De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Expertise Centrum Sneldiagnose Maart 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Expertise Centrum Sneldiagnose Maart 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Expertise Centrum Sneldiagnose Maart 2013
Deelcertificaten en Keurmerk Sneldiagnose Expertise Centrum Sneldiagnose Maart 2013

2 Inhoud Introductie Waarom een Keurmerk Sneldiagnose ?
Welke Keurmerken zijn er? Overzicht gehele keten Meetpunten Keurmerk Soorten Keurmerk Criteria Uitzonderingen Wanneer krijg je een Keurmerk? Wie reikt het Keurmerk uit? Hoe verloopt het proces van aanvraag tot uitreiken? Waar kan ik terecht voor meer informatie? Bijlagen

3 1. Introductie De stichting Alpe d’HuZes heeft samen met een aantal hoogleraren de ambitie uitgesproken dat het mogelijk moet zijn om de ja/nee diagnose van kanker significant te verkorten naar 1 werkdag voor 80% van de patiënten en 4 werkdagen voor 100% van de patiënten. Om deze ambitie te realiseren worden projecten in de ziekenhuizen uitgevoerd en eventueel ondersteund door de stichting Alpe d’HuZes. De afgelopen jaren is er in een aantal ziekenhuizen gestart met de invoering van Sneldiagnose. De Stichting Alpe d’HuZes gaat een Keurkmerk Sneldiagnose uitreiken aan die ziekenhuizen die voldoen aan deze ambitie. Dit document beschrijft de verschillende soorten Keurmerken en het proces dat vooraf gaat aan het verkrijgen van een Keurmerk.

4 2. Waarom een Keurmerk Sneldiagnose?
Ondersteunt de transparantie voor patiënt, verwijzer en zorgverzekeraar > Waar kan ik terecht voor Sneldiagnose? Hoe lang duurt het? Op welke dagen kan ik terecht? Eén definitie tussen ziekenhuizen > ‘Sneldiagnose’ bij de een is vergelijkbaar met Sneldiagnose bij de ander. Het woord ‘Sneldiagnose’ voor communicatie/PR doeleinden wordt losgekoppeld van de daadwerkelijke realisatie volgens de definitie van Alpe d’HuZes PR naar patiënten en verwijzers > Certificaat dient als ondersteuning bij PR en patiëntengroei/ strategie Ondersteunt en stimuleert ontwikkeling en invoering van Sneldiagnose > Waar staan we met de invoering? Hoe doen andere ziekenhuizen het proces? Wat moeten we nog doen om Sneldiagnose te realiseren?

5 3. Overzicht gehele keten

6 3. Welke meetpunten horen bij de keurmerken?

7 3. Deelcertificaten en Keurmerk
Een ziekenhuis kan een deelcertificaat krijgen voor een diagnosepad Een Keurmerk Sneldiagnose wordt uitgereikt aan een ziekenhuis indien zij voor 80% van haar populatie binnen 1 werkdag een diagnose ja/nee geeft en voor 100% binnen 4 werkdagen, conform de definitie van Sneldiagnose De populatie die meetelt voor de 80%/100% is in lijn met de strategische keuzes, waarbij de tumorsoorten die niet in de strategie en dus scope voor Keurmerk vallen, ook niet gedaan worden door het ziekenhuis Het is mogelijk om als ziekenhuis alleen deelcertificaten te halen vanwege de schaalgrootte en dienstenpakket van het ziekenhuis.

8 3. Soorten Deelcertificaten en Keurmerk
Zilver Goud Snelle diagnose Snelle diagnose + snelle toegang Diagnoseduur start op eerste moment van binnenkomst van de patiënt in het ziekenhuis en eindigt op het moment van (voorlopig) ja/nee uitslaggesprek Toegangstijd start op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat hij/zij naar het ziekenhuis moet2 en eindigt op het eerst mogelijke moment van binnenkomst van de patiënt. Algemeen geldt er dat 80% van de patienten in 1 werkdag de uitslag ja/nee krijgt en 100% in maximaal 4 werkdagen. Diagnoseduur volgens criteria per tumorsoort1 Toegangstijd binnen 24 uur vanaf moment van verwijzen De Keurmerken en criteria zijn van toepassing op patiënten met primaire verwijzingen. Stadiëring en behandelplan zijn buiten scope van dit Keurmerk en zullen opgenomen worden in een apart Keurmerk type 1: Uitzonderingen zijn mogelijk vanwege patientwenselijkheid, bewerkingstijd en verwerkingstijd. Zie overzicht met criteria 2: Indien het niet bekend/meetbaar is wanneer de patiënt bij de huisarts zat, dan wordt de datum van de verwijzing gehanteerd

9 3. Criteria per tumorsoort voor diagnoseduur
Nr Tumor 80% in .. dag(en) 99,9% in .. dagen 1 Nier 4 2 Blaas 3 Prostaat Testis 5 Penis 6 Lever 7 Pancreas 8 Gal/galwegen (3) 9 Slokdarm/maag (3) 10 Colon/rectum (3) 11 Cervix 12 Vulva 13 Ovarium 14 Endometrium 15 Bot (2) Nr Tumor 80% in .. dag(en) 99,9% in .. dagen 16 Weke delen (2) 1 6 17 Mamma 4 18 Long 2 19 Acute leukemie 20 Lymfoom (2) 21 Multipel Myeloom 22 Oogmelanoom 23 Hoofd-hals (excl hersenen) 24 Hersenen (1,3) 25 Huid lymfoom 26 Melanoom 27 Schildklier (1/2/3): verwijzing naar uitzonderingscategorie, zie volgende pagina

10 3. Toelichting uitzonderingen op de regel 80% -1 100% - 4
Er zijn een aantal redenen mogelijk en geaccepteerd waardoor het niet mogelijk is om binnen 1 werkdag een uitslag ja/nee kanker te geven: Wenselijkheid patiënt: het proces, de onderzoeken zijn te zwaar voor een patiënt om in 1 werkdag te ondergaan. Denk aan operaties of teveel onderzoeken op 1 dag, zoals bij hersentumoren Bewerkingstijd: het kost meer dan 1 werkdag aan werkelijke bewerkingstijd voor het kunnen geven van een uitslag. Denk aan doorvoertijd bij pathologie van weefsel, zoals bij botpuncties Voorbereidingstijd: voordat een patiënt de diagnose-onderzoeken kan ondergaan is er een voorbereiding nodig die in doorlooptijd meer vraagt dan 1 werkdag. Een voorbeeld hiervan is de laxerende medicijnen die patiënten moeten drinken voor een scopie bij MDL

11 4. Wanneer krijg je een deelcertificaat of Keurmerk?
Op aanvraag vanuit het ziekenhuis Voldoen aan criteria Voldoen aan doorlooptijd meting en volume Jaarlijks inzicht in cijfers geven Akkoord zijn met publicatie Akkoord zijn met jaarlijkse controle Realiseren dat Deelcertificaten en Keurmerken ook weer ingetrokken kunnen worden

12 5. Wie reikt het Keurmerk of Deelcertificaten uit?
Het keurmerk en Deelcertificaten worden uitgereikt door Alpe d’HuZes Op basis van data aangeleverd door ziekenhuizen zelf Waarbij de data voldoet aan vooraf gestelde criteria

13 6. Hoe verloopt het proces van aanvraag tot uitreiken?
Interesse Interesse vanuit het ziekenhuis voor een keurmerk/deelcertifcaat Sneldiagnose Gesprek met Ad6 Gesprek tussen ziekenhuis en Alpe d’HuZes over deelname, voorwaarden, data criteria Data verzameling Data verzameling en/of meting in het ziekenhuis1 Rapportage Data analyse en rapportage door het ziekenhuis aan Ad6 Assessment/Review Bij eerste aanvraag een diepgaande assessment van data en rapportage, aangevuld met een interview door Alpe d’HuZes met het ziekenhuis. Bij jaarlijkse review een controle van rapportage door Alpe d’HuZes2 Uitreiking Keurmerk Uitreiking Keurmerk /deelcertificaat door Alpe d’HuZes aan het ziekenhuis Publicatie Communicatie en publicatie op oa webpaginas van het ziekenhuis, Alpe d’HuZes, zorgverzekeraars, etc jaarlijks 1: zie toelichting in de bijlagen over doorlooptijd data : Zie toelichting in de bijlagen over de keurmerk commissie

14 7. Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Expertise Centrum Sneldiagnose:

15 8. Bijlage – toelichting doorlooptijd metingen
Het Keurmerk wordt uitgereikt met het idee dat een patiënt weet hoe snel hij terecht kan en een diagnose mag verwachten. Dit mag echter geen moment-opname zijn vanwege het feit dat er voor het keurmerk gemeten wordt. Daarom is er data over een langere periode nodig. Eventuele trends en breuken worden dan zichtbaar en leveren informatie op over mogelijke verbeteringen. Indien een ziekenhuis veranderingen heeft doorgevoerd om Sneldiagnose te realiseren, vergelijkbaar aan of met een project Sneldiagnose, dan is het de bedoeling dat 3 maanden na het starten met het diagnosepad er gekeken wordt hoet het gaat door een eerste meting en analyse. Dit is lang genoeg om het proces ‘in te slijten’ en kort genoeg om tijdig te kunnen bijsturen om de eerste kinderziektes eruit te halen. Indien blijkt dat gedurende deze 3 maanden er voldaan wordt aan de eisen van het Keurmerk dan zal deze gehonoreerd worden. Dit ter stimulatie van de patientenstroom en ondersteuning van PR en erkennen geleverde inzet en gedragsverandering Voor het regulier meten en (her)certificeren geldt een data doorlooptijd van 6 maanden.

16 8. Bijlage – toelichting volume tumorsoorten
Voor het verkrijgen van een deelcertificaat of Keurmerk is het van belang dat het Sneldiagnose proces structureel verloopt zoals ontworpen. En dat het niet alleen ten tijde van meten optimaal werkt, maar ook dat het niet voor slechts een klein aantal patiënten goed verloopt. Met andere woorden; er is een bepaald volume nodig om op basis daarvan een Keurmerk te kunnen uitreiken. Het aantal patiënten dat het sneldiagnoseproces doorloopt is afhankelijk van een aantal factoren. Denk aan: Landelijk volume van incidenten per tumorsoort (hoe vaak komt het uberhaupt voor) Socio-demografische kenmerken (leeftijd, regio, etc) Centralisatie/strategie (welke tumoren worden wel/niet behandeld in het ziekenhuis) Verwijzers in de regio Of patiënten wel snel een diagnose willen Type ziekenhuis (perifeer, academisch, oncologisch centrum) Per situatie zal er gekeken worden naar wat reëele eisen zijn tav volume diagnoses om een deelcertificaat of keurmerk uit te reiken Als richtlijn wordt 10 patiënten over de gemeten periode (6 maanden) gehanteerd

17 8. Bijlage – toelichting Keurmerk commissie
In het proces van certificeren is er opgenomen dat de data/rapportage van een ziekenhuis geanalyseerd/gecontroleerd wordt en zonodig ook diepgaand onderzocht met interview(s). De leden van het A-team zijn de personen die een dergelijk assessment van de data/rapportage uitvoeren en eventueel interview afnemen. Vervolgens wordt er een voorstel voor Keurmerken geschreven (adhv een template). Dit wordt voorgelegd aan en geakkordeerd door de verantwoordelijke binnen het ziekenhuis en aan de ‘Keurmerk Commissie’ Deze Keurmerk commissie bestaat uit: Bert Kersten (programma directeur Sneldiagnose) Hilda Folkerts (programma manager Sneldiagnose) Sjoerd de Blok (Gynaecoloog, programma Sneldiagnose) Winald Gerritsen (Radboud – wordt gevraagd) Het voorstel wordt aan deze commissie voorgelegd, en indien nodig zal een van hen bij een fysieke vergadering aanwezig zijn om het voorstel te bespreken en te akkorderen. Bij akkoord van deze commissie zullen de Keurmerken uitgereikt worden.


Download ppt "Expertise Centrum Sneldiagnose Maart 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google