De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13-7-2014 1 Visie Dion en duurzaamheid Van energiemanagement naar duurzaam gebouw Bijeenkomst Pioneering / IDF Wim Wind Peter van Gulik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13-7-2014 1 Visie Dion en duurzaamheid Van energiemanagement naar duurzaam gebouw Bijeenkomst Pioneering / IDF Wim Wind Peter van Gulik."— Transcript van de presentatie:

1 13-7-2014 1 Visie Dion en duurzaamheid Van energiemanagement naar duurzaam gebouw Bijeenkomst Pioneering / IDF Wim Wind Peter van Gulik

2 13-7-2014 2 Energiebesparing in de Industrie Inhoud: Voorstellen Duurzaamheid van (bestaande) gebouwen in tijd van economische laagconjunctuur Dion aanpak energieconsumptie analyse Praktijkvoorbeelden Effecten op energie-inkoop

3 13-7-2014 3 Over Dion Sinds 1998 zelfstandig & Voortgekomen uit het Facilitair bedrijf van Wavin; Informele daadkrachtige organisatie met ongeveer 100 werknemers (30fte techniek) en vestigingen in Hardenberg en Deventer, omzet ong. 6mln. DION Groep EmplooJ Salarisadministratie Pensioenbureau Arbo & Milieu Locatiediensten Vastgoed Support

4 13-7-2014 4 Voorstellen

5 13-7-2014 5 Ontwikkeling bestaand vastgoed kosten / kwaliteit tijd Ontwikkel & bouwExploitatie, beheer en onderhoudRevitaliseren

6 13-7-2014 6 Op weg naar duurzaam vastgoed

7 13-7-2014 7 Dion aanpak energie consumptie analyse Het doel van ECA is drieledig: het geeft inzicht in het elektriciteit- en gasverbruik en de verdeling over de verschillende aansluitingen (locaties) is tevens basis voor slimme energie-inkoop; het levert informatie op waarmee de selectie plaatsvindt van locaties/gebouwen die een besparingspotentieel hebben; het vormt de basis (referentie) voor de kwantificering van besparingsopties.

8 13-7-2014 8 Dion aanpak energie consumptie analyse Aanpak is sterk afhankelijk wat het bedrijf al gedaan heeft: Energie-monitoring aanwezig? MJA energiebesparing deelnemer? Energie efficiency plan (EEP) aanwezig? Status Milieu- en energiezorg? Meerjaren onderhoudsplanning aanwezig? Machinepark en installatie detailgegevens digitaal beschikbaar? Bedrijfstijden machines en installaties A.d.h.v. ECA “checklist” worden zaken opgenomen en vastgelegd.

9 13-7-2014 9 Dion aanpak energie consumptie analyse Opname van, o.a.: –Elektriciteit, gas en waterfacturen (1 jr.) inname en lozing. –Eventuele aanwezige (energie)zorgsystemen –Machinepark, productieproces –Gebouwen –Verlichting –Warmte opwekkingsystemen –Koude opweksystemen –Persluchtsystemen –Vacuümsystemen –Pompinstallaties –Aandrijvingen –Stoom –Specifieke bedrijfsinstallaties –Eventuele energiemetingen met een “Energy analyser” Per onderdeel brengen we in kaart of het “stand der Techniek” is, d.w.z. energetisch de beste oplossing.

10 13-7-2014 10 Dion aanpak energie consumptie analyse De opgenomen zaken worden zoveel mogelijk getoetst aan een referentieverbruik: Voorbeelden: Totaal energieverbruik in relatie met gereed product –Gasverbruik tbv verwarming in relatie met inhoud gebouw –Enz. –O.a. Agentschap NL (voorheen SenterNovem) heeft, door jaarlijkse MJA energiebesparing monitoring, veel kentallen beschikbaar. Energie E-G-W Grondstoffen Gereed product (st., kg, ton etc)

11 13-7-2014 11 Dion aanpak energie consumptie analyse Voorraad Grondstoffen handeling Breken Malen Mengen Extruderen Spuitgieten Blazen Nabe- werking Opslag Expeditie Transport PersluchtVerlichtingKoeling Bedrijfs (productie) proces Facilities Verwarming Indien mogelijk zoveel mogelijk toetsen aan bekende kentallen

12 13-7-2014 12 Dion aanpak energie consumptie analyse Locatie 3 en 5 dieper onderzoek gewenst

13 13-7-2014 13 Dion aanpak energie consumptie analyse Rapportage, conform regelgeving (vastgelegd in Infomil E16 Energie handleiding energie besparingsonderzoeken ) O.a. energiebalansen.

14 13-7-2014 14 Dion aanpak energie consumptie analyse Daarna: Besparingsopties met een korte TVT direct aanpakken Indien nodig vervolgonderzoeken (studies) opstarten. Een deel van het gevonden besparingspotentieel is vaak pas economisch haalbaar bij renovatie/groot onderhoud Onderdeel maken van het meerjaren onderhoud plan geeft synergievoordeel, terugverdientijden zijn berekend en bekend, budgetten op tijd beschikbaar. Energiemanagement en meerjaren onderhoudsplanning

15 13-7-2014 15 De praktijk!

16 13-7-2014 16 Ervaring Dion Energiebesparing alleen interessant in combinatie met kostenbesparing! Veelal zijn er kosten te besparen zonder directe energiebesparing, o.a. - Netwerk- en aansluitkosten - Energiebelasting - Goed beheren en eventueel verlagen van gecontracteerd vermogen Deze “verborgen” kosten kunnen we traceren d.m.v. een goede factuur analyse. Besparing inzetten als energiebesparende investering: bijv. - Isoleren - Energiezuinige verlichting - Energiezuinige warmte koude opwekking - etc.

17 13-7-2014 17 Praktijk voorbeelden “Best Practice” Aandrijvingen Warmte Koudeopslag ipv CV en Airco Spanningsverlaging Verlichting Hergebruik restwarmte Perslucht

18 13-7-2014 18 Frequentieregelaars - Begrip Cos. Φ - Bij wisselstroomaandrijvingen moeten we rekening houden met opgewekte magnetische velden in spoelen. Die spoelen zitten onder andere in elektromotoren. Deze velden zorgen ervoor dat er een faseverschuiving optreedt tussen de spanning en stroom. De verhoudingsfactor hiertussen is de cosinus phi, (φ). Die factor verschilt per (soort) apparaat. Bij een elektromotor (afhankelijk van belasting, constructie etc.) bijvoorbeeld 0,85. Voor het zelfde vermogen loopt er bij een lage cosinus phi meer stroom door de kabels

19 13-7-2014 19 - Begrip Cos. Φ – voor Technici -

20 13-7-2014 20 - Begrip Cos. Φ – voor de niet Technici - Wagon φ

21 13-7-2014 21 Frequentieregelaars - Aandrijvingen - Cos φ aandrijfmotor circa 0,86 bij vollast. Aandrijfmotor niet in vollast resulteert in slechtere Cos φ. –Gevolg, “blind” stromen, onnodige energieverliezen. Inzet van frequentieregelaars heft dit op, enerzijds wordt alleen dat vermogen verbruikt wat nodig is en anderzijds worden de “blind” stromen beperkt. Een flinke energiebesparing is veelal haalbaar. –Voordelen: prima regelbaar, efficiënt energieverbruik –Minder onderhoud(€) t.o.v. gelijkstroomaandrijvingen –Nadeel: “Hoge” aanschafprijs

22 13-7-2014 22 Intelligente transformatoren - Aandrijvingen - Er zijn vanzelfsprekend ook aandrijvingen die “onderbelast” worden (slechte cos φ) en niet toerengeregeld mogen zijn, dan biedt het inzetten van intelligente transformatoren energie besparingskansen. Frequentie en daarmee het toerental blijft gelijk, door de aanvoerspanning te verlagen lijkt het of de elektromotor continu in vollast draait.

23 13-7-2014 23 Aandrijvingen Frequentieregelaars toepasbaar op o.a.: Compressoren Pompen Aandrijving machines met veel wisselende belasting Ventilatoren Etc. Intelligente spanning trans- formatoren toepasbaar op o.a.: Draaibanken Pompen Roltrappen Aandrijving machines met veel wisselende belasting

24 13-7-2014 24 Voorbeeld: KW verbruik vacuümpomp

25 13-7-2014 25 Voorbeeld: Cos Phi vacuümpomp

26 13-7-2014 26 Conclusies toepassing van duurzame technieken levert zowel milieuvoordelen als kostenbesparingen op

27 13-7-2014 27 Energie-inkoop en energiebesparing

28 13-7-2014 28 Effecten op energie-inkoop Situatie elektriciteitsmarkt 2012 Alleen levering en bemetering zijn vrije markten! http://www.apxendex.com/ APX/Endex

29 13-7-2014 29 Effecten op energie-inkoop Energietarieven worden voor het grootste deel bepaald door: –Olie, kolen, gas, CO 2 marktontwikkelingen –Economische en politieke ontwikkelingen. –Verbruikspatroon afnemer! Tariefaandeel verbruikspatroon: Continu energie besparen verstoort het verbruikspatroon niet en is direct kosten besparen en reduceren CO 2 uitstoot. Kortstondig niet te voorspellen energie besparen verstoort het verbruikspatroon en kan zelfs kostenverhogend werken. (niet te voorspellen verbruikspatroon is risico is extra kosten) Inzet eigen energieopwekking (WKK, windmolen) Afspraken maken met leverancier m.b.v. leveringspatroon werkt kostenverlagend.

30 13-7-2014 30 Effecten op energie-inkoop -Baseload aandeel – Tarief o.a. bepaald door: Geen start/stop kosten centrales, bron is veelal kolen en kernenergie -Peakload aandeel – Tarief o.a. bepaald door: Start/stop kosten centrales, bron is veelal WKK en gascentrales -Piekreductie loont!

31 13-7-2014 31 Tot Slot

32 13-7-2014 32 Energiebesparing (Neder)land

33 13-7-2014 33 Onze uitnodiging … Wij denken graag verder, we kunnen meer voor elkaar betekenen als we delen Hartelijk dank voor uw aandacht!


Download ppt "13-7-2014 1 Visie Dion en duurzaamheid Van energiemanagement naar duurzaam gebouw Bijeenkomst Pioneering / IDF Wim Wind Peter van Gulik."

Verwante presentaties


Ads door Google