De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kloof tussen Plan en Praktijk?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kloof tussen Plan en Praktijk?"— Transcript van de presentatie:

1 Kloof tussen Plan en Praktijk?
Gastcollege Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht Gelre Ziekenhuizen, Machteld Ploeg, manager snijdende vakken | 24 oktober 2011

2 Profielen

3 Tussen Plan en praktijk: Publiek management
Op welke manieren reageren ziekenhuizen op plannen van het ministerie van VWS? En wat betekent dit voor de praktijken van artsen en verpleegkundigen? Publiek management verkent de kloof tussen beleid en uitvoering zowel op het niveau van nationaal beleid als op het niveau van uitvoeringspraktijken van professionals. En de publieke manager bevindt zich in het spanningsveld tussen deze twee kloven. Mechanismen Vaardigheden voor analyse Spanning bij implementatie (top downstudies naar implementatie) Van beleid naar Handelingen op de werkvloer

4 Petje op, petje af

5 Gelre Ziekenhuizen 2 ziekenhuizen, 1 diagnostisch centrum, 3 buitenpoli’s STZ (Samenwerkend Topklinisch Ziekenhuis) 280 miljoen opbrengsten, 3,5 miljoen nettomarge (2010) 2500 FTE, 3500 medewerkers Agis/Achmea, gevolgd door UVIT en Menzis Raad van Toezichtmodel, RvB, directeuren en zorgbesturen Verenigingen medische staf op 2 lokaties Hoogwaardige medisch specialistische zorg In de eigen leefomgeving van de patiënt Veilige, betrouwbare en deskundige zorg Patiëntvriendelijke sfeer Kernwaarden: deskundig, betrokken, bereikbaar en behulpzaam Lopende trajecten: SAP4OK Afronding fase 1. Nabije toekomst: DBC DOT Clinical Ordering EPD EVS

6 Organogram Gelre Ziekenhuizen

7 Verzorgingsgebied Gelre Ziekenhuizen

8 Kerngetallen 2010 Adherentie: klinisch 269.168; poliklinisch 283.198
Capaciteit: gewogen erkende specialistenplaatsen (190) bedden (erkenning) incl. dagopnamen, (567) Productie (excl. PAAZ): opnamen verpleegdagen dagopnamen 1e polikliniekbezoeken (EPB) herhaalbezoeken gemiddelde verpleegduur 4,7

9 Samenwerkingsrelaties
huisartsen verpleeg- en verzorgingshuizen; thuiszorgorganisaties; GGNet (Geestelijke Gezondheidszorg); transmurale initiatieven; Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ); Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken (RISO); Integraal Kankercentrum Noord Oost Nederland; Stichting Ambulance Zorg Noord Oost Gelderland.

10

11 Marktaandelen Per specialisme Gelrebreed
Onderstaande diagrammen tonen de (poli)klinische marktaandelen in 2010 van de verschillende poortspecialismen ten opzichte van 2009 en ten opzichte van het marktaandeel van het totale ziekenhuis. Bron: LMR, 2010 Polikliniek Kliniek- en dagverpleging Specialisme 2009 Specialisme 2010 Ziekenhuis 2010 Definitie marktaandeel (=behandelaandeel) Het marktaandeel (ook wel behandelaandeel genoemd) van het specialisme X in het verzorgingsgebied van Gelre ziekenhuizxen is het percentage patiënten dat specialisme X heeft behandeld ten opzichte van alle uit het verzorgingsgebied behandelde patiënten voor het betreffende specialisme.

12 Demografische analyse
2010 2020 Aantal 65+-ers per gemeente Bron: CBS Stattline 2030 Oost Nederland vergrijst! : +31% 2010 – 2030: +61% Opvallende groei – 2020 Flevoland +55% Nijmegen % Zutphen % Zwolle +41% Arnhem % Ede +30% A’doorn/Veluwe + 28% Twente % Opvallend: Rozendaal –5%

13 Toekomstige Zorgvraag Consequenties van de demografische ontwikkelingen tot 2025 per specialisme

14 Landelijk Beleid (Politiek, VWS, IGZ)
Financieel Beperkte groei! Concentratie en spreiding! Macroverevening Verschuiving naar eerstelijn Kwalitatief Volumenormen, striktere richtlijnen Veiligheidsmanagementsysteem & Compliance! EPD, EVS, e-health Strengere eisen patientgerichtheid ..

15 Zorgmanager:. bedrijfsmatig en zorginhoudelijk
Zorgmanager: bedrijfsmatig en zorginhoudelijk zorgbestuur met medisch manager Bedrijfsmatig Zorginhoudelijk Financieel 7. Klanttevredenheid. HRM. 8. Patiëntveiligheid. ICT. 9. Kwaliteit van zorg Logistiek (poliklinieken en kliniek) Marketing! 10. Externe en Interne Inkoop! samenwerking

16 Financieel Productie-afspraken 2012 Hoe creëer je een tuimelaar?

17 HR Arbeidsproductiviteit Stevige groei, geen extra personeel …
Krapte arbeidsmarkt Cultuur Kloof overbruggen door: Opleiden, opleiden, opleiden (cocreatie) Taakdifferentiatie Medisch teamwork

18 ICT Waar bestaat de GAP uit?

19 Kwaliteit van zorg Wat is de ondergrens? Wat is de bovengrens?
Mogen we ook zorg gaan weigeren? Wie bepaalt de keuze? Volumenormen, concentratie, indicatoren, ..

20 Leiderschap in de ´publieke´ sector
Maakt het veel verschil met de commerciële sector? Ja, je kunt je klanten niet kiezen/weigeren Ja, je personeel heeft een wettelijke verplichting tot het leveren van goede zorg (BIG, WGBO, WKCZ, WMCZ) Ja, je hebt de belangrijkste actoren niet in loondienst (geen zeggenschap) Ja, je kunt geen echte tarieven bepalen en doorrekenen (A-segment) Ja, …. Mechanismen Vaardigheden voor analyse Spanning bij implementatie (top downstudies naar implementatie) Van beleid naar Handelingen op de werkvloer

21 Leiderschap in de ´publieke´ sector
Maakt het veel verschil met de commerciële sector? Nee, in die sector moet er bij een gezond bedrijf ook altijd sprake zijn van groei Nee, concurrentie is steeds meer een feit Nee, er komt steeds meer vrije prijsvorming (meer B segment) Nee, …. Mechanismen Vaardigheden voor analyse Spanning bij implementatie (top downstudies naar implementatie) Van beleid naar Handelingen op de werkvloer

22 Leiderschap in de ´publieke´ sector is ….?
Kansen creëren binnen snel veranderend speelveld Dus snel acteren/reageren (soms met enig opportunisme) Win/win creëren Verbinden! Passie en plezier op werkvloer behouden / creëren Keuzes maken Mechanismen Vaardigheden voor analyse Spanning bij implementatie (top downstudies naar implementatie) Van beleid naar Handelingen op de werkvloer

23 Leiderschap in de ´publieke´ sector is ….?
Verbinden! Win/win creëren Snel acteren/reageren (soms met enig opportunisme) Grenzen stellen en keuzes maken Mechanismen Vaardigheden voor analyse Spanning bij implementatie (top downstudies naar implementatie) Van beleid naar Handelingen op de werkvloer


Download ppt "Kloof tussen Plan en Praktijk?"

Verwante presentaties


Ads door Google