De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.europesefiscalestudies.nl De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de Post-Master Douane 2011-2012 en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.europesefiscalestudies.nl De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de Post-Master Douane 2011-2012 en."— Transcript van de presentatie:

1 www.europesefiscalestudies.nl De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de Post-Master Douane 2011-2012 en de Post-Master Indirecte Belastingen 2011-2012, getiteld “Strafrechtelijke aspecten van btw en douanerechten bij invoer” dagvoorzitter: Prof. mr. G.J.M.E. de Bont

2 www.europesefiscalestudies.nl De strafbeschikking op douanegebied door Fred Kaijser Landelijk kantoor Douane, Vaktechniek & Internationaal, Cluster Formeel recht

3 De strafbeschikking op douanegebied Onderwerpen 1. Douane – sancties in het algemeen 2. Aanleiding strafbeschikking 3. Transactie versus Fiscale Strafbeschikking (FSB) 4. FSB versus OM-strafbeschikking (VGEM) 5. Procedure en waarborgen 6. Overige onderwerpen 7. Stellingen www.europesefiscalestudies.nl

4 De strafbeschikking op douanegebied 1.Douane - sancties in het algemeen - Bestuurlijke boeten zijn zeldzaam - Fiscaal strafrecht is hoofdregel - VGEM feiten eveneens strafrecht In 2011 ongeveer 2.900 BOA’s bij de Douane tegen ongeveer 150 bij ‘blauw’ Douane heeft te maken met ADW en AWR (Wet op de accijns) www.europesefiscalestudies.nl

5 De strafbeschikking op douanegebied 2.Aanleiding Waarom de Wet OM-afdoening? Nederland veiliger maken Efficiëntere rechtshandhaving Strafrechter ‘reserveren’ voor grote, complexe zaken Meer zaken afdoen buiten de strafrechter om Wat regelt de Wet OM-afdoening? Een ‘omvorming’ van de algehele transactiemodaliteit naar 3 ‘smaken’: - de OM-strafbeschikking (artikel 257a Sv) - de Bestuurlijke strafbeschikking (artikel 257ba Sv) - de Fiscale strafbeschikking (artikel 76 AWR, artikel 10:15 ADW) www.europesefiscalestudies.nl

6 De strafbeschikking op douanegebied 3.Transactie versus Fiscale strafbeschikking Transactie: afkoop strafvervolging, geen bestraffing publiekrechtelijke overeenkomst niet openbaar geen rechtsmiddel initiatief voor strafrecht toets bij overheid geen ‘strafblad’ Fiscale strafbeschikking: daad van vervolging én bestraffing strafrechtelijk ‘vonnis’ openbaar verzet bij OvJ initiatief voor strafrecht toets bij ‘veroordeelde’ wel ‘strafblad’ bij misdrijven www.europesefiscalestudies.nl

7 De strafbeschikking op douanegebied 4.FSB versus OM-strafbeschikking Fiscale strafbeschikking: - geen taakstraf mogelijk - horen hoeft niet in aanwezigheid van raadsman vereist aanwezig - inning door ontvanger (Invorderingswet van toepassing) - geen vervangende hechtenis OM-strafbeschikking: - wel taakstraf mogelijk (max. 180 uur) - horen moet in bijzijn van raadsman - inning door CJIB (op basis van Sv) - wel vervangende hechtenis www.europesefiscalestudies.nl

8 De strafbeschikking op douanegebied 5. Procedure en waarborgen (horen) Horen: bij FSB vanaf € 2.000 (verruiming bij ondernemingen!) verplichting tot horen voordat FSB wordt uitgevaardigd bij OM-strafbeschikking moet worden gehoord in bijzijn van raadsman dus niet bij FSB horen is vormvrij telefonisch horen kan, na instemming door verdachte geen verhoor = geen strafbeschikking? www.europesefiscalestudies.nl

9 De strafbeschikking op douanegebied 5. Procedure en waarborgen (verzet) Verzet: Tegen een strafbeschikking is verzet mogelijk Binnen 14 dagen na uitreiking Verzet bij parket genoemd in de strafbeschikking De Officier van Justitie kan in de verzetsprocedure: De strafbeschikking intrekken De strafbeschikking wijzigen De zaak alsnog aanbrengen op zitting -> de strafbeschikking wordt vernietigd Door verzet wordt tenuitvoerlegging van de strafbeschikking opgeschort (verzetsignaal van OM naar BD i.v.m. stuiting invordering) www.europesefiscalestudies.nl

10 De strafbeschikking op douanegebied 6. Overige onderwerpen verstrekking (geanonimiseerd) afschrift aan derden (artikel 76, lid 5 AWR) klaagschriftprocedure (artikel 76, lid 6 AWR) justitiële gegevens (‘strafblad’) una-via (artikel 5:44, lid 1 Awb, artikel 243 Sv) inwerkingtreding, legaliteitsbeginsel FSB bij AEO of HT(D) Toekomst: Is het eind van de FSB nabij? www.europesefiscalestudies.nl

11 De strafbeschikking op douanegebied Stelling 1 De fiscale strafbeschikking: Oude wijn in nieuwe zakken of Nieuwe wijn in oude zakken? www.europesefiscalestudies.nl

12 De strafbeschikking op douanegebied Eén van de redenen voor de invoering van de strafbeschikking was de ontlasting van het rechterlijk apparaat. Dit wordt niet bereikt door de transactiemogelijkheid door de fiscale strafbeschikking te vervangen. www.europesefiscalestudies.nl

13 De strafbeschikking op douanegebied De strafbeschikking voegt weinig toe in het kader van nieuw toezicht. Als je het handhavingspalet wilt uitbreiden zou je meer moeten denken aan optreden in de toezichtsfeer. Denk aan: -bestuurlijke boete bij valsheid; -mogelijkheden om boeten aan gemachtigden op te leggen vergroten; -mogelijkheden toepassen tuchtrecht vergroten; -tijdelijk verlies van faciliteiten. www.europesefiscalestudies.nl

14 De strafbeschikking op douanegebied Vragen ? www.europesefiscalestudies.nl

15 De (fiscale) strafbeschikking De (fiscale) strafbeschikking: perspectief van de verdediging Peter van Hagen Hertoghs advocaten-belastingkundigen EFS 31 januari 2012

16 Doelmatigheid versus Rechtsbescherming? www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

17 Hoe was (is) de praktijk? www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

18 Wie is bevoegd? Bestuur (art. 76, lid 1 AWR) Inspecteur (art. 10:15 ADW) Officier van justitie www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

19 Art. 76, lid 1 AWR Ten aanzien van de bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten met betrekking tot welke het proces-verbaal niet overeenkomstig artikel 80, tweede lid, in handen van de officier van justitie is gesteld, kan, in afwijking van de artikelen 257a, 257b en 257ba van het wetboek van Strafvordering, uitsluitend het bestuur van ’s Rijks belas- tingen een strafbeschikking uitvaardigen. Bij ministeriële re- geling kunnen functionarissen worden aangewezen die deze bevoegdheid namens dat bestuur kunnen uitoefenen. www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

20 Wie is bevoegd? “Revival of” art. 80, lid 2 AWR? Hoge Raad 24 juni 1997, NJ 1997, 724 www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

21 Straffen, maatregelen en aanwijzingen officier van justitie Straffen Geldboete Taakstraf (max.180 uur) www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

22 Straffen, maatregelen en aanwijzingen officier van justitie Maatregelen Art. 257a, lid 2, sub c, d en e Sv Art. 257a, lid 2, sub d Sv: som gelds voor ‘slachtoffer’: Belastingdienst? www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

23 Straffen, maatregelen en aanwijzingen officier van justitie Aanwijzingen Art. 257a, lid 3, aanhef sub a, b, c, d en e Sv Sub c: ontnemingsvoordeel www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

24 Straffen en aanwijzingen Belastingdienst Straffen Geldboete Aanwijzingen Art 76, lid 2, aanhef, sub a, b, c en d Sub d: het alsnog voldoen aan een bij de Belastingwet gestelde verplichting Art. 47 AWR (nemo tenetur) www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

25 Verschil tussen bestuurlijke boete en geldboete? Verschil in opzet (pleitbaar standpunt)? www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

26 Procedure Art. 257c, lid 1 en 2 Sv: hoorplicht, bijstand raadsman Art. 76, lid 3 AWR: hoorplicht www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

27 Procedure Waarom een hoorplicht? Wetgever Zorgvuldigheid vaststellen schuld Wijzen op gevolgen straf Aanvaardbaarheid straf Horen mag ook telefonisch www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

28 Procedure Horen of verhoren? Cautie www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

29 Procedure Bijstand raadsman Niet bij fiscale strafbeschikking Waarom niet? www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

30 Procedure Verzet bij officier van justitie (art. 257e en 257f) - Binnen 14 dagen na uitreiking afschrift in persoon dan wel indien zich anderszins een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat strafbeschikking bekend was. www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

31 Procedure Verzet: Hoe? In persoon bij parket door verdachte, advocaat of bijzonder gevolmachtigde Schriftelijk door verdachte of advocaat Doorzendplicht (art. 257e Sv) www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

32 Procedure Geen verzet Overschrijding termijn Vrijwillige voldoening beschikking Schriftelijk afstand, bijstand raadsman Verzet kan uiterlijk tot aanvang terechtzitting worden ingetrokke n www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

33 Procedure Na verzet Officier van justitie - intrekken - wijzigen: zaak naar strafrechter - zaak naar strafrechter Belastingdienst: - Verzet wordt behandeld door officier van justitie www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

34 Tenuitvoerlegging Officier van justitie Betalingsregeling Gijzeling maximaal 1 week Belastingdienst Invordering door ontvanger Gijzeling maximaal 1 jaar Verrekening Verzetprocedure ex. art. 17 IW Verzet tegen fiscale strafbeschikking schorst ook www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

35 Openbaarmaking Op verzoek afschrift aan derden Tenzij: bescherming belangen verdachten (geanonimiseerd) Verschil transactie art. 74 Sr > € 50.000,- (persbericht) www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

36 Justitiële documentatie Strafbeschikking wordt geregistreerd als justitieel gegeven Bewaartermijn: 30 jaar Verklaring omtrent gedrag Preventief toezicht op rechtspersonen Transactie ex art. 76 AWR (oud): geen documentatie www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

37 Rechtsbescherming Art. 6 EVRM Sopropé (HvJ 18 december 2008) Art. 41 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

38 Rechtsbescherming De uitdaging Sopropé, wat kun (moet) je er mee? Het recht van de verdediging vereist dat een ieder tegen wie een bezwarend besluit dreigt te worden genomen naar behoren de gelegenheid krijgt zijn standpunt kenbaar te maken over de elementen waarop de administratie haar besluit wil baseren. www.europesefiscalestudies.nl De (fiscale) strafbeschikking

39 Wim Bollen, Officier van justitie Functioneel Parket Zwolle Strafvervolging bij fiscale fraude

40 Verplichte keuze: Una via AAFD richtlijnen Administratieve boete of fiscaal strafrecht?

41 EHRM 10 februari 2009 (Zolothukin), LJN BK9785: ne bis in idem geldt tav hetzelfde feitencomplex voor bestuursrechtelijke of strafrechtelijke aanpak. dus na verzuim- of vergrijpboete: art 243 lid 2 Sv, tenzij “nieuwe bezwaren” in zin van 255 Sv en opening GVO. Samenloop commune delicten; zelfde feitencomplex en minder juridische kwalificatie. Niet doen van aangifte (69 lid 1) is niet hetzelfde feit als onjuist aangifte doen (69 lid 2 AWR). Knippen in jaren Knippen in middelen Una Via

42 Belastingdienst: Boete-fraude coördinator (BFC) Selectie overleg Contactambtenaar = bestuur van ‘s Rijksbelastingen TPO FIOD OM: Functioneel Parket AAFD richtlijn: spelers

43 Minister van Justitie College van procureurs-generaal Parketten 19 arrondissementsparketten (= 10 regioparketten) 5 ressortparketten (= organisatorisch LRO) Bureaus en Landelijke Voorzieningen BVOM, BOOM, CVOM Landelijk Parket Functioneel Parket Rijksrecherche Het OM als organisatie

44 Oprichting 1 januari 2003 Bestrijding van criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude. Milieu sinds 1 oktober 2005 Uitbreiding milieutaken die tot dat moment waren ondergebracht bij arrondissementsparketten. Functioneel parket

45 Aansturing (zie art 9 Sv): Bijzondere Opsporingsdiensten - FIOD - VROM-IOD - SIOD - AID Regionale politiekorpsen Milieuboa’s van gemeenten, provincies, waterschappen, rijksinspecties/diensten en particuliere terreinbeheerders Taken Functioneel Parket

46 Zwolle Den Bosch Amsterdam Rotterdam Den Haag 250 medewerkers 50 officieren van justitie Samenwerken 19 rechtbanken en 25 politiekorpsen Vijf locaties Organisatie functioneel parket

47 drempel: nadeel > €10.000 particulieren; €15.000 ondernemers Cat I: tot € 125.000 Cat II: < € 125.000 I: indien aspecten II: opsporing tenzij Ontvankelijkheid OM: opzet gericht op nadeel groter dan drempel, te beoordelen door BFC bij ontstaan verdenking. AAFD Richtlijn

48 Status verdachte /voorbeeldfunctie Recidive Verhaal onmogelijk Combinatie commune delicten medewerking adviseur/deskundige derde Evenwichtige rechtshandhaving Geen bestuurlijke boete mogelijk Waarheidsvinding slagvaardigheid AAFD Aspecten

49 Belastingdienst en Openbaar Ministerie: inzet strafrecht als schaars en duur middel om te worden ingezet, naast in gevallen van flagrante schending van de rechtsorde (de “betekenisvolle zaken”), ter ondersteuning toezicht, stimulering rechtshandhaving en bevordering compliance. inzet capaciteit op thema’s, speerpunten, o.a.: systeemfraude (BTW- en VT fraude); vast goed; witwassen en faillissementsfraude. Handhavings- arrangement 2011

50 Zwijgrecht art 6 EVRM: Funke: Saunders: Geldt niet voor materiaal dat onder dwang van verdachte wordt verkregen, maar die bestaan onafhankelijk van de wil van betrokkene, zoals geschriften, ademlucht; bloed, dna. JB vs Zwitserland: kennis van bestaan gegevens bij autoriteiten ook los van wil belanghebbende. HR 27-2-2004, LJN: AF5556 (Clickfonds): omstandigheid dat strafvervolging is ingesteld ontheft niet van de verplichting ex 47 AWR. Nemo tenetur / sfeerovergang

51 aangifte centraal: -art 69 lid 1 AWR: opzettelijk niet doen: 4 jr -art 69 lid 2: onjuist doen: 6 jr VH-feiten! aangifteplicht ex 6 AWR Aangifte en straf- rechtelijke vervolging

52 Verschil 68-69 AWR: opzettelijk Opzetgradaties Voorwaardelijk opzet vs culpa: willens en wetens=aanvaarding van gevolg Pleitbaar standpunt Strekkingsvereiste: geobjectiveerd; nadeel niet per sé bij dader Fiscale delictsbestanddelen

53 valsheid in geschrifte, 225 Sr gebruik maken, 225 lid 2, 69 lid 4 AWR: specialis gaat voor maar vervaardigen, 225 lid 1, wel samenloop mogelijk. Opnemen valse facturen in administratie is 225 lid 1! witwassen: 420 bis (witwassen)en quater (schuldwitwassen) fiscaal delict = gronddelict! HR 7 okt. 2008, LJN BD2774. Herkomst verhullen bij voorhanden hebben. bewijslastverdeling: het kan niet anders zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is; van de verdachte mag worden verlangd dat hij een (niet hoogst onwaarschijnlijke) verklaring geeft voor de herkomst van het geld (HR 13 juli 2010, LJN BM0787 en BM2741). Relevante commune delicten

54 Belang: AAFD Rl; Strafmaat Boete: 50-100% fiscaal nadeel GB € 50=WS 2 uur=GS 1 dag Trema advies fraudedelicten: bij fraudenadeel > € 125.000 (cat II) onvoorwaardelijke gevangenisstraf 6 mnd! Berekening! AH FIOD. Koppeling met tlgl feit Geen ontneming, tenzij witwassen 420 bis Sr. Ook besteding zwart geld! vgl Hof Amsterdam 30-08-2011, LJN: BR6247. Vooral van belang bij bestuurders en feitelijk leidinggevenden, bij wie fiscus geen rechtstreeks invorderingsrecht heeft. Fiscaal nadeel

55 Bevoegdheid: 76 AWR: bestuur (contactambtenaar), tenzij dwangmiddelen toegepast: 76 jo 80,2 AWR, dan OvJ; OvJ kan terugsturen daad van vervolging; justitiële documentatie, mogelijke openbaarmaking. Strafbeschikking OM: dubbele bevoegdheid; strafmodaliteit (OM: 180 u WS) rechtsmiddel: verzet binnen 2 weken, tenzij (schriftelijk en i.o.m. advocaat) afstand. OvJ kan strafbeschikking nog intrekken of wijzigen(257e lid 8 Sv). Strafbeschikking

56 4 e tranche AWB, art 5.1: bevoegdheid bestuur om adviseurs te beboeten; daarnaast mogelijkheid van (fiscale) strafbeschikking als medepleger. Medeplegen 47 Sr: bewuste samenwerking, gezamenlijk uitvoering; eigen opzet feitelijk leiding geven. Slavenburgs criterium: ook ondergeschikte zijn gang laten gaan. Zie aspecten AAFD Rl: betrokkenheid adviseurs Straffeloosheid belastingplichtige (schulduitsluiting: mocht afgaan op deskundige: HR 26-2-2008, NJ 2008, 148; LJN: BC0813: onafhankelijk, onpartijdig; specifiek deskundig), toch bestraffing adviseur mogelijk (doen plegen, HR 11 september 1990, NJ 1991, 276.) HR lijkt ook kwaliteitsvereiste voor 69 AWR delicten wat los te laten (HR 12 juli 2011, LJN BQ3673 Afgeleid verschoningsrecht? vgl Rb Amsterdam (kort geding) 6 oktober 2011, LJN BT6955 Rol openheid bij minder pleitbaar standpunt Positie adviseurs

57 BTW carroussel: UKNedBRDEspNed 2 Btw belast Btw vrij ploffer Btw- aftrek Samenwerkende belastingdiensten in EU: VIES-systeem Doorlooptijd maanden geschat nadeel in gehele EU > € 100 miljard Btw vrij Speerpunt, voorbeeld

58 Hof van Justitie in de arresten van 6 juli 2006 inzake Kittel (C-439/04) en Recolta (C-440/04): een ondernemer die wist of had behoren te weten dat er elders in de keten BTW-fraude plaatsvindt, is deelnemer aan deze fraude en daarmee medeplichtig. Gerechtshof Den Bosch 18 april 2006, LJN AW 3526: verdachte en zijn mededaders hebben zich bediend van een schijnconstructie die is opgezet om misbruik te maken van het zogenaamde nultarief en aanzien van de omzetbelasting bij intracommunautaire transacties. Verdachte en daarmee ook zijn bedrijven hebben weet gehad van de fraude en konden derhalve geen beroep doen op het nultarief. Derhalve is sprake van het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte omzetbelasting. Hof van Justitie 7 december 2010, nr C-285/09: Geen nultarief indien opzettelijk wordt geleverd aan een ander dan de op de factuur vermelde afnemer vgl Hof Leeuwarden, 5 oktober 2011, LJN: BT6894 : deelname aan criminele organisatie van BTW carroussel, ondanks dat BTW fraude niet ten koste van Nederlandse schatkist ging: in appel straf GS 27 maanden ondanks dat het hier enkel betrof de Nederlandse faciliteerder van (omvangrijk) misbruik elders in Europa! Medeplegen van btw Carroussel fraude

59 Giovanni Giolitti (Italiaans premier tussen 1892 en 1921): “De wet is wat we toepassen op onze vijanden; voor onze vrienden interpreteren we haar”. Henry Morgenthau Jr, secretary of Treasury onder pres. Roosevelt, 1934-1945: “if taxes were the price of civilized society, then too many citizens want the civilization at a discount." Dank voor Uw aandacht. Enige stichtelijke citaten:


Download ppt "Www.europesefiscalestudies.nl De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de Post-Master Douane 2011-2012 en."

Verwante presentaties


Ads door Google