De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De zorgmakelaar in de GGZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "De zorgmakelaar in de GGZ"— Transcript van de presentatie:

1 De zorgmakelaar in de GGZ

2 Wat doet een zorgmakelaar?
Onderwerpen: Regelgeving ACM en NZa: taakafbakening Kartelverbod en uitzonderingen AMM Inkoopmacht verzekeraars Good contracting practises Onderhandelingsmodellen

3 Regelgeving Mededingingswet (rol adviseurs en politiek)
Wet Marktordening Gezondheidszorg Richtsnoeren Zorgsector (maart 2010) Visiedocument Inkoopmacht en collectief onderhandelen (januari 2010) Good contracting practices (december 2010) Richtsnoeren zorggroepen (augustus 2010)

4 Taakafbakening ACM en NZa
ACM: markttoezicht - ex post Kartel (art. 6 MW) Misbruik machtspositie (art. 24 MW) Concentratietoezicht (art. 27 MW) NZa: marktordening - ex ante Aanmerkelijke Marktmacht (art WMG) Aanwijzingen (art. 35 WMG)

5 Kartelverbod: Art 6 Kort samengevat: er moet wat te kiezen zijn 2
1 Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. 2 De krachtens het eerste lid verboden overeenkomsten en besluiten zijn van rechtswege nietig. Kort samengevat: er moet wat te kiezen zijn

6 Uitzonderingen 1e drempel: max. 8 partijen en totaal omzet < 1,1 mln 2e drempel: marktaandeel< 10% Relevante productmarkt Relevante geografische markt = lokaal vanwege beperkte reisbereidheid Groepsvrijstellingen Individuele toets ( art. 6 lid 3) Verbetering Voordelen doorgeven Proportionele beperking Voldoende restconcurrentie

7 Concentratietoezicht: art. 27
Toestemming nodig bij: gezamenlijke wereldomzet > 55 mln waarvan in NL 2 ondernemingen min. 10 mln en waarvan tenminste 2 ondernemingen elk min. 5,5 mln in de zorg Toets: blijft er voor de consument wat te kiezen?

8 NZA : AMM Marktaandeel: < 25%, 25-40%, 40-55%
bij > 50% = AMM+beoordeling noodzaak maatregel Vooral bij uitbuiting of uitsluiting Mogelijke AMM-verplichtingen: Prijstransparantie Contracteerplicht Kostenberekening opleggen Doen openbaar bod

9 Visiedocument inkoopmacht en collectief onderhandelen
Inkoopmarkt anders dan verkoopmarkt Zorgverzekeraars gaan meer en meer gedifferentieerd en selectief inkopen op basis van prijs en doelmatigheid Collectief onderhandelen Op verkoopmarkt in beginsel niet collectief onderhandelen over prijs Wel over kwaliteit indien dat efficiency bevordert, transactiekosten verlaagt en relevante informatie toevoegt waardoor kwaliteit zichtbaar wordt: kwaliteitsindicatoren

10 Good contracting Practices
Knelpunten in onderhandelingsproces: 1. zorginkoop: -personele wisselingen -gemis aan communicatie -onvoldoende gemeenschappelijke taal 2. gebrek aan transparantie -kwaliteitscriteria -slagingskans 3. timing -tijdpad en verloop contracteerproces -wijzigingen inkoopbeleid

11 Overlegmodellen Economische eenheid
Hoofdaannemer-onderaannemer (zorggroepen) Kralenketting (regionale spreiding) Messenger (ook voor concurrenten) Coöperatie met aangeslotenen

12 Voorbeelden onderhandelingsitems:
Tarieven voor 4 prestaties generalistische Basis GGZ Bevoorschotting Prijs DBC specialistische GGZ (nu 75 tot 90% van de max) .   Hogere tarieven als aan voorwaarden voldaan wordt ROM/ZIZO/Kwaliteitsinstituut/CQ Index/benchmarks  Verhouding hoofd- en medebehandelaar (verlengde arm) Kwaliteitseisen Omzetplafonds Volume Certificering Treeknormen Registratie Controletermijnen

13 Positie zorgmakelaar Beperkt door art 6 MW en AMM
Mogelijkheden beschreven in Richtsnoeren zorg Bij optreden voor concurrenten Messenger, geen mandaat, geen afstemming, bundelen bezwaren en doorgeefluik voorstellen; chinese walls; Meer ruimte bij optreden voor niet-concurrenten> lokale markt bepalend

14 Wat doet een zorgmakelaar?
Communiceert visies en zorgen naar beide partijen Denkt vroegtijdig mee en levert input Beoordeelt overeenkomsten Vertaalt wat er staat Onderhandelt voor individuele zorgaanbieders en kralenkettingen Samenwerking beroepsverenigingen

15 Onderscheid met beroepsvereniging?
Mededingingsrechtelijk meer mogelijk Individuele terugkoppeling Proactieve voorlichting Vertegenwoordiging specifieke groepen Advocaat, dus: Geheimhouding Bescherming ex art 51 MW Onderhandelingservaring als zorgmakelaar Juridische expertise/bewaking grenzen

16 Zorgmakelaar Specifiek: prijsonderhandelingen voor niet-concurrenten:
Algemeen- messenger voor grote groep concurrenten: praktische en gerichte info; terugkoppeling individuele zorgen en bezwaren;inhoudelijk onderhandelen over niet-concurrentiegevoelige zaken (bv. controles), beknopte en heldere uitleg overeenkomsten; Specifiek: prijsonderhandelingen voor niet-concurrenten: -eigendomsketens -bagatelmandjes -kralenkettingen -Coöperatie Massaclaims: mits klant zorgmakelaar

17 Eldermans & Geerts advocaten en zorgmakelaars
Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist T F E


Download ppt "De zorgmakelaar in de GGZ"

Verwante presentaties


Ads door Google