De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1ste collegagroep zorgcoördinatoren

Verwante presentaties


Presentatie over: "1ste collegagroep zorgcoördinatoren"— Transcript van de presentatie:

1 1ste collegagroep zorgcoördinatoren 2012 - 2013

2 Even kennismaken: Kennis zoals een Japanner – Brit – Fransman - Blinde - Doofstomme Wat is jou slechtste eigenschap? En wat levert jou dit op? Wat is jouw slechtste eigenschap

3 Doel van deze collegagroep:

4 Agenda: een voorstel 1) “Biezebijze”, het time-outproject van de Sassepoort Johan Van Severen Hoe tikt het brein? Veerle Kersch 3) Werken met sociale tolken. 4) Oude of nieuwe Avi niveaus in Telraam? Pro’s en contra’s Kina Steenhoudt 5) Zittenblijven: Wat is het effect van de insteek rond dit thema? Reflecteren op de recente cijfers . 6) SamenlerendGent , de virtuele zorgklas en de Vlaamse HGW site, verkennen van de site. 7) Een casus met coaching via het GR®OW kader. We hebben hier op school vaak kinderen die gebaat zouden zijn met ondersteuning door externen (logo, reva,...). We stellen zorgtrajecten op maar lopen héél vaak  vast op het financiële. We bekomen verminderde tarieven maar dan nog blijkt dat dit voor onze ouders geen haalbare kaart is. De pistes van vrijwilligers en studenten hogescholen hebben we al gehad. Zijn er collega's die ook deze ervaringen hebben? Wat doen zij er mee? Zijn er nog andere opties? 8) GOK = SES. In de circulaire van VLOR lees ik : “ De  aandacht voor gelijke kansen moet herkenbaar zijn in de werking van de school en duidelijk uitgeschreven staan in het schoolwerkplan.” Els Dossche 9) Registratie van Gon-leerlingen in Wisa Friedl Tuyttens 10) Onderzoek rond het zorgbeleid in Vlaanderen: reflecteren op de beleidssamenvattingen.

5 Johan Van Severen

6 Hoe tikt het brein?

7 Werken met sociale tolken!
Tolk- en Vertaalservice Gent Sociaal Tolken & Sociaal Vertalen Tolk- en Vertaalservice Gent vzw ondersteunt Gentse voorzieningen uit de social profit via een aanbod van sociaal tolken en sociaal vertalers om een kwaliteitsvolle dienstverlening van anderstaligen te garanderen. Sociaal tolken/vertalen is het getrouw en volledig omzetten van een mondelinge/schriftelijke boodschap in een sociale context en is er in de eerste plaats om ondersteuning te bieden aan hulp- of dienstverleners. Dankzij de kwaliteitsvolle communicatie ervaart de anderstalige burger wat volwaardig participeren inhoudt. Net die interactie is een ideale brug om de interculturele dialoog op gang te brengen en iedereen te laten deelnemen aan de maatschappij. In de welzijnssector, geestelijke gezondheidszorg, openbare diensten, het onderwijs enzomeer, is het werken met sociaal tolken en vertalers niet meer weg te denken.

8 Kina Steenhoudt Oude of nieuwe Avi leesniveaus in LVS Telraam

9

10 Zittenblijven! Polsen naar effecten.
Eerste insteek anderhalf jaar terug op onze collegagroep. Twee scholen liepen een traject rond dit item. Vanuit Gent zijn zestal scholen betrokken bij het Samen tot aan de meet-project in Antwerpen. ( 20% !) Kleurdoos – Piramide - Harp – Boomgaard – Mandala – Loods Inleidingsessie wordt in Gent aangeboden op platform innovatief onderwijs. - Onderwijscafé in de loop van dit schooljaar. - Eerste tendensen bij onze voortrekkers. Percentage zittenblijver in stedelijke scholen Gent: 1ste leerjaar 205/967 : 21,19 % 2de leerjaar 279/831 : 33,57 % 3de leerjaar /715 : 36,22 % 4 de leerjaar 265/703 : 37,69 % 5 de leerjaar 219/651 : 33,64 % 6 de leerjaar 165/554 : ,78 %

11 SamenlerendGent en de virtuele zorgklas.

12 Een casus:

13 Coaching met het GR®OW-kader
=> “verkennen” “bekrachtigen en waarderen” “tegengas geven” “humor en ontspanning” “Toelaten en ruimte geven” “uitdagen” G => goal doel R => reality context R => resources bronnen O => options opties W => will motivatie

14 Friedl Tuyttens

15 Eindrapport ODPWO09,05 (maart 2012) Zorgbeleid in het gewoon basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen: kenmerken, predictoren en samenhang met taakopvatting en handelingsbekwaamheid van leerkrachten

16

17

18

19

20

21 Beleidsaanbevelingen => 3 thema’s
Stimuleren van een geïntegreerd zorgbeleid in scholen en versterken van de rol van de leraar. Aanbevelingen met betrekking tot de zorgverantwoordelijken. Stimuleren van regionaal overleg.

22 Doel van de opdracht.

23 Individuele opdracht:
Scan de drie thema’s. Bepaal het thema waarmee je de grootste aansluiting hebt. Neem de aanbevelingen door. Prioretiseer. Sluit aan bij de deelnemers met hetzelfde thema.

24 Opdracht in in coöperatieve werkgroep:
1)Welke zijn de acties die onze eigen diensten in dit kader nemen en dus ondersteunend werken? Zijn er mogelijke procedures die dit kunnen versterken? 2) Welke zijn mogelijke extra beleidsaanbevelingen en hoe die concreet realiseren?

25 Hersenbreker! Waarderen we wat we weten of … weten we wat we waarderen. naar N. P.


Download ppt "1ste collegagroep zorgcoördinatoren"

Verwante presentaties


Ads door Google