De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dedicated Research Avenue Brugmann 216Tel: +32 2 344 00 88www.dedicated.be B-1050 Brussels - BelgiumFax: +32 2 343 92 Autosalon Studies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dedicated Research Avenue Brugmann 216Tel: +32 2 344 00 88www.dedicated.be B-1050 Brussels - BelgiumFax: +32 2 343 92 Autosalon Studies."— Transcript van de presentatie:

1 Dedicated Research Avenue Brugmann 216Tel: +32 2 344 00 88www.dedicated.be B-1050 Brussels - BelgiumFax: +32 2 343 92 22info@dedicated.be Autosalon Studies Lichte bedrijfs-, vrijetijdsvoertuigen en moto’s

2 © Dedicated Research 2 INHOUD PRESENTATIE 1.Introductie 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen : 2.1OMNIBUS: 2.1.1Opiniepeiling FEBIAC 2.2AD-HOC: 2.2.1Evaluatie van de stand 2.2.2Studie aangaande de bekendheid en de aantrekkelijkheid van een nieuw model 2.2.3Test van een campagne 2.2.4Test van promotionele aanbiedingen bij de bezoekers 2.2.5Analyse van het imago van een merk 2.2.6Studie over de speciale voorwaarden voorgesteld door de concurrentie (mystery- shoppings) 2.3Specifieke hulpmiddelen: 2.3.1 « Informants Performance » 2.3.2 « Dealer Monitoring » 3.Conclusie 4. Contact

3 © Dedicated Research 3 1. INTRODUCTIE  Reeds gedurende 7 jaar kent FEBIAC aan Dedicated Research de exclusiviteit toe voor het uitvoeren van opiniepeilingen op het Autosalon  Dedicated Research voert verschillende types opiniepeilingen uit op het Autosalon voor verschillende spelers op de automobielmarkt  In totaal verschillende miljoenen face-to-face onderhouden met de bezoekers  Gedurende de duur van het salon beschikken een dertigtal enquêteurs van Dedicated Research over verschillende bureaus aan de voornaamste in- en uitgangen  Onze aanwezigheid op het salon laat ons toe om aan de exposanten opiniepeilingen tegen verlaagde prijzen aan te bieden

4 © Dedicated Research 4  Wij stellen u verschillende mogelijkheden van opinipeilingen bij de bezoekers voor : Specifieke hulpmiddelen 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen

5 © Dedicated Research 5 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen  Reeds gedurende 7 jaar vertrouwt FEBIAC aan Dedicated Research een uitgebreide studie bij de bezoekers van het Autosalon toe:  Studie over de motiveringen van het bezoek  Studie over de frequentatie van de verschillende paleizen en standen  Studie over de intenties tot aankoop  Tevredenheidstudie  Studie over het profiel van de bezoekerspopulatie  …  Een steekproef van 1 200 bezoekers wordt ondervraagd voor FEBIAC  Deze steekproef zal strikt representatief zijn voor de 800 000 verwachtte bezoekers  Verdeling van de enquêtes over de gehele duur van het Salon en verdeeld over de verschillende uren van de dag  De exposanten die dit wensen kunnen vragen over hun merk toevoegen aan de vragenlijst uitgevoerd voor FEBIAC  De enquêteurs zijn allen op dezelfde manier gekleed en dragen geen tekens van één of ander merk of firma die aanwezig is op het Salon 2.1 Opinipeiling FEBIAC OMNIBUS

6 © Dedicated Research 6 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen 2.2 AD-HOC  Ziehier een onvolledige lijst van verschillende ad-hoc studies die ons verleden jaar werden toegewezen :  Evaluaties van de stand  Studies aangaande de bekendheid en de aantrekkelijkheid van een nieuw model  Testen van campagnes  Testen van promotionele aanbiedingen  Analyses van het imago van een merk  Studies over de prijs en speciale voorwaarden aangeboden door de concurrentie (via mystery-shoppings)  Metingen van de prestaties van informanten: « INFORMANTS PERFORMANCE »  Metingen van de kwaliteit van de opvolging door de concessiehouders: « DEALER MONITORING »  … Contacteer ons om uw projecten van opiniepeilingen te bespreken Contacteer ons om uw projecten van opiniepeilingen te bespreken

7 © Dedicated Research 7 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen  Evaluatie aangaande de tevredenheid van bezoekers van uw stand  Gemiddelde duur van bezoek aan uw stand  Profiel van de bezoeker van uw stand :  Socio-demografisch  Aankoopintentie  Huidige wagen  …  Doel en motiveringen van het bezoek aan uw stand:  Bezoek voor eventuele aankoop  Gewoon nieuwsgierig  Animatie  Nieuw model  …  Aangepastheid van de stand aan het imago van het merk AD-HOC 2.2.1 Evaluatie van de stand

8 © Dedicated Research 8 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen  Spontane en geholpen evaluaties van de stand:  De likes / dislikes  Herinnering van de gepresenteerde elementen op de stand  Geholpen evaluaties betreffende een serie modaliteiten:  De design van de stand (verlichting, aantrekkelijkheid, kleuren, decoratie, comfort, …)  De gepresenteerde modellen (herinnering van de modellen, nieuwigheden en innovatie, aantrekkelijkheid, schikking van de modellen, …)  Het personeel van de stand (onthaal, sympathie, beschikbaarheid, animatie, adviezen, …)  De promotionele / publiciteitselementen gepresenteerd op de stand  …  Evolutie van de resultaten in vergelijking met de voorgaande jaren  … AD-HOC 2.2.1 Evaluatie van de stand

9 © Dedicated Research 9 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen 2.2.2 Studies aangaande de bekendheid en de aantrekkelijkheid van een nieuw model AD-HOC  Spontane bekendheid  Geholpen bekendheid via een visueel hulpmiddel  Toegekende kwaliteiten  Vermelde nadelen  Algemene evaluaties  Karakteristieken aangaande de binnenruimte  Mogelijkheid tot aankoop  Eerste indrukken  Kennis over het verdelingsnetwerk  Types verkoopspunten  Gekende verkoopspunten  Verdelingsnetwerk  Netwerk voor de dienst naverkoop  De prijs  Doelpubliek  …

10 © Dedicated Research 10 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen AD-HOC 2.2.3 Test van een campagne  Impact van de campagne  Spontane herinnering (bewezen beschrijving)  Onthouden boodschappen  Geholpen herinnering via een « branded » visueel hulpmiddel  Toekenning  Waargenomen boodschappen  Subjectief onthaal van de verschillende versies / ondersteuningen van campagne  Vergelijkende evaluaties van de verschillende ondersteuningen  Gedetailleerde evaluaties  Evaluaties van de campagne in zijn geheel  Geholpen evaluaties  Overeenstemming van de campagne met het imago van het merk  Opgewekt gedrag  …

11 © Dedicated Research 11 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen AD-HOC 2.2.4 Test van promotionele aanbiedingen bij bezoekers  Beschrijving van het aankoopproces  De aanleidingen tot de eerste interesse  Klassering van de voorkeuren (niveau van interesse)  Bekendheid van de verschillende aanbiedingen  De minst gewaardeerde aanbieding  …

12 © Dedicated Research 12 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen AD-HOC 2.2.5 Analyse van het imago van het merk  Algemeen imago  De toekenningen van spontane ideeën over het merk  De specificiteiten van het imago  De voornaamste gevoelens jegens het merk  De kwaliteiten spontaan toegekend aan het merk  De zwakheden spontaan toegekend aan het merk  Algemeen interesseniveau voor het merk  Percepties over recente evoluties van het merk  Geholpen evaluaties  Bekendheid en aantrekkelijkheid van de modellen van het gamma  Spontane bekendheid  Totale bekendheid  Vorige in bezit  Aantrekkelijkheid (hier kan een « short list » ingevoegd worden)  …

13 © Dedicated Research 13 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen AD-HOC 2.2.6 Studies over speciale voorwaarden aangeboden door de concurrentie  Algemene observaties van de stands van de concurrerende merken:  Aanwezigheid van informanten op de stand  Model gepresenteerd op de stand  Mogelijkheid om een algemene brochure op de stand te bekomen  Mogelijkheid om documentatie over de accessoires van het gevraagde model te bekomen  Mogelijkheid om documentatie over de basistarieven van het gevraagde model te bekomen  Een brochure over de Salonvoorwaarden werd overhandigd  Een aanbieding (zelfs bij benadering) werd overhandigd op de stand  …  Gedetailleerde observaties aangaande de voorwaarden:  Voorgesteld aan particulieren  Voorgesteld aan bedrijven  Studies betreffende de verschillende financieringsformules  …  Gebruikte methodologie: Mystery Shoppings

14 © Dedicated Research 14 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen  Op hun stand op het Autosalon, beschikken meer en meer invoerders over « informanten » waarvan de missies onder andere de volgende zijn:  de bezoekers in te lichten,  de gegevens over potentiële kopers te verzamelen,  offertes op te stellen voor bezoekers die willen aankopen  deze offertes worden vervolgens overgemaakt aan de concessiehouders die er de opvolging van moeten verzekeren :  belang van de kwaliteit van de prestaties van deze informanten,  belang van de kwaliteit van de opvolging door de concessiehouders. Effectief: meer dan 15% van de bezoekers van het Autosalon kopen een nieuwe wagen binnen de 6 weken na het Salon AD-HOC Dedicated Research stelt studiemodules voor, bestemd om het volgende te meten:  de individuele prestaties van iedere informant en dit dagelijks en gedurende de hele periode van het Autosalon,  de kwaliteit van de opvolging van de prospectie-fiches door de concessiehouders en dit vanaf het einde van het Autosalon. 2.3 Specifieke hulpmiddelen: introductie

15 © Dedicated Research 15 AD-HOC  Dedicated Research heeft dus 2 meetinstrumenten speciaal voor het « Autosalon » ontwikkeld : 1. « INFORMANTS PERFORMANCE » 1. « INFORMANTS PERFORMANCE » : Meting van de prestaties van de informanten:  Dagelijks rapport per informant of per groep informaten 2. « DEALER MONITORING » 2. « DEALER MONITORING » : Meting van de kwaliteit van de opvolging door de concessiehouders 2.3 Specifieke hulpmiddelen: introductie Mogelijkheden van opiniepeilingen 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen

16 © Dedicated Research 16 AD-HOC  Dit meetingsmiddel bestaat uit een pakket van verschillende types informatie verzameld bij de bezoekers:« INFORMANTSPERFORMANCE » Merk en model dat ze momenteel bezitten bezitten Intentie tot vervanging Redenen van hun bezoek aan de stand Evaluatie van de Informant stand 2.3.1 « INFORMANTS PERFORMANCE » Mogelijkheden van opiniepeilingen 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen

17 © Dedicated Research 17 AD-HOC  Verzamelde informatie per soort meting :  De « standaard »vorm van de vragenlijst die gebruikt wordt voor de bezoekers van de stand de avond van hun bezoek, bevat de volgende vragen:  Merk en model dat ze momenteel bezitten.  Intentie tot vervanging (volgende wagen):  Tijdsduur tot de volgende aankoop,  Merk(en) en model(len) dat/die ze eventueel wensen:  « short list »,  « de meest waarschijnlijke aankoop ».  Redenen van hun bezoek aan de stand :  Wat hun interesse opwekte,  Eventuele stappen ondernomen voor het bezoek (bvb: bezoeken van de internetsite van het merk,…). Opmerking: De vragenlijst kan natuurlijk gespecificeerd worden in functie van de wensen van de invoerder 2.3.1 « INFORMANTS PERFORMANCE » Mogelijkheden van opiniepeilingen 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen

18 © Dedicated Research 18 AD-HOC  Verzamelde informatie per soort meting :  Evaluatie van de informant door de bezoeker:  Algemene tevredenheid:  Geholpen evaluaties van de informant aangaande de volgende (indicatieve lijst):  presentatie/voorkomen,  de manier waarop de informant zich voorgesteld heeft (zijn naam, functie,…),  de luistervaardigheid (analyse van de functionele en emotionele wensen van de prospect),  de beschikbaarheid,  de kennis van het/de model(len) die de prospect interesseren,  de deskundigheid van de argumentatie van de informant,  de hoffelijkheid,  … 2.3.1 « INFORMANTS PERFORMANCE » Mogelijkheden van opiniepeilingen 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen

19 © Dedicated Research 19 AD-HOC 2.3.1 « INFORMANTS PERFORMANCE » Mogelijkheden van opiniepeilingen 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen  Verzamelde informatie per soort meting :  Evaluatie van de informant door de bezoeker:  Nagaan of de informant de door de invoerder opgegeven specifieke richtlijnen gebruikt; bijvoorbeeld:  heeft hij de prospect laten plaatsnemen in de nieuwe wagen?  heeft hij de werking van bepaalde functies laten zien?  heeft hij gesproken over een korting?  heeft hij de keuze van de concessiehouder gelaten?  …

20 © Dedicated Research 20 AD-HOC 2.3.1 « INFORMANTS PERFORMANCE » Mogelijkheden van opiniepeilingen 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen  Verzamelde informatie per soort meting :  Evaluatie van de stand  Algemene score van de evaluatie  Geholpen evalutie van de stand betreffende de volgende punten:  Presentatie van de modellen /goede uitstalling,  Gemak van circuleren op de stand,  Onthaal,  Informatie beschikbaar stellen (bv.: tarieven, salonvoorwaarden,…),  Animatie,  Aanpassen aan de stijl van het merk,  … Ter herinnering, deze lijst van doeleinden wordt natuurlijk vervolledigd in samenspraak met elke invoerder in functie van zijn specifieke wensen

21 © Dedicated Research 21 AD-HOC  Dit meetingsmiddel bestaat uit een pakket van verschillende types informatie verzameld bij de prospecten voor wie een fiche/offerte werd opgesteld tijdens het Salon, tussen 2 en 4 weken na hun bezoek :DEALERMONITORING Situatie in het aankoopproces Stappen ondernomen door de prospect sedert het bezoek aan sedert het bezoek aan de stand de stand De opvolging door / aansporing door de concessiehouder Het bezoek aan de concessie 2.3.2 « DEALER MONITORING » De vragenlijst kan uiteraard worden gespecificeerd in functie van de specifieke wensen van elke invoerder Mogelijkheden van opiniepeilingen 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen

22 © Dedicated Research 22 AD-HOC 2.3.2 « DEALER MONITORING » Mogelijkheden van opiniepeilingen 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen  Verzamelde informatie per soort meting :  Situatie in het aankoopproces:  Werd de aankoop al geconcretiseerd?  indien ja, welk merk en welk model?  indien niet, voor wanneer is de aankoop voorzien? En welke merk(en) en model(len) komt/komen er nog voor op zijn/haar « short list »?  Bij aankoop van een ander merk: waarom hebben ze niet gekozen voor het merk van de invoerder:  prijs/voorwaarden?  leveringstermijn?  slecht contact?  netwerk van de concessiehouder?  kenmerken van het model?  …

23 © Dedicated Research 23 AD-HOC  Verzamelde informatie per soort meting :  Welke stappen werden er ondernomen door de prospect sedert het bezoek van de stand:  Bezoek van één of meerdere concessiehouders van het merk of concurrerende merken:  Spontaan bezoek/spontane bezoeken  Bezoek(en) op uitnodiging van/opvolging door de concessiehouder  Bezoek aan internetsites (degene van het merk? degene van een gespecialiseerd magazine,... ?)  Proefrit van één of meerdere wagens?  … 2.3.2 « DEALER MONITORING » Mogelijkheden van opiniepeilingen 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen

24 © Dedicated Research 24 AD-HOC  Verzamelde informatie per soort meting :  De opvolging door/aansporing door de concessiehouder:  Heeft de concessiehouder de prospect opnieuw gecontacteerd?  indien ja, hoeveel tijd na het Salon?  indien nee, was de prospect bereikbaar (bv: hij is misschien ondertussen op reis vertrokken)?  Indien de concessiehouder de prospect opnieuw heeft gecontacteerd:  kwaliteit van het contact,  gebruik van de gegevens verzameld tijdens het Salon,  soorten voorstellen gedaan door de concessiehouder:  heeft hij de prospect uitgenodigd om naar de concessie zelf te komen?  heeft hij voorgesteld zich te verplaatsen?  heeft hij een voorstel gedaan via de telefoon?  …  Voornaamste argumenten ontwikkeld tijdens het telefoongesprek 2.3.2 « DEALER MONITORING » Mogelijkheden van opiniepeilingen 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen

25 © Dedicated Research 25 AD-HOC  Verzamelde informatie per soort meting :  Het bezoek aan de concessie:  Algemene evaluatie van de verkoper  Geholpen evaluaties van de verkoper betreffende de volgende punten  deskundigheid van de argumentatie,  hoffelijkheid van de verkoper,  overtuigingskracht,  presentatie van het gewenst model,  mogelijkheid tot uittesten,  kwaliteit van het aanbod,  kwaliteit van de antwoorden op de gestelde vragen  Opvolging na het bezoek:  wenste de prospect een opvolging?  was er opvolging? 2.3.2 « DEALER MONITORING » Mogelijkheden van opiniepeilingen 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen

26 © Dedicated Research 26 AD-HOC  Analyses van de resultaten : Perconcessiehouder Op niveau van ieder district Op nationaal niveau 2.3.2 « DEALER MONITORING » Mogelijkheden van opiniepeilingen 2. Mogelijkheden van opiniepeilingen

27 © Dedicated Research 27 3. Conclusie  Uiteindelijk bieden wij u het volgende aan, welke optie u ook overweegt :  om de vragenlijst op te stellen, in de 2 talen, op basis van een briefing die u ons geeft en een gedetailleerd bestek op te maken  om de enquêtes uit te voeren op basis van de rekruteringscriteria (quota’s) en de methodologie die we overeen zullen komen  om u een gedetailleerd studierapport te leveren, in de gewenste taal, verfraaid met grafieken en commentaren (de antwoorden op de vragen die wij voor u hebben gesteld zijn natuurlijk uw exclusieve eigendom)

28 © Dedicated Research 28 Voor alle offerte-aanvragen, gelieve contact op te nemen met: MARC DUMOULIN Gedelegeerd Bestuurder Phone: +32 2 344 00 88 GSM: +32 475 64 45 10 E-Mail: mdumoulin@dedicated.bemdumoulin@dedicated.be Of KEVIN POMERANC Development Manager Phone: +32 2 348 45 62 GSM: +32 477 59 13 73 E-Mail: kpomeranc@dedicated.bekpomeranc@dedicated.be Brugmannlaan 216 1050 Brussel Website: www.dedicated.bewww.dedicated.be 4. Contact


Download ppt "Dedicated Research Avenue Brugmann 216Tel: +32 2 344 00 88www.dedicated.be B-1050 Brussels - BelgiumFax: +32 2 343 92 Autosalon Studies."

Verwante presentaties


Ads door Google