De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijk- en beleidsgericht onderzoek Praktijk- en beleidsgericht onderzoek In opdracht van het Ministerie OCW In opdracht van het Ministerie OCW Onderzoeksteam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijk- en beleidsgericht onderzoek Praktijk- en beleidsgericht onderzoek In opdracht van het Ministerie OCW In opdracht van het Ministerie OCW Onderzoeksteam."— Transcript van de presentatie:

1

2 Praktijk- en beleidsgericht onderzoek Praktijk- en beleidsgericht onderzoek In opdracht van het Ministerie OCW In opdracht van het Ministerie OCW Onderzoeksteam KI en POWL Onderzoeksteam KI en POWL Rapportage 2012 Rapportage 2012 http://www.kohnstamminstituut.uva. nl/rapporten/beschrijving/ki878.htm

3 handreikingjongensmeisjes.slo.nl. handreikingjongensmeisjes.slo.nl. handreikingjongensmeisjes.slo.nl/ ‎ Cached Cached De vraag is hoe dit komt en wat er moet gebeuren om de schoolloopbaan van jongens positief te beïnvloeden. Het APS en het Kohnstamm Instituut hebben hier... Geen jongensklassen nodig op middelbare school - Nieuwsbericht... Geen jongensklassen nodig op middelbare school - Nieuwsbericht... www.nji.nl ›... › Nieuws over de jeugdsector ‎ Cached Nieuws over de jeugdsectorCachedNieuws over de jeugdsectorCached Jun 20, 2012 – Het Kohnstamm Instituut en onderwijsadviesbureau APS onderzochten waarom jongens op de middelbare school slechter presteren dan... Handreiking omgaan met jongens en meisjes | VOS/ABB Handreiking omgaan met jongens en meisjes | VOS/ABB www.vosabb.nl › Nieuws › Kwaliteit en excellentie ‎ Cached NieuwsKwaliteit en excellentieCachedNieuwsKwaliteit en excellentieCached Nov 30, 2012 – Uit het onderzoek van het Kohnstamm Instituut kwam naar voren dat aanpakken die werken voor jongens vooral zijn gericht op schoolse... Geen aparte jongens- en meisjesklassen | VOS/ABB Geen aparte jongens- en meisjesklassen | VOS/ABB www.vosabb.nl ›... › Onderwijs en opvang › Innovatie ‎ Cached Onderwijs en opvangInnovatieCachedOnderwijs en opvangInnovatieCached Jun 20, 2012 – Klik hier voor het onderzoeksrapport 'Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het onderwijs' van het Kohnstamm Instituut. Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het onderwijs... Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het onderwijs... www.rijksoverheid.nl ›... › Rapporten ‎ Cached RapportenCachedRapportenCached Apr 12, 2012 – Rapport van het Kohnstamm Instituut over waar eventueel mogelijkheden liggen om de schoolloopbanen van jongens positief te beïnvloeden. De Algemene Onderwijsbond - De waarheid over jongens De Algemene Onderwijsbond - De waarheid over jongens www.aob.nl/default.aspx?id=272&article...q... ‎ Cached Cached Dec 15, 2012 – Het Kohnstamm Instituut en het APS kregen van het ministerie van Onderwijs de opdracht uit te zoeken in welk leerklimaat jongens het best Maak geen apart jongensbeleid in het onderwijs Maak geen apart jongensbeleid in het onderwijs www.socialevraagstukken.nl/.../maak-geen-apart-jong... ‎ Cached Cached Aug 27, 2012 – De positie van jongens in het onderwijs is zorgelijk.... te focussen op de sekseverschillen, ging het Kohnstamm Instituut anders te werk. Daltononderwijs: ook goed voor jongens! - Dalton Voorburg Daltononderwijs: ook goed voor jongens! - Dalton Voorburg www.daltonvoorburg.nl/.../daltononderwijs-ook-goed... ‎ Cached Cached Nov 6, 2012 – Het gaat steeds minder goed met jongens op school.... door onderzoekers van het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Service | Jongens en Onderwijs Service | Jongens en OnderwijsService | Jongens en OnderwijsService | Jongens en Onderwijs www.jongensenonderwijs.nl/downloads-en-links/ ‎ Cached Cached Ministerie van Onderwijs: handreiking voor begeleiding van jongens op school op basis van resultaten van APS en Kohnstamm instituut, 2012. Pink, Daniel Nieuwsbrief juli 2012 - DOK20 Nieuwsbrief juli 2012 - DOK20 Nieuwsbrief www.dok20.nl/media/.../nieuwsbrief_36.html ‎ Cached Cached In opdracht van het ministerie van Onderwijs onderzochten het Kohnstamm Instituut en het onderwijsadviesbureau APS waarom jongens op de middelbare Succesvolle onderwijsaanpak voor jongens niet gericht - Studiesucces Succesvolle onderwijsaanpak voor jongens niet gericht - Studiesucces www.studiesuccesho.nl/.../succesvolle-onderwijsaanpa... - Translate this page Translate this pageTranslate this page Jul 8, 2012 – Dit blijkt uit onderzoek dat het Kohnstamm Instituut – in opdracht van het... Scholen waar de schoolloopbanen van jongens bovengemiddeld. Jongens op achterstand in onderwijs - Reformatorisch Dagblad Jongens op achterstand in onderwijs - Reformatorisch Dagblad www.refdag.nl/.../jongens_op_achterstand_in_onderw... ‎ Cached Cached Jun 26, 2012 – Jongens behalen in het voortgezet en het hoger onderwijs... Zowel het Kohnstamm Instituut als onderwijsadviesbureau APS ging aan de slag. [PDF] Zuinig zijn op jongens in de klas - APS Zuinig zijn op jongens in de klas - APSZuinig zijn op jongens in de klas - APS www.aps.nl/...jongens.../2b7e8469-fcde-4c25-a976-3... ‎ Cached Cached 3Maak het onderwijs jongens- vriendelijker. Afgelopen jaar on- derzochten onderwijsadviesbureau. APS en het Kohnstamm Instituut scholen waar jongens het... [PDF] Boys & Girls (verschillen jongens en meisjes in onderwijs) Boys & Girls (verschillen jongens en meisjes in onderwijs)Boys & Girls (verschillen jongens en meisjes in onderwijs) www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/boysandgirls/?... ‎ Cached Cached Onderzoek Kohnstamm Instituut Succesvolle onderwijsaanpakken voor · jongens in het VO (juni 2012). Artikel Science Guide 'Zijn extra mannen voor de klas... Geen schoolklassen speciaal voor jongens - Archief - VK Geen schoolklassen speciaal voor jongens - Archief - VK www.volkskrant.nl/.../Geen-schoolklassen-speciaal-vo... - Translate this page Translate this pageTranslate this page Jun 20, 2012 – Geen schoolklassen speciaal voor jongens - Archief.... een door het Kohnstamm Instituut en een door onderwijsadviesbureau APS.

4 Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens Achtergrond Achtergrond Vraagstelling Vraagstelling Opzet onderzoek & Resultaten Opzet onderzoek & Resultaten Slotconclusies Slotconclusies

5 Achtergrond Zorg over positie van jongens in het onderwijs Verklaringen voor sekseverschillen

6 Deelname VO Bron: Driesen & van Langen, 2010

7 Eindexamenresultaten Gemiddeld nauwelijks verschillen j/m Kleine vakspecifieke verschillen Jongens stabiel, meisjes steeds beter

8 Achtergrond Zorg over positie van jongens in het onderwijs Verklaringen voor sekseverschillen

9 Biologisch: hormonen, brein Cultureel-maatschappelijk: studiecultuur, feminisering

10 Vraagstelling onderzoek Welke mogelijkheden hebben scholen om de schoolloopbanen van jongens positief te beïnvloeden?

11 Opzet onderzoek en deelvragen 1.Literatuurstudie: Succesvolle aanpakken voor jongens gerapporteerd? 2.DUO-gegevens analyseren: Zijn er scholen waar jongens relatief succesvol zijn? 3.Kwalitatief onderzoek op scholen: Welke pedagogisch-didactische aanpakken lijken gunstig voor jongens?

12 Literatuurstudie Internationaal herkend probleem Internationaal herkend probleem Weinig empirisch onderzoek Weinig empirisch onderzoek Nature/nurture: verschillende oplossingen Nature/nurture: verschillende oplossingen

13 Opzet onderzoek en deelvragen 1.Literatuurstudie: Succesvolle aanpakken voor jongens gerapporteerd? 2.DUO-gegevens analyseren: Zijn er scholen waar jongens relatief succesvol zijn? 3.Kwalitatief onderzoek op scholen: Welke pedagogisch-didactische aanpakken lijken gunstig voor jongens?

14 Analyses DUO-bestanden Cohorten 2003/4 – 2009/10 Cohorten 2003/4 – 2009/10 Alle NL vo-scholen Alle NL vo-scholen Vanaf klas 3: voortijdig schoolverlaten, doublures, afstroom, diplomering op startniveau Vanaf klas 3: voortijdig schoolverlaten, doublures, afstroom, diplomering op startniveau Per schooltype per cohort de toppers vastgesteld Per schooltype per cohort de toppers vastgesteld

15

16 Resultaten DUO-gegevens Het is mogelijk om scholen te traceren waar jongens gedurende meerdere schooljaren bovengemiddeld succesvol zijn Het is mogelijk om scholen te traceren waar jongens gedurende meerdere schooljaren bovengemiddeld succesvol zijn Op sommige scholen zijn jongens zelfs succesvoller dan meisjes Op sommige scholen zijn jongens zelfs succesvoller dan meisjes Selectie scholen voor case-studies Selectie scholen voor case-studies

17 Opzet onderzoek en deelvragen 1.Literatuurstudie: Succesvolle aanpakken voor jongens gerapporteerd? 2.DUO-gegevens analyseren: Zijn er scholen waar jongens relatief succesvol zijn? 3.Kwalitatief onderzoek op scholen: Welke pedagogisch-didactische aanpakken lijken gunstig voor jongens?

18 Casestudies Selectie 13 scholen obv Duo-analyses Duo-analyses Spreiding naar onderwijstype (vwo, havo, vmbo-t), denominatie, ligging en breedte van het onderwijsaanbod Spreiding naar onderwijstype (vwo, havo, vmbo-t), denominatie, ligging en breedte van het onderwijsaanbod

19 Interviews schoolleiding, docenten en leerlingen: Pedagogisch-didactische aanpak curriculum, didactiek en werkvormen, extra- curriculaire activiteiten en groeperingsvorm Pedagogisch-didactische aanpak curriculum, didactiek en werkvormen, extra- curriculaire activiteiten en groeperingsvorm Pedagogisch klimaat Pedagogisch klimaat Bevorderen van betrokkenheid van leerlingen Bevorderen van betrokkenheid van leerlingen Begeleiding Begeleiding Personeelsbeleid en kwaliteit docenten Personeelsbeleid en kwaliteit docenten

20 De aanpak van deze scholen Niet: speciale aandacht voor jongens / sekseverschillen speciale aandacht voor jongens / sekseverschillen aparte jongens- en meisjesklassen aparte jongens- en meisjesklassen

21 De aanpak van deze scholen Wel: structuur, regels en duidelijkheid structuur, regels en duidelijkheid veilig pedagogisch klimaat veilig pedagogisch klimaat persoonlijke aandacht voor leerlingen persoonlijke aandacht voor leerlingen goede begeleiding en zorgstructuur goede begeleiding en zorgstructuur ouders worden betrokken (driehoek school- ouders-leerling) ouders worden betrokken (driehoek school- ouders-leerling) aandacht voor metacognitieve vaardigheden aandacht voor metacognitieve vaardigheden aandacht voor verhoging van motivatie voor leren en school aandacht voor verhoging van motivatie voor leren en school

22 Aandacht voor verschillen tussen leerlingen ipv maatregelen voor specifieke groep onderwijs afstemmen op veronderstelde ‘sterke’ en ‘zwakke’ kenmerken van jongens leidt tot stereotypering onderwijs afstemmen op veronderstelde ‘sterke’ en ‘zwakke’ kenmerken van jongens leidt tot stereotypering denken in groepskenmerken kan helpen om meer oog te ontwikkelen voor diversiteit denken in groepskenmerken kan helpen om meer oog te ontwikkelen voor diversiteit onderwijs draait niet alleen om aansluiten bij leerlingen (jongens én meisjes), maar ook om het verder ontwikkelen van hun capaciteiten onderwijs draait niet alleen om aansluiten bij leerlingen (jongens én meisjes), maar ook om het verder ontwikkelen van hun capaciteiten = gewoon goed onderwijs voor iedereen = gewoon goed onderwijs voor iedereen

23 Discussie Wat doen scholen waar jongens niet succesvol zijn? Relatie met kenmerken van de leerlingpopulatie?


Download ppt "Praktijk- en beleidsgericht onderzoek Praktijk- en beleidsgericht onderzoek In opdracht van het Ministerie OCW In opdracht van het Ministerie OCW Onderzoeksteam."

Verwante presentaties


Ads door Google