De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pijler Geïntegreerde verwerking mei 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pijler Geïntegreerde verwerking mei 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Pijler Geïntegreerde verwerking mei 2012
Elektronische AC4 Pijler Geïntegreerde verwerking mei 2012 4 april 2017

2 Inleiding Elektronische AC4 op 1 juli 2012
Nota Centrale Administratie (dhr. N. Colpin) De personeelsleden die uitgenodigd worden om deze opleiding te volgen, zullen op hun beurt deze geven aan de economische operatoren in hun ambtsgebied 4 april 2017

3 4 april 2017

4 Programma uitleg + simultaan schermen in testomgeving AC4 procedure
typevoorbeelden AC4 2 projectoren per sessie : presentatie + live voorbeeld in PLDA 4 april 2017

5 Inhoud Documentatie AC4 Stand van zaken AC4
Deze presentatie Handleiding voor externen Handleiding voor internen (later) Stand van zaken AC4 Huidige versie Toekomstige fases – data Registratie accijnsoperator in PLDA - WV Veiligheidscertificaten Als EMCS, reeds geregistreerd! ... 4 april 2017

6 Inhoud Wie insturen van AC4?
Elektronische AC4 Nieuwe bijlage 11 van het ministerieel besluit Wijzigingen oude AC4 (B2G – PLDA Web) Huidige AC4-aangifte vs. (nieuwe) elektronische AC4 Verschillen Nieuwe mogelijkheden Enig document Nieuwe bijlage 7 met productcodes Demo – voorbeelden Bijwerkingen! 4 april 2017

7 Inhoud Insturen van AC4 in PLDA Inloggen in PLDA Overzicht schermen
Bijzondere vermeldingen Bijgevoegde documenten Maandaangiftes – voorschotten Overzicht statuten economische operatoren Gekoppeld aan vergunning 4 april 2017

8 Inhoud Insturen van AC4 in PLDA Voorbeelden:
Accijnsgoederen (communautaire) Niet - accijnsgoederen (communautaire) Industriële en commerciële producten Energieproducten Damprecuperatie Herbewerking Cliquets + Tabak (buiten elektronische AC4) 4 april 2017

9 Inhoud Overige schermen / acties AC4 Bewaarfunctie Consulteren
Valideren - Foutmeldingen Annuleren Verbeteren Regulariseren Terugbetalen / Kwijtschelden (TERUGREM) 4 april 2017

10 Inhoud Varia Noodprocedure Oefeningen (namiddag) Beperkingen
Belangrijke openstaande defecten Vragen (… en antwoorden?) Noodprocedure Oefeningen (namiddag) Insturen van een aangifte Type oefeningen per soort accijnsproduct Manuele AC4 Overige schermen 4 april 2017

11 1. Documentatie AC4 Praktische handleiding
voor externe gebruikers: Hoe een AC4 insturen? Beschikbaar op website D&A voor interne gebruikers (in ontwikkeling) Op de BUEK pagina’s op het intranet Deze presentatie is ook beschikbaar 4 april 2017

12 1. Documentatie AC4 Omzendbrief D.I D.A dd 26 april 2012 over de noodprocedure PLDA AC4 Enig document : Helpdesk PLDA Nota Enig kantoor voor hulpkantoren Nota Accijnsprocedures (D.A /1 dd 26/04/12) 4 april 2017

13 4 april 2017

14 2. Stand van zaken AC4 Wat in versie 6.1 op 1 juli 2012?
Insturen van AC4 voor alle accijnsgoederen en –producten, behalve tabak milieutaksen contante betalingen (door aangever) rectificaties van aangiftes < 1/7 bij noodprocedure webapplicatie Annuleren van AC4 Rectificeren van AC4 4 april 2017

15 3. Registratie operator in PLDA
Bestaande vergunningen: operator reeds geregistreerd voor EMCS in sociale zekerheid Voor nieuwe vergunningen: Webgebruikers Registratie gebruiker op Helpdesk voor testen en nieuwsbrief Lokaal beheerder : toegang via portaal Sociale zekerheid Gebruiker : Elektronisch identiteitskaart of X.509 certificaat B2G-gebruikers (XML) Registratieprocedure : servercertificaat EDI-berichten Handtekening : Elektronisch identiteitskaart of X.509 certificaat Meer informatie 1 mei 2012

16 4. Insturen van AC4? Situatie op 1 juli 2012
AC4 verplicht opgesteld volgens nieuwe bijlage 11 van het Ministerieel Besluit 18 maart 2010 AC4 verplicht elektronisch in te sturen DOOR de ACCIJNSOPERATOR Behalve contante betaling : papieren AC4 insturen door hulpkantoor praktijk : impliceert tijdelijke geregistreerde operatoren : op papier 4 april 2017

17 4. Insturen van AC4? Situatie op 1 juli 2012 B2G via AC4 procedure
Invoer met betaling accijnzen Via PLDA SAD Webapplicatie Via AC4 procedure Alle schermen AC4 Procedure volledig losgekoppeld van de SAD Procedure Nog na te vragen bij Accijnsprocedures : Tijdelijke geregistreerde operatoren : verplicht 4 april 2017

18 4. Insturen van AC4 Overzicht Url’s Drie mogelijkheden
Drie mogelijkheden Via een blanco aangifte Via een Prefill (een bestaande aangifte) Op basis van een bewaarde aangifte (nieuw) 4 april 2017

19 4. Insturen van AC4 Productieomgeving (INTERN) : Productieomgeving (EXTERN) : TESTomgeving (INTERN) : TESTomgeving (EXTERN) : 4 april 2017

20 4. Insturen van AC4 Eerste aangifte insturen bij bezoek aan accijnsoperator Via externe testversie PLDA AC4 Inloggen via gegevens accijnsoperator 4 april 2017

21 5. AC4 vs elektronische AC4 Losgekoppeld van SAD-procedure Tabbladen
Nu AC4-procedure Behalve invoer met betaling accijnzen Tabbladen Aantal tabbladen verminderd : geen tabblad ‘detail’ Specifieke velden voor accijnsproducten 4 april 2017

22 5. AC4 vs elektronische AC4 Nieuwe functionaliteiten
Bewaarfunctie Toevoegen van ‘Toelichtingen’ door accijnsambtenaar in status ‘gevalideerd’ Raadplegen berekeningen vóór validatie Overzicht subtotaal verschuldigdheid per artikel op tabblad artikel na versturen aangifte en vóór validatie Versturen aangifte enkel vanuit tabblad artikel 4 april 2017

23 5. AC4 vs elektronische AC4 Hoofding
Vaste vermelding vak 1 Type : AC 4 Aanvaardingsdatum kan enkel door interne gebruiker gewijzigd worden naar een vroegere datum; externe gebruiker kan dit niet. Uiterlijk op wettelijk voorziene datum: altijd voldoende geld op FRCT en saldo op klantenrekening – uitstel van betaling vooraleer aangifte kan worden gevalideerd Rekening houden met voorziene termijn van indiening Specifieke velden ‘Begin- en einddatum periode AC4 ‘ (geen bijzondere vermelding meer) 4 april 2017

24 5. AC4 vs elektronische AC4 Handelaars Knop
Statuut vak 8. Geadresseerde Enkel vak 14. Aangever en vak 8. Geadresseerde 4 april 2017

25 5. AC4 vs elektronische AC4 Financieel
Vak 47.5 Wijze van betaling uitgebreid met optie ‘FRCT’ 47.6 BTW-betaling aanvinken indien van toepassing en in 47.7 specifiëren WOUTER - opnemen in je presentatie voor dag 1 cursus : wanneer aanvinken vak BTW, dus voorwaarden voor betaling BTW. 4 april 2017

26 5. AC4 vs elektronische AC4 Financieel
Opmerking : in testversie zal speciën nog zichtbaar zijn 47; Zelf ingebrachte verschuldigdheden : enkel van toepassing voor berekening voor energieproducten en elektriciteit 4 april 2017

27 5. AC4 vs elektronische AC4 Artikel – Goederen
Uitbreiding vak ‘37.1b Vorig regime’ tot 8 keuzemogelijkheden Geen TARIC-code meer ENKEL nationaal aanvullende code als basis (bijlage 7 bijvoegsel 6.7 Enig document) Automatisch invullen omschrijving product Bijkomend vrij tekstveld (omschrijving goederen) 4 april 2017

28 5. AC4 vs elektronische AC4 Artikel – Financieel
Vak 42.1 Factuurprijs enkel invullen in geval van betaling BTW Artikel – Vermeldingen Vergunningsnummer energie Bijzondere vermeldingen andere 4 april 2017

29 5. AC4 vs elektronische AC4 Artikel – Documenten
Bijgevoegde documenten Voorafgaande documenten Geen codenummers (vb. vroeger N935), wel specifieke omschrijving (factuur) 4 april 2017

30 5. AC4 vs elektronische AC4 Verzenden aangifte
Op artikelniveau consulteren berekeningen AC4 kan nog verbeterd worden vóór validatie (MRN) Nadien opdracht geven tot validatie van de AC4 4 april 2017

31 5. AC4 vs elektronische AC4 Consulteren aangifte
Meer gerichte parameters zoekfunctie Zoekfunctionaliteit op periode AC4 Andere statussen GEVALIDEERDE aangifte Status ‘In behandeling’ : bewaarde AC4 (niet-gevalideerd) – consulteren op basis van LRN 4 april 2017

32 5. AC4 vs elektronische AC4 Terminologie Procedure
Vroeger : corrigeren – NU : verbeteren Vroeger : versturen aangifte – NU : versturen aangifte (eventueel controleren) gevolgd door valideren aangifte m krijgen van MRN Vroeger : regulariseren – NU : rectificeren Procedure Producten industriële en commerciële toepassing : volledig afgehandeld met AC4 4 april 2017

33 6. Enig document Wat het invullen van de vakken betreft wordt verwezen naar de : Toelichtingen “Aangifte ten verbruik inzake accijnzen” opgenomen in bijlage 11 bij het MB van 18 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen. Toelichtingen “Enig Document” beschikbaar op de website : of Periodieke updates lijst codes accijnsproducten!!! 4 april 2017

34 7. Insturen van AC4 in PLDA Overzicht :
Let op : Inloggen en openen AC4 PROCEDURE Overzicht schermen Typevoorbeelden Accijnsgoederen (communautaire) Accijnsproducten (nationale) Milieuheffingen en milieutaksen 4 april 2017

35 7. Insturen : INLOGGEN Zie dia 15 (4. Insturen van AC4) voor url
Voor de cursus : 4 april 2017

36 7. Insturen : INLOGGEN Via Internet Explorer of Mozilla Firefox
Probleem in Internet Explorer 4 april 2017

37 7. Insturen : INLOGGEN Mozilla scherm / beveiligingscertificaat
4 april 2017

38 7. Insturen : INLOGGEN 1. Op ‘aangifte’ klikken
2. AC4 PROCEDURE kiezen 3. Actie kiezen 4 april 2017

39 7. Insturen : LET OP Voorafgaande opmerkingen
* Verplicht veld Navigatieknoppen browser NIET gebruiken Naar vorig scherm gaan via knoppen AC4 PROCEDURE EENMAAL klikken Geen dubbele kliks op knoppen Na klikken wachten op (ver)nieuw(d) scherm 4 april 2017

40 7. Insturen : BEWAREN Knoppen onderaan scherm ‘Bewaar voorlopig AC4’
Gegevens worden bewaard  GEBRUIK DEZE FUNCTIE!!! Opm. : tabblad ‘Handelaars’ moet wel ingevuld zijn. Status ‘In behandeling’ Opzoeken in scherm ‘Consulteer’ via LRN (unieke combinatie) ‘Sluit zonder bewaren’ Ingevulde gegevens gaan verloren 4 april 2017

41 7. Insturen : HOOFDING 4 april 2017

42 7. Insturen : HOOFDING Toelaten maandaangifte Periode AC4
Altijd aanvinken indien van toepassing: vergunning of voorzien door de wet (cfr. Productcodes) Periode AC4 ZEER BELANGRIJK : juiste periode Altijd een week : van maandag t/m zondag Nooit langer dan een week, tenzij maandaangifte Tariefwijziging : periode AC4 opsplitsen Kantoor van validatie Principieel bevoegd accijnskantoor van validatie (ambtsgebied) Via zoekfunctie 4 april 2017

43 7. Insturen : HANDELAARS 4 april 2017

44 7. Insturen : HANDELAARS 4 april 2017

45 7. Insturen : HANDELAARS Vak 14.2 Status aangever
Directe vertegenwoordiging Indirecte vertegenwoordiging Vak 14.3 Type identificatie BISnummer : voor buitenlandse particulieren Buitenlands ondernemingsnr : voor buit. ondernemingen van de EU KBO nummer : voor Belgische rechtspersonen (ondernemingen) Onbekend : onbekend/andere RR nummer : voor Belgische particulieren (RijksRegisternummer vermeld op identiteitskaart) Knop ‘Haal gegevens op’ Werkt enkel voor KBO-nummer Adresgegevens worden automatisch ingevuld Vak 4 april 2017

46 7. Insturen : HANDELAARS Kopieer gegevens naar Vak 8 geadresseerde
Gegevens ‘Geadresseerde’ identiek aan ‘aangever’  gegevens worden gekopieerd : kan enkel met KBO-nummer! Vak 8.1 Statuut van de geadresseerde Communautair accijnsnummer: voor een erkend entrepothouder, een geregistreerde geadresseerde of een tijdelijk geregistreerde geadresseerde inzake alcohol en alcoholhoudende dranken en energieproducten en elektriciteit (nog niet voor tabaksfabricaten) Nationaal accijnsinrichtingsnummer: voor koffie en alcoholvrije dranken Onbekend: onbekend/andere Vergunningsnummer alcohol: voor een eindgebruiker alcohol Vergunningsnummer energieproducten en elektriciteit: voor een distributeur inzake aardgas of elektriciteit, een producent of handelaar in kolen, in cokes en/of in bruinkool 4 april 2017

47 7. Insturen : HANDELAARS Vak 8.2 Vergunningsnummer: Pos. 1 – 2: BE
Indien Communautair accijnsnummer  Structuur : (13 kar. A/N) Pos. 1 – 2: BE Pos. 3: 1: erkend entrepothouder 2: geregistreerde geadresseerde 5: tijdelijk geregistreerde geadresseerde Pos. 4: A: Gewestelijke Directie Antwerpen B: Gewestelijke Directie Brussel C: Centrale Administratie G: Gewestelijke Directie Gent H: Gewestelijke Directie Hasselt L: Gewestelijke Directie Luik M: Gewestelijke Directie Bergen 4 april 2017

48 7. Insturen : HANDELAARS Vak 8.2 Vergunningsnummer:
Indien Communautair accijnsnummer  Structuur : (13 kar. A/N) Pos. 5 – 11: volgnummer Pos. 12 – 13: volgnummer van de opslagplaats van de opslagplaats van een erkend entrepothouder: voor erkend entrepothouder zelf: 99 voor een geregistreerde geadresseerde: altijd 00 99 voor vergunninghouder en voor opslagplaats 48 4 april 2017

49 7. Insturen : HANDELAARS Vak 8.2 Vergunningsnummer:
Indien nationaal accijnsinrichtingsnummer: Koffie Alcoholvrije dranken 49 4 april 2017

50 7. Insturen : HANDELAARS Indien nationaal accijnsinrichtingsnummer:  Structuur : (14 kar. A/N) Pos. 1 – 2: BE Pos. 3: N Pos. 4: 1: voor alcoholvrije dranken 2: voor koffie Pos. 5: A: Gewestelijke Directie Antwerpen B: Gewestelijke Directie Brussel C: Centrale Administratie G: Gewestelijke Directie Gent H: Gewestelijke Directie Hasselt L: Gewestelijke Directie Luik M: Gewestelijke Directie Bergen Pos : volgnummer Pos : volgnummer opslagplaats v/d accijnsinrichting: 00 – 01 – 02 voor de houder van de accijnsinrichting zelf: 99 50 4 april 2017

51 7. Insturen : HANDELAARS Vak 8.2 Vergunningsnummer: Indien onbekend
Vrije tekst of blanco Indien vergunningsnummer alcohol  Structuur : (17 kar. A/N) Pos : KBO-nummer Pos. 11: A: Gewestelijke Directie Antwerpen B: Gewestelijke Directie Brussel C: Centrale Administratie G: Gewestelijke Directie Gent H: Gewestelijke Directie Hasselt L: Gewestelijke Directie Luik M: Gewestelijke Directie Bergen Pos : aanduiding van de activiteit AL5: eindgebruiker Pos : volgnummer v/d gebruiksplaatsen, vestigingsplaatsen of verdeelpunten: 001 – 002 – 003 (opgelet: deze laatste karakters worden niet opgenomen in vak 8) 51 4 april 2017

52 7. Insturen : HANDELAARS Vak 8.2 Vergunningsnummer:
Indien vergunningsnummer energieproducten en elektriciteit  Structuur : (15 kar. A/N) Pos : KBO-nummer Pos. 11: A: Gewestelijke Directie Antwerpen B: Gewestelijke Directie Brussel C: Centrale Administratie G: Gewestelijke Directie Gent H: Gewestelijke Directie Hasselt L: Gewestelijke Directie Luik M: Gewestelijke Directie Bergen 52 4 april 2017

53 7. Insturen : HANDELAARS Vak 8.2 Vergunningsnummer:
Indien vergunningsnummer energieproducten en elektriciteit Pos : aanduiding van de activiteit D : eindgebruiker E : handelaar F : pomphouder (bediende) G : producten en handelaar in kolen, cokes of bruinkool of zijn fiscaal vertegenwoordiger H : andere J : beheerder elektriciteitsnet K : elektriciteitsverdeler L : beheerder aardgas M : verdeler aardgas Pos : volgnummer v/d gebruiksplaatsen, vestigingsplaatsen of verdeelpunten: 001 – 002 – 003 (opgelet: deze laatste karakters worden niet opgenomen in vak 8) 53 4 april 2017

54 7. Insturen : HANDELAARS Vak 8.2 Vergunningsnummer:
Types van vergunningen alcohol AL1: verwerker AL2: tester AL3: gebruiker-medische sector AL4: gebruiker-productieprocessen AL5: eindgebruiker. AL6: gebruiker-wetenschappelijk onderzoek AL7: handelaar 54 4 april 2017

55 7. Insturen : HANDELAARS Vak 8.3 Type indentificatie
BISnummer : voor buitenlandse particulieren Buitenlands ondernemingsnummer : voor buitenlandse ondernemingen gevestigd in de EU KBO nummer : voor Belgische rechtspersonen (ondernemingen) Onbekend : onbekend/andere  Blanco RR nummer: voor Belgische particulieren (RijksRegisternummer)  zie identiteitskaart 4 april 2017

56 7. Insturen : FINANCIEEL 4 april 2017

57 7. Insturen : FINANCIEEL Vak 47.5 Wijze betaling
Accijnsoperator: FRCT Uitgestelde betaling (kredietrekening) Hulpkantoor Elektronische betaling : Bancontact Gecertificeerde cheque : met garantie van de bank of bankcheque Kredietkaart : kan en mag niet gebruikt worden! Speciën : in contanten aan de kassa Vak 48 Klantenrekening indien “FRCT” of “uitgestelde betaling” in vak > klantenrekening selecteren in de andere gevallen : niet in gebruik 4 april 2017

58 7. Insturen : FINANCIEEL Vak 47.6 BTW-betaling
Aanvinken als BTW via AC4 wordt voldaan Wanneer? vervoerskosten betaald door leverancier of producent! = verkoop op afstand groep van vier Indien vak aangevinkt  vak 42.1 en 42.2 (factuurprijs) invullen + vak 44.7 factuur Aanvullende nationale code in vak 33.5 (2): 1026: 21% 1025: 0% 1024: 6% 1023: 12% 12BEA (betaling) en 12BEA (verlegging) 4 april 2017

59 7. Insturen : FINANCIEEL Vak 47.7 Wijze betaling BTW
Betaling BTW : contant Verlegging BTW : betaling met maandelijkse- of kwartaalaangifte BTW 4 april 2017

60 7. Insturen : FINANCIEEL ZELF INGEBRACHTE VERSCHULDIGDHEDEN
Voor berekening verschuldigdheden energieproducten en elektriciteit: zowel in min als in plus Vak 47.1 Type Aardgas (voorschotten in min) Aardgas (voorschotten in plus) Damprecuperatie Elektriciteit (voorschotten in min) Elektriciteit (voorschotten in plus) Herbewerking In de andere gevallen: niet in gebruik 4 april 2017

61 7. Insturen : FINANCIEEL ZELF INGEBRACHTE VERSCHULDIGDHEDEN
Vak 47.4 Bedrag 100 : accijns 200 : bijzondere accijns 300 : bijdrage op de energie 400 : controleretributie Altijd op knop ‘> Voeg recht toe’ klikken 4 april 2017

62 7. Insturen : ARTIKELS 4 april 2017

63 7. Insturen : ARTIKEL>GOEDEREN
4 april 2017

64 7. Insturen : ARTIKEL > GOEDEREN
Vak 37 : Regime 1a Regime : code 45 1b Vorig regime : aangifte ten verbruik 80: … door een erkend entrepothouder uit belastingentrepot 81 : …door een geregistreerde geadresseerde 82 : …door een tijdelijk geregistreerde geadresseerde 83 : … van accijnsproducten die reeds in een andere lidstaat in verbruik werden gesteld en die in het land ten verbruik moeten worden aangegeven 84 : … door een distributeur inzake aardgas of elektriciteit 85 : … door de houder van een accijnsinrichting 86 : … door de houder van een vergunning “eindgebruiker” betreffende alcohol 87 : … andere gevallen 4 april 2017

65 7. Insturen : ARTIKEL > GOEDEREN
Vak 33.5 Aanvullende nationale code met betaling Q : energieproducten en elektriciteit S : alcohol en alcoholhoudende dranken U : alcoholvrije dranken en koffie/milieutaksen/milieuheffingen met vrijstelling R : energieproducten en elektriciteit T : alcohol en alcoholhoudende dranken V : alcoholvrije dranken en koffie NIET : tabaksfabricaten (met aanvullende nationale codes W en X) 4 april 2017

66 7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN
Vak 31.5 Omschrijving goederen Wordt automatisch ingevuld Tweede tekstvak is facultatief: Gebruikelijke handelsbenaming Aanvullende omschrijving van de goederen Indien containers worden gebruikt, in dit vak tevens de merktekens ervan vermelden. Vak 38 Nettogewicht Altijd verplicht voor 650 – Milieuheffing (bv. aluminiumfolie) Verplicht voor de producten siropen, poeders,… 4 april 2017

67 7. Insturen : ARTIKEL > GOEDEREN
COLLI Vak 31.1 Aard colli Juiste aard van de colli selecteren Energieproducten en elektriciteit : steeds “ZZ : in overleg gedefinieerd” Vak 31.2 Aantal colli Vak 31.3 Merken en nummers Facultatief Indien containers worden gebruikt, de merktekens ervan vermelden in vak 31.5 “Omschrijving van de goederen”. 4 april 2017

68 7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN
Vak 42.1 Factuurprijs ENKEL indien vak 47.6 ‘BTW-betaling’ is aangevinkt Vak 42.2 Valutacode STEEDS in EUR!!! 4 april 2017

69 7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN
BIJKOMENDE BEREKENINGSEENHEDEN Vak 52.1 Berekeningscode code voor de berekening van de accijns, de bijzondere accijns, de bijdrage op energie, de controleretributie, de verpakkingsheffing, de milieuheffing en de milieutaks ( 33.5.) alle verschuldigdheden worden berekend op basis van één aanvullende nationale code > 6.7.“Bijvoegsel 7 - codes accijnzen BE” Bijvoegsel 7bis niet meer gebruiken Berekeningseenheid OOK in te vullen bij een vrijstellingsmaatregel!!! NIET in te vullen bij milieuheffingen (rechtcode 650), siropen (U040) en poeders (U041), … (via nettogewicht!) Ons voorstel: voor ALLE aanvullende codes (dus ook voor deze waar de maatstaf van heffing een gewicht is) moet men een berekeningscode en -eenheid invullen; wanneer er sprake is van een 'gewicht' moeten deze gegevens dan automatisch ingevuld worden in vak 38 met een correcte berekening. 4 april 2017

70 7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN
BIJKOMENDE BEREKENINGSEENHEDEN  Automatische afronding door PLDA 4 april 2017

71 7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN
ZELF INGEBRACHTE VERSCHULDIGDHEDEN Vak 47.1 Type Indien attest “art. 4, § 3 van het KB van 3 juli 2005 voor de toepassing van bepaalde verlaagde tarieven inzake accijnzen en van art. 13, §3 van MB van 27 oktober 2005 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit” 4 april 2017

72 7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN
47.2 Rechtcode 100 : accijns 200 : bijzondere accijns 300 : bijdrage op de energie 400 : controleretributie 47.4 Bedrag dat in mindering wordt gebracht t.o.v. van de geselecteerde rechtcode in vak 47.2. ook minteken insturen 4 april 2017

73 7. Insturen : ARTIKEL : VERMELDINGEN
BIJZONDERE VERMELDINGEN : VERGUNNINGSNUMMER ENERGIE 4 april 2017

74 7. Insturen : ARTIKEL : DOCUMENTEN
44 BIJGEVOEGDE DOCUMENTEN 136F Attest energieproducten Beslissing damprecuperatie Beslissing herbewerking Certificaat van vrijstelling Factuur Factuur BTW Lijst 4 april 2017

75 7. Insturen : ARTIKEL : DOCUMENTEN
40 VOORAFGAANDE DOCUMENTEN eAD Voorraadadministratie ZZZ : andere (bv. VGD) Indien eAD, verplicht in te vullen!!! 4 april 2017

76 Maandaangiftes - Voorschotten
Voorschotten voor maandaangiftes rechtstreeks storten op FRCT-rekening AC4 insturen met betaling FRCT 4 april 2017

77 7. Typevoorbeelden AC4 Accijnsgoederen (communautair)
Energieproducten met Q/R-codes (Minerale oliën ed.) Tabak buiten AC4 Alcohol en alcoholhoudende dranken Accijnsproducten (nationaal) Niet-alcoholhoudende dranken en koffie Overige energieproducten en elektriciteit (Q-codes) Producten voor het aanmaken van alcoholvrije dranken (siropen, poeders of andere vaste vorm) Milieuheffingen en milieutaksen 4 april 2017

78 7. Accijnsgoederen (communautaire)
Bier Algemeen Berekening op basis van hectolitergradenplato Verpakkingsheffing op basis van werkelijke (hecto)liters In vaten van 10 liter of groter vrijstelling verpakkingsheffing 11BEA , uitgestelde betaling In herbruikbare verpakking verminderd tarief 11BEA , uitgestelde betaling In wegwerpverpakking volledig tarief kleine zelfstandige brouwerij 11BEA , betaling met FRCT 4 april 2017

79 7. Typevoorbeelden AC4 Wijn Niet-mousserende wijnen Mousserende wijnen
tot en met 8,5% vol geregistreerde geadresseerde : 11BEA meer dan 8,5% vol : 11BEA Mousserende wijnen tot en met 8,5% vol : 11BEA 4 april 2017

80 7. Typevoorbeelden AC4 Tussenproducten:
Niet-mousserende en mousserende tot en met 15% vol meer dan 15% vol 11BEA , speciën 4 april 2017

81 7. Typevoorbeelden AC4 Alcohol en gedistilleerde dranken: Algemeen
Berekening op basis van alcoholvolumepercentage Verpakkingsheffing op basis van werkelijke (hecto)liters Afronding 3 cijfers na de komma in hectoliter Alcohol : 11BEA Alcoholhoudende dranken : weekaangifte : 11BEA maandaangifte : 12BEA 4 april 2017

82 7. Typevoorbeelden AC4 Vrijstellingen alcohol en alcoholhoudende dranken GEEN automatische controle tussen de velden 8.1 Statuut 8.2 Vergunningsnummer 8.4 Identificatie DUS controle door ambtenaar van deze velden!! 4 april 2017

83 7. Typevoorbeelden AC4 Vrijstellingen alcohol en alcoholhoudende dranken AL5 is het enige type dat een aangifte AC4 kan indienen met aanvullende code T001 4 april 2017

84 7. Typevoorbeelden AC4 Minerale oliën (Q/R-codes)
Gewoon tarief : 12BEA Vrijstelling energieproducten : 12BEA Verminderd tarief : 12BEA Industriële en commerciële doeleinden : 11BEA Met attest op artikelniveau 12BEA 4 april 2017

85 7. Typevoorbeelden AC4 Minerale oliën (Q/R-codes)
Attesten (damprecuperatie of herbewerking) : 12BEA (mindering enkel op pdf te zien!!!) Bijdrage op de energie : 12BEA Defect bijkomende berekeningseenheden (work-around via *nettogewicht*) 4 april 2017

86 7. Accijnsproducten (nationale)
Verdeling Water Vruchten- en groentesappen Limonades Alcoholarme dranken (kleiner of gelijk aan 1,2% vol) 11BEA Siropen 11BEA * en poeders : 12BEA * Koffie en extracten van koffie* : 12BEA (weekaangifte) 12BEA (maandaangifte) 12BEA (maandaangifte) *Workaround : gewicht invullen in vak 38 zonder decimalen want geen automatische afronding van de eenheid, dus geen bijkomende berekeningseenheid 4 april 2017

87 7. Accijnsproducten (nationale)
Periodes maandaangiftes Koffie en sterke dranken Maandag voor de laatste donderdag van de vorige maand tot de zondag voor de laatste donderdag van de aangiftemaand Vb. aangifte mei Minerale olie : Kalendermaand Minerale olie, na te vragen : GEEN maandaangiftes meer 4 april 2017

88 7. Accijnsproducten (nationale)
Periodes maandaangiftes (vervolg) Andere producten Van de eerste dag van de maand tot de laatste dag van de maand (kalendermaand) U301 Milieutaks batterijen U302 Milieutaks inkten U303 Milieutaks oplosmiddelen U310 Milieutaks lijmen U315 Milieutaks op wegwerpfototoestellen U401 Milieuheffing op wegwerptassen en -zakken van kunststof U402 Milieuheffing op wegwerpeetgerei van kunststof U403 Milieuheffing op platen, vellen, foliën, stroken… van kunststof U404 Milieuheffing op bladaluminium Uitstel van betaling Uitstel van betaling met kredietrekening niet altijd mogelijk Bv. Q519 – aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof… 4 april 2017

89 7. Typevoorbeelden AC4 Milieuheffing (650)
Aluminiumfolie : 12BEA * 12BEA * Wegwerpeetgerei : 12BEA * Plastic zakken : 12BEA * Vershoudfolie : 12BEA * *Workaround nettogewicht 4 april 2017

90 7. Typevoorbeelden AC4 Milieutaks (600)
Papieren aangifte in te reiken, op hulpkantoor in te sturen Batterijen : aantal stuks 11BEA Solventen verpakking : 12BEA Lijmen1 : 12BEA Inkten : 12BEA 4 april 2017

91 7. Typevoorbeelden AC4 Energieproducten en Elektriciteit
Steenkool : 12BEA Workaround : gewichten invullen in 38 Nettogewicht, niet aanvullende berekeningseenheden. Elektriciteit : 12BEA * Aardgas : 12BEA * Opmerking: berekening op pdf is correct, niet in scherm ‘financieel’ 4 april 2017

92 8. Overige schermen: Acties AC4
Bewaarfunctie Consulteren Verbeteren Valideren - Foutmeldingen Annuleren Rectificeren 4 april 2017

93 8. Overige schermen - Bewaren
BEWAARFUNCTIE 4 april 2017

94 8. Overige schermen - Bewaren
Op niveau van de tabbladen “HOOFDING”, “HANDELAARS”, “FINANCIEEL” en “ARTIKELS” kan men de ingestuurde gegevens van de aangifte AC4: voorlopig bewaren m.a.w. de reeds ingestuurde gegevens van de aangifte AC4 worden bewaard status : in behandeling opnieuw raadplegen: via het LRN Referentienummer (in vak 7)  webPLDA afsluiten zonder te bewaren m.a.w. de reeds ingestuurde gegevens verdwijnen uit webPLDA kunnen daarna niet meer gerecupereerd worden (terug naar Homepage PLDA). 4 april 2017

95 8. Overige schermen - Bewaren
Opmerking “Voorlopig Bewaren” telkens vooraleer over te gaan naar het volgende tabblad, zowel op hoofdingniveau als op artikelniveau. 4 april 2017

96 8. Overige schermen - Consulteren
4 april 2017

97 8. Overige schermen - Consulteren
Het consulteren op deze manier kan voor : gevalideerde aangiften AC4  via de MRN ingestuurde, nog niet gevalideerde aangiften AC4 (versie AC4 draft) bewaard via  via de LRN 4 april 2017

98 8. Overige schermen - Consulteren
VOORBEELD: Opzoeken van een gevalideerde aangifte AC4 via de MRN De MRN insturen in vak “Nr. Document (MRN)”. Alle data wissen in vak “Datum aangifte”. Het vak “Gevalideerd” is aangevinkt. 4 april 2017

99 8. Overige schermen - Consulteren
Item aanvinken  functieknoppen kleuren dan oranje. 4 april 2017

100 8. Overige schermen - Consulteren
VOORBEELD: Opzoeken van een voorlopige bewaarde aangifte AC4 via de LRN De LRN insturen in vak 7 “LRN Referentienummer”. Alle data wissen in vak “Datum aangifte”. Het vak “In Behandeling” aanvinken. 4 april 2017

101 8. Overige schermen - Consulteren
Item aanvinken: enkel de functie ”OPEN AANGIFTE” op dit niveau beschikbaar functieknop kleurt oranje. 4 april 2017

102 8. Overige schermen - Consulteren
Opmerking !!! Indien de aangever in het vak 52 “Zelf Ingebrachte Verschuldigdheden” van de aangifte AC4, zelf bedragen heeft ingestuurd, is de kolom “ZIV” aangevinkt. 4 april 2017

103 8. Overige schermen - Consulteren
Functie: Aangifte AC4 tonen Na validatie Aangifte selecteren In PDF File Opmerking !!! In de testomgeving toont PLDA de aangifte AC4 met de melding “Specimen” 4 april 2017

104 8. Overige schermen: Valideren - Foutmeldingen
Nadat alle gegevens op niveau van hoofding en artikel zijn ingestuurd, de aangifte AC4 naar PLDA versturen, vanuit het tabblad ARTIKELS : 4 april 2017

105 8. Overige schermen: Valideren - Foutmeldingen
Indien geen foutmeldingen  tabblad Hoofding verschijnt De aangifte valideren Aangifte nakijken/verbeteren via knop “verbeter aangifte”  in het tabblad FINANCIEEL, op artikelniveau, worden de reeds berekende verschuldigdheden getoond 4 april 2017

106 8. Overige schermen: Valideren - Foutmeldingen
4 april 2017

107 8. Overige schermen: Valideren - Foutmeldingen
De aangifte wordt gevalideerd zonder foutmeldingen  krijgt MRN: Formaat :12 = datum : jaartal 2012 BE = België A = aangifte AC4 = nummer van de aangifte AC4 (13 kar.) Klikken op OK Opmerking !!! Door te klikken op > CONTROL MESSAGE toont PLDA de aangifte in het scherm “AANGIFTEN VOLGENS ZOEKCRITERIA”. 4 april 2017

108 8. Overige schermen: Valideren - Foutmeldingen
4 april 2017

109 8. Overige schermen: Valideren - Foutmeldingen
De aangifte wordt NIET gevalideerd MET foutmeldingen Gegevens voldoen niet aan validatieregels PLDA lijst de fouten op in het tabblad FOUTEN. Klikken op de tabbladen HOOFDING, HANDELAARS, FINANCIEEL, ARTIKELS om de foutieve velden te verbeteren De aangifte AC4 versturen en valideren. Opmerking !!! Problemen Helpdesk PLDA XML-bericht in tabblad “Fouten” als bijlage in de ! 4 april 2017

110 8. Overige schermen: Valideren - Foutmeldingen
4 april 2017

111 8. Overige schermen - Toelichtingen
Enkel van toepassing voor accijnsdiensten Voor gevalideerde aangiftes Tabblad Toelichtingen Toevoegen van toelichtingen inzake de aangiftebehandeling, dossieropvolging etc. Wordt NIET afgeprint op de pdf De accijnsoperator krijgt dit NIET te zien 4 april 2017

112 8. Overige schermen - Toelichtingen
4 april 2017

113 8. Overige schermen - Historiek
4 april 2017

114 8. Overige schermen - Annuleren
Aanvraag annulatie Door Aangever Vermelding reden annulatie verplicht PLDA stuurt automatisch door naar administratie De aangifte AC4 wordt in de lijst van annulatieaanvragen toegevoegd. De Administratie accepteert of weigert Bij terugbetaling : verplicht indienen van papieren teruggavedossier Andere gevallen : schriftelijk verzoek aan hulpkantoor 4 april 2017

115 8. Overige schermen - Annuleren
Desbetreffende aangifte AC4 krijgt achtereenvolgens de status: Annulatie aangevraagd: op verzoek van de aangever Wachten akkoord ???: wachten op tussenkomst van de Directie van de administratie Geannuleerd: PLDA heeft de aangifte AC4 geannuleerd 4 april 2017

116 8. Overige schermen - Annuleren
4 april 2017

117 8. Overige schermen - Annuleren
Klikken op of Klikken op om terug te gaan naar het voorgaand scherm. PLDA keert terug naar het zoekscherm. 4 april 2017

118 8. Overige schermen - Annuleren
Opmerking !!! “De annulatieaanvraag van de aangifte met nummer …. is geslaagd” = = = aanvraag werd geregistreerd ≠ ≠ ≠ de aangifte is geannuleerd 4 april 2017

119 8. Overige schermen - Annuleren
Statuut “Geannuleerd” = Effectief geannuleerd door administratie!  Dan kan men de geannuleerde aangifte AC4: Tonen PLDA afficheert de aangifte AC4 in formaat PDF met de vermelding Cancelled. Openen PLDA afficheert het tabblad HOOFDING; onderaan het scherm in het vak “Aanvraag annulatie” is de reden tot annulatie vermeld. 4 april 2017

120 8. Overige schermen - Verbeteren
Na het versturen van de AC4 aangifte En voor het valideren van de aangifte Een aangifte die werd gevalideerd, kan niet meer verbeterd worden 4 april 2017

121 8. Overige schermen - Rectificeren
Aangifte met negatieve ZIV Kan niet gerectificeerd worden Aangifte met positieve ZIV = bijbetalen Op basis van een prefill – knop ‘rectificatie’ Automatisch REGU2 code ingevuld Rectificatie aangevraagd Bijbetaling of gelijke verschuldigdheden : toestaan door de ambtenaar Teruggave : papieren dossier + naar directie sturen Toestaan rectificatie (= MRN): na beslissing 4 april 2017

122 8. Overige schermen - Rectificeren
Via PLDA web richt de aangever deze rectificatieaangifte automatisch aan de administratie De aanvraag wordt in de lijst met aanvragen tot rectificatie toegevoegd. Rectificatieaangifte AC4 indienen = rectificatieaanvraag is geregistreerd. Effectieve aanvaarding rectificatie na beslissing 4 april 2017

123 8. Overige schermen - Rectificeren
De vakken, die men op dit niveau NIET mag wijzigen zijn : vak 1.1 het type aangifte (deel 1) vak 33.5 de aanvullende nationale code vak 31.5 de omschrijving van de goederen in via PLDA automatisch gelinkt aan de aanvullende nationale code van vak 33.5 vak 47.1 het type zelf ingebrachte verschuldigdheden op artikelniveau vak 47.2 de rechtcode van de zelf ingebrachte verschuldigdheden op artikelniveau vak 47.4 de bedragen van de zelf ingebracht verschuldigdheden op artikelniveau 4 april 2017

124 8. Overige schermen - Rectificeren
Status rectificatieaangifte AC4: Rectificatie aangevraagd: op verzoek van de aangever Wachten akkoord Directie: wachten op tussenkomst van de directie Rectificatie aanvaard: de administratie heeft de rectificatie aanvaard Rectificatie geweigerd: de administratie heeft de rectificatie niet aanvaard Financiële afhandeling opgestart: behandeling comptabiliteitsgegevens Gevalideerd: PLDA heeft de rectificatieaangifte aanvaard 4 april 2017

125 8. Overige schermen - Rectificeren
Werkwijze Starten op basis van de initiële aangifte Via de knop ‘Rectificeer aangifte’ Vakken verbeteren REGU2 code automatisch ingevuld ALGEN01 code invullen 4 april 2017

126 8. Overige schermen - rectificeren
4 april 2017

127 8. Overige schermen - rectificeren
4 april 2017

128 8. Overige schermen: Terugbetalen / Kwijtschelden
Gevallen: Annulatie van een AC4 waarvan verschuldigdheden werden betaald Rectificatie AC4 met terugbetaling van accijnsrechten Dossier voor beslissing altijd via de Gewestelijke directie Rectificatie aangifte altijd via elektronische AC4 Uitzondering: AC4 op papier AC4 geldiggemaakt voor 1/7/2012 via SAD procedure Negatieve zelf ingebrachte verschuldigdheden ALGEN code met terugbetalingsdossiernummer 4 april 2017

129 10. Noodprocedures Omzendbrief ‘Globale noodprocedure bij niet-beschikbaarheid van PLDA-AC4’ D.I D.A dd 26 april 2012 ENKEL HELPDESK voor aanvraag en afkondiging 4 april 2017

130 10. Noodprocedures Webapplicatie
AC4 opstellen op formulier ‘Enig document’ of blanco papier en dezelfde dag aanbieden op hulpkantoor Vak 31 : callnummer noodprocedure 4 april 2017

131 10. Noodprocedures B2G Geen buffering : webapplicatie Wel buffering :
Vak 31 : callnummer noodprocedure Vak 44 ‘Bijzondere vermeldingen: vergunningsnummer buffering 4 april 2017


Download ppt "Pijler Geïntegreerde verwerking mei 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google