De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oefenvragen Handboek en Seinenboek deel 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oefenvragen Handboek en Seinenboek deel 3"— Transcript van de presentatie:

1 Oefenvragen Handboek en Seinenboek deel 3
Januari 2008

2 Vraag Wat betekent dit sein? (een matig lange toon)

3 Antwoord Attentiesein Opletten.

4 Vraag Wat betekent dit sein?

5 Antwoord Facultatief stopbord Stoppen voor het bord , tenzij de opdracht , vermeld op het onderbord , is uitgevoerd.

6 Vraag Wat betekent dit sein?

7 Antwoord Cijferbord Aanduiding van de plaats waar de voorzijde van de trein, bestaande uit het aantal door het getal aangegeven spoorvoertuigen, tot stilstand moet komen voor een goede dienstuitvoering.

8 Vraag Wat betekent dit sein?

9 Antwoord Kanaalomschakelbord automatisch
Aanduiding van de automatisch omschakeling van de telerail installatie in de trein naar het kanaal, aangegeven in de rechterbenedenhoek van het bord.

10 Vraag Wat betekent dit sein?

11 Antwoord Afgekruist lichtsein Aanduiding dat het lichtsein geen betekenis heeft.

12 Vraag Wat betekent dit sein?

13 Antwoord Fluitbord Geef een geluidssignaal overeenkomstig sein nr.605
(nr.605 = Attentiesein een matig lange toon)

14 Vraag Wat betekent dit sein?

15 Antwoord Trein gereed voor vertrek
Treinpersoneel meldt dat trein gereed is voor vertrek.

16 Vraag Wat doet u bij het uit dienst gaan?

17 Antwoord Zich overtuigen of u bevoegd bent om u volgende dienst te verrichten,(weg en mat bekendheid) Kennis nemen van alle regelingen(wijzigingsbladen) die betrekking hebben op u volgende dienst, Voldoen aan de wettelijke bepalingen.

18 Vraag Wat betekent dit sein?

19 Antwoord Rood zwaai / knipper / flitslicht
Aanduiding aan het wegverkeer van een trein.

20 Vraag Wat betekent dit sein?

21 Antwoord Bord ‘Stroomafnemers neer’ bij rijtuigwasinrichtingen
De stroomafnemers moeten neergelaten zijn bij gebruik van de wasinrichting.

22 Vraag Wat betekent dit sein?

23 Antwoord Blokbord Stoppen vóór het sein, tenzij de treindienstleider toestemming heeft gegeven om het sein voorbij te rijden.

24 Vraag Wat betekent dit sein?

25 Antwoord ‘R’ bord Aanduiding van de grens van het gebied waar gerangeerd wordt. Geldt alleen voor machinisten van treinen waarmee wordt gerangeerd.

26 Vraag Wat betekent dit sein?

27 Antwoord Tunnelbord ATB-loze treinen
Snelheid zo begrenzen dat voor het eerstvolgende sein nr.285 kan worden gestopt. (nr.285 = verlicht tunnelsymbool wit licht) Geldt alleen voor machinisten van treinen die niet zijn uitgerust met een automatisch treinbeveiligingssysteem of waarvan het automatisch treinbeveiligingssysteem niet in dienst is gesteld.

28 Vraag Wat betekent dit sein?

29 Antwoord Knipperende witte ‘X’
Snelheid zodanig begrenzen dat voor het eerstvolgende sein nr.279 of een lichtsein dat rood licht uitstraalt , kan worden gestopt. (Nr.279 = Vaste X wit licht) Geldt alleen voor machinisten van treinen bestemd voor het vervoer van goederen , en van treinen die door de spoorweg –onderneming zijn aangewezen.

30 Vraag Wat betekent dit sein?

31 Antwoord Keperbaken Snelheid begrenzen tot 40 km/h en afhankelijk van zicht en beremming met een zodanige snelheid verder rijden om voor het eerstvolgende sein, dat stoppen gebiedt, te kunnen stoppen.

32 Vraag Wat betekent dit sein?

33 Antwoord P-bord Aanduiding van een P-sein.

34 Vraag Wat betekent dit sein?

35 Antwoord ATB-inschakelbord
Aanduiding van het begin van de inschakelsectie van het automatisch treinbeveiligingssysteem.

36 Vraag Wat betekent dit sein?

37 Antwoord Geel (hoog en laag)
Snelheid begrenzen tot 40 km/h en afhankelijk van zicht en beremming met een zodanige snelheid verder te rijden om voor het eerstvolgende sein, dat stoppen gebiedt, te kunnen stoppen.

38 Vraag Wat betekent dit sein?

39 Antwoord Telefoonkastbord
Aanduiding van een kast waarin zich een telefoon bevindt, waarmee rechtstreeks contact kan worden opgenomen met de treindienstleider.

40 Vraag Wat betekent dit sein?

41 Antwoord Groen knipperend
Voorbijrijden toegestaan met een snelheid van ten hoogste 40 km/uur.

42 Vraag Wat betekent dit sein?

43 Antwoord ATB-uitschakelgebied
Aanduiding van het einde van het gebeid waar het automatisch treinbeveiligingssysteem functioneert.

44 Vraag Wat betekent dit sein?

45 Antwoord Groen knipperend met getal
Voorbijrijden toegestaan met ten hoogste de door het getal aangegeven snelheid.

46 Vraag Wat betekent dit sein?

47 Antwoord Krukkastbord
Aanduiding van een kast waarin zich een wisselkruk bevindt.

48 Vraag Wat betekent dit sein?

49 Antwoord Seinnummerbord met een R
Aanduiding van het nummer van een sein overeenkomstig nr.272 of 273 dat is gekoppeld aan een lichtsein met hetzelfde nummer. (nr.272 = Herhalingssein Horizontaal) (nr.273 = Herhalingssein Verticaal)

50 Vraag Wat betekent dit sein?

51 Antwoord TAWA waarschuwingssein Er nadert een trein.

52 Vraag Wat betekent dit sein? knipperend getal

53 Antwoord Geel met knipperend getal
Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid. Ingeval een remming is ingezet en het volgende lichtsein een verdere begrenzing van de snelheid gebiedt,wordt de remming nooit onderbroken.

54 Vraag Wat betekent dit sein?

55 Antwoord Remmen vast Remmen vast.

56 Vraag Wat betekent dit sein?

57 Antwoord Van de seingever af Rijden van de seingever af.

58 Vraag Wat betekent dit sein?

59 Antwoord Wisselnummerbord Aanduiding van het nummer van een wissel.

60 Vraag Wat betekent dit sein?

61 Antwoord Laag groen Voorbijrijden toegestaan met een snelheid van ten hoogste 40 km/h.

62 Vraag Wat betekent dit sein?

63 Antwoord Pijlbord Aanduiding van het spoor waarvoor het sein bestemd is. Aanduiding van de sporen waarvoor het sein bestemd is.

64 Vraag Wat betekent dit sein?

65 Antwoord Noodbediening overweg
Aanduiding van een lichtsein met een voorziening om in geval van storing de spoorwegovergang te kunnen sluiten.

66 Vraag Wat betekent dit sein?

67 Antwoord Snelheidsbord voor goederentreinen
Rijden toegestaan met de door het getal aangegeven snelheid, totdat de brug of het viaduct is gepasseerd. Geldt alleen voor machinisten van treinen bestemd voor het vervoer van goederen.

68 Vraag Wat betekent dit sein?

69 Antwoord Seinnummerbord met C
Aanduiding van het nummer van een sein overeenkomstig nr.330 dat is gekoppeld aan een lichtsein met hetzelfde nummer. (nr.330 = Atb- codewisselsein wit licht)

70 Vraag Wat betekent dit sein? Knipperend geel licht

71 Antwoord Geel knipperend (hoog en laag)
Voorbij rijden toegestaan met een zodanige snelheid, die niet hoger is dan 40 km/h, om op elke plaats achter het sein, waar een belemmering voor het rijden aanwezig is, te kunnen stoppen.

72 Vraag Wat betekent dit sein?

73 Antwoord Seinnummerbord Aanduiding van het nummer van het lichtsein.

74 Vraag Wat betekent dit sein? (veel korte tonen, tenminste 5)

75 Antwoord Gevaarsein bij werkzaamheden Er dreigt gevaar !

76 Vraag Wat betekent dit sein?

77 Antwoord Rood (hoog en laag) Stoppen vóór het sein.

78 Vraag Wat betekent dit sein?

79 Antwoord Twee wisselende witte lichten WIT
Er nadert een trein over het spoor waarop het sein betrekking heeft.

80 Vraag Wat betekent dit sein? 2 knipperende witte lichten

81 Antwoord Twee knipperende witte lichten WIDO Er nadert een trein over het spoor/de sporen behorende bij dit sein.

82 Vraag Wat doet u als u een vermoeden heeft van een vaste rem ?
En wat meld u als u een defecte rem heeft?

83 Antwoord Bij het vermoeden van een vaste rem past u een lagedrukoverlading toe. Als u een defecte rem constateert, melden LBM, (vermelden aan LBM;) De aard van het defect, Het aantal draaistellen, De treinsamenstelling, De plaats van het defecte materieel in de trein, Het materieelnummer

84 Vraag Wat betekent dit sein? Twee wisselende witte lichten

85 Antwoord Twee wisselende witte lichten WUBO
Er nadert een trein, vanuit de richting van het uitzichtbelemmerende object, over het spoor waarop het sein betrekking heeft.

86 Vraag Wat betekent dit sein?

87 Antwoord Geel 8 (ATB-cabinesein) Snelheid begrenzen tot 80 km/h

88 Vraag Wat betekent dit sein?

89 Antwoord Rode vlag/rood (knipper) licht voor wegverkeer
Wegverkeer moet stoppen!

90 Vraag Wat betekent dit sein?

91 Antwoord Snelheidsverminderingsbord voor goederentreinen
De snelheid wordt verminderd tot de door het getal aangegeven snelheid. Geldt alleen voor machinisten van treinen bestemd voor het vervoer van goederen.

92 Vraag Wat betekent dit sein?

93 Antwoord Gevaarsein met tyfoon Er dreigt gevaar.

94 Vraag Wat betekent dit sein?

95 Antwoord Herhalingssein horizontaal
Aanduiding van het eerstvolgende lichtsein dat rood licht of geel knipperend licht uitstraalt.

96 Vraag Wat betekent dit sein?

97 Antwoord Bijdrukken Bijdrukken /combineren..

98 Vraag Wat betekent dit sein?

99 Antwoord Voorsein bord Aanduiding van een voorsein.

100 Vraag Wat betekent dit sein?

101 Antwoord Stoppen Stoppen in verband met gevaar.

102 Vraag Wat betekent dit sein?

103 Antwoord Reflectorplaatje
Aanduiding van de nadering van een lichtsein.

104 Vraag Wat betekent dit sein?

105 Antwoord Afstoten Afstoten.

106 Vraag Wat betekent dit sein?

107 Antwoord Gele baken Aanduiding van de nadering van een lichtsein dat op ten minste remwegafstand voorafgaat aan een lichtsein voorzien van een bord overeenkomstig nr.251a/1 (nr.251a/1= Bord bijzonder gevaarpunt)

108 Vraag Wat betekent dit sein?

109 Antwoord Naar de seingever toe Naar de seingever toe rijden.

110 Vraag Wat betekent dit sein?

111 Antwoord ATB-codewisselsein
Aanduiding van het tonen van een cabinesein dat een snelheidsbegrenzing oplegt.

112 Vraag Wat betekent dit sein?

113 Antwoord Blauwe vlag / Blauw licht
Aanduiding van de plaats waar de voorzijde van een rangeerdeel of een stoppende trein tot stilstand moet komen voor een goede dienstuitvoering.

114 Vraag Wat betekent dit sein?

115 Antwoord Bord ‘Einde beveiligd gebied’
Aanduiding van het begin van een niet door seinen beveiligd gebied.

116 Vraag Wat betekent dit sein?

117 Antwoord Wit (ATB-cabinesein) Aanduiding van het voldoen van het
atb remcriterium.

118 Vraag Wat betekent dit sein?

119 Antwoord Uitschakelbord Uitschakelen tractiestroom.

120 Vraag Wat betekent dit sein?

121 Antwoord Blauw (ATB-cabinesein)
Aanduiding van het buitendienst zijn van het automatisch treinbeveiligingssysteem.


Download ppt "Oefenvragen Handboek en Seinenboek deel 3"

Verwante presentaties


Ads door Google