging van de export van suiker met restituties n 3,000 miljoen ton  0 t

24 09.06.05 24 WHO Panel GMO Suiker n Impact op de GMO Suiker – Een daling van de quota's (-16%) n Actueel quotum (EU 25)17.400 – Afschaffing export met restituties-1.273 – Afschaffing wederuitvoer ACP-1.600 – Subtotaal -2.873 14.527 – Een daling van de productie (-29%) n Actuele productie (EU 25)20.400 – Afschaffing export met restituties-1.273 – Afschaffing wederuitvoer ACP-1.600 – Afschaffing uitvoer C-suiker-3.000 – Subtotaal -5.873 14.527

25 09.06.05 25 WHO Panel GMO Suiker n Drie reacties – De eenvoudige overeenstemming van de EU verbintenissen met URAA is wettelijk mogelijk, maar ook politiek? n 1.600t – 21% = 1.264t n 768 M€ – 36% = 492 M€ – Wat met “toevallige C-bietsuiker productie” ? n Valt dit onder “overheidsmaatregelen”? – Impact Panel uitspraak op onderhandelingsmethodiek landbouw n Indien interne steun  van zodra één kg/liter wordt uitgevoerd, wordt interne steun gelijkgesteld met kruissubsidiëring en is bijgevolg uitvoer verboden n Vele landen/producten in vergelijkbare situatie n Nood aan een onderhandelde definitie van “kruissubsidiëring”

26 09.06.05 26 Preferentiële handel n Preferentiële invoer n Bilaterale akkoorden n Unilaterale akkoorden n Oorsprongsregels

27 09.06.05 27 Preferentiële handel n Preferentiële invoer van suiker[ 04/05 ] – Invoer uit de ACP en India1.304.700 n 20 ACP landen – Invoer uit de SPS146.606 n 20 ACP landen en India – Invoer uit de EBA129.750 n 49 MOL Landen (w.o. 37 ACP) – Invoer uit de MFN81.000 n Cuba, Brazilië, … – Invoer uit de Balkan landen200.000 n Albania, Bosnia Herzegovina, Serbia Montenegro, Fyrom – Totale preferentiële invoer1.862.056

28 09.06.05 28 Preferentiële handel n Preferentiële invoer n Bilaterale akkoorden n Unilaterale akkoorden n Oorsprongsregels

29 09.06.05 29 Preferentiële handel n Bilaterale akkoorden – EU-ACP – EU-SPS – EU-Balkan – EU-Mercosur – EU-Euromed – …

30 09.06.05 30 EU-ACP n Vandaag – Suikerprotocol (Cotonou Akkoord) – Nulrecht binnen contingent, gegarandeerde prijs n In het kader van de “Economic Partnership Agreements” (EPA) lopen onderhandelingen tussen de EU en 6 landengroepen n Doel : creatie van een vrijhandelszone tussen de EU en deze zes regio’s – Elke zone wordt een gemeenschappelijke markt met een gemeenschappelijk buitentarief

31 09.06.05 31 EU-ACP n Impact op suiker – Bevestiging van EU engagement om 1,6 miljoen ton in te voeren – Begeleidende maatregelen als gevolg van hervorming EU GMO Suiker n Impact WHO onderhandelingen – Erosie preferenties – Mogelijkheid tot introductie van Speciale vrijwaringclausule voor OL als bescherming tegen invoer uit derde landen. n Bescherming tegen wereld markt prijs fluctuaties  Stabiele interne markten

32 09.06.05 32 EU-Mercosur n Doel onderhandelingen – vermindering van invoerrechten voor bijna alle producten en diensten over een periode van 10 jaar n Mercosur aanbod – 83,5% van EU invoer – Producten worden ingedeeld in 5 categorieën n A : onmiddellijke eliminatie van tarieven n B : geleidelijke afbouw over 8 jaar n C : geleidelijke afbouw over 10 jaar n D : geleidelijke afbouw over 10 jaar maar met verschillende ritme dan producten onder C n E : geleidelijke afbouw over 10 jaar maar met verschillende ritme dan producten onder C & D

33 09.06.05 33 EU-Mercosur n EU aanbod – 91% van Mercosur invoer n E : gevoelige producten – Geen tariefdaling, wel TRQ’s – 1.000.000 t bio-ethanol – “Single pocket” onderhandeling n Expliciete band tussen preferentiële onderhandelingen en multilaterale onderhandelingen in het kader van DDA n Voorbeeld : TRQ bio-ethanol in 2 stappen – Stap 1 : onmiddellijk – Stap 2 : afhankelijk van DDA onderhandelingen n Kalender – Normalerwijze al een akkoord in oktober 2004 – Band met WTO landbouwonderhandelingen

34 09.06.05 34 EU-Euromed n Doel onderhandelingen – Vergaande liberalisering van de handel in landbouwproducten behoudens enkele gevoelige producten n EU – Gevoelige producten (w.o. suiker)  TRQ n Kalender – Start onderhandelingen : oktober 2005 – Toepassing : 2007

35 09.06.05 35 Preferentiële handel n Preferentiële invoer n Bilaterale akkoorden n Unilaterale akkoorden n Oorsprongsregels

36 09.06.05 36 Unilaterale akkoorden n EBA (“Everything but arms”) – is sinds 2001 onderdeel van het Stelsel van Algemene Preferenties (SAP) van de EU n Volledig vrije invoer (nulrecht) voor een onbeperkt volume vanuit de 49 MOL – Voor suiker, rijst, bananen: overgangsregimes n Tijdens de periode 2001 tot 2009 – prijsgarantie voor quota – quota +15% per jaar tot 2009 – tariefvermindering buiten quota vanaf 2006, tot nul in 2009 n Na 2009 – volledig vrije invoer (= geen quota, geen prijsgarantie)

37 09.06.05 37 Unilaterale akkoorden n Evolutie van EBA invoer n Het exportpotentieel bij een volledig vrije toegang wordt geraamd op 2,2 miljoen ton

38 09.06.05 38 Preferentiële handel n Preferentiële invoer n Bilaterale akkoorden n Unilaterale akkoorden n Oorsprongsregels

39 09.06.05 39 Preferentiële handel n Herziening oorsprongsregels – Kalender n 16.03.05 : Communicatie van de EU Commissie n 28.04.05 : Ontwerp reglement n Discussie in “Customs Code Committee” n Akkoord verwacht tegen herfst 2005 n Toepassing – Eerst in APS – Dan in ACP – EPA onderhandelingen – Daarna geleidelijke toepassing in andere akkoorden

40 09.06.05 40 Preferentiële handel n Herziening oorsprongsregels – Voorstel EU Commissie n Bepaling van preferentiële oorsprong op basis van toegevoegde waarde benadering – Netto productiekost – Definitie van toegevoegde waarde drempels – Afschaffing van de lijst van minimale verwerking n Wijzigingen in douaneprocedures ter controle van preferentiële oorsprong – De invoerder draagt het commercieel risico – Lijst van geregistreerde uitvoerders – Controle van de economische operatoren en de oorsprong van de producten door de douane autoriteiten

41 09.06.05 41 n Methode is gebaseerd op – Net Production Cost (NPC) = n Costs involved in the production of the exported product – Local Value Content (LVC) = n Value added to materials imported in a country – Regional Value Content (RVC) = n Value added to non originating materials under cumulation – Sufficient Processing Thresholds (SPT) = n Minimum % of NPC required to consider a product as sufficiently processed Toegevoegde waarde

42 09.06.05 42 Preferentiële handel n Herziening oorsprongsregels – Impact op suiker : een voorbeeld n MOL mengt 50/50 Braziliaanse suiker – Waarde grondstoffen in MOL593 €/t – Waarde grondstoffen uit Brazilië (NOM)192 €/t – Netto productie kost (NPC) in Bangladesh785 €/t – LVC = (785 – 192) / 785 = 75% > 50% SPT  MOL suiker verwerft 100% oorsprong NOM = waarde van niet-oorspronkelijke grondstoffen

43 09.06.05 43 Preferentiële handel n Herziening oorsprongsregels – Impact op suiker : een voorbeeld n MOL mengt 33/33/33 Indiaanse & Braziliaanse suiker – Waarde grondstoffen in MOL593 €/t – Waarde grondstoffen uit India343 €/t – Waarde grondstoffen uit Brazilië (NOM)192 €/t – Netto productie kost (NPC) in Bangladesh1.128 €/t – RVC = (1.128 – 192) / 1.128 = 83% > 50% SPT  MOL suiker verwerft 100% oorsprong NOM = waarde van niet-oorspronkelijke grondstoffen

44 09.06.05 44 Preferentiële handel n Herziening oorsprongsregels – Impact op suiker : standpunt n Behoud van een lijst van voldoende ver(be-)werking – Indien niet mogelijk, definitie van industriële ver(be-)werking teneinde eenvoudig mengen of raffinage uit te sluiten n Verbod van regionale cumulatie met landen waarmee geen preferentieel akkoord bestaat n Toegevoegde waarde drempels zo hoog mogelijk n Mogelijk alternatief : enkel suiker geproduceerd op basis van lokaal geproduceerde grondstoffen kan oorsprong verwerven (cfr. NAFTA benadering)

45 09.06.05 45 Preferentiële handel n EU van netuitvoerder naar netinvoerder 05/0606/0709/10 – Invoer 1.800 2.4003.800 n ACP1.4001.4001.400 n LDC2008002.200 n Balkan200200200 – Uitvoer 5.800100100 n Quota1.200100100 n ACP1.60000 n C3.00000 – Invoer (-) uitvoer (+)+4.000-2.300-3.700

46 09.06.05 46 Besluit n Impact van externe dossiers op een gereguleerde suikerhandel – Liberalisering = deregulering – Prijzen n Tariefdaling  prijzen alineëring op WMP n Vrijwaringclausule  indijken van onzekerheid – Volume n Aanbodregulering (contingenten) vervangen door prijsregulering n EU evolueert van netuitvoerder naar netinvoerder  daling van EU productie

47 09.06.05 47 Lexicon


Download ppt "Impact van externe dossiers op een gereguleerde suikerhandel NAAR EEN SOLIDAIR SUIKERREGIME Marc ROSIERS 09.06.05."

Verwante presentaties


Ads door Google