De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe inzichten in de betrokkenheid van ouders in obesiteitspreventie programma in Europese scholen Resultaten van de ENERGY systematische reviews en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe inzichten in de betrokkenheid van ouders in obesiteitspreventie programma in Europese scholen Resultaten van de ENERGY systematische reviews en."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe inzichten in de betrokkenheid van ouders in obesiteitspreventie programma in Europese scholen Resultaten van de ENERGY systematische reviews en focusgroepen Maes L, Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde, UGenttVan Lippevelde, W, Verloigne M, De Bourdeaudhuij I, en Johannes Brug (coördinator)

2

3 Doel van ENERGY De ontwikkeling van een nieuwe interventie voor jongeren gebaseerd op theorie en onderzoek ….klaar om verspreid te worden in Europese landen voor de bevordering van gezondheidsgedrag dat bijdraagt tot een goede energie balans … uitgevoerd via de scholen en met betrokkenheid van de ouders

4 Doelgroep - 10-12-jarigen - transitie van kind naar adolescentie is een kritische periode - 2de doelgroep: ouders = hebben een belangrijke invloed op leefstijlgedrag, -interventies via de scholen slagen er niet steeds in om de ouders te betrekken

5 Doelgedrag

6 Determinanten van doelgedrag Belangrijke rol van de ouders Er is minder geweten over de determinanten in de scholen Mogelijke school gerelateerde determinanten: participatie in schoolsport, school SES, aantal automaten Verloigne, M., Maes, L., Van Lippevelde, W., Brug, J., De Bourdeaudhuij, I. Potential family- and school-based determinants of energy balance-related behaviours in 10 to 12 year old children: A systematic review within the ENERGY project. Submitted.

7 Doelstellingen Reviews: bepalen van de impact van van betrokkenheid van ouders in schoolprojecten Focus groepen: inzicht in de voorkeuren van de ouders voor betrokkenheid in schoolinterventies

8 Reviews Twee systematische reviews werden uitgevoerd Review 1: focus op Europese studies die school interventies voor 10-12-jarigen evalueerden en die een module voor ouders bevatten – geen duidelijke resultaten Review 2: van gecontroleerde studies met 3 condities, namelijk een groep waar de interventie enkel via de school verliep, een groep waar ook een oudermodule was en een controle groep.

9 Review 2: Resultaten

10 Review 2: Conclusies aanwijzingen dat meerdere strategieen tot meer resultaat leidt geen definitieve conclusies mogelijk Meer studies nodig

11 Focus Groupen – Resultaten Studiepopulatie 17 focusgroepen werden uitgevoerd met in totaal 92 ouders (12 mannen, 80 vrouwen).

12 Focus Groepen- Resultaten Factoren die betrokkenheid beinvloeden (1) De visie op de rol van de school en de ouders Bevordering van gezonde voeding Ouders hebben de voornaamste verantwoordelijkheid, de school heeft een ondersteunende rol Bevordering van fysieke activiteit Gedeelde verantwoordelijkheid van de ouders en school Sedentair gedrag Verantwoordelijkheid van de ouders

13 Focus Groepen- Resultaten Factors die betrokkenheid beinvloeden (2) School beleid Algemeen beleid van de school op vlak van ouderbetrokkenheid Persoonlijke contacten worden meer geapprecieerd dan andere vormen van communicatie Gezondheidsbeleid Momenteel meer aandacht in de scholen voor gezonde voeding, minder voor beweging en het minst voor verminderen van sedentair gedrag

14 Focus Groepen – Resultaten Factoren die betrokkenheid beinvloeden (3) Topic Ouders zijn meer gemotiveerd om mee te werken met activiteiten over voeding dan voor fysieke activiteit en sedentair gedrag

15 Focus Groepen – Resultaten Factoren die betrokkenheid beinvloeden (4) Barrières Tijdsgebrek Geen interesse Geen nood aan informatie Niet willen betutteld worden Geen energie voor extra activiteiten op school Financiele belemmeringen Weinig ervaring met activiteiten samen met andere ouders

16 Focus Groepen – Resultaten Aanbevelingen (1) Aard van de activiteiten Plaats van de activiteiten Zowel activiteiten op school als thuis zijn mogelijk voor de ouders Karakteristieken van de activiteiten Leuk, interactief, practisch en gericht op de kinderen Op school: vb. Kook sessies, wandel- en fietstochten Thuis: vb. Huiswerk waar de ouders aan meewerken

17 Focus Groepen – Resultaten Aanbevelingen (2) Facilitatoren Betrokkenheid van de kinderen Nieuwe en practische informatie door leuke en interactieve activiteiten Tijdige informatie over de activiteiten Beloningen en incentives Sociale interactie Organisatie van een beperkt aantal korte activiteiten in plaats van veel langdurige activiteiten Confrontatie met de negatieve gevolgen van een ongezonde leeftstijl zou hen motiveren om meer te participeren

18 THE ENERGY INTERVENTION Work in progress Pretest versie Werk titel: Up4Fun THE ENERGY INTERVENTIE

19 Doelstelling van de interventie Vermindering van het aantal uren zitten in de school en thuis (met speciale aandacht voor TV en PC/electronische spelletjes). Monitoren van fysieke activiteit, snacking en frisdrank gebruik.

20 Volgende stappen Pilot testing van de interventie: najaar 2011 Formatieve evaluatie van de interventie Verspreiding van de resultaten

21 WPs and WP leaders WP 1: Overall coordination of the project, progress and financial management; Johannes Brug, EMGO+/VUmc, Nl WP 2: Identification of the most important energy balance-related behaviours; Carolyn Summerbell, John Snow University, Durham, UK WP 3: Identification of personal and environmental determinants of energy balance related behaviours; Ilse De Bourdeaudhuij, University of Ghent, Belgium WP 4: Identifying determinants of parental involvement ; Lea Maes, University of Ghent, Belgium WP 5: Identifying moderators and mediators of successful interventions; Mai Chin A Paw, VUmc, Amsterdam, Nl WP 6: Exploring financial strategies to promote energy balance among children at school; Jorgen Jensen, Institute of Food and Resource Economics, University of Copenhagen, Denmark WP 7: Cross-European research on obesogenic family and school Environments; Yannis Manios, Harokopio University in Athens, Greece WP 8: Developing an evidence-based intervention scheme to promote energy balance among 10-12 year olds; Knut-Inge Klepp, University of Oslo, Oslo, Norway WP 9: Evaluating the evidence-based intervention promoting healthy energy balance among 10-12 year olds; Elling Bere, University of Agder, Norway WP 10: Preparing an implementation and dissemination plan; Tim Lobstein, IASO- IOTF, London, United Kingdom WP 11: Data-management; Johnd Snow University & VU University Medical Center

22 Thank you for your attention! More information: www.projectenergy.eu


Download ppt "Nieuwe inzichten in de betrokkenheid van ouders in obesiteitspreventie programma in Europese scholen Resultaten van de ENERGY systematische reviews en."

Verwante presentaties


Ads door Google