De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarverslag 2012 Huisartsenpraktijk Mozaiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarverslag 2012 Huisartsenpraktijk Mozaiek"— Transcript van de presentatie:

1 Jaarverslag 2012 Huisartsenpraktijk Mozaiek

2 Samenvatting Jaarverslag Huisartsenpraktijk Mozaiek
De ontwikkeling van de huisartsenpraktijk Mozaiek, een van de samenwerkingspartners in het Geïntegreerde Eerstelijns Gezondheidscentrum De Rubenshoek kan voor het jaar 2012 als volgt worden samengevat: Het aantal ingeschreven patiënten groeide tot zo’n ingeschreven patiënten. Daarnaast staan er nog zo’n zestig patiënten geregistreerd als niet verzekerd dan wel als niet rechthebbend op een Nederlandse zorgverzekering. De patiëntenzorg ontwikkeld zich zoals verwacht mag worden in een praktijk in een achterstandswijk van een grote stad (zie het hoofdstuk mbt het profiel van de praktijk en indicatoren). Vastgesteld kan wel worden dat de werkdruk onveranderd hoog is (bovengemiddeld aantal contacten per patiënt en meer dan gemiddeld lange consulten, hoewel de praktijkpopulatie gemiddeld jonger is dan in de gemiddelde Nederlandse praktijk). De praktijk participeert in het samenwerkingsverband DORAS mbt eerstelijns GGZ zorg. Gedurende 2012 werd praktijkondersteuning GGZ geïntroduceerd in de praktijk. Met veel enthousiasme wordt meegewerkt aan de opleiding van huisartsen (AIOS) en assistentes (BBL en stagiaires). Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

3 Samenvatting Jaarverslag Huisartsenpraktijk Mozaiek
De praktijk neemt deel aan de diabeteszorggroep ELZHA. De praktijk participeert in het zorgaanbodplan van het Gezondheidscentrum De Rubenshoek. De praktijk is in 2012 opnieuw geaccrediteerd. De praktijk heeft de informatievoorziening op orde ten einde de kwaliteit, voor zover die gemeten kan worden dmv indicatoren, ook daadwerkelijk te meten (zie het hoofdstuk mbt indicatoren). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een BI-instrument QlikViewtm De praktijk is vertegenwoordigd in het bestuur van het Gezondheidscentrum. Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

4 Huisartsenpraktijk Mozaiek: Missie en Visie
Het bieden van geïntegreerde gezondheidszorg in de eerste lijn, afgestemd op de behoefte van de bevolking van de Schilderswijk. Als samenwerkingspartner in het gezondheidscentrum De Rubenshoek draagt de praktijk actief bij aan het zorgaanbodplan van het gezondheidscentrum en de organisatie van preventie- en voorlichtingsactiviteiten op het gebied van zorg en ondersteuning; zij stimuleert zelfredzaamheid van de in zorg genomen patiënten. Uitgangspunt is dat zo goed mogelijk gewerkt wordt volgens nationale zorgstandaarden, NHG-standaarden en/of CBO richtlijnen. Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

5 Huisartsenpraktijk Mozaiek – Samenstelling team in 2012
Personen FTE 75% van praktijkpopulatie is woont in een achterstandswijk Functie Mw M.T. Velema-de Roos, huisarts Mw. C. Broekema, huisarts Mw. C. Emmens, huisarts Mw. K. vd Meer (vanaf 1 maart 2012 tot 1 september 2012) Mw. J.M. Riemens (vanaf 1 sept 2012 tot heden Dhr. S. Granjean (tot 1 maart 2012) Mw. N.N (15 jan-29 feb 2012) 0,70 0,50 0,60 AIOS AIOS-SHE Totaal huisarts fte per 1000: 0,50 Normpraktijk fte per 1000: 0,43 Praktijkhouder, bestuurslid GZC De Rubenshoek Lid commissie inhoudelijk beleid De huisartsen zijn elk betrokken als zorgcoördinator bij een of meer van de zorgprogramma’s van GZC de Rubenshoek Mw. S. Wilsoe, POH-S Mw. N. de Vreeze, POH-S (vanaf 1-jan 2012 tot 1 november 2012 Mw. S vd Zeeuw, POH-G van 1 mrt-31 dec 2012) 0,42 0,16 POH fte per 1000: 0,18 Normpraktijk per 1000: 0,14 Doktersassistentes: Mw. H.G. Knol Mw. N. vd Zwan-van Rumpt Mw. M.J. Post Mw. N. Knoester per 1 aug 2010 tot Mw. C.J. Jacobz per 1 mei 2012 0,84 1,00 0,80 In totaal 2,33 fte doktersassistente. Ruim meer dan de norm. Diploma behaald april 2012, vanaf 1 juni 0,4 fte Vanaf 1oct 2011 in opleiding tot POH-S BBL, 2 jarige opleiding Dhr J. Velema, praktijkmanager Praktijkvertegenwoordiger in de huurdersvergadering, lid kwaliteitscommissie Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

6 Huisartsenpraktijk Mozaiek - Uitrusting
Type Aantal Autoclaaf Melatronic 23 1 Broedstoof Almedia IP 54 Bloeddrukmeter Welch Allyn Durashock handheld (diverse manchets) 5 Doppler apparaat Hadeco – minidop EX-100VX Glucosemeter Accu check Hemoglobinemeter ActivaHemocure AB (vernieuwd in 2012) Onderzoeksbank Diverse merken – conform NHG standaard 4 Ophthalmoscoop Heine K180 Otoscoop Heine K100/K180 2 O2-saturatiemeter Nonin Onyx II 9550 (2 extra aangeschaft) 3 Coagulator Alsatom SU 100 ECG apparaat Welch Allyn ICT-1 Diverse PC’s en randapparatuur (printers, routers en switches) 9 ICT-2 Health communicator PC en applicatie Software Medicom HIS, Microsoft office, SPSS, QlikView Papierversnipperaar HSM ,5 liter Met de huisartsmaatschap De Blauwe Tulp wordt een defibrillator en een sterilisator gedeeld, evenals de Autoclaaf. Ten aanzien van algemene kantoorapparatuur, zoals een fotokopieerapparaat, wordt gebruik gemaakt van de voorzieningen van het gezondheidscentrum De Rubenshoek. Sinds midden 2012 beschikt de Rubenshoek over beveiligd WiFi-Internet in het centrum. Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

7 Huisartsenpraktijk Mozaiek – Voorlichting; Materialen en Methoden
Voorlichtingsmaterialen t.b.v. de organisatie Gevelbord met informatie over de organisatie, bereikbaarheid en openingstijden Mededelingenbord in de wachtkamer en andere publieksruimten Praktijkfolder Praktijkadreskaartjes met algemene informatie Website Mozaiek op de site van GZC de Rubenshoek ( Vermelding in diverse zoekmachines mbt zorgvoorzieningen Wachtkamer DVD voor mededelingen en aankondigingen Medisch inhoudelijke voorlichting NHG-Patiëntenbrieven (papier en in HIS) Wachtkamerfolders en flyers Anatomisch demonstratiemateriaal Thematische groepsbijeenkomsten (o.a. conversation map mbt diabetis mellitus) DVD in wachtkamer met diverse voorlichtingsfilms Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

8 Huisartsenpraktijk Mozaiek – Kwaliteit en Professionaliteit.
Nascholing Huisartsen namen deel aan verschillende nascholingen in de volgende categoriën: Intercollegiale toetsing (o.a. FTO), 28% van de nascholingsuren Medisch handelen, 72% van de nascholingsuren Assistentes volgden e-learning modules via de uitgever Accredidact. Één assistente volgt de opleiding Praktijkondersteuner Somatiek. De Diabetes-praktijkverpleegkundige volgde diverse nascholingen mbt behandeling en begeleiding van diabetes patienten. De praktijkmanager volgde de masterclass Populatie Bekostiging van het Jan van Es Instituut, Almere. Klachten De praktijk ontving gedurende 2012 geen klachten van patiënten. Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

9 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek Op Naam Ingeschreven patiënten
De totale praktijkpopulatie is eind 2012 ongeveer gelijk aan die in 2011 Het aandeel 65+ patienten is vrijwel gelijk gebleven Circa 85% van de patiënten (n= 3310) is woonachtig op een adres met een zogenoemde postcode achterstandswijk (nieuwe indeling 2013). De nieuwe indeling zorgt voor een toename van circa 10% Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

10 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek – Herkomst.
Het aandeel van de mediterane landen van herkomst in de patiëntenpopulatie is ten opzichte van vorig jaar iets toegenomen tot 75%. Het aantal patiënten uit Oost-Europa, andere delen van Azië, Afrika en Latijns Amerika is in 2012 vrijwel stabiel gebleven. Patiënten met een Nederlandse, Surinamaanse of Antilliaanse herkomst vormen een minderheid in de patiëntenpopulatie van huisartspraktijk Mozaiek, maar zij wonen wel vaker op een niet-achterstandswijk postcode. Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

11 Profiel van de huisartspraktijk Mozaiek – Loyaliteit.
Tweederde van de patiënten is vijf jaar of langer ingeschreven in de huisartspraktijk. Dit percentage is in 2012 gestabiliseerd. Onder degene die tot een jaar zijn ingeschreven in de praktijk bevinden zich 64 nieuw geborenen (was 56 vorig jaar). Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

12 Profiel van de huisartspraktijk Mozaiek – Zorgverzekeraars.
De verhoudingen in de aandelen van de verschillende groepen verzekeraars is t.o.v vergelijkbaar, terwijl de hoeveelheid mutaties in de zorgverzekeringen aan het begin van het jaar in lijn lag met de landelijke trend, te weten circa 8%. Het aantal onverzekerden is stabiel rond 1,5% van de praktijkpopulatie. Opvallend is wel dat nieuwe 18 jarige vaak enkele maanden onverzekerd zijn. De urgentie om zelfstandig een zorgverzekering te sluiten is onvoldoende duidelijk Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

13 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek – Cumulatieve contactfrequentie (consult, visite en telefonisch consult). De cumulatieve contactfrequentie curve is convex van vorm. 20% (vert. lijn) van de ingeschreven patienten zorgde in 2012 voor ongeveer 50% (horiz. lijn) van de contacten met de praktijk; dit is vergelijkbaar met (contacten omvatten alleen de consulten, telefonische consulten en visite) Bijna 20% van de ingeschreven patiënten heeft in 2012 geen contact gehad met de praktijk (vergelijkbaar met 2011) N=3860 patiënten totaal in 2012 Gemiddeld 4,5 contacten per ingeschreven patiënt. (minimum 0 contact, maximum 44 contacten) Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

14 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek – Cumulatieve contactfrequentie (consult, visite en telefonisch consult). Analyse van de groep patiënten die 50% van de patiëntcontacten genereert in 2013, toont: 87% is langer dan 3 jaar ingeschreven in de praktijk 68% is vrouw Het betreft vooral mannen in de leeftijdgroep 40 tot 65 jaar en vrouwen in de leeftijdgroep 18 tot 65 jaar. Turkse en Hindoestaanse patiënten zijn oververtegenwoordigd, terwijl de Marokkaanse patiënten ondervertegenwoordigd zijn. Analyse van de groep patienten die drie jaar achtereen (2012, 2011 en 2010) in de groep met frequente contacten voorschijnt, toont: Ruim een derde (37%) van de patiënten die in 2012 een relatief hoge contactfrequentie heeft, hebben dit ook al in 2011 en 2010. 77% is vrouw. Het betreft vooral vrouwen in de leeftijdsgroep 18 tot 74 jaar (piek in de leeftijdsgroep 40 tot 65) en mannen in de leeftijdsgroep 40 tot 74 jaar (piek in de groep 65 tot 75 jaar). Turkse en Hindoestaanse patiënten zijn ook dan oververtegenwoordigd, terwijl de Marokkaanse patiënten ondervertegenwoordigd zijn. De contactfrequentie heeft een zwakke tot geen relatie met het aantal geregistreerde episodes/problemen in de probleemlijst. Dit wijst erop dat andere factoren mede bepalend zijn voor de hoogte van de contactfrequentie. Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

15 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek – werkbelasting
Een lage sociaal-economische positie heeft een negatieve invloed op het welbevinden. Naast materiële - blijken veelal ook immateriële problemen aan de orde te zijn. Het bestaan net op of net boven het sociale minimum biedt weinig mogelijkheden tot ontwikkeling. De eerstelijnszorg in de Schilderswijk is intensiever juist vanwege 1) de specifieke aard van de klachten, 2) taal-, cultuur- en communicatie-problemen, en 3) de hoge mutatiegraad. Uit de vergelijking met VEKTIS 2009NL, komt naarr voren dat HAP Mozaiek relatief meer (lange) consulten en telefonische consulten realiseert, maar minder herhaal Rx en visites. Deze trend lijkt doorgezet te worden in 2012 Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

16 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek – werkbelasting
Vanaf 2010 registreert LINH de consulten en de visites in de huisartspraktijk niet meer naar lang of kortdurend. Ook worden de contacten gerelateerd aan de herhaal Rx niet meer geregistreerd. Hierdoor wordt de vergelijking van de eigen gegevens minder eenduidig. Zichtbaar blijft dat het aandeel van de consult- en telefonische contacten hoger is bij Mozaiek en dat het aandeel van de visites en de verrichtingen in de patientcontacten lager is bij Mozaiek. In 2012 is de productiviteit mbt contacten en telefonische contacten toegenomen t.o.v. de voorgaande jaren vanaf 2008. Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

17 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek – Patiënten ‘aandeel’ naar aantallen probleemcodes
De verschillende cumulatieve curven geven weer hoe leeftijd zich verhoudt tot het voorkomen van multimorbiditeit. Tevens is zichtbaar dat de opbouw van de ICPC probleemlijst een aanvang kan nemen al op relatief jonge leeftijd. In deze curven zijn alle problemen meegenomen. Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

18 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek – Laboratorium
Mozaiek werkt samen met het huisartsenlaboratorium SHL (Etten-Leur). Het overgrote deel van de bepalingen en aanvragen worden door dit laboratorium afgehandeld. Bijgaande tabel toont een aantal kengetallen mbt de aanvragen, diagnostiek en oproep dienstverlening van SHL (CAVE, niet compleet door gebruik van andere laboratoria door patiënten). Opvallend, het aantal aanvragen bij Mozaiek ligt hoger dan de referentiegroep voor SHL (somatische invalshoek), in de top 10 diagnostiek scoort de glucosebepaling hoog. De oproepdiensten wordt door Mozaiek meer frequent ingezet (hoge prevalenties van de genoemde ziektebeelden) Aanvragen Aantal Mozaiek Aantal / 1000 ptn. Referentie / 1000 ptn. Aantal aanvragen 3071 819 765 Aantal gerapporteerde resultaten 45717 12191 11055 Diagnostiek (top 10) MDRD 625 167 177 Hemoglobine 629 168 178 Leukocyten 576 154 Trombocyten 554 148 165 Glucose (nuchter) 602 161 120 BSE 471 126 143 TSH 463 123 125 Leukocytendifferentiatie 420 112 117 Kalium 349 93 105 Cholesterol 352 94 97 Oproep- en bewakingsdiensten Diabetesbewaking 271 72 53 Fundus 155 41 28 Astma/COPD 76 20 3 CVR bij niet diabeten 131 35 84 18 Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

19 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek – Verwijzingen
Het aantal verwijzingen neemt toe over de jaren; de rangorde van de top 10 zorgaanbieders waarheen verwezen wordt, blijft over de tijd echter gelijk gebleven. Bij de registratie in het verwijsregister van het HIS wordt bij een deel (een derde tot een kwart) van de verwijzingen niet geregistreerd naar wie verwezen wordt. 19 Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

20 Prestatie-indicatoren Astma (ICPC=R96; pts 16 jaar en ouder)
Nadat in 2011 de registratie op orde gebracht is is begonnen aan het systematisch oproepen van patiënten. Dit blijkt lastig en tijdrovend te zijn door het wisselende karakter van de klachten voor de patiënt Controle op medicatie verbeterde wel bij degenen die meer dan 3 Rx ophaalden in de meetperiode. Het aantal patiënten met meer dan 3 Rx Inhalatiemedicatie als geheel verminderde duidelijk. Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

21 Prestatie-indicatoren COPD (ICPC=R95)
Het aantal COPD patiënten neemt nog iets toe. T.o.v zijn de indicatorwaarden overall ongeveer gelijk gebleven, met geringen verschuivingen op individuele punten. Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

22 Prestatie-indicatoren HVZ (ptn bekend met hart-vaatziekten, excl. DM2)
Iets minder dan de helft van de bekende HVZ patiënten heeft DM2 niet als co-morbiditeit (verschil tussen 2011 en 2012). De indicatoruitkomsten 2012 gerelateerd aan lifestyle blijven achter t.o.v Dit komt omdat de indicatoren 2012 zijn berekend op de patiëntenpopulatie met Hart- en vaatziekten waaruit de DM2 patiënten geëxcludeerd zijn. In 2011 zijn deze DM2 patiënten nog aanwezig in de data. Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

23 CVRP (Risicogroepen); nieuwe ICPC-codes in 2012 (n=56 ptn
CVRP (Risicogroepen); nieuwe ICPC-codes in 2012 (n=56 ptn.; 34 ICPC classificaties) In 2012 is bij 56 pts voor het eerst een CVRP risicoprofiel bepaald, bij deze patiënten werden de onderstaande 34 ICPC codes geregistreerd. De resultaten van 2012 zijn verhoudingsgewijs overeenkomstig met die uit 2011. Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

24 Prestatie-indicatoren Diabetes Mellitus T90.02
De procesvoering mbt DM2 is op orde. De indicatoren gerelateerd aan de inspanningsverplichtingen scoren hoog. Resultaat gerichte indicatoren scoren relatief laag. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de aard van de patiëntenpopulatie. Prevalentie van DM type 2 is circa 2x hoger dan het landelijke cijfer. Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

25 Prestatie-indicatoren GGZ
ICPC: P76/P03 ICPC: P74/P01 % patiënten in de praktijk met 1,6% 1,4% Uitsplitsing naar ICPC P76 of P74 P76: 1,1% P74: 0,4% Uitsplitsing naar ICPC P03 of P01 P03: 0,5% P01: 0,9% Huisarts hoofdbehandelaar 100% 36% Huisarts hoofdbehandelaar, > 12 mnd in de praktijk Huisarts hoofdbehandelaar, > 12 mnd in de praktijk en N06A medicatie 12% 22% P76: depressie: P03: depressieve gevoelens P74: angststoornis: P01: angstige gevoelens

26 Preventie: BVO en Griepvaccinatie
De dalende tendens in de opkomst Griepvaccinatie blijft zichtbaar Er moet meer moeite gedaan worden om patiënten over te halen zich te laten vaccineren. Negatieve publiciteit van Nederlandse zowel als van buitenlandse oorsprong beïnvloeden de opkomst negatief BVO screening wordt via eigen oproep uitgevoerd. In 2012 is de prestatie achtergebleven door personele wisselingen. In de eerste helft van 2013 wordt de achterstand ingelopen. % Respons 2007 2008 2009 2010 2011 2012 BVO Cervix Screening 74% 75% 79% 80% 65% 43% Griepvaccinatie – overall 77% 82% 72% 70% 73% Leeftijd >= 65 jaar 87% 71% Leeftijd > 60 jaar - 57% DM2 patiënten 88% 86% Bekende HVZ patiënten 97% 84% 89% COPD patiënten 47% 19% 61% 50% Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

27 Overige onderwerpen Overige kwaliteitsprogramma’s:
Antistolling betreft 165 patiënten, jaarlijkse evaluatie en controle TSH betreft 89 patiënten, jaarlijkse evaluatie en controle Dragers Hepatitis B betreft 49 patiënten, jaarlijkse evaluatie en controle Polifarmacie betreft 119 patiënten, (half)jaarlijkse evaluatie en aanpassingen indien wenselijk. Baxter Rx worden per kwartaal geëvalueerd Veilig Incidenten Melden (VIM) Over 2012 werden in totaal 4 meldingen geregistreerd. Het betreft meldingen op de hoofdthema’s Communicatie, Proces en Medische inhoud Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek

28 Huisartsenpraktijk Mozaiek: Beleid 2013
De praktijk zal in 2013 een nieuw beleidsplan voor de periode opstellen. Het beleid in 2013 zal zich vooral richten op de volgende onderwerpen: Versterking van de kwaliteit van de zorg. Participatie mbt de vernieuwing van het zorgaanbodplan van het centrum in 2013. Naast deze algemene onderwerpen heeft de praktijk deelgenomen aan een tweetal projecten ter versterking van de zelfredzaamheid van patiënten. Een project betreft een e-health toepassing bij Astma/COPD patiënten. Het tweede project betreft een software-applicatie om gestructureerde vraag en antwoord gesprekken via real-time vertaling in te zetten vooraf en gedurende het patiëntencontact (Health Communicator). Voor het Astma/COPD project blijkt het zeer moeilijk om patiënten tot deelname te verleiden met betrekking tot e-health toepassingen. Inspanningen zullen gevolgd worden, om “burn-out” op dit punt te vermijden. De Health Communicator lijkt de eerste opstartproblemen te hebben overwonnen, en zal dan ook ingezet gaan worden. Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek


Download ppt "Jaarverslag 2012 Huisartsenpraktijk Mozaiek"

Verwante presentaties


Ads door Google