De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Als pw/gp-er kun je worden ingezet bij de ondersteuning van kinderen in hun medicijngebruik.  Je hebt kennis en inzicht nodig in de aard van medicijnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Als pw/gp-er kun je worden ingezet bij de ondersteuning van kinderen in hun medicijngebruik.  Je hebt kennis en inzicht nodig in de aard van medicijnen."— Transcript van de presentatie:

1

2  Als pw/gp-er kun je worden ingezet bij de ondersteuning van kinderen in hun medicijngebruik.  Je hebt kennis en inzicht nodig in de aard van medicijnen waar je op de bso en kdv mee in aanraking kunt komen. Dit thema helpt je daarbij.

3  Medicatie wordt alleen aan de kinderen verstrekt wanneer dit in overleg met de ouders en op doktersvoorschrift gebeurt.  Het doel van deze procedure is ervoor te zorgen dat kinderen die medicijnen nodig hebben, deze op de juiste wijze en het juiste tijdstip krijgen toegediend.

4 Benodigde formulieren:  Toestemmingformulier Toedienen Medicatie, ondertekend door ouders/verzorgers.  Aftekenlijst Toedienen Medicatie  Wijze van verslaglegging  De pedagogisch werker is verantwoordelijk voor een juiste toediening van medicijnen zoals overeengekomen met de ouders d.m.v. het tekenen van het toestemmingformulier.  Het toestemmingformulier wordt bewaard bij de kindgegevens.  De aftekenlijst Toedienen Medicatie wordt bewaard bij de daglijst en afgetekend wanneer dit is toegediend.  In de overdracht wordt het toedienen van de medicatie beschreven voor schriftelijke overdracht naar collega’s.

5

6  Mag je op een regulier kinderdagverblijf/ BSO medische handelingen verrichten? Het antwoord is nee en ja, maar alleen onder bepaalde voorwaarden

7  Je bent geïnstrueerd, dat wil zeggen dat een arts je heeft geholpen met oefenen en deze arts geeft toestemming.  Daarnaast voel je je in staat de handelingen te verrichten. Dit wil zeggen dat als je niet durft, je niet hoeft!  Het bevoegd gezag moet toestemming geven, zwart op wit.

8

9  Een kind dat aan astma lijdt, is over het algemeen bedreven in het bedienen van een inhalator en pakt het apparaat zelfstandig bij het eerste symptoom uit de kast.

10  Diabetici maken zelf geen of onvoldoende insuline aan, daarom krijgen ze insuline toegediend.

11  Het meest bekende middel voor behandeling van ADHD is Ritalin

12  Autisme is niet te genezen. Maar de gedragsproblemen, die uit autisme voortkomen, kunnen wel onderdrukt worden met medicijnen. Daardoor kan het kind beter functioneren en leren. Gedrag dat aanleiding geeft tot medicatie, kan bijvoorbeeld zijn:  onrust;  tics (vooral ernstige);  teruggetrokken gedrag en negativisme;  moeilijk leren.

13  De dosering van de medicatie voor jonge autisten komt heel precies. Hoe jonger het kind, hoe preciezer, omdat het kind nog weinig massa heeft. Elke milligram werkt sterker dan bij een volwassene.  Ook zijn er bijwerkingen mogelijk. De ouders weten precies wat hun kind nodig heeft.

14  Kinderen met chronische hoofdpijn of met migraine krijgen daar medicatie voor. De medicatie kan verstrekt worden als:  tablet;  neusspray;  injectie.  Meestal is het medicijn gebaseerd op een aspirine-achtige stof, gecombineerd met een middel tegen misselijkheid.

15  Kinderen met epilepsie zijn niet gehandicapt, maar hebben een ziekte, die meestal prima onder controle is. Ze hebben namelijk medicatie die door de arts nauwlettend in de gaten wordt gehouden.  De dosis wordt bij opgroeiende kinderen regelmatig bijgesteld, omdat de massa van het kind groeit.  De medicijnen moeten op vastgestelde tijden ingenomen worden.  Epileptici kunnen, ondanks medicatie, toch een insult, dat is een aanval, krijgen.

16  Over het algemeen zijn kinderen of pubers zeer vertrouwd met hun eigen medicijngebruik. Ze weten precies hoe laat, en hoe ze het moeten innemen. Hun innerlijke klok staat feilloos afgesteld. Toch moet je je terdege informeren en zorgen dat het kind de medicijnen op tijd neemt. De ouders kunnen je alle informatie geven die ze zelf hebben, en dat zullen ze ook graag doen.

17  Je kunt bijdragen aan verantwoord medicijngebruik door een schema te maken van het medicijngebruik in je groep. Je neemt in het schema op:  welke kinderen  welk medicijn  hoe het toegediend wordt  wanneer het toegediend wordt  wanneer het schema is opgesteld  afspraken die je met ouders maakt

18  Bij elke wijziging moet aangegeven worden wanneer deze wijziging is gemaakt.  Zo kun je zelf bijhouden of elk kind zijn benodigde medicijnen gehad heeft, en hem er rustig aan helpen herinneren als hij het vergeet.  Je noteert op dat schema wie er geneigd is vergeetachtig te zijn, en op wie je blind kan varen.  Dit schema bewaar je in je logboek, zodat een eventuele invaller over dezelfde informatie beschikt als jij.

19

20  De wijze van toediening, het tijdstip, de dosering en de periode van toediening staan vermeld op het formulier F810 Toestemmingformulier Toedienen Medicatie.  Voor toediening de handen wassen.  Controleren aan de hand van het etiket en het formulier of de medicatie juist is en lees de bijsluiter.  Controleren op kleur en helderheid.  Bij twijfel overleggen met de directeur/locatiemanager. Deze kan indien nodig contact opgenomen worden met de ouders.

21  Wees je bewust van het geven van de juiste dosering.  Bij innemen via de mond, controleren of het medicijn is doorgeslikt.

22  Het medicijn in de gesloten originele verpakking, met naam van het kind opbergen.  Handen opnieuw wassen.  Let op eventuele reacties van het kind.

23  Tijdstip, medicijn, naam en eventuele bijzonderheden noteren op het aftekenformulier. Het aftekenformulier wordt bewaart onder de daglijst. Wanneer het formulier vol is kan een nieuw formulier worden gebruikt. De volle lijst wordt bij de kindgegevens bewaard. Na beëindiging van de toedieningperiode worden de formulieren  1. Toestemmingformulier Toedienen Medicatie en 2. Aftekenformulier Toedienen Medicatie achter de kindgegevens bewaart op de groep.

24  Alle medicijnen worden voorzien van een etiket met naam en toedieningwijze.  Alle medicijnen die niet in de koelkast bewaard dienen te worden staan: In het bakje van het kind.  Alle medicijnen die in de koelkast bewaard dienen te worden, staat in de koelkast op de groep of van de BSO/kdv.  De medicatie mogen niet bereikbaar zijn voor kinderen.

25  Er worden door de pedagogisch medewerkers geen voorbehouden handelingen volgens de wet BIG verricht, bijvoorbeeld het geven van injecties. Als dit in het kader van het ziektebeeld van levensbelang is dan gelden de volgende voorwaarden:

26  De ouders moeten vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven.  Er moet vooraf een duidelijke instructie hebben plaatsgevonden, bij voorkeur door de behandelend arts.  Degene die de handeling verricht moet goed begeleid worden  Degene die de handeling verricht moet zichzelf daartoe in staat achten.

27  Bij onvoldoende bevoegd en/of bekwaam personeel, worden medische handelingen uitbesteed aan bijvoorbeeld Thuiszorg. Dit gebeurd altijd in overleg met de ouders/verzorgers van het kind, omdat dit extra kosten met zich mee kan brengen.

28 In je reader  Casus 1 Else  Casus 2 Yannick  Casus 3 Yessa

29


Download ppt " Als pw/gp-er kun je worden ingezet bij de ondersteuning van kinderen in hun medicijngebruik.  Je hebt kennis en inzicht nodig in de aard van medicijnen."

Verwante presentaties


Ads door Google