De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Drugs in het verkeer De speekseltest en –analyse (Trainer : erkenningsdossier EDA – 3341)

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Drugs in het verkeer De speekseltest en –analyse (Trainer : erkenningsdossier EDA – 3341)"— Transcript van de presentatie:

1 1 Drugs in het verkeer De speekseltest en –analyse (Trainer : erkenningsdossier EDA – 3341)

2 2 Programma

3 3 Dag 1Dag 2 08u30-09u20Globale situering Centrex Andere projecten Onderzoek - Literatuurstudie 09u20-10u10Education 10u25-11u15Theoretische vorming : de controles Omzendbrieven (COL) 11u15-12u05 13u05-13u55Productinfo 13u55-14u45Engineering 15u00-15u50Enforcement (methodiek / evaluatie) 15u50-16u40Fabrikant speekseltest

4 4 Vooraf

5 5 Nationale cursus  eenvormig politioneel optreden op nationaal vlak  plaatselijke afwijkingen ingevolge richtlijken PdK mogelijk  individuele afwijkingen ingevolge opdrachten PdK mogelijk  plaatselijke afwijkingen ingevolge korpsvoorschriften mogelijk

6 6 Vooraf Trainers TRAINER Dia komt niet voor in de powerpoint - Opleidingen korte type - Opleidingen lange type

7 7 Globale situering TRAINER

8 8 Globale situering

9 9 TRAINER Globale situering > problematiek Zie module 2 – hier komen we verder in deze opleiding op terug

10 10 TRAINER Globale situering > rol docent / opleider Zie module 2 – hier komen we verder in deze opleiding op terug

11 11 CENTREX - verkeer TRAINER

12 12 Lopende projecten TRAINER

13 13 Lopende projecten TRAINER

14 14 Drugs in het verkeer De speekseltest en –analyse (Trainer : erkenningsdossier EDA – 3341)

15 15 Inleiding

16 16 Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid Globale doelstelling : - In het jaar 2010 : nog maximaal 750 verkeersdoden in België - In het jaar 2015 : nog maximaal 500 verkeersdoden in België Inleiding >Globale situering

17 17 Inleiding > De verkeersveiligheidsbarometer

18 18 Inleiding > Verkeersdoden 30 dagen 2005200620072008 2009 Aantal verkeersdoden 30 dagen108910691067944 955*

19 19 Inleiding > Sturen onder invloed van drugs Eén van voornaamste oorzaken van verkeersongevallen. Vele jongeren vinden het gebruik van softdrugs normaal. Belangrijke factor met het oog op het behalen van de doelstellingen van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid : Het aantal bestuurders dat onder invloed van drugs een voertuig bestuurt drastisch verminderen Twee belangrijke pijlers : Een gepaste communicatie naar de doelgroepen (vooral jongeren) toe; Een gepast handhavingsbeleid waarbij de bestuurders onder invloed op een eenvoudige wijze kunnen opgespoord worden.

20 20 Inleiding > Ratio legis De wetgeving inzake drugs in het verkeer strekt ertoe te voldoen aan twee bijkomende behoeften: VEILIGHEID Zij beoogt de strafrechtelijke bestraffing van gedragingen die krachtens verscheidene analyses en vaststellingen in België de oorzaak zouden zijn van een groot percentage van de verkeersongevallen met lichamelijke letsels. TECHNISCHE AARD De mogelijkheid specifieke inbreuken inzake de rijvaardigheid onder invloed van de in de wet bedoelde stoffen vast te stellen en te vervolgen. De bepalingen van de wet van 31 juli 2009 strekken ertoe de controle op het gebruik van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden te vereenvoudigen. Artikel 35 (dronkenschap) behoudt volledig zijn specifiek karakter.

21 21 Inleiding Politionele problematiek

22 22 Inleiding > Politionele problematiek > globaal

23 23 Inleiding > Politionele problematiek > globaal

24 24 Inleiding > Politionele problematiek > globaal Nationaal gemiddelde : Al jaren …. Minder dan 1 vaststelling per 10 personeelsleden van de politie per jaar

25 25 Inleiding > Politionele problematiek > gedetailleerd > valspositieven Valspositieven - Onterechte onmiddellijke intrekking van het rijbewijs ? - Kosten ten laste van de gemeenschap (detail)detail - Arbeidsintensief voor de politie - Geloofwaardigheid

26 26 Inleiding > Politionele problematiek > gedetailleerd > valspositieven

27 27 Inleiding > Politionele problematiek > gedetailleerd > valspositieven Valspositieven - Onterechte onmiddellijke intrekking van het rijbewijs ? - Kosten ten laste van de gemeenschap - Arbeidsintensief voor de politie - Geloofwaardigheid

28 28 Inleiding > Politionele problematiek > gedetailleerd > gestand. testbatterij Gestandaardiseerde testbatterij - Geheim van het onderzoek (art 28quiquies Wetboek van Strafvordering) - Subjectief en omslachtig - Bekentenis inzake gebruik versus negatieve testbatterij

29 29 Inleiding > Politionele problematiek > gedetailleerd > afleveren urinestaal Afleveren urinestaal - Locatie - Toezicht - Betrouwbaarheid – cfr. valspositieven

30 30 Inleiding > Politionele problematiek > gedetailleerd > afname bloedstaal Afname bloedstaal - Geneesheren geven vaak geen prioriteit - Tarieven liggen te laag (verschil tot +/- 25 € t.o.v. een huisbezoek)

31 31 Inleiding > Politionele problematiek > gedetailleerd > onduidelijke wetgeving Onduidelijke wetgeving - Schema ’s inzake de procedures zijn niet gelijk - Fouten in de wetgeving (cfr. weigeren bij einde verbod)

32 32 Inleiding > Politionele problematiek > gedetailleerd > opleiding Opleiding - Grote verschillen tussen de verschillende scholen - Opleiders / docenten missen ervaring / hebben geen ‘feeling’ - Foute dingen worden verteld (cfr. drugs in combinatie met alcohol)

33 33 Inleiding > Politionele problematiek > gedetailleerd > proces-verbaal Proces-verbaal - Omslachtig - Implementatie in ISLP / PolOffice ?

34 34 Inleiding > Politionele problematiek > gedetailleerd > Feed-back Feed-back - Resultaat van de bloedanalyse = belangrijk om te leren

35 35 Inleiding Invloed op het rijgedrag

36 36 Inleiding > Invloed op het rijgedrag > algemeen Algemeen Belangrijke algemene factoren : Gebruikte hoeveelheid (één glas pils of tien glazen pils) De kwaliteit van het product (een glas pils t.o.v. een glas trappist) De fysieke en psychische toestand van de gebruiker (alcoholverbruik in vermoeide toestand) De ervaring met het product (gewoontegebruiker) Combinatie met andere stoffen (bv. medicatie, alcohol) Het tijdstip na gebruik (opbouw of afbouwfase) …

37 37 Inleiding > Invloed op het rijgedrag > THC (Cannabis, hasj, hennep, marihuana) THC (Cannabis, hasj, hennep, marihuana) Deze stoffen hebben over het algemeen een kalmerende werking. Verandering in visuele en auditieve waarnemingen (uitzetting pupillen) Apathie Slaperigheid Verlengde reactietijd Verminderd concentratievermogen Verminderd kritisch vermogen Bewegingsstoornissen Duizeligheid Euforie, superioriteitsgevoel …

38 38 Inleiding > Invloed op het rijgedrag > Amfetamine; MDMA;MDEA;MBDB; cocaïne Amfetamine (Amfetamies, speed); MDMA;MDEA;MBDB (Ecstasy); cocaïne Deze stoffen hebben een stimulerende werking. Prikkelbaarheid Duizeligheid Emotionele ontremming Agressief gedrag Soms ook hallucinaties Euforie, superioriteitsgevoel Verhoogd zelfvertrouwen Wegvallen van slaperigheid en vermoeidheid Misselijkheid Nervositeit …

39 39 Inleiding > Invloed op het rijgedrag > Heroïne, morfine, GHB, opium, benzodiazepines Heroïne, morfine, GHB (in de volksmond ‘vloeibare XTC’), opium, benzodiazepines (o.a. Valium ®) Deze stoffen hebben een verdovende, slaapverwekkende en/of pijnstillende werking. Verlenging van de reactietijd Positieve of negatieve stemmingsveranderingen (angst/euforie) Vernauwing van de pupillen Vermindering van de geestelijke activiteit Slecht concentratievermogen Onverschillig voor externe prikkels …

40 40 Inleiding > Invloed op het rijgedrag > LSD en aanverwanten, magic mushrooms LSD en aanverwanten, magic mushrooms Hebben een hallucinogene werking. Waarnemingsstoornissen Tripveranderingen zoals het anders beleven van tijd, ruimte, kleuren en geluid Verwarring Verlies van zelfcontrole Angstaanvallen Achtervolgingswaanzin …

41 41 Inleiding > Invloed op het rijgedrag > Besluit Besluit Het gebruik van illegale drugs heeft een invloed op het rijgedrag.

42 42 Inleiding Oplossingen

43 43 Inleiding > Oplossingen Vanaf voorjaar 2008 start optimalisatie procedure… Partners : Kabinet Mobiliteit, kabinet Binnenlandse Zaken en kabinet Justitie voor het opstellen van het wettelijk kader; FOD-Justitie : beheer uitvoeringsbesluiten en aankoop verbruiksmiddelen (apparatuur) en het wetenschappelijk onderzoek (NICC); FOD-Mobiliteit : administratie; College van Procureurs-generaal : uitvoering van de wettelijke en reglementaire bepalingen en het opstellen van Richtlijnen; Politiediensten : controles op het terrein; BIVV : communicatie + literatuurstudie; Wetenschap : UZ Gent en NICC.

44 44 Referenties

45 45 Referenties > Wettelijke basis Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; Koninklijk besluit van xx xxxxxxx 2010 betreffende het model en de toepassingsregels van de gestandaardiseerde checklist tot vaststelling van indicaties van tekenen van recent druggebruik in het verkeer; Koninklijk besluit van xx xxxxxxx 2010 xxx ter uitvoering van de wet van 31 juli 2009 tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer wat de regeling van de speekselanalyse, de bloedproef en de erkenning van de laboratoria betreft; Koninklijk besluit van 04 juni 1999 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden; Ministerieel van xx xxxxxxxxx xxxx tot vastlegging van de modaliteiten tot erkenning als laboratorium voor speeksel- en bloedanalyse op drugs in het verkeer.

46 46 Referenties > Wettelijke basis Koninklijke besluiten betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden : Koninklijk besluit van 19 november 2008 betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden; Koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden; Koninklijk besluit van 27 september 2005 betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden; Koninklijk besluit 11 juli 2003 betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden; Koninklijk besluit van 22 november 2002 betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden.

47 47 Referenties > Omzendbrieven Omzendbrief nr. COL xx/2010 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep – Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie en het College van procureurs- generaal houdende een eenvormig toezichts-, vaststellings-, opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden – Sturen onder invloed van drugs; Omzendbrief nr. COL 09/2006 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep – Gemeenschappelijke omzendbrief van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie en het College van procureurs-generaal houdende een eenvormig strafrechtelijk beleid inzake onmiddellijke intrekking van het rijbewijs;

48 48 Referenties > Omzendbrieven Omzendbrief nr. COL 08/2006. - Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig vaststellings- opsporings en vervolgingsbeleid betreffende het sturen onder invloed van alcohol, in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat onder meer ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen, alsook betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden - sturen onder invloed van alcohol- drugs.

49 49 Doelstellingen van de opleiding TRAINER

50 50 Doelstellingen > Algemeen 3 niveau ‘s  Trainer : 16 uur theorie = brevet opleider + controleur  Korte type : 4 uur theorie + 8 uur praktijk (liefst in eigen zone / eenheid)  Lange type : 8 uur theorie + 8 uur praktijk  erkend als voortgezette opleiding  basisopleiding  cursus verkeerspolitie / motoragent TRAINER

51 51 Doelstellingen > Trainer Competentieprofiel  Zie erkenningsdossier Concrete doelstellingen  Zie erkenningsdossier TRAINER

52 52 Doelstellingen > Korte type Competentieprofiel  Zie erkenningsdossier TRAINER

53 53 Doelstellingen > Korte type Concrete doelstellingen TRAINER

54 54 Doelstellingen > Korte type Concrete doelstellingen TRAINER

55 55 Doelstellingen > Korte type Concrete doelstellingen TRAINER

56 56 Doelstellingen > Lange type Concrete doelstellingen Idem als korte type doch theorie 8 uur  Basisopleiding  meer tijd nodig om basiszaken uit te leggen  Verkeerspolitie / motoragent  meer tijd nodig om diepgaand te werken TRAINER

57 57 Historiek

58 58 Historiek  Tot 05/12/2000 : art 35 Wegverkeerswet (dronkenschap)  Vanaf 05/12/2000 tot 01/10/2010  Vanaf 01/10/2010 :  Tests : gestandaardiseerde testbatterij + urinetest  Bloedproef  Nieuwe procedure

59 59 De rode draad in de nieuwe procedure

60 60 Rode draad

61 61 Rode draad ?

62 62 Rode draad

63 63 Strafbaar gestelde stoffen

64 64 Strafbaar gestelde stoffen

65 65 Strafbaar gestelde stoffen > opmerkingen Nultolerantie >>> waarden = met wetenschappelijke zekerheid vaststellen >>> waarde zegt niets over de invloed >>> alcohol = bepaalde waarde toegelaten (< 0.22 mg/l UAL) 1 waarde overschreden >>> betrokkene is strafbaar voor het geheel

66 66 Strafbaar gesteld gedrag

67 67 Strafbaar gesteld gedrag > algemeen (1/2) Het is verboden om : op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen, of een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing onder invloed van een van de strafbaar gestelde stoffen; een persoon die duidelijke tekenen vertoont van invloed als gevolg van gebruik van een van de strafbaar gestelde stoffen aan te zetten of uit te dagen tot het besturen van een voertuig of een rijdier of tot het begeleiden met het oog op de scholing; een voertuig toe te vertrouwen om het te besturen of om te begeleiden met het oog op de scholing of een rijdier toe te vertrouwen aan een persoon die duidelijke tekenen vertoont van invloed als gevolg van gebruik van een van de strafbaar gestelde stoffen; …

68 68 Strafbaar gesteld gedrag > algemeen (2/2) Het is verboden om : … op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen of een bestuurder te begeleiden met het oog op de scholing gedurende de tijd dat dit verboden is ingevolge eerdere vaststellingen in het kader van “drugs in het verkeer”; zonder wettige reden weigeren zich te onderwerpen aan de speekseltest en/of de speekselanalyse en/of de bloedproef.

69 69 Strafbaar gesteld gedrag > opmerking > dronkenschap Dronkenschap of een soortgelijke staat met name ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen Het in artikel 35, § 1, Wegverkeerswet, bedoelde begrip "staat van dronkenschap" moet in de gewone zin van het woord worden verstaan en heeft betrekking op de toestand van een persoon die zijn daden niet meer blijvend beheerst, zonder noodzakelijkerwijs het besef ervan te hebben verloren. Gemeten waarde is geen referentie Duidelijke omschrijving in PV + gewoontegedrag 2 inbreuken weerhouden (eventueel) Geen bestuurlijke aanhouding noodzakelijk

70 70 Strafbaar gesteld gedrag > gedetailleerd > besturen of begeleiden Het is verboden om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen, of een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing onder invloed van een van de strafbaar gestelde stoffen. In deze gecoördineerde wetten worden onder "openbare plaats" verstaan : de openbare weg, de terreinen toegankelijk voor het publiek; de niet-openbare terreinen die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn.

71 71 Strafbaar gesteld gedrag > gedetailleerd > besturen of begeleiden Het is verboden om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen, of een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing onder invloed van een van de strafbaar gestelde stoffen. Kan een persoon die een fiets voortduwt onderworpen worden aan een ademtest ? Moet een bromfiets die op het troittoir staat geldig verzekerd zijn ? Moet de persoon van 18 jaar oud die een bromfiets klasse B houder zijn van een rijbewijs ? Kan je een bromfiets die niet bereden wordt op de openbare weg op de rollentestbank maken (+ PV opmaken in geval van overtreding ?

72 72 Strafbaar gesteld gedrag > gedetailleerd > besturen of begeleiden Het is verboden om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen, of een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing onder invloed van een van de strafbaar gestelde stoffen. Kan een persoon die een fiets voortduwt onderworpen worden aan een ademtest ? JA Moet een bromfiets die op het troittoir staat geldig verzekerd zijn ?JA Moet de persoon van 18 jaar oud die een bromfiets klasse B houder zijn van een rijbewijs ? JA Kan je een bromfiets die niet bereden wordt op de openbare weg op de rollentestbank maken (+ PV opmaken in geval van overtreding ? JA

73 73 Strafbaar gesteld gedrag > gedetailleerd > besturen of begeleiden Het is verboden om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen, of een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing onder invloed van een van de strafbaar gestelde stoffen. In artikel 2 van de Wegcode wordt o.a. bepaald : Voor de toepassing van de bepalingen van dit reglement wordt verstaan onder: 2.15.1. [...] Het niet bereden rijwiel wordt niet als voertuig beschouwd. 2.15.2. [...] Het niet bereden voortbewegingstoestel wordt niet als voertuig beschouwd. 2.17. [...] De niet bereden tweewielige bromfiets wordt niet als voertuig beschouwd. [...]

74 74 Strafbaar gesteld gedrag > gedetailleerd > besturen of begeleiden Het is verboden om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen, of een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing onder invloed van een van de strafbaar gestelde stoffen. >>> Niet gedefinieerd in de Wegverkeerswet

75 75 Strafbaar gesteld gedrag > gedetailleerd > besturen of begeleiden Het is verboden om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen, of een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing onder invloed van een van de strafbaar gestelde stoffen. Rechtspraak : “Hij die in staat van dronkenschap een handkar op de openbare weg voortduwt, valt onder de toepassing van artikel 35 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.”

76 76 Strafbaar gesteld gedrag > gedetailleerd > besturen of begeleiden Het is verboden om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen, of een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing onder invloed van een van de strafbaar gestelde stoffen. >>> niet gedefinieerd in de Wegverkeerswet Twee grote groepen inzake scholing : - op basis van een voorlopig rijbewijs (met begeleider) - via een erkende rijschool Beiden zijn “begeleiden” Voorlopig rijbewijs Cat B 18 maand + passagier (24 jaar, houder rijbewijs cat B is géén begeleider)

77 77 Strafbaar gesteld gedrag > gedetailleerd > weigeren Het is verboden om zonder wettige reden weigeren zich te onderwerpen aan de speekseltest en/of de speekselanalyse en/of de bloedproef. >>> bij weigering : altijd een geneesheer vorderen om wettigheid vast te stellen altijd bloedproef checklist kan niet geweigerd worden

78 78 Strafbaar gesteld gedrag > gedetailleerd > aanzetten of uitdagen Het is verboden om een persoon die duidelijke tekenen vertoont van invloed als gevolg van gebruik van een van de strafbaar gestelde stoffen aan te zetten of uit te dagen tot het besturen van een voertuig of een rijdier of tot het begeleiden met het oog op de scholing. >>> afzonderlijk PV – uiterlijke tekenen goed omschrijven >>> effectief besturen of begeleiden is niet noodzakelijk – aanzetten of uidagen volstaan

79 79 Strafbaar gesteld gedrag > gedetailleerd > voertuig of rijdier toevertrouwen Het is verboden om een voertuig toe te vertrouwen om het te besturen of om te begeleiden met het oog op de scholing of een rijdier toe te vertrouwen aan een persoon die duidelijke tekenen vertoont van invloed als gevolg van gebruik van een van de strafbaar gestelde stoffen. >>> afzonderlijk PV – uiterlijke tekenen goed omschrijven >>> effectief besturen of begeleiden is niet noodzakelijk – toevertrouwen volstaat

80 80 Strafbaar gesteld gedrag > gedetailleerd > besturen of begeleiden tijdens verbod Het is verboden om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen of een bestuurder te begeleiden met het oog op de scholing gedurende de tijd dat dit verboden is ingevolge eerdere vaststellingen in het kader van “drugs in het verkeer. >>> nieuw PV >>> nog steeds onder invloed : volledige procedure doorlopen (nieuwe inbreuk)

81 81 Bevoegde personen

82 82 Bevoegde personen > Wegverkeerswet Voor de volledige procedure : de officieren van gerechtelijke politie die hulpofficier zijn van de procureur des Konings het personeel van het operationeel kader van de federale en lokale politie (dus ook de agenten van politie)

83 83 Bevoegde personen > COL Voor de volledige procedure : ""Gelet op de doelstellingen de verkeersveiligheid te doen toenemen - onder meer door een sterke verkeershandhaving - is het noodzakelijk dat nagenoeg alle leden van het operationele kader van de federale en lokale politie zo vlug mogelijk de vereiste ervaring zouden verwerven. Hiertoe zien de dienstverantwoordelijken er op toe dat de politiefunctionarissen ten minste één van de opleidingen hebben gevolgd, die door de directie van de opleidingen van de federale politie (DSE) zijn erkend.””

84 84 De fases van de opsporing

85 85 De fases van de opsporing > overzicht Overzicht Stappen : het vaststellen van de uiterlijke tekenen aan de hand van de gestandaardiseerde checklist; het afnemen van een speekseltest; het afnemen van een speekselstaal en het uitvoeren van een speekselanalyse in een daartoe erkend labo; het afnemen van een bloedstaal en het uitvoeren van een bloedanalyse in een daartoe erkend labo (enkel indien er geen of onvoldoende speeksel kan afgenomen worden).

86 86 De fases van de opsporing Vooraf

87 87 De fases van de opsporing > vooraf > inzamelen van de gegevens Inzamelen van de gegevens ""Artikel 61bis, §3 - wet 16/03/1968 - Het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor het invullen van de gestandaardiseerde checklist en voor het afnemen van de speekseltest moet zich beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor de vaststelling van de overtredingen van deze wet, die op een openbare plaats zijn begaan. Deze gegevens mogen slechts worden gebruikt voor gerechtelijke doeleinden in verband met de bestraffing van deze overtredingen."“

88 88 De fases van de opsporing > vooraf > inzamelen van de gegevens Inzamelen van de gegevens ""Artikel 63, §5 - wet 16/03/1968 - Het inzamelen van de gegevens van de bloedproef bedoeld in § 1, 4° en 5° van dit artikel beperkt zich tot deze die strikt noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de overtredingen van deze wet, die op een openbare plaats zijn begaan. Deze gegevens mogen slechts worden gebruikt voor gerechtelijke doeleinden in verband met de bestraffing van deze overtredingen."" Merkwaardig genoeg is er geen verwijzing naar de inzameling van de gegevens van de speekselanalyse. Het ontbreken hiervan is een vergetelheid bij het opstellen van de wet. Een omzendbrief laat het niet toe dat het inzamelen van gegevens van de speekselanalyse gebruikt worden voor andere doeleinden dan deze die strikt noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de overtredingen van de Wegverkeerswet, die op een openbare plaats zijn begaan.

89 89 De fases van de opsporing > vooraf > inzamelen van de gegevens Inzamelen van de gegevens Speekselanalyse >>> vergetelheid >>> COL legt het verbod op.

90 90 De fases van de opsporing > vooraf > eerste selectie Zie naar waar je kijkt !!!!  Aantreffen van het product zelf of restanten ervan (zakjes met snelsluiting, kleine omslagen, papierpropjes,…)  Aantreffen van gebruikersmateriaal (mondstukjes, stukjes afgescheurd karton, king size sigarettenblaadjes, roltabak, opengescheurde filtersigaretten …)  De asbak controleren! Vaak treffen we daar mondstukjes aan afkomstig van opgerookte joints.  Controle van het tapijt. Tabak is bruin van kleur en in fijn gesneden. Cannabis is groenachtig en grover. Indien men verrast wordt door een controle durft men de joint wel eens laten vallen en uitduwen met de voet. Een uitgetrapte joint kunnen we ook wel eens aantreffen.

91 91 De fases van de opsporing > vooraf > eerste selectie Zie naar waar je kijkt !!!!  Afbeeldingen van de hennepplat, Bob Marley, de vlag van Jamaica, de aard van de muziek in de auto,…  De geur in een auto vormt ook een belangrijk element. Vooral als men in de auto cannabis gerookt heeft merken we snel een specifieke geur. Deze geur tracht men vaak te verdoezelen door luchtverfrissers.  Abnormaal veel snoepgoed of papiertjes van snoepgoed (suikers), veel drinken en lege flesjes,…

92 92 De fases van de opsporing > vooraf > fouille Fouille  WPA !!!

93 93 De fases van de opsporing > vooraf > vraagstelling Vraagstelling  Goede benadering = beste resultaat

94 94 De fases van de opsporing > vooraf > andere element Andere elementen  Gerichte controle : nabijheid (mega-) dancing, fuiven, uitgangsbuurt, …drugroute (in vele Nederlandse verkoopspunten kan men gratis eens proeven van de middelen die men wenst aan te kopen).  Plaats / tijdstip : We kunnen bestuurders onder invloed op alle tijdstippen tegen komen, doch er is een piek merkbaar op weekendnachten.  Leeftijd : een bejaarde persoon versus een jong volwassene  Passagiers in het voertuig : verschillende jongeren in een voertuig  Plaats/kentekenplaat : bv. een voertuig met Franse nummerplaat op een drugroute aan de Nederlandse grens.

95 95 De fases van de opsporing De gestandaardiseerde checlist

96 96 De gestandaardiseerde checklist > wie ? Volgende personen kunnen aan de gestandaardiseerde checklist onderworpen worden :  de vermoedelijke dader van een verkeersongeval of aan ieder die het mede heeft kunnen veroorzaken, zelfs indien hij het slachtoffer ervan is.  ieder die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing;  ieder die op het punt staat om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen of op het punt staat een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing.

97 97 De gestandaardiseerde checklist > wie ? > detail >>> verkeersongeval Volgende personen kunnen aan de gestandaardiseerde checklist onderworpen worden :  de vermoedelijke dader van een verkeersongeval of aan ieder die het mede heeft kunnen veroorzaken, zelfs indien hij het slachtoffer ervan is. >>> niet noodzakelijk op de openbare weg >>> niet noodzakelijk bestuurder of begeleider >>> geen bestuurder of begeleider  niet strafbaar volgens WvW >>> weigeren wel strafbaar WvW

98 98 De gestandaardiseerde checklist > wie ? > detail >>> besturen / begeleiden Volgende personen kunnen aan de gestandaardiseerde checklist onderworpen worden :  ieder die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing; >>> begrippen reeds besproken

99 99 De gestandaardiseerde checklist > wie ? > detail >>> op het punt staan Volgende personen kunnen aan de gestandaardiseerde checklist onderworpen worden :  ieder die op het punt staat om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen of op het punt staat een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing. >>> niet gedefinieerd begrip >>> beveiligingsmaatregel >>> geen PV >>> weigering is strafbaar >>> PV opstellen >>> COL : geen onmiddellijke intrekking rijbewijs

100 100 De gestandaardiseerde checklist > aard

101 101 De gestandaardiseerde checklist > ogen

102 102 De gestandaardiseerde checklist > ogen

103 103 De gestandaardiseerde checklist > ogen

104 104 De gestandaardiseerde checklist > ogen

105 105 De gestandaardiseerde checklist > ogen

106 106 De gestandaardiseerde checklist > gezicht

107 107 De gestandaardiseerde checklist > gezicht

108 108 De gestandaardiseerde checklist > gezicht

109 109 De gestandaardiseerde checklist > gedrag

110 110 De gestandaardiseerde checklist > gedrag

111 111 De gestandaardiseerde checklist > gedrag

112 112 De gestandaardiseerde checklist > gemoedsgesteldheid

113 113 De gestandaardiseerde checklist > gemoedsgesteldheid

114 114 De gestandaardiseerde checklist > taal

115 115 De gestandaardiseerde checklist > taal

116 116 De gestandaardiseerde checklist > gang

117 117 De gestandaardiseerde checklist > gang

118 118 De gestandaardiseerde checklist > andere

119 119 De gestandaardiseerde checklist > andere

120 120 De gestandaardiseerde checklist > andere

121 121 De gestandaardiseerde checklist > andere

122 122 De fases van de opsporing De speekseltest

123 123 De speekseltest > wie ? Op het ogenblik dat de gestandaardiseerde checklist positief is, wordt er overgegaan tot de speekseltest. In het kader van een verkeersongeval kan er onmiddellijk overgegaan worden tot de speekseltest.

124 124 De speekseltest > wanneer positief ?

125 125 De speekseltest > DrugWipe 5+ Geen andere apparaten toegelaten !!!

126 126 De speekseltest > DrugWipe 5+ Voorbereiding Controleer de vervaldatum op de verpakking. Werp de test na deze datum weg. Controleer of de verpakking niet beschadigd is. Indien er beschadiging is, indien de verpakking vochtig is of indien de controlelijntjes al rood zijn, werp dan de test weg. Open de verpakking enkel op de aangeduide plaats en dit vlak voor gebruik.

127 127 De speekseltest > DrugWipe 5+

128 128 De speekseltest > DrugWipe 5+

129 129 De speekseltest > DrugWipe 5+

130 130 De speekseltest > DrugWipe 5+ CA – cannabis (THC / marihuana / hasj) AM – amfetamines (ecstasy / methamfemines) CO – cocaïne / crack OP – opiaten (heroïne / crack) CL – controlelijn

131 131

132 132 De speekseltest > DrugWipe 5+

133 133 De speekseltest > DrugWipe 5+ Opmerkingen Het resultaat is ook positief wanneer een lijn slechts licht of gedeeltelijk rood geworden is. Bij zwaar positieve gevallen kunnen de testlijnen al zichtbaar zijn na drie minuten. Wacht hoe dan ook de volle 12 minuten en lees daarna alle resultaten af. Testlijnen die na tien minuten rood zouden kleuren zijn niet geldig en dienen genegeerd te worden.

134 134 De speekseltest > DrugWipe 5+ Opslag en afval Bewaar de DrugWipe5+ tussen de 15°C en 25°C. Bewaar de test niet onder de 0°C en boven de 40°C. Bescherm de DrugWipe5+ tegen bevriezing. Werp alle vervallen tests weg volgens de gemeentelijke voorschriften.

135 135 De speekseltest > DrugWipe 5+ Transport en gebruik Transporteer de DrugWipe5+ tussen de 15°C en 35°C voor een maximum van drie dagen. Bescherm de DrugWipe5+ tegen regen en sneeuw wanneer je hem gebruikt op het terrein. Doe de test bij een temperatuur tussen 5°C en 40°C. Als de temperatuur lager is dan 5°C, warm de test dan op in de verpakking (bijvoorbeeld tussen je handen of in de auto).

136 136 De speekseltest > weigering Weigering van de speekseltest >>> strafbaar ingevolge art 37bis, §1.5° van de Wegverkeerswet. >>> De wettigheid van de weigering dient steeds onderzocht te worden door een bevoegd persoon gevorderde geneesheer. >>> De inhoud van de wettige reden mag door een geneesheer niet onthuld worden als ze door het medisch geheim wordt gedekt. >>> De kosten voor de tussenkomst van de geneesheer zijn ten laste van de onderzochte persoon indien de reden van weigering niet gegrond was.

137 137 De speekseltest > praktische onmogelijkheid Praktische onmogelijkheid om voldoende speeksel te collecteren De praktische onmogelijkheid voldoende speeksel te collecteren om de speekseltest uit te voeren wordt niet beschouwd als een vorm van weigering.

138 138 De speekseltest > kosten Kosten van de speekseltest De kosten van de speekseltest zijn ten laste van de onderzochte persoon indien door middel van een speekselanalyse of bloedproef bewezen wordt dat betrokkene bestuurde of begeleidde met het oog op scholing onder invloed van een van de strafbaar gestelde stoffen. De kostenstaat wordt in voorkomend geval bij het proces-verbaal gevoegd. >>> Op het punt staan - betrokkene ongeval (geen bestuurder / begeleider): : ten laste van de overheid

139 139 De fases van de opsporing De speekselanalyse

140 140 De speekseltest > wie ? Wie kan aan de speekselanalyse onderworden worden? De bevoegde persoon legt een speekselanalyse op wanneer de speekseltest een positief resultaat oplevert. In het geval van "op het punt staan" wordt er géén speekselanalyse uitgevoerd.

141 141 De speekseltest > wie ? Wanneer positief ?

142 142 De speekseltest > Uitvoering Uitvoering Moet nog geregeld worden via KB  nota volgt

143 143 De speekselanalyse > weigering Weigering van de speekseltest >>> strafbaar ingevolge art 37bis, §1.5° van de Wegverkeerswet. >>> De wettigheid van de weigering dient steeds onderzocht te worden door een bevoegd persoon gevorderde geneesheer. >>> De inhoud van de wettige reden mag door een geneesheer niet onthuld worden als ze door het medisch geheim wordt gedekt. >>> De kosten voor de tussenkomst van de geneesheer zijn ten laste van de onderzochte persoon indien de reden van weigering niet gegrond was.

144 144 De speekselanalyse > praktische onmogelijkheid Praktische onmogelijkheid om voldoende speeksel te collecteren De praktische onmogelijkheid voldoende speeksel te collecteren om de speekselanalyse uit te voeren wordt niet beschouwd als een vorm van weigering.

145 145 De speekselanalyse > kosten Kosten van de speekselanalyse De kosten van de speekselanalyse zijn ten laste van de onderzochte persoon indien door middel van een speekselanalyse of bloedproef bewezen wordt dat betrokkene bestuurde of begeleidde met het oog op scholing onder invloed van een van de strafbaar gestelde stoffen. De kostenstaat wordt in voorkomend geval bij het proces-verbaal gevoegd. >>> betrokkene ongeval (geen bestuurder / begeleider): ten laste van de overheid

146 146 De fases van de opsporing De bloedproef

147 147 De bloedproef > wie ? Wie kan aan de bloedproef onderworden worden ? De bevoegde personen laten de betrokkene een bloedproef ondergaan door een daartoe opgevorderde geneesheer : >>> Er kan nooit een bloedproef uitgevoerd worden bij "op het punt staan". indien de speekseltest minstens één van de strafbaar gestelde stoffen detecteert en een speekselanalyse niet uitgevoerd kan worden; in het geval noch een speekseltest noch een speekselanalyse kon worden uitgevoerd.

148 148 De bloedproef > modaliteiten >>> voorlopig KB-bloedproef >>> toekomst : KB speeksel- en bloedanalyse

149 149 De bloedproef > wanneer positief ?

150 150 De bloedproef > modaliteiten >>> recht op bijstand door een zelf gekozen geneesheer >>> eventuele opmerkingen : bij PV voegen >>> bevoegdheid tot vorderen : ook agent van politie >>> behandelend geneesheer : liever niet (klinisch verslag) >>> weigering geneesheer in te gaan op vordering >>> artikel 3, vierde lid van de programmawet (II) van 27 december 2006 >>> weigering betrokkene >>> t.o.v. gevorderde geneesheer >>> onderzoek

151 151 De bloedproef > klinisch verslag >>> zie bijlage PV (model zal bij KB bepaald worden)

152 152 De bloedproef > bloedafname >>> op medisch verantwoorde wijze (meerdere malen prikken mag) >>> rechtstreeks aan de ader afnemen >>> apparatuur gebruiken

153 153 De bloedproef > na de bloedafname Etiketten worden als volgt gebruikt: op elk van de drie buisjes ; op de verpakking (doosje) waarin de buisjes worden opgeborgen, over de opening als teken van "verzegeling"; op het origineel proces verbaal; op het afschrift van het proces verbaal dat in de eenheid blijft; op de bijlage afname bloedstaal; op het klinisch verslag.

154 154 De bloedproef > na de bloedafname Bewaring van het bloed Vooraleer de analyse wordt verricht, moet het bloedmonster rechtop en bij een temperatuur van + 4° C worden bewaard in een daartoe bestemde koelkast.

155 155 De bloedproef > na de bloedafname Overmaken aan erkend laboratorium De opgevorderde geneesheer bezorgt het bloedmonster aan de opvorderende overheid, die het onmiddellijk langs de vlugste weg, toezendt aan het erkend laboratorium dat de gerechtelijke overheid heeft aangewezen. >>> binnen de 48 uur >>> einde 48 uur in weekend of op feestdag : de eerste werkdag erna

156 156 De bloedproef > na de bloedafname Overmaken aan erkend laboratorium De opgevorderde geneesheer bezorgt het bloedmonster aan de opvorderende overheid, die het onmiddellijk langs de vlugste weg, toezendt aan het erkend laboratorium dat de gerechtelijke overheid heeft aangewezen. >>> binnen de 48 uur >>> einde 48 uur in weekend of op feestdag : de eerste werkdag erna >>> Vordering labo : taak parket

157 157 De bloedproef > Erkende laboratoria Overmaken aan erkend laboratorium (1/2) NICC - Toxicologisch laboratorium - Vilvoordse Steenweg 98-100 - 1120 Brussel Laboratorium voor Klinische Biologie-Toxicologie - U Z O - 9000 Gent AZ-VUB - Dienst Klinische Chemie-Toxicologie - Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel Laboratorium voor Biochemie en Toxicologie - Dr. Apr H. NEELS, Stuivenberg, Antwerpen Universitaire Instelling Antwerpen - Prof. SCHEPENS, UZ Antwerpen Laboratoire d'expertises judiciaires - Dr A. VANESCOTE, rue le Marais 15, 4530 Villers-le-Bouillet.

158 158 De bloedproef > Erkende laboratoria Overmaken aan erkend laboratorium (2/2) Centre hospitalier universitaire de Liège - Service de toxicologie clinique et de toxicologie médico-légale - Professeur CHARLIER - Domaine Universitaire du Sart-Tilman B35 - 4000 Liège 1 Institut provincial d'hygiène et de bactériologie du Hainaut - Docteur NOEL - Boulevard Sainctelette 55 - 7000 Mons Iliano - Dr. L. Iliano - Schouteerpark 15 - 9070 Destelbergen UCL - Professeur P. WALLEMACQ - Laboratoire de toxicologie des Cliniques Universitaires St. Luc - 10 avenue Hippocrate - 1200 Bruxelles Laboratorium AZ Groeninge - De heer F. MARTENS - Reepkaai 4 - 8500 Kortrijk CHEMIPHAR - H. CORDONNIER - Lieven Bouwensstraat 4 - 8200 Brugge

159 159 De bloedproef > verder verloop Betrokkene wordt op de hoogte gebracht van : >>> het resultaat >>> de mogelijkheid tot tegenexpertise  Zie cursus Taak parket / labo

160 160 De fases van de opsporing De gevolgen

161 161 De fases van de opsporing Het tijdelijk verbod

162 162 De gevolgen > tijdelijk verbod >>> (niet) in combinatie met onmiddellijke intrekking rijbewijs

163 163 De gevolgen > tijdelijk verbod

164 164 De gevolgen > tijdelijk verbod >>> (niet) in combinatie met onmiddellijke intrekking rijbewijs >>> politie is bevoegd >>> beveiligingsmaatregel

165 165 De gevolgen > tijdelijk verbod > wanneer ? Het tijdelijk verbod om te besturen of te begeleiden met het oog op scholing kan, behoudens in het geval van onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, toegepast worden in volgende gevallen : de speekseltest toont de aanwezigheid in het organisme aan van minstens één van de strafbaar gestelde stoffen (positief resultaat van de speekseltest); weigering van de speekseltest of de speekselanalyse zonder wettige reden; in het geval van weigering van de speekseltest omwille van een wettige reden, noch een speekseltest noch een speekselanalyse kon worden uitgevoerd en de gestandaardiseerde checklist geeft een indicatie van tekenen van recent gebruik van een van de strafbaar gestelde stoffen; …

166 166 De gevolgen > tijdelijk verbod > wanneer ? Het tijdelijk verbod om te besturen of te begeleiden met het oog op scholing kan, behoudens in het geval van onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, toegepast worden in volgende gevallen : … in het geval van een praktische onmogelijkheid om voldoende speeksel te collecteren, noch een speekseltest noch een speekselanalyse kon worden uitgevoerd en de gestandaardiseerde checklist geeft een indicatie van tekenen van recent gebruik van een van de strafbaar gestelde stoffen; in het geval dat het resultaat van de speekseltest negatief is en betrokkene bevindt zich blijkbaar in de toestand bedoeld in artikel 35 van de Wegverkeerswet (dronkenschap of soortgelijke staat)

167 167 De gevolgen > tijdelijk verbod > duur Duur Initieel is het verbod om te besturen van totdat: Voornoemde test of controle waarbij nagegaan of betrokkene tekenen van recent gebruik van een van de strafbaar gestelde stoffen vertoont kan ten vroegste na 12 uur afgelegd worden. ofwel de betrokkene een negatieve speekseltest aflegt; (Noot : de gestandaardiseerde checklist dient niet overlopen te worden). ofwel, in geval van weigering van de speekseltest omwille van een wettige reden of ingeval van een praktische onmogelijkheid voldoende speeksel te collecteren, de gestandaardiseerde checklist, die in dit geval wordt overlopen, geen indicatie geeft van tekenen van recent gebruik van een van de strafbaar gestelde stoffen.

168 168 De gevolgen > tijdelijk verbod > verlenging Het verbod wordt telkens (zonder enige beperking) hernieuwd voor een periode van 12 uur : wanneer de speekseltest de aanwezigheid in het organisme aantoont van minstens één van de strafbaar gestelde stoffen; in geval van weigering van deze speekseltest (hiermee wordt de onwettige weigering mee bedoeld); in geval van weigering van de speekseltest omwille van een wettige reden of ingeval van een praktische onmogelijkheid voldoende speeksel te collecteren, en de gestandaardiseerde checklist, die in dit geval wordt overlopen, een indicatie geeft van tekenen van recent gebruik van een van de strafbaar gestelde stoffen; in geval het resultaat van de speekseltest negatief is en betrokkene zich blijkbaar bevindt in de toestand dronkenschap of soortgelijke staat (bedoeld in art 35 – Wegverkeerswet).

169 169 De gevolgen > tijdelijk verbod > inhouding Wat inhouden ? Indien hij een voertuig bestuurt waarvoor hij houder van een rijbewijs moet zijn en hij geeft het rijbewijs af >>> rijbewijs Indien hij een voertuig bestuurt waarvoor hij geen rijbewijs hoeft te hebben (zelfs al is hij houder en drager van het rijbewijs) of hij geeft het rijbewijs niet af >>> voertuig NOOT : de wetgeving voorziet geen ruil voertuig >>> rijbewijs tijdens verbod

170 170 De gevolgen > tijdelijk verbod > besturen na inhouding Besturen na inhouding >>> nieuwe inbreuk = nieuw PV >>> indien nog steeds onder invloed = volledige nieuwe procedure

171 171 De fases van de opsporing De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs

172 172 De gevolgen > tijdelijk verbod > intrekking rijbewijs Intrekking rijbewijs Ingevolge COL 08/2006 en COL 09/2006 dient het parket ingelicht te worden in volgende gevallen die betrekking hebben tot “drugs in het verkeer” indien: De overige modaliteiten m.b.t. tot de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs zoals bepaald in COL 09/2006 blijven van toepassing. de bestuurder of de persoon die hem begeleidt met het oog op scholing een speekseltest onderging die een aanwezigheid van een van de strafbaar gestelde stoffen in het organisme aanwijst, ofwel; de bestuurder of de persoon die hem begeleidt met het oog op scholing in staat van dronkenschap verkeert, ofwel; de bestuurder of de persoon die hem begeleidt met het oog op scholing, zonder wettige reden, weigert zich te onderwerpen aan de speekseltest of aan de speekselanalyse, ofwel; de bestuurder of de persoon die hem begeleidt met het oog op scholing, zonder wettige reden, weigert de bloedproef te laten nemen.

173 173 De bestraffing

174 174 De bestraffing Opsomming >>> zie cursus

175 175 De bestraffing >>> opmerking Opmerking De rechter moet het herstel in het recht tot sturen van de vervallenverklaarde uit hoofde van een veroordeling wegens overtreding van o.a. de druggerelateerde inbreuken, en die bovendien lijdt aan een lichaamsgebrek of een aandoening zoals bepaald door de Koning ter uitvoering van artikel 23, 3°, afhankelijk maken van het bewijs door de vervallenverklaarde dat hij dit lichaamsgebrek of deze aandoening niet meer vertoont. Om het openbaar ministerie toe te laten een juiste vordering in te stellen en de rechtbank toe te laten een juiste beoordeling te vellen over de feiten is het essentieel dat in het proces-verbaal en in het verhoor tevens melding wordt gemaakt van het “gewoontegedrag” van de betrokkene inzake het druggebruik.

176 176 Het proces-verbaal

177 177 Het proces-verbaal Bespreking >>> a.d.h.v. cursus

178 178 Richtlijnen

179 179 Alcohol > op het punt staan om te begeleiden Op het punt staan om te begeleiden >>> ademtest mogelijk

180 180 Alcohol > tijdelijk verbod GroepOvertredingDuurAard verbod AlcoholAdemanalyse : 0.22 < 0.35 mg/l UAL 3 uur Ademanalyse : onmogelijk Ademtest : 0.22 < 0.35 mg/l UAL 3 uur Ademanalyse : ≥ 0.35 mg/l UAL 6 uur Ademanalyse : onmogelijk Ademtest : ≥ 0.35 mg/l UAL 6 uur Weigering ademtest of ademanalyse 6 uur Onmogelijk (geen weigering) + tekenen ≥ 0.35 mg/l UAL of dronkenschap 6 uur DrugsPositief resultaat kwalitatieve immunoassay 12 uur Kwalitatieve immunoassay onmogelijk Gestandaardiseerde testbatterij positief 12 uur Weigering test (zonder) wettige reden 12 uur Dronken- schap Staat van dronkenschap of een soortgelijke staat met name t.g.v. gebruik drugs of geneesmiddelen

181 181 Alcohol > tijdelijk verbod GroepOvertredingDuurAard verbod AlcoholAdemanalyse : 0.22 < 0.35 mg/l UAL 3 uursturen Ademanalyse : onmogelijk Ademtest : 0.22 < 0.35 mg/l UAL 3 uursturen Ademanalyse : ≥ 0.35 mg/l UAL 6 uursturen Ademanalyse : onmogelijk Ademtest : ≥ 0.35 mg/l UAL 6 uursturen Weigering ademtest of ademanalyse 6 uursturen Onmogelijk (geen weigering) + tekenen ≥ 0.35 mg/l UAL of dronkenschap 6 uursturen + begeleiden DrugsPositief resultaat kwalitatieve immunoassay 12 uursturen + begeleiden Kwalitatieve immunoassay onmogelijk Gestandaardiseerde testbatterij positief 12 uursturen + begeleiden Weigering test (zonder) wettige reden 12 uursturen + begeleiden Dronken- schap Staat van dronkenschap of een soortgelijke staat met name t.g.v. gebruik drugs of geneesmiddelen 6 uursturen + begeleiden Tot 01/10/2010

182 182 Alcohol > op het punt staan om te begeleiden GroepOvertredingDuurAard verbod AlcoholAdemanalyse : 0.22 < 0.35 mg/l UAL 3 uursturen + begeleiden Ademanalyse : onmogelijk Ademtest : 0.22 < 0.35 mg/l UAL 3 uursturen + begeleiden Ademanalyse : ≥ 0.35 mg/l UAL 6 uursturen + begeleiden Ademanalyse : onmogelijk Ademtest : ≥ 0.35 mg/l UAL 6 uursturen + begeleiden Weigering ademtest of ademanalyse 6 uursturen + begeleiden Onmogelijk (geen weigering) + tekenen ≥ 0.35 mg/l UAL of dronkenschap 6 uursturen + begeleiden DrugsPositief resultaat kwalitatieve immunoassay 12 uursturen + begeleiden Kwalitatieve immunoassay onmogelijk Gestandaardiseerde testbatterij positief 12 uursturen + begeleiden Weigering test (zonder) wettige reden 12 uursturen + begeleiden Dronken- schap Staat van dronkenschap of een soortgelijke staat met name t.g.v. gebruik drugs of geneesmiddelen 12 uursturen + begeleiden Vanaf 01/10/2010

183 183 Alcohol > bloedproef In het geval noch de ademtest noch de ademanalyse uitgevoerd konden worden moest betrokkene zich blijkbaar bevinden in de toestand bedoeld in artikel 34, § 2 (ten minste 0.8 mg/l bloed of 0.35 mg/l UAL), of in de toestand bedoeld in artikel 35 (dronkenschap) alvorens er kon overgegaan worden tot een bloedproef. Een waarde inschatten was voor de politiediensten vaak moeilijk, daarom werd dit vereenvoudigd naar : “in het geval noch de ademtest noch de ademanalyse uitgevoerd konden worden en betrokkene duidelijke tekenen van alcoholopname vertoont of zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in artikel 35”. In het geval noch de ademtest noch de ademanalyse uitgevoerd konden worden en het onmogelijk is na te gaan of er tekenen van alcoholopname zijn (bv. een bij een verkeersongeval betrokken persoon bevindt zich in het operatiekwartier) kan er onmiddellijk overgegaan worden tot de oplegging van een bloedproef.

184 184 Richtlijnen

185 185 Richtlijnen > onmiddellijke intrekking van het rijbewijs Kennisgave PdK (intrekking rijbewijs) >>> tot 01/10/2010 : vanaf 0.65 mg/l UAL >>> vanaf 01/10/2010 : vanaf 0.60 mg/l UAL

186 186 Richtlijnen > te controleren personen Stoppen = blazen >>> verkeersongeval >>> verkeerscontrole + controle drugs in het verkeer

187 187 Richtlijnen > Registratie BOB-applicatie permanent invullen

188 188 Alcoholslot

189 189 Alcoholslot Wetgeving is er…. KB-technische specifiteiten is er niet …. >>> voorlopig geen uitvoering / controle mogelijk


Download ppt "1 Drugs in het verkeer De speekseltest en –analyse (Trainer : erkenningsdossier EDA – 3341)"

Verwante presentaties


Ads door Google