De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektronische AC4 Pijler Geïntegreerde verwerking mei 2012 13 juli 2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektronische AC4 Pijler Geïntegreerde verwerking mei 2012 13 juli 2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 Elektronische AC4 Pijler Geïntegreerde verwerking mei 2012 13 juli 2014 1

2  Elektronische AC4 op 1 juli 2012  Nota Centrale Administratie (dhr. N. Colpin)  De personeelsleden die uitgenodigd worden om deze opleiding te volgen, zullen op hun beurt deze geven aan de economische operatoren in hun ambtsgebied Inleiding 13 juli 2014 2

3 3

4  uitleg + simultaan schermen in testomgeving AC4 procedure  typevoorbeelden AC4  2 projectoren per sessie : presentatie + live voorbeeld in PLDA Programma 13 juli 2014 4

5 1.Documentatie AC4  Deze presentatie  Handleiding voor externen  Handleiding voor internen (later) 2.Stand van zaken AC4  Huidige versie  Toekomstige fases – data 3.Registratie accijnsoperator in PLDA - WV  Veiligheidscertificaten  Als EMCS, reeds geregistreerd! ... Inhoud 13 juli 2014 5

6 4.Wie insturen van AC4?  Elektronische AC4  Nieuwe bijlage 11 van het ministerieel besluit  Wijzigingen oude AC4 (B2G – PLDA Web) 5.Huidige AC4-aangifte vs. (nieuwe) elektronische AC4  Verschillen  Nieuwe mogelijkheden 6.Enig document  Nieuwe bijlage 7 met productcodes  Demo – voorbeelden  Bijwerkingen! Inhoud 13 juli 2014 6

7 7. Insturen van AC4 in PLDA  Inloggen in PLDA  Overzicht schermen Bijzondere vermeldingen Bijzondere vermeldingen Bijgevoegde documenten Bijgevoegde documenten …  Maandaangiftes – voorschotten  Overzicht statuten economische operatoren Gekoppeld aan vergunning Gekoppeld aan vergunning Inhoud 13 juli 2014 7

8 7. Insturen van AC4 in PLDA  Voorbeelden: Accijnsgoederen (communautaire) Accijnsgoederen (communautaire) Niet - accijnsgoederen (communautaire) Niet - accijnsgoederen (communautaire) Industriële en commerciële producten Industriële en commerciële producten Energieproducten Energieproducten Damprecuperatie Damprecuperatie Herbewerking Herbewerking  Cliquets + Tabak (buiten elektronische AC4) Inhoud 13 juli 2014 8

9 8.Overige schermen / acties AC4  Bewaarfunctie  Consulteren  Valideren - Foutmeldingen  Annuleren  Verbeteren  Regulariseren  Terugbetalen / Kwijtschelden (TERUGREM) Inhoud 13 juli 2014 9

10 Inhoud 9.Varia  Beperkingen  Belangrijke openstaande defecten  Vragen (… en antwoorden?) 10.Noodprocedure 11.Oefeningen (namiddag)  Insturen van een aangifte Type oefeningen per soort accijnsproduct Type oefeningen per soort accijnsproduct Manuele AC4 Manuele AC4  Overige schermen 13 juli 2014 10

11 1. Documentatie AC4  Praktische handleiding  voor externe gebruikers: Hoe een AC4 insturen? Beschikbaar op website D&A http://plda.fgov.be/nl/AC4_NL Beschikbaar op website D&A http://plda.fgov.be/nl/AC4_NL  voor interne gebruikers (in ontwikkeling) Op de BUEK pagina’s op het intranet http://fngsvvmifiscp01/intrafda/nl/index.htm Op de BUEK pagina’s op het intranet http://fngsvvmifiscp01/intrafda/nl/index.htm  Deze presentatie is ook beschikbaar 13 juli 2014 11

12 1. Documentatie AC4  Omzendbrief D.I. 720.05 D.A. 252.252 dd 26 april 2012 over de noodprocedure PLDA AC4  Enig document : http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/index.htm http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/index.htm  Helpdesk PLDA  Nota Enig kantoor voor hulpkantoren  Nota Accijnsprocedures (D.A. 256.390/1 dd 26/04/12) 13 juli 2014 12

13 13 juli 2014 13

14 2. Stand van zaken AC4  Wat in versie 6.1 op 1 juli 2012?  Insturen van AC4 voor alle accijnsgoederen en – producten, behalve  tabak  milieutaksen  contante betalingen (door aangever)  rectificaties van aangiftes < 1/7  bij noodprocedure webapplicatie  Annuleren van AC4  Rectificeren van AC4 13 juli 2014 14

15 3. Registratie operator in PLDA  Bestaande vergunningen: operator reeds geregistreerd voor EMCS in sociale zekerheid  Voor nieuwe vergunningen:  Webgebruikers  Registratie gebruiker op Helpdesk voor testen en nieuwsbrief  Lokaal beheerder : toegang via portaal Sociale zekerheid  Gebruiker : Elektronisch identiteitskaart of X.509 certificaat  B2G-gebruikers (XML)  Registratieprocedure : servercertificaat EDI-berichten  Handtekening : Elektronisch identiteitskaart of X.509 certificaat  Meer informatie  http://plda.fgov.be/nl/registratie_plda 1 mei 2012 15

16 4. Insturen van AC4? Situatie op 1 juli 2012  AC4 verplicht opgesteld volgens nieuwe bijlage 11 van het Ministerieel Besluit 18 maart 2010  AC4 verplicht elektronisch in te sturen DOOR de ACCIJNSOPERATOR  Behalve contante betaling : papieren AC4 insturen door hulpkantoor praktijk : impliceert tijdelijke geregistreerde operatoren : op papier 13 juli 2014 16

17 4. Insturen van AC4? Situatie op 1 juli 2012  B2G via AC4 procedure  Invoer met betaling accijnzen  Via PLDA SAD  Webapplicatie  Via AC4 procedure  Alle schermen AC4 Procedure volledig losgekoppeld van de SAD Procedure 13 juli 2014 17

18 4. Insturen van AC4  Overzicht Url’s http://plda.fgov.be/nl/links_PLDA  Drie mogelijkheden 1.Via een blanco aangifte 2.Via een Prefill (een bestaande aangifte) 3.Op basis van een bewaarde aangifte (nieuw) 13 juli 2014 18

19 4. Insturen van AC4  Productieomgeving (INTERN) :  Productieomgeving (INTERN) : http://www.finbel.intra/PLDAWeb/int http://www.finbel.intra/PLDAWeb/int  Productieomgeving (EXTERN) :  Productieomgeving (EXTERN) : http://ccff02.minfin.fgov.be/PLDAWeb/ext http://ccff02.minfin.fgov.be/PLDAWeb/ext  TESTomgeving (INTERN) :  TESTomgeving (INTERN) : http://ccffwbacc.finbel.intra/PLDAWeb/int http://ccffwbacc.finbel.intra/PLDAWeb/int  TESTomgeving (EXTERN) :  TESTomgeving (EXTERN) : https://193.191.216.16/PLDAWeb/ext https://193.191.216.16/PLDAWeb/ext 13 juli 2014 19

20 4. Insturen van AC4  Eerste aangifte insturen bij bezoek aan accijnsoperator  Via externe testversie PLDA AC4  Inloggen via gegevens accijnsoperator 13 juli 2014 20

21 5. AC4 vs elektronische AC4  Losgekoppeld van SAD-procedure  Nu AC4-procedure  Behalve invoer met betaling accijnzen  Tabbladen  Aantal tabbladen verminderd : geen tabblad ‘detail’  Specifieke velden voor accijnsproducten 13 juli 2014 21

22 5. AC4 vs elektronische AC4  Nieuwe functionaliteiten  Bewaarfunctie  Toevoegen van ‘Toelichtingen’ door accijnsambtenaar in status ‘gevalideerd’  Raadplegen berekeningen vóór validatie  Overzicht subtotaal verschuldigdheid per artikel op tabblad artikel na versturen aangifte en vóór validatie  Versturen aangifte enkel vanuit tabblad artikel 13 juli 2014 22

23 5. AC4 vs elektronische AC4  Hoofding  Vaste vermelding vak 1 Type : AC 4  Aanvaardingsdatum kan enkel door interne gebruiker gewijzigd worden naar een vroegere datum; externe gebruiker kan dit niet.  Uiterlijk op wettelijk voorziene datum:  altijd voldoende geld op FRCT en saldo op klantenrekening – uitstel van betaling vooraleer aangifte kan worden gevalideerd  Rekening houden met voorziene termijn van indiening  Specifieke velden ‘Begin- en einddatum periode AC4 ‘ (geen bijzondere vermelding meer) 13 juli 2014 23

24 5. AC4 vs elektronische AC4  Handelaars  Knop  Statuut vak 8. Geadresseerde  Enkel vak 14. Aangever en vak 8. Geadresseerde 13 juli 2014 24

25 5. AC4 vs elektronische AC4 Financieel  Vak 47.5 Wijze van betaling uitgebreid met optie ‘FRCT’  47.6 BTW-betaling aanvinken indien van toepassing en in 47.7 specifiëren 13 juli 2014 25

26 5. AC4 vs elektronische AC4  Financieel  Opmerking : in testversie zal speciën nog zichtbaar zijn  47; Zelf ingebrachte verschuldigdheden : enkel van toepassing voor berekening voor energieproducten en elektriciteit 13 juli 2014 26

27 5. AC4 vs elektronische AC4  Artikel – Goederen  Uitbreiding vak ‘37.1b Vorig regime’ tot 8 keuzemogelijkheden  Geen TARIC-code meer  ENKEL nationaal aanvullende code als basis (bijlage 7 bijvoegsel 6.7 Enig document)  Automatisch invullen omschrijving product  Bijkomend vrij tekstveld (omschrijving goederen) 13 juli 2014 27

28 5. AC4 vs elektronische AC4  Artikel – Financieel  Vak 42.1 Factuurprijs enkel invullen in geval van betaling BTW  Artikel – Vermeldingen  Vergunningsnummer energie  Bijzondere vermeldingen andere 13 juli 2014 28

29 5. AC4 vs elektronische AC4  Artikel – Documenten  Bijgevoegde documenten Voorafgaande documenten  Geen codenummers (vb. vroeger N935), wel specifieke omschrijving (factuur) 13 juli 2014 29

30 5. AC4 vs elektronische AC4  Verzenden aangifte  Op artikelniveau consulteren berekeningen  AC4 kan nog verbeterd worden vóór validatie (MRN)  Nadien opdracht geven tot validatie van de AC4 13 juli 2014 30

31 5. AC4 vs elektronische AC4  Consulteren aangifte  Meer gerichte parameters zoekfunctie  Zoekfunctionaliteit op periode AC4  Andere statussen GEVALIDEERDE aangifte  Status ‘In behandeling’ : bewaarde AC4 (niet- gevalideerd) – consulteren op basis van LRN 13 juli 2014 31

32 5. AC4 vs elektronische AC4  Terminologie  Vroeger : corrigeren – NU : verbeteren  Vroeger : versturen aangifte – NU : versturen aangifte (eventueel controleren) gevolgd door valideren aangifte m krijgen van MRN  Vroeger : regulariseren – NU : rectificeren  Procedure  Producten industriële en commerciële toepassing : volledig afgehandeld met AC4 13 juli 2014 32

33 6. Enig document Wat het invullen van de vakken betreft wordt verwezen naar de : Toelichtingen “Aangifte ten verbruik inzake accijnzen” opgenomen in bijlage 11 bij het MB van 18 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen. Toelichtingen “Enig Document” beschikbaar op de website : http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/index.htm http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/index.htm of Periodieke updates lijst codes accijnsproducten!!! 13 juli 2014 33

34 7. Insturen van AC4 in PLDA Overzicht : Let op : Inloggen en openen AC4 PROCEDURE Overzicht schermen Typevoorbeelden  Accijnsgoederen (communautaire)  Accijnsproducten (nationale)  Milieuheffingen en milieutaksen 13 juli 2014 34

35 7. Insturen : INLOGGEN Zie dia 15 (4. Insturen van AC4) voor url Voor de cursus : http://ccffwbacc.finbel.intra/PLDAWeb/int/ 13 juli 2014 35

36 7. Insturen : INLOGGEN Via Internet Explorer of Mozilla Firefox Probleem in Internet Explorer 13 juli 2014 36

37 7. Insturen : INLOGGEN 13 juli 2014 37

38 7. Insturen : INLOGGEN 1. Op ‘aangifte’ klikken 3. Actie kiezen 2. AC4 PROCEDURE kiezen 13 juli 2014 38

39 7. Insturen : LET OP Voorafgaande opmerkingen  * Verplicht veld Navigatieknoppen browser NIET gebruiken  Naar vorig scherm gaan via knoppen AC4 PROCEDURE EENMAAL klikken EENMAAL klikken  Geen dubbele kliks op knoppen  Na klikken wachten op (ver)nieuw(d) scherm 13 juli 2014 39

40 7. Insturen : BEWAREN Knoppen onderaan scherm ‘Bewaar voorlopig AC4’  Gegevens worden bewaard  GEBRUIK DEZE FUNCTIE!!!  Opm. : tabblad ‘Handelaars’ moet wel ingevuld zijn.  Status ‘In behandeling’  Opzoeken in scherm ‘Consulteer’ via LRN (unieke combinatie) ‘Sluit zonder bewaren’  Ingevulde gegevens gaan verloren 13 juli 2014 40

41 7. Insturen : HOOFDING 13 juli 2014 41

42 7. Insturen : HOOFDING Toelaten maandaangifte  Altijd aanvinken indien van toepassing: vergunning of voorzien door de wet (cfr. Productcodes) Periode AC4  ZEER BELANGRIJK : juiste periode  Altijd een week : van maandag t/m zondag  Nooit langer dan een week, tenzij maandaangifte  Tariefwijziging : periode AC4 opsplitsen Kantoor van validatie  Principieel bevoegd accijnskantoor van validatie (ambtsgebied)  Via zoekfunctie 13 juli 2014 42

43 7. Insturen : HANDELAARS 13 juli 2014 43

44 7. Insturen : HANDELAARS 13 juli 2014 44

45 7. Insturen : HANDELAARS Vak 14.2 Status aangever  Aangever  Directe vertegenwoordiging  Indirecte vertegenwoordiging Vak 14.3 Type identificatie  BISnummer : voor buitenlandse particulieren  Buitenlands ondernemingsnr : voor buit. ondernemingen van de EU  KBO nummer : voor Belgische rechtspersonen (ondernemingen)  Onbekend : onbekend/andere  RR nummer : voor Belgische particulieren (RijksRegisternummer vermeld op identiteitskaart) Knop ‘Haal gegevens op’  Werkt enkel voor KBO-nummer  Adresgegevens worden automatisch ingevuld Vak 8.15 E-mail 13 juli 2014 45

46 7. Insturen : HANDELAARS Kopieer gegevens naar Vak 8 geadresseerde  Gegevens ‘Geadresseerde’ identiek aan ‘aangever’  gegevens worden gekopieerd : kan enkel met KBO-nummer! Vak 8.1 Statuut van de geadresseerde  Communautair accijnsnummer: voor een erkend entrepothouder, een geregistreerde geadresseerde of een tijdelijk geregistreerde geadresseerde inzake alcohol en alcoholhoudende dranken en energieproducten en elektriciteit (nog niet voor tabaksfabricaten)  Nationaal accijnsinrichtingsnummer: voor koffie en alcoholvrije dranken  Onbekend: onbekend/andere  Vergunningsnummer alcohol: voor een eindgebruiker alcohol  Vergunningsnummer energieproducten en elektriciteit: voor een distributeur inzake aardgas of elektriciteit, een producent of handelaar in kolen, in cokes en/of in bruinkool 13 juli 2014 46

47 7. Insturen : HANDELAARS Vak 8.2 Vergunningsnummer: Indien Communautair accijnsnummer  Structuur : (13 kar. A/N)  Pos. 1 – 2: BE  Pos. 3:1: erkend entrepothouder 2: geregistreerde geadresseerde 5: tijdelijk geregistreerde geadresseerde  Pos. 4:A: Gewestelijke Directie Antwerpen B: Gewestelijke Directie Brussel C: Centrale Administratie G: Gewestelijke Directie Gent H: Gewestelijke Directie Hasselt L: Gewestelijke Directie Luik M: Gewestelijke Directie Bergen 13 juli 2014 47

48 7. Insturen : HANDELAARS Vak 8.2 Vergunningsnummer: Indien Communautair accijnsnummer  Structuur : (13 kar. A/N)  Pos. 5 – 11: volgnummer  Pos. 12 – 13: volgnummer van de opslagplaats  van de opslagplaats van een erkend entrepothouder: 00-01-02  voor erkend entrepothouder zelf: 99  voor een geregistreerde geadresseerde: altijd 00 13 juli 2014 48

49 7. Insturen : HANDELAARS Vak 8.2 Vergunningsnummer:  Indien nationaal accijnsinrichtingsnummer:  Koffie  Alcoholvrije dranken 13 juli 2014 49

50 7. Insturen : HANDELAARS  Indien nationaal accijnsinrichtingsnummer:  Structuur : (14 kar. A/N)  Pos. 1 – 2: BE  Pos. 3:N  Pos. 4: 1: voor alcoholvrije dranken 2: voor koffie  Pos. 5:A: Gewestelijke Directie Antwerpen B: Gewestelijke Directie Brussel C: Centrale Administratie G: Gewestelijke Directie Gent H: Gewestelijke Directie Hasselt L: Gewestelijke Directie Luik M: Gewestelijke Directie Bergen  Pos. 6 - 12:volgnummer  Pos. 13 - 14:volgnummer opslagplaats v/d accijnsinrichting: 00 – 01 – 02 voor de houder van de accijnsinrichting zelf: 99 13 juli 2014 50

51 7. Insturen : HANDELAARS Vak 8.2 Vergunningsnummer:  Indien onbekend  Vrije tekst of blanco  Indien vergunningsnummer alcohol  Structuur : (17 kar. A/N)  Pos. 1 - 10:KBO-nummer  Pos. 11:A : Gewestelijke Directie Antwerpen B: Gewestelijke Directie Brussel C: Centrale Administratie G: Gewestelijke Directie Gent H: Gewestelijke Directie Hasselt L: Gewestelijke Directie Luik M: Gewestelijke Directie Bergen  Pos. 12 - 14:aanduiding van de activiteit AL5: eindgebruiker  Pos. 15 - 17:volgnummer v/d gebruiksplaatsen, vestigingsplaatsen of verdeelpunten: 001 – 002 – 003 (opgelet: deze laatste karakters worden niet opgenomen in vak 8) 13 juli 2014 51

52 7. Insturen : HANDELAARS Vak 8.2 Vergunningsnummer:  Indien vergunningsnummer energieproducten en elektriciteit  Structuur : (15 kar. A/N)  Pos. 1 - 10:KBO-nummer  Pos. 11:A: Gewestelijke Directie Antwerpen B: Gewestelijke Directie Brussel C: Centrale Administratie G: Gewestelijke Directie Gent H: Gewestelijke Directie Hasselt L: Gewestelijke Directie Luik M: Gewestelijke Directie Bergen 13 juli 2014 52

53 7. Insturen : HANDELAARS Vak 8.2 Vergunningsnummer:  Indien vergunningsnummer energieproducten en elektriciteit  Pos. 12 - 14:aanduiding van de activiteit D : eindgebruiker E : handelaar F : pomphouder (bediende) G : producten en handelaar in kolen, cokes of bruinkool of zijn fiscaal vertegenwoordiger H : andere J : beheerder elektriciteitsnet K : elektriciteitsverdeler L : beheerder aardgas M : verdeler aardgas  Pos. 13 - 15:volgnummer v/d gebruiksplaatsen, vestigingsplaatsen of verdeelpunten: 001 – 002 – 003 (opgelet: deze laatste karakters worden niet opgenomen in vak 8) 13 juli 2014 53

54 7. Insturen : HANDELAARS Vak 8.2 Vergunningsnummer:  Types van vergunningen alcohol  AL1: verwerker  AL2: tester  AL3: gebruiker-medische sector  AL4: gebruiker-productieprocessen  AL5: eindgebruiker.  AL6: gebruiker-wetenschappelijk onderzoek  AL7: handelaar 13 juli 2014 54

55 7. Insturen : HANDELAARS Vak 8.3 Type indentificatie  BISnummer : voor buitenlandse particulieren  Buitenlands ondernemingsnummer : voor buitenlandse ondernemingen gevestigd in de EU  KBO nummer : voor Belgische rechtspersonen (ondernemingen)  Onbekend : onbekend/andere  Blanco  RR nummer: voor Belgische particulieren (RijksRegisternummer)  zie identiteitskaart 13 juli 2014 55

56 7. Insturen : FINANCIEEL 13 juli 2014 56

57 7. Insturen : FINANCIEEL Vak 47.5 Wijze betaling  Accijnsoperator:  FRCT  Uitgestelde betaling (kredietrekening)  Hulpkantoor  Elektronische betaling : Bancontact  Gecertificeerde cheque : met garantie van de bank of bankcheque  Kredietkaart : kan en mag niet gebruikt worden!  Speciën : in contanten aan de kassa Vak 48 Klantenrekening  indien “FRCT” of “uitgestelde betaling” in vak 47.5 -> klantenrekening selecteren  in de andere gevallen : niet in gebruik 13 juli 2014 57

58 7. Insturen : FINANCIEEL Vak 47.6 BTW-betaling  Aanvinken als BTW via AC4 wordt voldaan  Wanneer?  vervoerskosten betaald door leverancier of producent!  = verkoop op afstand  groep van vier  Indien vak aangevinkt  vak 42.1 en 42.2 (factuurprijs) invullen + vak 44.7 factuur  Aanvullende nationale code in vak 33.5 (2):  1026: 21%  1025: 0%  1024: 6%  1023: 12%  12BEA0000000419643 (betaling) en 12BEA0000000424423 (verlegging) 13 juli 2014 58

59 7. Insturen : FINANCIEEL Vak 47.7 Wijze betaling BTW  Betaling BTW : contant  Verlegging BTW : betaling met maandelijkse- of kwartaalaangifte BTW 13 juli 2014 59

60 7. Insturen : FINANCIEEL ZELF INGEBRACHTE VERSCHULDIGDHEDEN Voor berekening verschuldigdheden energieproducten en elektriciteit: zowel in min als in plus Vak 47.1 Type  Aardgas (voorschotten in min)  Aardgas (voorschotten in plus)  Damprecuperatie  Elektriciteit (voorschotten in min)  Elektriciteit (voorschotten in plus)  Herbewerking In de andere gevallen: niet in gebruik 13 juli 2014 60

61 7. Insturen : FINANCIEEL ZELF INGEBRACHTE VERSCHULDIGDHEDEN Vak 47.4 Bedrag  100 : accijns  200 : bijzondere accijns  300 : bijdrage op de energie  400 : controleretributie Altijd op knop ‘> Voeg recht toe’ klikken 13 juli 2014 61

62 7. Insturen : ARTIKELS 13 juli 2014 62

63 7. Insturen : ARTIKEL>GOEDEREN 13 juli 2014 63

64 Vak 37 : Regime 1a Regime : code 45 1a Regime : code 45 1b Vorig regime : aangifte ten verbruik1b Vorig regime : aangifte ten verbruik 80: … door een erkend entrepothouder uit belastingentrepot80: … door een erkend entrepothouder uit belastingentrepot 81 : …door een geregistreerde geadresseerde81 : …door een geregistreerde geadresseerde 82 : …door een tijdelijk geregistreerde geadresseerde82 : …door een tijdelijk geregistreerde geadresseerde 83 : … van accijnsproducten die reeds in een andere lidstaat in verbruik werden gesteld en die in het land ten verbruik moeten worden aangegeven83 : … van accijnsproducten die reeds in een andere lidstaat in verbruik werden gesteld en die in het land ten verbruik moeten worden aangegeven 84 : … door een distributeur inzake aardgas of elektriciteit84 : … door een distributeur inzake aardgas of elektriciteit 85 : … door de houder van een accijnsinrichting85 : … door de houder van een accijnsinrichting 86 : … door de houder van een vergunning “eindgebruiker” betreffende alcohol86 : … door de houder van een vergunning “eindgebruiker” betreffende alcohol 87 : … andere gevallen87 : … andere gevallen 7. Insturen : ARTIKEL > GOEDEREN 13 juli 2014 64

65 Vak 33.5 Aanvullende nationale code  met betaling Q : energieproducten en elektriciteit S : alcohol en alcoholhoudende dranken U : alcoholvrije dranken en koffie/milieutaksen/milieuheffingen  met vrijstelling R : energieproducten en elektriciteit T : alcohol en alcoholhoudende dranken V : alcoholvrije dranken en koffie  NIET : tabaksfabricaten (met aanvullende nationale codes W en X) 7. Insturen : ARTIKEL > GOEDEREN 13 juli 2014 65

66 Vak 31.5 Omschrijving goederen  Wordt automatisch ingevuld  Tweede tekstvak is facultatief:  Gebruikelijke handelsbenaming  Aanvullende omschrijving van de goederen  …  Indien containers worden gebruikt, in dit vak tevens de merktekens ervan vermelden. Vak 38 Nettogewicht  Altijd verplicht voor 650 – Milieuheffing (bv. aluminiumfolie)  Verplicht voor de producten siropen, poeders,… 7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN 13 juli 2014 66

67 COLLI Vak 31.1 Aard colli  Juiste aard van de colli selecteren  Energieproducten en elektriciteit : steeds “ZZ : in overleg gedefinieerd” Vak 31.2 Aantal colli Vak 31.3 Merken en nummers  Facultatief  Indien containers worden gebruikt, de merktekens ervan vermelden in vak 31.5 “Omschrijving van de goederen”. 7. Insturen : ARTIKEL > GOEDEREN 13 juli 2014 67

68 Vak 42.1 Factuurprijs  ENKEL indien vak 47.6 ‘BTW-betaling’ is aangevinkt Vak 42.2 Valutacode  STEEDS in EUR!!! 7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN 13 juli 2014 68

69 BIJKOMENDE BEREKENINGSEENHEDEN Vak 52.1 Berekeningscode  code voor de berekening van de accijns, de bijzondere accijns, de bijdrage op energie, de controleretributie, de verpakkingsheffing, de milieuheffing en de milieutaks (  33.5.)  alle verschuldigdheden worden berekend op basis van één aanvullende nationale code  http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/documentatie.htm > 6.7.“Bijvoegsel 7 - codes accijnzen BE”  Bijvoegsel 7bis niet meer gebruiken Berekeningseenheid  OOK in te vullen bij een vrijstellingsmaatregel!!!  NIET in te vullen bij milieuheffingen (rechtcode 650), siropen (U040) en poeders (U041), … (via nettogewicht!) 7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN 13 juli 2014 69

70 BIJKOMENDE BEREKENINGSEENHEDEN  Automatische afronding door PLDA 7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN 13 juli 2014 70

71 ZELF INGEBRACHTE VERSCHULDIGDHEDEN ZELF INGEBRACHTE VERSCHULDIGDHEDEN Vak 47.1 Type Indien attest “art. 4, § 3 van het KB van 3 juli 2005 voor de toepassing van bepaalde verlaagde tarieven inzake accijnzen en van art. 13, §3 van MB van 27 oktober 2005 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit” 7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN 13 juli 2014 71

72 47.2 Rechtcode  100 : accijns  200 : bijzondere accijns  300 : bijdrage op de energie  400 : controleretributie 47.4 Bedrag  dat in mindering wordt gebracht t.o.v. van de geselecteerde rechtcode in vak 47.2.  ook minteken insturen 7. Insturen : ARTIKEL : GOEDEREN 13 juli 2014 72

73 7. Insturen : ARTIKEL : VERMELDINGEN BIJZONDERE VERMELDINGEN : VERGUNNINGSNUMMER ENERGIE 13 juli 2014 73

74 7. Insturen : ARTIKEL : DOCUMENTEN 44 BIJGEVOEGDE DOCUMENTEN 13 juli 2014 74 136F136F Attest energieproductenAttest energieproducten Beslissing damprecuperatieBeslissing damprecuperatie Beslissing herbewerkingBeslissing herbewerking Certificaat van vrijstellingCertificaat van vrijstelling FactuurFactuur Factuur BTWFactuur BTW LijstLijst

75 7. Insturen : ARTIKEL : DOCUMENTEN 40 VOORAFGAANDE DOCUMENTEN 13 juli 2014 75 eADeAD VoorraadadministratieVoorraadadministratie ZZZ : andere (bv. VGD)ZZZ : andere (bv. VGD) Indien eAD, verplicht in te vullen!!!

76 Maandaangiftes - Voorschotten Voorschotten voor maandaangiftes rechtstreeks storten op FRCT- rekening AC4 insturen met betaling FRCT 13 juli 2014 76

77 7. Typevoorbeelden AC4 Accijnsgoederen (communautair)  Energieproducten met Q/R-codes (Minerale oliën ed.)  Tabak buiten AC4  Alcohol en alcoholhoudende dranken Accijnsproducten (nationaal)  Niet-alcoholhoudende dranken en koffie  Overige energieproducten en elektriciteit (Q-codes)  Producten voor het aanmaken van alcoholvrije dranken (siropen, poeders of andere vaste vorm) Milieuheffingen en milieutaksen 13 juli 2014 77

78 7. Accijnsgoederen (communautaire) Bier Algemeen  Berekening op basis van hectolitergradenplato  Verpakkingsheffing op basis van werkelijke (hecto)liters In vaten van 10 liter of groter  vrijstelling verpakkingsheffing  11BEA0000000852892, uitgestelde betaling In herbruikbare verpakking  verminderd tarief  11BEA0000000853027, uitgestelde betaling In wegwerpverpakking  volledig tarief  kleine zelfstandige brouwerij  11BEA0000000853169, betaling met FRCT 13 juli 2014 78

79 7. Typevoorbeelden AC4 Wijn Niet-mousserende wijnen Niet-mousserende wijnen  tot en met 8,5% vol geregistreerde geadresseerde : 11BEA0000000853961  meer dan 8,5% vol : 11BEA0000000853739 Mousserende wijnen Mousserende wijnen  tot en met 8,5% vol : 11BEA0000000853961  meer dan 8,5% vol : 11BEA0000000853739 13 juli 2014 79

80 7. Typevoorbeelden AC4 Tussenproducten: Niet-mousserende en mousserende  tot en met 15% vol  meer dan 15% vol  11BEA0000000854155, speciën 13 juli 2014 80

81 7. Typevoorbeelden AC4 Alcohol en gedistilleerde dranken: Algemeen  Berekening op basis van alcoholvolumepercentage  Verpakkingsheffing op basis van werkelijke (hecto)liters  Afronding 3 cijfers na de komma in hectoliter Alcohol : 11BEA0000000854254 Alcoholhoudende dranken : weekaangifte : 11BEA0000000854289 maandaangifte : 12BEA0000000015493 13 juli 2014 81

82 7. Typevoorbeelden AC4 Vrijstellingen alcohol en alcoholhoudende dranken GEEN automatische controle tussen de velden 8.1 Statuut 8.2 Vergunningsnummer 8.4 Identificatie DUS controle door ambtenaar van deze velden!! 13 juli 2014 82

83 7. Typevoorbeelden AC4 Vrijstellingen alcohol en alcoholhoudende dranken AL5 is het enige type dat een aangifte AC4 kan indienen met aanvullende code T001 13 juli 2014 83

84 7. Typevoorbeelden AC4 Minerale oliën (Q/R-codes) Gewoon tarief : Gewoon tarief : 12BEA0000000099283 Vrijstelling energieproducten : Vrijstelling energieproducten : 12BEA0000000099176 Verminderd tarief : Verminderd tarief : 12BEA0000000099232 Industriële en commerciële doeleinden : 11BEA0000000831230 Industriële en commerciële doeleinden : 11BEA0000000831230 Met attest op artikelniveau Met attest op artikelniveau 12BEA0000000252777 13 juli 2014 84

85 7. Typevoorbeelden AC4 Minerale oliën (Q/R-codes) Attesten (damprecuperatie of herbewerking) : Attesten (damprecuperatie of herbewerking) : 12BEA0000000307065 (mindering enkel op pdf te zien!!!) Bijdrage op de energie : 12BEA0000000307148 Defect bijkomende berekeningseenheden (work-around via *nettogewicht*) Bijdrage op de energie : 12BEA0000000307148 Defect bijkomende berekeningseenheden (work-around via *nettogewicht*) 13 juli 2014 85

86 7. Accijnsproducten (nationale) VerdelingWater Vruchten- en groentesappen Limonades Alcoholarme dranken (kleiner of gelijk aan 1,2% vol) 11BEA0000000875965 Siropen 11BEA0000000854388* en poeders : 12BEA0000000016364* Koffie en extracten van koffie* : 12BEA0000000016091 (weekaangifte) 12BEA0000000016091 (weekaangifte) 12BEA0000000016131 (maandaangifte) 12BEA0000000016131 (maandaangifte) 12BEA0000000016249 (maandaangifte) 12BEA0000000016249 (maandaangifte) *Workaround : gewicht invullen in vak 38 zonder decimalen want geen automatische afronding van de eenheid, dus geen bijkomende berekeningseenheid 13 juli 2014 86

87 Periodes maandaangiftes Koffie en sterke dranken Maandag voor de laatste donderdag van de vorige maand tot de zondag voor de laatste donderdag van de aangiftemaand Maandag voor de laatste donderdag van de vorige maand tot de zondag voor de laatste donderdag van de aangiftemaand Vb. aangifte mei Vb. aangifte mei Minerale olie : Kalendermaand Kalendermaand … 13 juli 2014 87 7. Accijnsproducten (nationale)

88 Periodes maandaangiftes (vervolg) Andere producten Van de eerste dag van de maand tot de laatste dag van de maand (kalendermaand) Van de eerste dag van de maand tot de laatste dag van de maand (kalendermaand) U301 Milieutaks batterijen U302 Milieutaks inkten U303 Milieutaks oplosmiddelen U310 Milieutaks lijmen U315 Milieutaks op wegwerpfototoestellen U401 Milieuheffing op wegwerptassen en -zakken van kunststof U402 Milieuheffing op wegwerpeetgerei van kunststof U403 Milieuheffing op platen, vellen, foliën, stroken… van kunststof U404 Milieuheffing op bladaluminiumU301 Milieutaks batterijen U302 Milieutaks inkten U303 Milieutaks oplosmiddelen U310 Milieutaks lijmen U315 Milieutaks op wegwerpfototoestellen U401 Milieuheffing op wegwerptassen en -zakken van kunststof U402 Milieuheffing op wegwerpeetgerei van kunststof U403 Milieuheffing op platen, vellen, foliën, stroken… van kunststof U404 Milieuheffing op bladaluminium Uitstel van betaling Uitstel van betaling met kredietrekening niet altijd mogelijk Bv. Q519 – aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof… Uitstel van betaling met kredietrekening niet altijd mogelijk Bv. Q519 – aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof… 13 juli 2014 88 7. Accijnsproducten (nationale)

89 7. Typevoorbeelden AC4 Milieuheffing (650) Aluminiumfolie : * Aluminiumfolie : 12BEA0000000253590 * 12BEA0000000015707 * Wegwerpeetgerei : * Wegwerpeetgerei : 12BEA0000000253680 * Plastic zakken : 12BEA0000000015890 * Vershoudfolie : 12BEA0000000015956* *Workaround nettogewicht 13 juli 2014 89

90 7. Typevoorbeelden AC4 Milieutaks (600) Papieren aangifte in te reiken, op hulpkantoor in te sturen Batterijen : aantal stuks 11BEA0000000875708 Solventen verpakking : Lijmen1 : Solventen verpakking : 12BEA0000000419884 Lijmen1 : 12BEA0000000419833 Inkten : Inkten : 12BEA0000000419876 13 juli 2014 90

91 7. Typevoorbeelden AC4 Energieproducten en Elektriciteit  Steenkool : 12BEA0000000017640 Workaround : gewichten invullen in 38 Nettogewicht, niet aanvullende berekeningseenheden.  Elektriciteit : 12BEA0000000017714*  Aardgas : 12BEA0000000017781*  Opmerking: berekening op pdf is correct, niet in scherm ‘financieel’ 13 juli 2014 91

92 8. Overige schermen: Acties AC4 BewaarfunctieConsulterenVerbeteren Valideren - Foutmeldingen AnnulerenRectificeren 13 juli 2014 92

93 BEWAARFUNCTIE 8. Overige schermen - Bewaren 13 juli 2014 93

94 Op niveau van de tabbladen “HOOFDING”, “HANDELAARS”, “FINANCIEEL” en “ARTIKELS” kan men de ingestuurde gegevens van de aangifte AC4: voorlopig bewaren m.a.w. de reeds ingestuurde gegevens van de aangifte AC4 worden bewaard status : in behandeling opnieuw raadplegen: via het LRN Referentienummer (in vak 7)  webPLDA afsluiten zonder te bewaren m.a.w. de reeds ingestuurde gegevens verdwijnen uit webPLDA kunnen daarna niet meer gerecupereerd worden (terug naar Homepage PLDA). 8. Overige schermen - Bewaren 13 juli 2014 94

95 Opmerking “Voorlopig Bewaren” telkens vooraleer over te gaan naar het volgende tabblad, zowel op hoofdingniveau als op artikelniveau. 8. Overige schermen - Bewaren 13 juli 2014 95

96 CONSULTEREN 8. Overige schermen - Consulteren 13 juli 2014 96

97 Het consulteren op deze manier kan voor : gevalideerde aangiften AC4  via de MRN ingestuurde, nog niet gevalideerde aangiften AC4 (versie AC4 draft) bewaard via  via de LRN 8. Overige schermen - Consulteren 13 juli 2014 97

98 De MRN insturen in vak “Nr. Document (MRN)”. Alle data wissen in vak “Datum aangifte”. Het vak “Gevalideerd” is aangevinkt. VOORBEELD: Opzoeken van een gevalideerde aangifte AC4 via de MRN 8. Overige schermen - Consulteren 13 juli 2014 98

99 Item aanvinken  functieknoppen kleuren dan oranje. 8. Overige schermen - Consulteren 13 juli 2014 99

100 De LRN insturen in vak 7 “LRN Referentienummer”. Alle data wissen in vak “Datum aangifte”. Het vak “In Behandeling” aanvinken. VOORBEELD: Opzoeken van een voorlopige bewaarde aangifte AC4 via de LRN 8. Overige schermen - Consulteren 13 juli 2014 100

101 Item aanvinken: enkel de functie ”OPEN AANGIFTE” op dit niveau beschikbaar functieknop kleurt oranje. 8. Overige schermen - Consulteren 13 juli 2014 101

102 Opmerking !!! Indien de aangever in het vak 52 “Zelf Ingebrachte Verschuldigdheden” van de aangifte AC4, zelf bedragen heeft ingestuurd, is de kolom “ZIV” aangevinkt. 8. Overige schermen - Consulteren 13 juli 2014 102

103 Functie: Aangifte AC4 tonen Na validatie Aangifte selecteren In PDF File 8. Overige schermen - Consulteren Opmerking !!! In de testomgeving toont PLDA de aangifte AC4 met de melding “Specimen” 13 juli 2014 103

104 8. Overige schermen: Valideren - Foutmeldingen Nadat alle gegevens op niveau van hoofding en artikel zijn ingestuurd, de aangifte AC4 naar PLDA versturen, vanuit het tabblad ARTIKELS : 13 juli 2014 104

105 Indien geen foutmeldingen  tabblad Hoofding verschijnt De aangifte valideren Aangifte nakijken/verbeteren via knop “verbeter aangifte”  in het tabblad FINANCIEEL, op artikelniveau, worden de reeds berekende verschuldigdheden getoond 8. Overige schermen: Valideren - Foutmeldingen 13 juli 2014 105

106 8. Overige schermen: Valideren - Foutmeldingen 13 juli 2014 106

107 De aangifte wordt gevalideerd zonder foutmeldingen  krijgt MRN: Formaat :12 = datum : jaartal 2012 BE = België A = aangifte AC4 0000000631910 = nummer van de aangifte AC4 (13 kar.) Klikken op OK 8. Overige schermen: Valideren - Foutmeldingen Opmerking !!! Door te klikken op > CONTROL MESSAGE toont PLDA de aangifte in het scherm “AANGIFTEN VOLGENS ZOEKCRITERIA”. 13 juli 2014 107

108 8. Overige schermen: Valideren - Foutmeldingen 13 juli 2014 108

109 8. Overige schermen: Valideren - Foutmeldingen De aangifte wordt NIET gevalideerd MET foutmeldingen Gegevens voldoen niet aan validatieregels PLDA lijst de fouten op in het tabblad FOUTEN. Klikken op de tabbladen HOOFDING, HANDELAARS, FINANCIEEL, ARTIKELS om de foutieve velden te verbeteren De aangifte AC4 versturen en valideren. Opmerking !!!  Problemen  Helpdesk PLDA  XML-bericht in tabblad “Fouten” als bijlage in de e-mail! 13 juli 2014 109

110 8. Overige schermen: Valideren - Foutmeldingen 13 juli 2014 110

111 8. Overige schermen - Toelichtingen  Enkel van toepassing voor accijnsdiensten  Voor gevalideerde aangiftes  Tabblad Toelichtingen  Toevoegen van toelichtingen inzake de aangiftebehandeling, dossieropvolging etc.  Wordt NIET afgeprint op de pdf  De accijnsoperator krijgt dit NIET te zien 13 juli 2014 111

112 8. Overige schermen - Toelichtingen 13 juli 2014 112

113 8. Overige schermen - Historiek 13 juli 2014 113

114 8. Overige schermen - Annuleren Aanvraag annulatie  Door Aangever  Vermelding reden annulatie verplicht  PLDA stuurt automatisch door naar administratie  De aangifte AC4 wordt in de lijst van annulatieaanvragen toegevoegd.  De Administratie accepteert of weigert  Bij terugbetaling : verplicht indienen van papieren teruggavedossier  Andere gevallen : schriftelijk verzoek aan hulpkantoor 13 juli 2014 114

115 8. Overige schermen - Annuleren  Desbetreffende aangifte AC4 krijgt achtereenvolgens de status: Annulatie aangevraagd: op verzoek van de aangever Wachten akkoord ???: wachten op tussenkomst van de Directie van de administratie Geannuleerd: PLDA heeft de aangifte AC4 geannuleerd 13 juli 2014 115

116 ANNULEREN 8. Overige schermen - Annuleren 13 juli 2014 116

117 Klikken op of Klikken op om terug te gaan naar het voorgaand scherm. Klikken op PLDA keert terug naar het zoekscherm. 8. Overige schermen - Annuleren 13 juli 2014 117

118 Opmerking !!! “De annulatieaanvraag van de aangifte met nummer …. is geslaagd” = = = aanvraag werd geregistreerd ≠ ≠ ≠ de aangifte is geannuleerd 8. Overige schermen - Annuleren 13 juli 2014 118

119 Statuut “Geannuleerd” = Effectief geannuleerd door administratie!  Dan kan men de geannuleerde aangifte AC4:  Tonen Cancelled. PLDA afficheert de aangifte AC4 in formaat PDF met de vermelding Cancelled.  Openen PLDA afficheert het tabblad HOOFDING; onderaan het scherm in het vak “Aanvraag annulatie” is de reden tot annulatie vermeld. 8. Overige schermen - Annuleren 13 juli 2014 119

120 Na het versturen van de AC4 aangifte En voor het valideren van de aangifte Een aangifte die werd gevalideerd, kan niet meer verbeterd worden 8. Overige schermen - Verbeteren 13 juli 2014 120

121 8. Overige schermen - Rectificeren Aangifte met negatieve ZIV Kan niet gerectificeerd worden Aangifte met positieve ZIV = bijbetalen Op basis van een prefill – knop ‘rectificatie’ Automatisch REGU2 code ingevuld Rectificatie aangevraagd Bijbetaling of gelijke verschuldigdheden : toestaan door de ambtenaar Teruggave : papieren dossier + naar directie sturen Toestaan rectificatie (= MRN): na beslissing 13 juli 2014 121

122  Via PLDA web richt de aangever deze rectificatieaangifte automatisch aan de administratie  De aanvraag wordt in de lijst met aanvragen tot rectificatie toegevoegd.  Rectificatieaangifte AC4 indienen = rectificatieaanvraag is geregistreerd.  Effectieve aanvaarding rectificatie na beslissing 8. Overige schermen - Rectificeren 13 juli 2014 122

123 De vakken, die men op dit niveau NIET mag wijzigen zijn : vak 1.1 het type aangifte (deel 1) vak 33.5 de aanvullende nationale code vak 31.5 de omschrijving van de goederen in via PLDA automatisch gelinkt aan de aanvullende nationale code van vak 33.5 vak 47.1 het type zelf ingebrachte verschuldigdheden op artikelniveau vak 47.2 de rechtcode van de zelf ingebrachte verschuldigdheden op artikelniveau vak 47.4 de bedragen van de zelf ingebracht verschuldigdheden op artikelniveau 8. Overige schermen - Rectificeren 13 juli 2014 123

124 Status rectificatieaangifte AC4: Rectificatie aangevraagd: op verzoek van de aangever Wachten akkoord Directie: wachten op tussenkomst van de directie Rectificatie aanvaard: de administratie heeft de rectificatie aanvaard Rectificatie geweigerd: de administratie heeft de rectificatie niet aanvaard Financiële afhandeling opgestart: behandeling comptabiliteitsgegevens Gevalideerd: PLDA heeft de rectificatieaangifte aanvaard 8. Overige schermen - Rectificeren 13 juli 2014 124

125 Werkwijze Starten op basis van de initiële aangifte Via de knop ‘Rectificeer aangifte’ Vakken verbeteren REGU2 code automatisch ingevuld ALGEN01 code invullen 8. Overige schermen - Rectificeren 13 juli 2014 125

126 8. Overige schermen - rectificeren 13 juli 2014 126

127 8. Overige schermen - rectificeren 13 juli 2014 127

128 Gevallen: Annulatie van een AC4 waarvan verschuldigdheden werden betaald Rectificatie AC4 met terugbetaling van accijnsrechten Dossier voor beslissing altijd via de Gewestelijke directie Rectificatie aangifte altijd via elektronische AC4 Uitzondering: AC4 op papier AC4 geldiggemaakt voor 1/7/2012 via SAD procedure Negatieve zelf ingebrachte verschuldigdheden ALGEN code met terugbetalingsdossiernummer 8. Overige schermen: Terugbetalen / Kwijtschelden 13 juli 2014 128

129 10. Noodprocedures  Omzendbrief ‘Globale noodprocedure bij niet- beschikbaarheid van PLDA-AC4’ D.I. 720.05 D.A. 252.252 dd 26 april 2012  ENKEL HELPDESK voor aanvraag en afkondiging 13 juli 2014 129

130 10. Noodprocedures Webapplicatie  AC4 opstellen op formulier ‘Enig document’ of blanco papier  en dezelfde dag aanbieden op hulpkantoor  Vak 31 : callnummer noodprocedure 13 juli 2014 130

131 10. Noodprocedures B2G  Geen buffering : webapplicatie  Wel buffering :  Vak 31 : callnummer noodprocedure  Vak 44 ‘Bijzondere vermeldingen: vergunningsnummer buffering 13 juli 2014 131


Download ppt "Elektronische AC4 Pijler Geïntegreerde verwerking mei 2012 13 juli 2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google